Енциклопедія Сучасної України--Культура-М-1
Beta-версія
Головна / Культура / М
Всього статей:  2023


 Маєвський Януш

МАЄ́ВСЬКИЙ Януш (Majewski Janusz; 05. 08. 1931, Львів) – польський кінорежисер, актор, художник, сценарист. Хрест командора Ордену Польс. Відродження (2013). Закін. Краків. політех. ін-т (1955, ф-т арх-ри) та Держ. вищу школу кінематографії й театр. мист-ва у м. Лодзь (Польща, 1961...


 

МАТЕРИКО́ВИХ ЗЛЕДЕНІ́НЬ ЕТА́ПИ – періоди похолодання клімату в історії Землі. Визначають 2 осн. етапи: виникнення–росту (наступу) та скорочення (відступу). Найбільш вивченими є етапи зледенінь четвертин. періоду (див. Льодовикові періоди)...


''Мамай-Fest'' 

«МАМА́Й-FEST» Всеукраїнський історико- культурологічний фестиваль Засн. 2008 у м. Дніпродзержинськ (нині Кам’янське) Дніпроп. обл. з ініціативи Н. Буланової з метою відродження істор. пам’яті...


''Мамай'' 

«МАМА́Й» – художнє об’єднання. Створ. 1998 в Одесі. Ще у серед. 1960-х рр. реакцією на ідеол.-пропагандист. функцію рад. мист-ва, рушієм ствердження новою генерацією одес. художників влас. твор. пріоритетів, радикально відмінних від традиц. основ соцреалізму...


''Маньківські вісті'' 

«МАНЬКІ́ВСЬКІ НОВИ́НИ» – щотижнева районна газета. Виходить укр. мовою у смт Маньківка Черкас. обл. Засн. 1935 під назвою «Сталінець». Від 1965 – «Промінь комунізму», від 1991 – «М. н.». Нині видавці: труд. колектив...


''Миллет'' 

«МИЛЛЕ́Т» (кримськотатар. Millet – нація) – щотижнева політико-літератур­на газета кримськотатарською мовою. У жовтні 1906 вийшло експерим. число на 6-ти сторінках. Ред.-видавець – І. Гаспринський...


''Миллет'' 

«МИЛЛЕ́Т» – щоденна політико-економічна й літературна газета Кримсько-мусульманського виконавчого комітету. Виходила в Сімферополі від червня 1917 до березня 1920 кримськотатар. мовою (спочатку 3–4 рази на тиждень). Гол. ред.: А.-С. Айвазов (1917–18), О. Мурасов (1919–20)...


''Мир'' 

«МИР» – тижневик. Виходив від 1 жовтня до 21 грудня 1918 укр. мовою в м. Брест-Литовськ Холм. губ. (Українська Держава, нині Білорусь); усього 9 чисел. Засн. – греко-катол. священик М. Кіт, який і написав більшість статей...


''Мир'' 

«МИР» – інформаційно-літературна газета. Виходила укр. мовою щотижня 1943 в Одесі. Ред. – І. Паламарчук. Осн. увагу у вид. акцентовано на румун.-нім. дружбі та співпраці. Негативно характеризувалося рад. сучасне і минуле. Рубрики: «Військово-політичний огляд за тиждень»...


''Миргородські вісті'' 

«МИ́РГОРОДСЬКІ ВІ́СТІ» – часопис Миргородської області. Виходив укр. мовою двічі на тиждень від вересня 1942 до 1943 у м. Миргород Полтав. обл. (до вересня 1942 – під назвою «Відродження»). Наклад 3000 прим. Ред. – М. Воскобійник. Висвітлював події на фронтах і у світі...


''Миронівський край'' 

«МИРО́НІВСЬКИЙ КРАЙ» – районна газета. Виходить у м. Миронівка Київ. обл. укр. мовою двічі на тиждень: у вівторок на 4-х сторінках...


''Мисливець і рибалка'' 

«МИСЛИ́ВЕЦЬ І РИБА́ЛКА» – додаток до журналу «Дім, сад, город». Виходив 1992–2002 у Києві укр. мовою, спочатку щоквартально під назвою «Рибалка», від 1995 – раз на місяць. Засн. – ж. «Дім, сад, город», вироб. держ.-кооп. об’єдн. «Укррибгосп», Мінлісгосп України...


