Енциклопедія Сучасної України--Людина-Ж-2
Головна / Людина / Ж
 / Всього статей:  231


Жила Василь Васильович

ЖИ́ЛА Василь Васильович (13. 01. 1932, с. Парипси Попільнян. р-ну, нині Житомир. обл. – 28. 06. 2000, Київ) – лікар-уролог. Д-р мед. н. (1982), проф. (1986). Закін. Київ. мед. ін-т (1964)...


Жила Владислав

ЖИ́ЛА Владислав (21. 01. 1877, м. Бурштин, нині Івано-Фр. обл. – 18. 05. 1925, Львів) – церковний діяч і мистецтвознавець. Навч. у Львові та Іннсбруці (Австрія)...


Жила Любомир-Вадим

ЖИ́ЛА Любомир-Вадим (27. 11. 1951, м. Сан-Пауло, Бразилія) – фахівець у галузі космічної техніки. Син В.-Т. Жили. Здобув ступ. д-ра математики в Ун-ті ім. В.-М. Райса (м. Г’юстон, шт. Техас, США...


Жилін Віктор Степанович

ЖИ́ЛІН Віктор Степанович (08. 01. 1924, м. Таганрог, нині Ростов. обл., РФ – 14. 10. 2009, Київ) – футболіст (нападник), тренер. М. сп. (1952)...


Жилін Георгій Семенович

ЖИ́ЛІН Георгій Семенович (18. 08. 1925, Київ – 07. 09. 1996, там само) – спортсмен (академічне веслування), тренер. М. сп. (1950)...


Жильцов Андрій Миколайович

ЖИЛЬЦО́В Андрій Миколайович (21. 08. 1980, Харків) – легкоатлет (біг). М. сп. міжнар. кл. (2000). Засл. м. сп. України (2004). Орден «За заслуги» 3-го (2000) і 2-го (2004) ступ. Закін. Нац. тех. ун-т «Харків. політех. ін-т» (2006). Золотий (200 м)...


Жиляєв Микола Іванович

ЖИЛЯ́ЄВ Микола Іванович (10. 08. 1939, с. Чечельник, нині смт Вінн. обл.) – акушер-гінеколог. Д-р мед. н. (1992), проф. (1993). Закін. Станіслав. мед. ін-т (нині Івано-Франківськ, 1962). Працював лікарем; 1964–75 – у Мукачів. філії Львів. НДІ педіатрії...


Жирицький Георгій Сергійович

ЖИРИ́ЦЬКИЙ Георгій Сергійович (Жирицкий Георгий Сергеевич; 26. 09 (08. 10). 1893, с. Кропивна, нині Тульс. обл., РФ – 04. 06. 1966, м. Казань, Татарстан, РФ) – російський фахівець у галузі теплотехніки. Д-р тех. н. (1937), проф. (1933). Засл. діяч н. і т. Татар. АРСР (1953)...


Жирко Олена Миколаївна

ЖИРКО́ Олена Миколаївна (16. 02. 1968, Дніпропетровськ) – баскетболістка (нападниця). Засл. м. сп. СРСР (1992). Закін. Київ. ін-т фіз. культури (1991). Чемпіонка 25-х Олімп. ігор (Барселона, 1992), Європи (м. Тель-Авів, Ізраїль, 1991; м. Брно, Чехія, 1995), Євроліги (1999...


Жирнова Людмила Миколаївна

ЖИРНО́ВА Людмила Миколаївна (29. 03. 1950, Київ) – баскетболістка (нападниця, захисниця). М. сп. (1968)...


Жировицький Свято-Успенський чоловічий монастир РПЦ 

ЖИРО́ВИЦЬКИЙ СВЯ́ТО-УСПЕ́НСЬКИЙ ЧОЛОВІ́ЧИЙ МОНАСТИ́Р РПЦ Засн. у 2-й пол. 16 ст. як православний при дерев’яній церкві, побудов. власником маєтності Жировичі (нині село Гроднен. обл., Білорусь), підскарбієм Великого князівства Литовського, І. Солтаном...


