Енциклопедія Сучасної України--Культура-М-1
Beta-версія
Головна / Культура / М
Всього статей:  2781


''Мамай-Fest'' 

«МАМА́Й-FEST» Всеукраїнський історико- культурологічний фестиваль Засн. 2008 у м. Дніпродзержинськ (нині Кам’янське) Дніпроп. обл. з ініціативи Н. Буланової з метою відродження істор. пам’яті...


''Мамай'' 

«МАМА́Й» – художнє об’єднання. Створ. 1998 в Одесі. Ще у серед. 1960-х рр. реакцією на ідеол.-пропагандист. функцію рад. мист-ва, рушієм ствердження новою генерацією одес. художників влас. твор. пріоритетів, радикально відмінних від традиц. основ соцреалізму...


''Маньківські вісті'' 

«МАНЬКІ́ВСЬКІ НОВИ́НИ» – щотижнева районна газета. Виходить укр. мовою у смт Маньківка Черкас. обл. Засн. 1935 під назвою «Сталінець». Від 1965 – «Промінь комунізму», від 1991 – «М. н.». Нині видавці: труд. колектив...


''Миллет'' 

«МИЛЛЕ́Т» (кримськотатар. Millet – нація) – щотижнева політико-літератур­на газета кримськотатарською мовою. У жовтні 1906 вийшло експерим. число на 6-ти сторінках. Ред.-видавець – І. Гаспринський...


''Миллет'' 

«МИЛЛЕ́Т» – щоденна політико-економічна й літературна газета Кримсько-мусульманського виконавчого комітету. Виходила в Сімферополі від червня 1917 до березня 1920 кримськотатар. мовою (спочатку 3–4 рази на тиждень). Гол. ред.: А.-С. Айвазов (1917–18), О. Мурасов (1919–20)...


''Мир'' 

«МИР» – тижневик. Виходив від 1 жовтня до 21 грудня 1918 укр. мовою в м. Брест-Литовськ Холм. губ. (Українська Держава, нині Білорусь); усього 9 чисел. Засн. – греко-катол. священик М. Кіт, який і написав більшість статей...


''Мир'' 

«МИР» – інформаційно-літературна газета. Виходила укр. мовою щотижня 1943 в Одесі. Ред. – І. Паламарчук. Осн. увагу у вид. акцентовано на румун.-нім. дружбі та співпраці. Негативно характеризувалося рад. сучасне і минуле. Рубрики: «Військово-політичний огляд за тиждень»...


''Миргородські вісті'' 

«МИ́РГОРОДСЬКІ ВІ́СТІ» – часопис Миргородської області. Виходив укр. мовою двічі на тиждень від вересня 1942 до 1943 у м. Миргород Полтав. обл. (до вересня 1942 – під назвою «Відродження»). Наклад 3000 прим. Ред. – М. Воскобійник. Висвітлював події на фронтах і у світі...


''Миронівський край'' 

«МИРО́НІВСЬКИЙ КРАЙ» – районна газета. Виходить у м. Миронівка Київ. обл. укр. мовою двічі на тиждень: у вівторок на 4-х сторінках...


''Мисливець і рибалка'' 

«МИСЛИ́ВЕЦЬ І РИБА́ЛКА» – додаток до журналу «Дім, сад, город». Виходив 1992–2002 у Києві укр. мовою, спочатку щоквартально під назвою «Рибалка», від 1995 – раз на місяць. Засн. – ж. «Дім, сад, город», вироб. держ.-кооп. об’єдн. «Укррибгосп», Мінлісгосп України...


''Мистецтво = L’art'' 

«МИСТЕ́ЦТВО = L’ART» – квартальник. Виходив 1932–33 і 1935–36 (усього 5 чисел: 1932 – зошити 1 і 2/3, 1933 – зошит 4, 1935 – зошит 1, 1936 – зошит 1; обсяг – від 24 до 74 сторінок) у Львові як орган Асоц. незалеж. укр. митців. Ініціатор і гол. ред. – П. Ковжун...


''Мистецтво в школі'' 

«МИСТЕ́ЦТВО В ШКО́ЛІ» – науково-методичний журнал. Засн. 2009 ТОВ «Видавн. група “Основа”» у Харкові. Виходить раз на місяць укр. мовою; наклад 2 тис. прим. Призначений для вчителів музики та образотвор. мист-ва. Вміщує рекомендації науковців, поради психологів...