''Мистецтво = L’art'' 

«МИСТЕ́ЦТВО = L’ART» – квартальник. Виходив 1932–33 і 1935–36 (усього 5 чисел: 1932 – зошити 1 і 2/3, 1933 – зошит 4, 1935 – зошит 1, 1936 – зошит 1; обсяг – від 24 до 74 сторінок) у Львові як орган Асоц. незалеж. укр. митців. Ініціатор і гол. ред. – П. Ковжун...


''Мистецтво в школі'' 

«МИСТЕ́ЦТВО В ШКО́ЛІ» – науково-методичний журнал. Засн. 2009 ТОВ «Видавн. група “Основа”» у Харкові. Виходить раз на місяць укр. мовою; наклад 2 тис. прим. Призначений для вчителів музики та образотвор. мист-ва. Вміщує рекомендації науковців, поради психологів...


''Мистецтво для мистецтва'' 

«МИСТЕ́ЦТВО ДЛЯ МИСТЕ́ЦТВА» (франц. l’art pour l’art – «мистецтво для мистецтва», «чисте мистецтво») – гасло, що виражає ідею самоцільності та автономності мистецтва; традиційна назва певних явищ у мистецькій царині 19–20 сторіч...


''Мистецтво кіно'' 

«МИСТЕ́ЦТВО КІНО́» – щорічний республіканський міжвідомчий науковий збірник. Засн. 1979 Київ. ін-том театр. мист-ва та Мін-вом культури УРСР...


''Мистецтво лікування'' 

«МИСТЕ́ЦТВО ЛІКУВА́ННЯ» – науково-практичний журнал. Засн. 2003 у Києві агенцією «Паланок». Від 2006 видавець – «Медікс Груп» (до 2014 – «Медікс»). Виходить 10 разів на рік. Статті публікує укр., рос. та англ. мовами. Наклад 17 тис. прим. Серед рубрик – «Дистанційне навчання»...


''Мистецтво та освіта'' 

«МИСТЕ́ЦТВО ТА ОСВІ́ТА» – науково-методичний квартальник. Виходить від 1995 у Києві укр. мовою; наклад: 1000 (1997), 2380 (2008), 355 (2017) прим. Співзасн. – Ін-т проблем виховання та Ін-т обдаров. дитини НАПНУ, Київ. дит. АМ. У худож.-пед. часописі поєднано теор....


''Мистецтво'' 

...

''Мистецтво'' 

«МИСТЕ́ЦТВО» – державне спеціалізоване видавництво. Засн. 1932 у Харкові, 1935 переведено до Києва. Вид-во прагне в усій повноті представити укр. класичну спадщину, познайомити зі штучно вилученими з культурол. процесу іменами...


''Мистецтвознавство України'' 

«МИСТЕЦТВОЗНА́ВСТВО УКРАЇ́НИ» – збірник наукових праць. Засн. 2000 НАМУ та Ін-том проблем сучас. мист-ва НАМУ у Києві. Виходить раз на рік, наклад 300 прим.; статті друкує укр., рос. та англ. мовами. Висвітлює актуал. проблеми сучас. мист-ва, архітектурознавства...


''Мистецтвознавчий автограф'' 

...

''Мистецтвознавчі записки'' 

«МИСТЕЦТВОЗНА́ВЧІ ЗАПИ́СКИ» – збірник наукових праць. Засн. 2002 у Києві Нац. академією керів. кадрів культури і мист-в та Мін-вом культури і туризму України. Виходить двічі на рік; статті друкує укр....


''Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент'' 

«МИСТЕ́ЦЬКА ОСВІ́ТА: ЗМІСТ, ТЕХНОЛО́ГІЇ, МЕ́НЕДЖМЕНТ» – збірник наукових праць. Виходить від 2006 раз на рік у Києві. Засн. – Мист. ін-т худож. моделювання та дизайну ім. С. Далі, Ін-т педагогіки НАПНУ...


''Мистецька трибуна'' 

«МИСТЕ́ЦЬКА ТРИБУ́НА» – ілюстрований тижневик. Виходив 1930–31 раз на 2 тижні у Харкові як орган Всеукр. ком-ту робітників мист-ва. Наклад 4–7,5 тис. прим., окремі числа – 5–6 тис. прим. Висвітлював питання розвитку рад. мист-ва, підготовки мист. кадрів. В окремих статтях...


''Мистецьке Березілля'' 

«МИСТЕ́ЦЬКЕ БЕРЕЗІ́ЛЛЯ» – щорічний міжнародний театральний фестиваль. Засн. 1992 у Києві...