Житецький Анатолій Аполлонович

ЖИТЕ́ЦЬКИЙ Анатолій Аполлонович (26. 10. 1936, Вінниця – 25. 02. 1985, там само) – важкоатлет, тренер. М. сп. (1958), почес. м. сп. СРСР (1965). Закін. Вінн. пед. ін-т (1960). Чемпіон (1958–60), бронз. призер (1961) чемпіонатів України. Встановив 10 рекордів України, зокрема 4 світ. у жимі: 145,5 кг...


Житичі 

«ЖИ́ТИЧІ» – фабрика іграшок та сувенірних виробів. Засн. 1941 як Житомир. міський пром. комбінат, від 1963 – Житомир. міський пром. комбінат № 1, від 1964 – Житомир. ф-ка дит. іграшок...


Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) 

ЖИТЛО́ВО-КОМУНА́ЛЬНЕ ГОСПОДА́РСТВО (ЖКГ) – галузь господарства, що забезпечує житлово-побутові потреби населення шляхом підтримання у належному стані приміщень та будинків, здійснює обслуговування побутових потреб населення...


Житлово-комунальне господарство України 

...

Житна Інна Павлівна

ЖИ́ТНА Інна Павлівна (17. 09. 1938, м. Ворошиловград, нині Луганськ) – економіст. Д-р екон. н. (1985)...


Житник Валентин Іванович

ЖИ́ТНИК Валентин Іванович (02. 01. 1927, с. Горностаївка Ріпкин. р-ну, нині Черніг. обл.) – промисловець, фахівець у галузі машинобудування. Канд. тех. н. (1973). Держ. премія СРСР у галузі н. і т. (1972...


Житник Олексій Миколайович

ЖИ́ТНИК Олексій Миколайович (10. 10. 1972, Київ) – хокеїст (захисник). М. сп. (1991), м. сп. міжнар. кл. (1991), засл. м. сп. СРСР (1992). Закін. Укр. ун-т виховання і спорту (1994), Міжрегіон. заоч. ун-т упр. персоналом (1996) у Києві. У складі збірної команди СРСР – чемпіон світу серед юнаків (1991)...


Житников Володимир Ілліч

ЖИ́ТНИКОВ Володимир Ілліч (09. 07. 1932, Ташкент – 28. 02. 2009, Київ) – тренер (фехтування на рапірах). Засл. тренер України (1972). Закін. Київ. ін-т фіз. культури і спорту (1956). Відтоді працював тренером з фехтування у Моск. раді «Спартак»...


Житомир 

«ЖИТО́МИР» – тижневик. Виходив від квітня 1990 до 1999 у Житомирі укр. мовою; наклад 5 тис. прим. Співзасн. – Житомир. обл. центр зайнятості, редакція. Висвітлював соц.-екон. розвиток міста, особливості переходу до ринк. відносин...


Житомирська взуттєва фабрика Крок 

...

Житомирська духовна семінарія РКЦ 

ЖИТО́МИРСЬКА ДУХО́ВНА СЕМІНА́РІЯ РКЦ Засн. 1785 у зв’язку з буллою «Ubi primum» (1740)...


Житомирська обласна наукова медична бібліотека 

ЖИТО́МИРСЬКА ОБЛАСНА́ НАУКО́ВА МЕДИ́ЧНА БІБЛІОТЕ́КА Засн. у листопаді 1945 на основі дарунків мед. працівників обл. як самост. установа при обл. відділі охорони здоров’я, від 1966 – наукова. Структура б-ки: 4 відділи – комплектування і обробки...


Житомирська панчішна фабрика Україна 

«ЖИТО́МИРСЬКА ПАНЧІ́ШНА ФА́БРИКА “УКРАЇ́НА”» – підприємство з виробництва панчішно-шкарпеткових виробів. Розташ. у Житомирі. Засн. 1935 на базі вироб. площ колиш. шпилько-колодк. ф-ки. Спочатку тут працювало 183 особи, річний випуск складав 61,5 тис. пар чол. шкарпеток...