''Мистецтво для мистецтва'' 

«МИСТЕ́ЦТВО ДЛЯ МИСТЕ́ЦТВА» (франц. l’art pour l’art – «мистецтво для мистецтва», «чисте мистецтво») – гасло, що виражає ідею самоцільності та автономності мистецтва; традиційна назва певних явищ у мистецькій царині 19–20 сторіч...


''Мистецтво кіно'' 

«МИСТЕ́ЦТВО КІНО́» – щорічний республіканський міжвідомчий науковий збірник. Засн. 1979 Київ. ін-том театр. мист-ва та Мін-вом культури УРСР...


''Мистецтво лікування'' 

«МИСТЕ́ЦТВО ЛІКУВА́ННЯ» – науково-практичний журнал. Засн. 2003 у Києві агенцією «Паланок». Від 2006 видавець – «Медікс Груп» (до 2014 – «Медікс»). Виходить 10 разів на рік. Статті публікує укр., рос. та англ. мовами. Наклад 17 тис. прим. Серед рубрик – «Дистанційне навчання»...


''Мистецтво та освіта'' 

«МИСТЕ́ЦТВО ТА ОСВІ́ТА» – науково-методичний квартальник. Виходить від 1995 у Києві укр. мовою; наклад: 1000 (1997), 2380 (2008), 355 (2017) прим. Співзасн. – Ін-т проблем виховання та Ін-т обдаров. дитини НАПНУ, Київ. дит. АМ. У худож.-пед. часописі поєднано теор....


''Мистецтво'' 

...

''Мистецтво'' 

«МИСТЕ́ЦТВО» – державне спеціалізоване видавництво. Засн. 1932 у Харкові, 1935 переведено до Києва. Вид-во прагне в усій повноті представити укр. класичну спадщину, познайомити зі штучно вилученими з культурол. процесу іменами...


''Мистецтвознавство України'' 

«МИСТЕЦТВОЗНА́ВСТВО УКРАЇ́НИ» – збірник наукових праць. Засн. 2000 НАМУ та Ін-том проблем сучас. мист-ва НАМУ у Києві. Виходить раз на рік, наклад 300 прим.; статті друкує укр., рос. та англ. мовами. Висвітлює актуал. проблеми сучас. мист-ва, архітектурознавства...


''Мистецтвознавчий автограф'' 

...

''Мистецтвознавчі записки'' 

«МИСТЕЦТВОЗНА́ВЧІ ЗАПИ́СКИ» – збірник наукових праць. Засн. 2002 у Києві Нац. академією керів. кадрів культури і мист-в та Мін-вом культури і туризму України. Виходить двічі на рік; статті друкує укр....


''Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент'' 

«МИСТЕ́ЦЬКА ОСВІ́ТА: ЗМІСТ, ТЕХНОЛО́ГІЇ, МЕ́НЕДЖМЕНТ» – збірник наукових праць. Виходить від 2006 раз на рік у Києві. Засн. – Мист. ін-т худож. моделювання та дизайну ім. С. Далі, Ін-т педагогіки НАПНУ...


''Мистецька трибуна'' 

«МИСТЕ́ЦЬКА ТРИБУ́НА» – ілюстрований тижневик. Виходив 1930–31 раз на 2 тижні у Харкові як орган Всеукр. ком-ту робітників мист-ва. Наклад 4–7,5 тис. прим., окремі числа – 5–6 тис. прим. Висвітлював питання розвитку рад. мист-ва, підготовки мист. кадрів. В окремих статтях...


''Мистецьке Березілля'' 

«МИСТЕ́ЦЬКЕ БЕРЕЗІ́ЛЛЯ» – щорічний міжнародний театральний фестиваль. Засн. 1992 у Києві...


''Мистецький арсенал'' Національний культурно-мистецький та музейний комплекс 

...

''Мистецький льох'' 

«МИСТЕ́ЦЬКИЙ ЛЬОХ» – літературно-мистецький клуб. Діяв від березня до серпня 1919 у Києві, засн. акторами «Молодого театру» на чолі з Лесем Курбасом у будинку Л. Гінзбурга на вул. Миколаївська (нині В. Городецького), № 9 (спорудж. 1900–01...


''Мистецькі обрії: актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки'' 

«МИСТЕ́ЦЬКІ О́БРІЇ: АКТУА́ЛЬНІ ПРОБЛЕ́МИ МИСТЕ́ЦЬКОЇ ПРА́КТИКИ І МИСТЕЦТВОЗНА́ВЧОЇ НАУ́КИ» – збірник наукових праць. Засн. 1999 як альманах «Мистецькі обрії» НАМУ та Ін-том проблем сучас. мист-ва НАМУ у Києві. Від 2006 – сучасна назва. Виходить раз на рік...