''Мистецький арсенал'' Національний культурно-мистецький та музейний комплекс 

...

''Мистецький льох'' 

«МИСТЕ́ЦЬКИЙ ЛЬОХ» – літературно-мистецький клуб. Діяв від березня до серпня 1919 у Києві, засн. акторами «Молодого театру» на чолі з Лесем Курбасом у будинку Л. Гінзбурга на вул. Миколаївська (нині В. Городецького), № 9 (спорудж. 1900–01...


''Мистецькі обрії: актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки'' 

«МИСТЕ́ЦЬКІ О́БРІЇ: АКТУА́ЛЬНІ ПРОБЛЕ́МИ МИСТЕ́ЦЬКОЇ ПРА́КТИКИ І МИСТЕЦТВОЗНА́ВЧОЇ НАУ́КИ» – збірник наукових праць. Засн. 1999 як альманах «Мистецькі обрії» НАМУ та Ін-том проблем сучас. мист-ва НАМУ у Києві. Від 2006 – сучасна назва. Виходить раз на рік...


''Мистецькі студії'' 

«МИСТЕ́ЦЬКІ СТУ́ДІЇ» – журнал. Виходив 1991 у Львові (усього 3 номери). Засн. мист. об’єдн. «Клуб українських мистців» як видання з питань історії, теорії та практики укр. і світ. худож. культури. Осн. рубрики: «Ми», «Автопортрет», «Процес», «Постаті»...


''Митець'' 

«МИТЕ́ЦЬ» – галерея. Відкрита 1949 у будинку на вул. Червоноармійська (нині Велика Васильківська), № 12 у Києві. У цьому будинку жили і працювали І. Кавалерідзе, П. Кодьєв, В. Литвиненко, Г. Зоря, П. Сльота, М. Іванов...


''Митуса'' 

«МИТУ́СА» – літературна група письменників-модерністів. Діяла 1921–22 у Львові. Закликала сучасників до нових ідейно-естет. пошуків. Об’єдн. обрало назву на честь згаданого у Галиц.-Волин. літописі давньорус. співця Митуси...


''Митуса'' 

«МИТУ́СА» – літературно-мистецький журнал. Виходив у січні–квітні 1922 у Львові (усього 4 числа). Друк. орган літ. групи «Митуса». Ред. – Р. Купчинський, В. Бобинський, П. Ковжун. Розділи «Поезія», «Поетична проза»...


''Михайлівські новини'' 

«МИХА́ЙЛІВСЬКІ НОВИ́НИ» – районна газета. Виходить двічі на тиждень (середа й субота) укр. мовою в смт Михайлівка Запоріз. обл. Засн. 1930 під назвою «Колгоспник» як видання рай. виконав. і парт. органів влади. Назву часопису неодноразово змінювали: «Шляхом Сталіна»...


''Між сусідами'' 

«МІЖ СУСІ́ДАМИ» – альманах Фундації святого Володимира – Хрестителя Київської Русі. Виходив 1991–2005 щороку в м. Краків (Польща) укр. і польс. мовами. Вміщував хроніку політ. і культур. подій у польс.-укр. взаєминах...


''Міжнародна економічна політика'' 

«МІЖНАРО́ДНА ЕКОНОМІ́ЧНА ПОЛІ́ТИКА» – журнал. Засн. 2003 Київ. екон. ун-том і Центром торг. політики та права при Карлтон. й Оттав. ун-тах (Канада)...


''Міжнародний туризм'' 

...

''Міжнародні авіалінії України'' 

...

''Міжнародня бібліотека'' 

«МІЖНАРО́ДНЯ БІБЛЇОТЕ́КА» – серія книжок, виданих 1912–14 у Львові власним коштом І. Франком з метою ознайомлення українського читача з кращими здобутками української та світової літератур...


''Мій приятель'' 

«МІЙ ПРИ́ЯТЕЛЬ» – ілюстрований журнал для дітей. Виходив від 1949 у м. Вінніпеґ (Канада). Видавала Централя українців-католиків Канади й Америки. Засн. і ред. – о. С. Їжик (1949–75). Обкладинка і малюнки М. Левицького. Часопис виховував молоде покоління у реліг. і нац. дусі...