Житомирська фармацевтична фабрика 

...

Житомирське державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство 

ЖИТО́МИРСЬКЕ ДЕРЖА́ВНЕ ЕКСПЕРИМЕНТА́ЛЬНЕ ПРОТЕ́ЗНО-ОРТОПЕДИ́ЧНЕ ПІДПРИЄ́МСТВО – підприємство медичної галузі промисловості. Засн. 1944 як Житомир. протезна майстерня. Від 1945 – протез. з-д, від 1955 – у підпорядкуванні Київ. протез. з-ду...


Житомирське музичне училище ім. В. Косенка 

ЖИТО́МИРСЬКЕ МУЗИ́ЧНЕ УЧИ́ЛИЩЕ ім. В. Косенка Засн. 1905 як муз. класи при Житомир. відділ. Імператор. РМТ. Від 1911 – уч-ще. У 1920-х рр. декілька разів змінювало назву: Пролетар. муз.-вокал. студія підвідділу мист-в при Губ. відділі нар. освіти, Волин. пролетар. муз. школа...


Житомирське училище культури і мистецтв ім. І. Огієнка 

ЖИТО́МИРСЬКЕ УЧИ́ЛИЩЕ КУЛЬТУ́РИ І МИСТЕ́ЦТВ ім. І. Огієнка Засн. 1958 як технікум для підготовки культ.-осв. працівників, від 1961 – культ.-осв. уч-ще, від 1990 – уч-ще культури, від 2000 – ім. І. Огієнка...


Житомирський військовий інститут ім. С. Корольова, Національного авіаційного університету 

ЖИТО́МИРСЬКИЙ ВІЙСЬКО́ВИЙ ІНСТИТУ́Т ім. С. Корольова Національного авіаційного університету – вищий навчальний заклад. Підпорядк. Мін-вам оборони й освіти і науки України. Веде свою історію від засн. 1919 у м. Нижній Новгород (РФ) Школи стрільби по повітр. флоту...


Житомирський державний технологічний університет 

ЖИТО́МИРСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ТЕХНОЛОГІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад технологічного профілю. Засн. 1960 як Житомир. заг.-тех. ф-т Київ. політех. ін-ту, від 1975 – Житомир. філія Київ. політех. ін-ту, від 1994 – Житомир. інж.-технол. ін-т...


Житомирський державний університет ім. І. Франка 

ЖИТО́МИРСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. І. Франка – вищий навчальний заклад. Засн. 1919 як Волин. пед. ін-т, 1920 – учител. ін-т, того ж року перейменований в ІНО, від 1926 – ім. І. Франка, від 1929 – ін-т соц. виховання, 1934 – Житомир. пед., від 1935 – учител. ін-т...


Житомирський завод Вібросепаратор 

«ЖИТО́МИРСЬКИЙ ЗАВО́Д “ВІБРОСЕПАРА́ТОР”» – підприємство машинобудівної галузі промисловості. Розташ. у Житомирі. Засн. 1858 як невелике кустарне підпр-во з перероблення с.-г. продукції. 1913 складалося з парового млина, ковбас....


Житомирський завод Ліктрави 

«ЖИТО́МИРСЬКИЙ ЗАВО́Д “ЛІКТРА́ВИ”» – підприємство з перероблення лікарських трав, виготовлення лікарських трав’яних сумішей і фіточаїв. Розташ. у Житомирі. Історія «Ж. з. “Л.”» (до серед. 1990-х рр. – Житомир. ф-ка лікар. трав) розпочинається 1925...


Житомирський лікеро-горілчаний завод 

...