''Мистецькі студії'' 

«МИСТЕ́ЦЬКІ СТУ́ДІЇ» – журнал. Виходив 1991 у Львові (усього 3 номери). Засн. мист. об’єдн. «Клуб українських мистців» як видання з питань історії, теорії та практики укр. і світ. худож. культури. Осн. рубрики: «Ми», «Автопортрет», «Процес», «Постаті»...


''Митець'' 

«МИТЕ́ЦЬ» – галерея. Відкрита 1949 у будинку на вул. Червоноармійська (нині Велика Васильківська), № 12 у Києві. У цьому будинку жили і працювали І. Кавалерідзе, П. Кодьєв, В. Литвиненко, Г. Зоря, П. Сльота, М. Іванов...


''Митуса'' 

«МИТУ́СА» – літературна група письменників-модерністів. Діяла 1921–22 у Львові. Закликала сучасників до нових ідейно-естет. пошуків. Об’єдн. обрало назву на честь згаданого у Галиц.-Волин. літописі давньорус. співця Митуси...


''Митуса'' 

«МИТУ́СА» – літературно-мистецький журнал. Виходив у січні–квітні 1922 у Львові (усього 4 числа). Друк. орган літ. групи «Митуса». Ред. – Р. Купчинський, В. Бобинський, П. Ковжун. Розділи «Поезія», «Поетична проза»...


''Михайлівські новини'' 

«МИХА́ЙЛІВСЬКІ НОВИ́НИ» – районна газета. Виходить двічі на тиждень (середа й субота) укр. мовою в смт Михайлівка Запоріз. обл. Засн. 1930 під назвою «Колгоспник» як видання рай. виконав. і парт. органів влади. Назву часопису неодноразово змінювали: «Шляхом Сталіна»...


''Між сусідами'' 

«МІЖ СУСІ́ДАМИ» – альманах Фундації святого Володимира – Хрестителя Київської Русі. Виходив 1991–2005 щороку в м. Краків (Польща) укр. і польс. мовами. Вміщував хроніку політ. і культур. подій у польс.-укр. взаєминах...


''Міжнародна економічна політика'' 

«МІЖНАРО́ДНА ЕКОНОМІ́ЧНА ПОЛІ́ТИКА» – журнал. Засн. 2003 Київ. екон. ун-том і Центром торг. політики та права при Карлтон. й Оттав. ун-тах (Канада)...


''Міжнародний туризм'' 

...

''Міжнародні авіалінії України'' 

...

''Міжнародня бібліотека'' 

«МІЖНАРО́ДНЯ БІБЛЇОТЕ́КА» – серія книжок, виданих 1912–14 у Львові власним коштом І. Франком з метою ознайомлення українського читача з кращими здобутками української та світової літератур...


''Мій приятель'' 

«МІЙ ПРИ́ЯТЕЛЬ» – ілюстрований журнал для дітей. Виходив від 1949 у м. Вінніпеґ (Канада). Видавала Централя українців-католиків Канади й Америки. Засн. і ред. – о. С. Їжик (1949–75). Обкладинка і малюнки М. Левицького. Часопис виховував молоде покоління у реліг. і нац. дусі...


''Мікенські'' знахідки у Північному Причорномор’ї 

«МІКЕ́НСЬКІ» ЗНА́ХІДКИ У ПІВНІ́ЧНОМУ ПРИЧОРНОМО́Р’Ї Пов’язані з контактами насел. Пн. Причорномор’я із осередками Крито-Мікен. цивілізації...


MAD HEADS 

«MAD HEADS» – музичний гурт. Засн. 1991 у Києві, від 2004, розширивши склад, існують як «Mad Heads XL». У складі – В. Красноокий (вокал, гітара), В. Зюмченко (барабани), В. Чесноков (тромбон), В. Нікітан (труба), М. Красноокий (кон­трабас, бас-гітара). Співають укр....


Mansound 

«MANSOUND» – джазовий вокальний чоловічий секстет. Засн. 1994 у Києві з ініціативи В. Міхновецького (худож. кер. до 2004). Ґран-Прі міжнар. конкурсу акапел. гуртів «Vokal.Total» (м. Ґрац, Австрія, 2002). Нині у складі – Ю. Роменський, В. Кільченко, В. Сухін, С. Харченко (усі – тенори)...