''Мікенські'' знахідки у Північному Причорномор’ї 

«МІКЕ́НСЬКІ» ЗНА́ХІДКИ У ПІВНІ́ЧНОМУ ПРИЧОРНОМО́Р’Ї Пов’язані з контактами насел. Пн. Причорномор’я із осередками Крито-Мікен. цивілізації...


MAD HEADS 

«MAD HEADS» – музичний гурт. Засн. 1991 у Києві, від 2004, розширивши склад, існують як «Mad Heads XL». У складі – В. Красноокий (вокал, гітара), В. Зюмченко (барабани), В. Чесноков (тромбон), В. Нікітан (труба), М. Красноокий (кон­трабас, бас-гітара). Співають укр....


Mansound 

«MANSOUND» – джазовий вокальний чоловічий секстет. Засн. 1994 у Києві з ініціативи В. Міхновецького (худож. кер. до 2004). Ґран-Прі міжнар. конкурсу акапел. гуртів «Vokal.Total» (м. Ґрац, Австрія, 2002). Нині у складі – Ю. Роменський, В. Кільченко, В. Сухін, С. Харченко (усі – тенори)...


Mantaua lui gogol  

«MANTAUA LUI GOGOL» – літературно-художній журнал. Виходить від 2012 у Бухаресті румун. мовою щокварталу накладом 300 прим., має онлайн-версію. Засн....


MATHESIS 

«MATHESIS» – видавництво. Засн. 1904 в Одесі приват-доц. Новорос. ун-ту В. Каганом, А. Орбинським і С. Шатуновським за участі власника друкарні М. Шпенцера з метою видання оригінал. і переклад. н.-д. і наук.-популяр. праць, період. вид....


Methods of functional analysis and topology 

«METHODS OF FUNCTIONAL ANALYSIS AND TOPOLOGY» – науковий журнал. Виходить від 1995 у Києві 4 рази на рік англ. мовою. Засн. – Ін-т математики НАНУ та мале підпр-во «ТВіМС», яке було видавцем 1995–2016. Від 2014 у редагуванні журналу бере участь і Нац. пед. ун-т...


Мавроді Іван Васильович

МАВРО́ДІ Іван Васильович (05. 08. 1911, с. Катаржино Тираспол. пов. Херсон. губ., нині Знам’янка Іванів. р-ну Одес. обл. – 04. 04. 1981, Одеса) – письменник, пе­рекладач. Чл. СПУ (1936). Учас­ник 2-ї світ. вій­ни. Бойові нагороди. Навч. у Харків. ун-ті (1931–34), закін. Одес. пед. ін-т (1935)...


Мавроїді-Пападакі Софія

МАВРОЇДІ́-ПАПАДА́КІ Софія (Μαυροειδή-Παπαδάκη Σοφία; 26. 06. 1898, м. Фурні, о-в Крит – 27. 06. 1977, м. Каллітея...


Мага Петро Петрович

МА́ГА Петро Петрович (12. 07. 1971, с. Страж Ужгород. р-ну Закарп. обл.) – поет-пісняр, актор...


Магазинер Яків  Самійлович

МАГАЗИ́НЕР Яків Самійлович (11(23). 10. 1883, м. Звенигородка Київ. губ., нині Черкас. обл. – 30. 05. 1941, Київ) – скрипаль, педагог. Засл. діяч мист-в УРСР (1938). Закін. Ляйпциз. (Німеччина...


Магаляс Василь Петрович

МАГАЛЯ́С Василь Петрович (26. 06. 1949, с. Легедзине Бабан. р-ну Київ. обл., нині Тальнів. р-ну Черкас. обл.) – живописець...


Магар Володимир Герасимович

МАГА́Р Володимир Герасимович (22. 06(05. 07). 1900, с. Кальниболота, нині Новоархангел. р-ну Кіровогр. обл. – 11. 08. 1965, За­поріжжя) – актор, режисер. Чоло­вік С. Рунцової...


Магар Тетяна Володимирівна

МАГА́Р Тетяна Володимирівна (22. 11. 1946, Ужгород – 23. 01. 2008...


Маґас Всеволод Іванович

МА́ҐАС Всеволод Іванович (01. 10. 1923, с. Русь-Молдовиця, нині Румунія) – український карикатурист. Навч. у Чернів. г-зії. Під час 2-ї світ вій­ни емігрував на Захід. Перебуваючи у таборах для переміщ. осіб у Німеччині...


Магдалинівський історико-краєзнавчий музей ім. Д. Кулакова 

...