Житомирський льонокомбінат 

ЖИТО́МИРСЬКИЙ ЛЬОНОКОМБІНА́Т – підприємство легкої галузі промисловості. Буд-во розпочато 1958, перші метри тканин вироблено 1961. Досягнувши 1969 проект. потужності (23,2 млн м2 лляних тканин)...


Житомирський маслозавод 

«ЖИТО́МИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВО́Д» – підприємство харчової галузі промисловості. Розташ. у Житомирі. Засн. 1981. До 1976 на тер. «Ж. м.» знаходився м’ясокомбінат. 1976–81 тут проведено комплексну реконструкцію приміщень, у 1980-х рр. введено в дію цехи з вироб-ва тварин. масла...


Житомирський ремонтно-механічний завод 

...

Житомирські ласощі 

«ЖИТО́МИРСЬКІ ЛА́СОЩІ» – підприємство харчової галузі промисловості, що виготовляє кондитерські вироби. Структур. підрозділ компанії «Ренесанс Імперіал Груп». Розташ. у Житомирі. Засн. 1944 як Житомир. кондитер. ф-ка. Спершу тут випікали (бл. 130 кг за зміну) пряники...


Життя і церква 

«ЖИТТЯ́ І ЦЕ́РКВА» – журнал. Засн. 1956 у Нью-Йорку як орган УАПЦ у США. Виходить укр. мовою як двомісячник. Рубрики: «Церква Христова», «Про розуміння літургії», «Церква в Україні і ми», «Бесіди з друзями»...


Життя і школа 

«ЖИТТЯ́ І ШКО́ЛА» – видавництво. Засн. В.-О. Луцівим 1955 у Торонто, від 1960 діяло у м-ку Стейт-Коледж (шт. Пенсильванія, США). Друкувало 1955–94 метод.-дидакт. вихов. журнал: спершу – під назвою «Учительське слово» (орган Об’єдн. укр. педагогів Канади)...


Жихарев Володимир Якович

ЖИ́ХАРЕВ Володимир Якович (03. 01. 1942, м. Чугуїв Харків. обл. – 13. 04. 2004, Харків) – фахівець у галузі електротехніки. Д-р тех. н. (1998), проф. (2000). Закін. Харків. авіац. ін-т (1964)...


Жінчишин Василь

ЖІНЧИ́ШИН Василь (11. 01. 1919, м. Ріджайн, провінція Саскачеван, Канада – 21. 03. 1966, Торонто) – лікар, громадський діяч, меценат. Закін. Ун-т м. Саскатун (провінція Саскачеван), Торонт. ун-т (1945). Під час студій був чл. т-ва «Альфа і Омега» та студент. гуртка «Каменярі»...


Жлуктов Віктор Васильович

ЖЛУ́КТОВ Віктор Васильович (29. 01. 1954, м. Краматорськ, нині Донец. обл.) – хокеїст. Засл. м. сп. СРСР (1978). Закін. Ленінгр. військ. ін-т фіз. культури (нині С.-Петербург, 1982). Чемпіон 12-х (Іннсбрук, 1976), сріб. призер 13-х (Лейк-Плесід...


Жмайлович Фелікс Миколайович

ЖМАЙЛО́ВИЧ Фелікс Миколайович (16(28). 11. 1878, ст. Затишшя, нині смт Фрунзів. р-ну Одес. обл. – 1948) – лікар, гістолог. Д-р медицини (1913), проф. (1920). Закін. Харків. ун-т (1903)...


Жмакін Костянтин Миколайович

ЖМА́КІН Костянтин Миколайович (18 (30). 05. 1894, Київ – 09. 05. 1987, Москва) – акушер-гінеколог. Д-р медицини (1928)...


Жмарьов Микола Васильович

ЖМАРЬО́В Микола Васильович (12. 04. 1926, Київ – 20. 09. 1993, там само) – фахівець у галузі фізичної культури і спорту, тренер (веслування на байдарках і каное). Канд. пед. н. (1975)...