Mantaua lui gogol  

«MANTAUA LUI GOGOL» – літературно-художній журнал. Виходить від 2012 у Бухаресті румун. мовою щокварталу накладом 300 прим., має онлайн-версію. Засн....


MATHESIS 

«MATHESIS» – видавництво. Засн. 1904 в Одесі приват-доц. Новорос. ун-ту В. Каганом, А. Орбинським і С. Шатуновським за участі власника друкарні М. Шпенцера з метою видання оригінал. і переклад. н.-д. і наук.-популяр. праць, період. вид....


Methods of functional analysis and topology 

«METHODS OF FUNCTIONAL ANALYSIS AND TOPOLOGY» – науковий журнал. Виходить від 1995 у Києві 4 рази на рік англ. мовою. Засн. – Ін-т математики НАНУ та мале підпр-во «ТВіМС», яке було видавцем 1995–2016. Від 2014 у редагуванні журналу бере участь і Нац. пед. ун-т...


Мавроді Іван Васильович

МАВРО́ДІ Іван Васильович (05. 08. 1911, с. Катаржино Тираспол. пов. Херсон. губ., нині Знам’янка Іванів. р-ну Одес. обл. – 04. 04. 1981, Одеса) – письменник, пе­рекладач. Чл. СПУ (1936). Учас­ник 2-ї світ. вій­ни. Бойові нагороди. Навч. у Харків. ун-ті (1931–34), закін. Одес. пед. ін-т (1935)...


Мавроїді-Пападакі Софія

МАВРОЇДІ́-ПАПАДА́КІ Софія (Μαυροειδή-Παπαδάκη Σοφία; 26. 06. 1898, м. Фурні, о-в Крит – 27. 06. 1977, м. Каллітея...


Мага Петро Петрович

МА́ГА Петро Петрович (12. 07. 1971, с. Страж Ужгород. р-ну Закарп. обл.) – поет-пісняр, актор...


Магазинер Яків  Самійлович

МАГАЗИ́НЕР Яків Самійлович (11(23). 10. 1883, м. Звенигородка Київ. губ., нині Черкас. обл. – 30. 05. 1941, Київ) – скрипаль, педагог. Засл. діяч мист-в УРСР (1938). Закін. Ляйпциз. (Німеччина...


Магаляс Василь Петрович

МАГАЛЯ́С Василь Петрович (26. 06. 1949, с. Легедзине Бабан. р-ну Київ. обл., нині Тальнів. р-ну Черкас. обл.) – живописець...


Магар Володимир Герасимович

МАГА́Р Володимир Герасимович (22. 06(05. 07). 1900, с. Кальниболота, нині Новоархангел. р-ну Кіровогр. обл. – 11. 08. 1965, За­поріжжя) – актор, режисер. Чоло­вік С. Рунцової...


Магар Тетяна Володимирівна

МАГА́Р Тетяна Володимирівна (22. 11. 1946, Ужгород – 23. 01. 2008...


Маґас Всеволод Іванович

МА́ҐАС Всеволод Іванович (01. 10. 1923, с. Русь-Молдовиця, нині Румунія) – український карикатурист. Навч. у Чернів. г-зії. Під час 2-ї світ вій­ни емігрував на Захід. Перебуваючи у таборах для переміщ. осіб у Німеччині, викладав математику в непов. серед. школі у Ваймарі...


Магдалинівський історико-краєзнавчий музей ім. Д. Кулакова 

...

Магдаченко Віктор Іванович

МАГДАЧЕ́НКО Віктор Іванович (25. 12. 1942, ст. Шевченкове, нині м. Долинська Кіровогр. обл.) – живописець, художник-монументаліст. Чл. НСХУ (1990). Закін. Харків. худож.-пром. ін-т (1974; викл. Є. Биков, Б. Косарев...


Магденко Віктор Миколайович

МАГДЕ́НКО Віктор Миколайович (09(21). 03. 1887, Полтава – 13. 07. 1954, там само) – живописець...


Магденко Петро

МАГДЕ́НКО Петро (08. 12. 1922, с. Глобине, нині місто Полтав. обл. – 11. 05. 2002, Торонто) – скульптор, жи­вописець. Навч. у Дніпроп. худож. уч-щі (нині Дніпро, 1940–41; викл. П. Погребняк), Мюнхен. АМ (поч. 1950-х рр.; викл. Ґ. фон Шенерер)...