Магдаченко Віктор Іванович

МАГДАЧЕ́НКО Віктор Іванович (25. 12. 1942, ст. Шевченкове, нині м. Долинська Кіровогр. обл.) – живописець, художник-монументаліст. Чл. НСХУ (1990). Закін. Харків. худож.-пром. ін-т (1974; викл. Є. Биков, Б. Косарев...


Магденко Віктор Миколайович

МАГДЕ́НКО Віктор Миколайович (09(21). 03. 1887, Полтава – 13. 07. 1954, там само) – живописець...


Магденко Петро

МАГДЕ́НКО Петро (08. 12. 1922, с. Глобине, нині місто Полтав. обл. – 11. 05. 2002, Торонто) – скульптор, жи­вописець. Навч. у Дніпроп. худож. уч-щі (нині Дніпро, 1940–41; викл. П. Погребняк), Мюнхен. АМ (поч. 1950-х рр.; викл. Ґ. фон Шенерер)...


Маґдій Михайло  Ількович

МАҐДІ́Й Михайло Ількович (06. 02. 1906, с. Соснів, нині Теребовлян. р-ну Терноп. обл. – 03. 11. 1983, Івано-Франківськ) – диригент, хореограф, композитор. Засл. арт. УРСР (1956). Гру на скрипці вивчав у В. Дяківа, згодом навч. у Терноп. учител. семінарії...


Магера Микола  Никанорович

МАГЕ́РА Микола Никанорович (01. 09. 1922, с. Могилівка, нині у складі м. Дунаївці Хмельн. обл. – 12. 06. 2008, Хмельницький) – письменник, педагог. Чл. НСПУ (1983). Літ. премії ім. Б. Хмельницького (1977)...


Магера Сергій  Ігорович

МАГЕ́РА Сергій Ігорович (18. 05. 1972, м. Золочів Львів. обл.) – спі­вак (бас). Нар. арт. України (2009). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2017). Лауреат Всеукр. конкурсу ім. С. Про­коф’єва (м. Маріуполь Донец. обл., 1995, 1-а премія)...


Магир Микита  Львович

МА́ГИР Микита Львович (10. 06. 1888, с. Сілець Беньковий, нині Сілець Кам’янка-Бузького р-ну Львів. обл. – 12. 11. 1948, м. Сам­бір Львів. обл.) – письменник, перекладач. Закін. Сокал. учител. семінарію (нині Львів. обл....


Магіденко Михайло Якович

МАГІДЕ́НКО Михайло Якович (псевд. – Орловцев, Томілін; 02(15). 03. 1915, м. Прилуки, нині Черніг. обл. – 04. 04. 1983, Москва) – композитор...


Магінська-Слободюк Олександра  Іванівна

МАГІ́НСЬКА-СЛОБОДЮ́К Олександра Іванівна (23. 12. 1951, Львів) – художниця декоративної кераміки. Мати Л. Магінського. Чл. НСХУ (1988). Закін. Львів. ін-т приклад. та декор. мист-ва (1977; викл. В. Вуй­цик, Т. Драган...


Магінський Володимир Дмитрович

МАГІ́НСЬКИЙ Володимир Дмитрович (18. 09. 1946, м. Нальчик, Кабардино-Балкар. Респ., РФ) – живописець, реставратор. Батько Л. Магінського. Чл. НСХУ (1987). Навч. у худож. студії м. Нальчик, Одес. худож. уч-щі (1960–70-і рр.)...


Магінський Любомир Володимирович

МАГІ́НСЬКИЙ Любомир Володимирович (27. 01. 1975, Львів) – реставратор. Син О. Магінської-Слободюк і В. Магінського. Чл. НСХУ (2010). Закін. Львів. АМ (2003; викл. В. Марчак, В. Нестеренко...


Магітов Валерій Семенович

МАГІ́ТОВ Валерій Семенович (29. 03. 1948, м. Мерефа Харків. р-ну Харків. обл.) – артист балету, балетмейстер. Засл. арт. УРСР (1985). Творчу діяльність роз­почав у худож. самодіяльності. 1968–73 – арт. Ансамблю пісні і танцю Київ. військ. округу...


Магічний реалізм 

МАГІ́ЧНИЙ РЕАЛІ́ЗМ – радикальна форма модернізму, неореалізм, у якому поєднуються елементи реального й фантастичного, побутового та міфічного, дійсного, натуралістичного та уявного, таємничого, варварського й цивілізаційного...


Магія 

МА́ГIЯ (від грец. μαγεία – ворожба, чаклунство) – тип світогляду і світосприймання, згідно з яким людська воля та уява можуть впливати на матеріальний світ і психіку безпосередньо чи за допомогою певних символів. Магічні обряди пов’язані з чаклунством...


Магія мовна 

МА́ГІЯ МО́ВНА – забобонно-містичне, зокрема ритуальне, використання мовних засобів (слів, висловів-формул, спеціальних текстів – замовлянь, закликань, «оберегів», проклять та інших) для впливу в бажаному напрямі на явища дійсності...


Магмедов (Мегмедов) Георгій Іванович

МАГМЕ́ДОВ (МЕГМЕ́ДОВ) Георгій Іванович (06. 05. 1921, м. Сочі, нині Краснодар. краю, РФ – 03. 02. 2001, Харків) – живописець, графік. Чоловік В. Маг­медової. Засл. художник України (1996). Чл. НСХУ (1957). Закін. Харків. художнє уч-ще (1940; викл. М. Дерегус, В. Кобринський). Репрес....


Магмедова (Мегмедова) Валентина Фомівна

МАГМЕ́ДОВА (МЕГМЕ́ДОВА) Валентина Фомівна (21. 01. 1918, Житомир – 19. 06. 1991, Харків) – живописець, художниця театру. Дружина Г. Магмедова. Чл. СХУ (1977). Закін. Харків. художнє уч-ще (1940; викл. М. Дерегус). Репрес....


Магнетит 

МАГНЕТИ́Т (від антич. м. Магнезія в Іонії...


Магомаєв Муслім  Магометович

МАГОМА́ЄВ Муслім Магометович (17. 08. 1942, Баку – 25. 10. 2008, Москва, похов. у рідному місті) – співак (баритон), композитор. Нар. арт. Азербайджану (1971), СРСР (1973). Лауреат Міжнар. конкурсу естрад. пісні в м. Сопоть (Польща, 1969, 1-а премія). Закін. Азерб. консерваторію (Баку...


Магомедбекова Наїда Парпачіївна

МАГОМЕДБЕ́КОВА Наїда Парпачіївна (20. 04. 1945, м. Махачкала, нині Дагестан, РФ) – піаністка, педагог. Дружина А. Баженова. Проф. (2011). Засл. діяч мист-в України (2010). Засл. арт. Дагестан. РСР (1991). Закін. Моск. консерваторію (1968; кл. Г. Нейгауза...


Магратій Петро Назарович

МАГРА́ТІЙ Петро Назарович (16. 09. 1948, смт Завалля Гайворон. р-ну Кіровогр. обл.) – художник театру, графік, живописець. Обл. літ.-мист. премія ім. С. Воробкевича (2006). Засл. працівник культури України (2010). Чл. НСТДУ (1980-і рр.). Закін. Одес. театр. худож.-тех. уч-ще (1975)...


Магро Петро Іванович

МАГРО́ Петро Іванович (22. 06. 1918, с. Волоське, нині Дніпроп. р-ну Дніпроп. обл. – 06. 12. 2010, Дніпропетровськ, нині Дніпро) – графік...


Магула Герасим  Опанасович

МАГУЛА́ Герасим Опанасович (1873 – вересень 1923) – мистецтво­знавець, графік. Закін. Вище уч-ще живопису, скульптури та арх-ри при АМ у С.-Петербурзі (1900-і рр.; викл. В. Сєров). Друкував статті у петербур. г. «Новое время» («Ваятель Ф. Ф. Каменский», 1913...


Мадай Андрій  Ярославович

МАДА́Й Андрій Ярославович (26. 11. 1953, м. Філадельфія, шт. Пенсильванія, США) – графік, живописець. З походження українець. Закін. Пенсильван. АМ (м. Філадельфія, 1975). Слухав курс в Укр. катол. ун-ті св. Климента в Римі (Італія, літні семестри 1972 і 1973)...


Мадан Ґеорґе

МАДА́Н Ґеорґе (Madan George; 05. 10. 1872, с. Трушень, нині Кишинів. міськради – 07. 11. 1944, м. Пітешть, нині пов. Арджеш, Румунія) – молдавський та румунський письменник, фольклорист, актор. 1891 переїхав до Бухареста, де здобув муз. освіту...


Стр. 1 | 26        1    2    Наступна