Маґдій Михайло  Ількович

МАҐДІ́Й Михайло Ількович (06. 02. 1906, с. Соснів, нині Теребовлян. р-ну Терноп. обл. – 03. 11. 1983, Івано-Франківськ) – диригент, хореограф, композитор. Засл. арт. УРСР (1956). Гру на скрипці вивчав у В. Дяківа, згодом навч. у Терноп. учител. семінарії...


Магера Микола  Никанорович

МАГЕ́РА Микола Никанорович (01. 09. 1922, с. Могилівка, нині у складі м. Дунаївці Хмельн. обл. – 12. 06. 2008, Хмельницький) – письменник, педагог. Чл. НСПУ (1983). Літ. премії ім. Б. Хмельницького (1977)...


Магера Сергій  Ігорович

МАГЕ́РА Сергій Ігорович (18. 05. 1972, м. Золочів Львів. обл.) – спі­вак (бас). Нар. арт. України (2009). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2017). Лауреат Всеукр. конкурсу ім. С. Про­коф’єва (м. Маріуполь Донец. обл., 1995, 1-а премія), міжнар. конкурсів вокалістів: ім. К. Монтеверді (м. Раґуза...


Магир Микита  Львович

МА́ГИР Микита Львович (10. 06. 1888, с. Сілець Беньковий, нині Сілець Кам’янка-Бузького р-ну Львів. обл. – 12. 11. 1948, м. Сам­бір Львів. обл.) – письменник, перекладач. Закін. Сокал. учител. семінарію (нині Львів. обл....


Магіденко Михайло Якович

МАГІДЕ́НКО Михайло Якович (псевд. – Орловцев, Томілін; 02(15). 03. 1915, м. Прилуки, нині Черніг. обл. – 04. 04. 1983, Москва) – композитор...


Магінська-Слободюк Олександра  Іванівна

МАГІ́НСЬКА-СЛОБОДЮ́К Олександра Іванівна (23. 12. 1951, Львів) – художниця декоративної кераміки. Мати Л. Магінського. Чл. НСХУ (1988). Закін. Львів. ін-т приклад. та декор. мист-ва (1977; викл. В. Вуй­цик, Т. Драган, В. Овсійчук). Працювала у Львові: від 1970 – у ре­ставрац. майстернях...


Магінський Володимир Дмитрович

МАГІ́НСЬКИЙ Володимир Дмитрович (18. 09. 1946, м. Нальчик, Кабардино-Балкар. Респ., РФ) – живописець, реставратор. Батько Л. Магінського. Чл. НСХУ (1987). Навч. у худож. студії м. Нальчик, Одес. худож. уч-щі (1960–70-і рр.)...


Магінський Любомир Володимирович

МАГІ́НСЬКИЙ Любомир Володимирович (27. 01. 1975, Львів) – реставратор. Син О. Магінської-Слободюк і В. Магінського. Чл. НСХУ (2010). Закін. Львів. АМ (2003; викл. В. Марчак, В. Нестеренко...


Магітов Валерій Семенович

МАГІ́ТОВ Валерій Семенович (29. 03. 1948, м. Мерефа Харків. р-ну Харків. обл.) – артист балету, балетмейстер. Засл. арт. УРСР (1985). Творчу діяльність роз­почав у худож. самодіяльності. 1968–73 – арт. Ансамблю пісні і танцю Київ. військ. округу...


Магічний реалізм 

МАГІ́ЧНИЙ РЕАЛІ́ЗМ – радикальна форма модернізму, неореалізм, у якому поєднуються елементи реального й фантастичного, побутового та міфічного, дійсного, натуралістичного та уявного, таємничого, варварського й цивілізаційного...


Магія 

МА́ГIЯ (від грец. μαγεία – ворожба, чаклунство) – тип світогляду і світосприймання, згідно з яким людська воля та уява можуть впливати на матеріальний світ і психіку безпосередньо чи за допомогою певних символів. Магічні обряди пов’язані з чаклунством, віщуваннями...


Магія мовна 

МА́ГІЯ МО́ВНА – забобонно-містичне, зокрема ритуальне, використання мовних засобів (слів, висловів-формул, спеціальних текстів – замовлянь, закликань, «оберегів», проклять та інших) для впливу в бажаному напрямі на явища дійсності...


Магмедов (Мегмедов) Георгій Іванович

МАГМЕ́ДОВ (МЕГМЕ́ДОВ) Георгій Іванович (06. 05. 1921, м. Сочі, нині Краснодар. краю, РФ – 03. 02. 2001, Харків) – живописець, графік. Чоловік В. Маг­медової. Засл. художник України (1996). Чл. НСХУ (1957). Закін. Харків. художнє уч-ще (1940; викл. М. Дерегус, В. Кобринський). Репрес....


Магмедова (Мегмедова) Валентина Фомівна

МАГМЕ́ДОВА (МЕГМЕ́ДОВА) Валентина Фомівна (21. 01. 1918, Житомир – 19. 06. 1991, Харків) – живописець, художниця театру. Дружина Г. Магмедова. Чл. СХУ (1977). Закін. Харків. художнє уч-ще (1940; викл. М. Дерегус). Репрес....


Магнетит 

МАГНЕТИ́Т (від антич. м. Магнезія в Іонії...


Магомаєв Муслім  Магометович

МАГОМА́ЄВ Муслім Магометович (17. 08. 1942, Баку – 25. 10. 2008, Москва, похов. у рідному місті) – співак (баритон), композитор. Нар. арт. Азербайджану (1971), СРСР (1973). Лауреат Міжнар. конкурсу естрад. пісні в м. Сопоть (Польща, 1969, 1-а премія). Закін. Азерб. консерваторію (Баку...


Магомедбекова Наїда Парпачіївна

МАГОМЕДБЕ́КОВА Наїда Парпачіївна (20. 04. 1945, м. Махачкала, нині Дагестан, РФ) – піаністка, педагог. Дружина А. Баженова. Проф. (2011). Засл. діяч мист-в України (2010). Засл. арт. Дагестан. РСР (1991). Закін. Моск. консерваторію (1968; кл. Г. Нейгауза...


Магратій Петро Назарович

МАГРА́ТІЙ Петро Назарович (16. 09. 1948, смт Завалля Гайворон. р-ну Кіровогр. обл.) – художник театру, графік, живописець. Обл. літ.-мист. премія ім. С. Воробкевича (2006). Засл. працівник культури України (2010). Чл. НСТДУ (1980-і рр.). Закін. Одес. театр. худож.-тех. уч-ще (1975)...


Магро Петро Іванович

МАГРО́ Петро Іванович (22. 06. 1918, с. Волоське, нині Дніпроп. р-ну Дніпроп. обл. – 06. 12. 2010, Дніпропетровськ, нині Дніпро) – графік, живописець. Нар. художник України (2004). Чл. НСХУ (1964). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Бойові нагороди. Закін. Дніпроп. художнє уч-ще (1940; викл. В. Ко­ренєв...


Магула Герасим  Опанасович

МАГУЛА́ Герасим Опанасович (1873 – вересень 1923) – мистецтво­знавець, графік. Закін. Вище уч-ще живопису, скульптури та арх-ри при АМ у С.-Петербурзі (1900-і рр.; викл. В. Сєров). Друкував статті у петербур. г. «Новое время» («Ваятель Ф. Ф. Каменский», 1913...


Мадай Андрій  Ярославович

МАДА́Й Андрій Ярославович (26. 11. 1953, м. Філадельфія, шт. Пенсильванія, США) – графік, живописець. З походження українець. Закін. Пенсильван. АМ (м. Філадельфія, 1975). Слухав курс в Укр. катол. ун-ті св. Климента в Римі (Італія, літні семестри 1972 і 1973)...


Мадан Ґеорґе

МАДА́Н Ґеорґе (Madan George; 05. 10. 1872, с. Трушень, нині Кишинів. міськради – 07. 11. 1944, м. Пітешть, нині пов. Арджеш, Румунія) – молдавський та румунський письменник, фольклорист, актор. 1891 переїхав до Бухареста, де здобув муз. освіту, був актором Нац. театру. Писав оповідання...


Мадараш Оксана Степанівна

МА́ДАРАШ Оксана Степанівна (12. 09. 1969, м. Бучач Терноп. обл.) – диригент. Нар. арт. України (2019). Лауреатка Всесоюз. конкурсу молодих хор. диригентів (Миколаїв, 1988, 2-а премія). Спец. приз «Троянда надії» 2-го Нац. конкурсу симф. диригентів ім. С. Турчака (Київ...


Мадей Ірина

МАДЕ́Й Ірина (06. 08. 1950, Львів) – художниця декоративної кераміки. Закін. Львів. ін-т приклад. та де­кор. мист-ва (1972; викл. В. Ов­сійчук, Р. Сельський...


Стр. 1 | 35        1    2    Наступна