Жмінько Петро Григорович

ЖМІНЬКО́ Петро Григорович (01. 07. 1949, с. Гоголів Бровар. р-ну Київ. обл.) – лікар-токсиколог. Д-р біол. н. (2005). Закін. Київ. ун-т (1980). Працює від 1975 в Ін-ті екогігієни і токсикології (Київ): зав. лаб. заг. токсикології (1997–2004)...


Жмудський  Вадим Володимирович

ЖМУ́ДСЬКИЙ Вадим Володимирович (справжнє ім’я – Володимир; 23. 01. 1947...


Жованик  Павло Микитович

ЖОВА́НИК Павло Микитович (16(29). 02. 1902, с. Дмитрівка, нині смт Бахмац. р-ну Черніг. обл. – 25. 08. 1992, Харків) – ветеринарний лікар. Д-р вет. н. (1960)...


Жовдак Валерій Олексійович

ЖО́ВДАК Валерій Олексійович (09. 03. 1946, Харків) – фахівець у галузі динаміки. Д-р тех. н. (1997), проф. (2002). Закін. Харків. політех. ін-т (1970)...


Жовківський завод Шляхіндустрія 

«ЖО́ВКІВСЬКИЙ ЗАВО́Д “ШЛЯХІНДУ́СТРІЯ”» – підприємство машинобудівної галузі промисловості. Розташ. у м. Жовква Львів. обл. Засн. 1978. Від 1992 – ВАТ. Нині підпр-во випускає метал. огородження бар’єр. типу (90 % від заг. вироб-ва)...


Жовківський монастир Різдва Христового ЧСВВ 

...

Жовнір Ольга Богданівна

ЖО́ВНІР Ольга Богданівна (08. 06. 1989, м. Острог Рівнен. обл.) – фехтувальниця (шабля). Засл. м. сп. України (2008). Навч. у Хмельн. ун-ті (від 2006). Чемпіонка 29-х Олімп. ігор у команд. заліку (Пекін, 2008). Володарка Кубка світу серед юніорів у команд. заліку (м. Ачіреале, Італія...


Жовнір-Клос Стефанія Михайлівна

ЖОВНІ́Р-КЛОС Стефанія Михайлівна (09. 03. 1930, с-ще Амос, провінція Квебек, Канада – 21. 02. 2004, Торонто) – піаністка, диригент, музично-громадська діячка, педагог. Навч. у Королів. муз. консерваторії...


Жовноватий Віктор Федорович

ЖОВНОВА́ТИЙ Віктор Федорович (29. 09. 1944, Київ) – тренер (гімнастика спортивна). М. сп. (1969), засл. тренер України (1996). Закін. Томський пед. ін-т (РФ, 1969). Працював у Києві: викл. каф. гімнастики ін-ту фіз. культури (1970–72), тренером обл. ради «Динамо» (1972–74), тренером (від 1975)...


Жовтоводська фабрика штучного хутра ФІМ 

«ЖОВТОВО́ДСЬКА ФА́БРИКА ШТУ́ЧНОГО ХУ́ТРА “ФІМ”» – підприємство легкої промисловості. Розташ. у м. Жовті Води Дніпроп. обл. Засн. 1976. Форма власності – ТОВ. У номенклатурі продукції – штучне хутро для одягу, взуття...


Жовтоног  Ольга Ігорівна

ЖОВТОНО́Г Ольга Ігорівна (10. 07. 1956, м. Ульяновськ, РФ) – фахівець у галузі гідромеліорації. Д-р с.-г. н. (2002). Закін. Укр. ін-т інж. водного госп-ва (Рівне, 1978). Відтоді працює в Ін-ті гідротехніки і меліорації УААН (Київ): зав. відділу упр. зрошенням та моніторингу (від 1993)...


Жовтопуп Тетяна Вікторівна

ЖОВТОПУ́П Тетяна Вікторівна (30. 07. 1978, Вінниця) – спортсменка (спортивна акробатика, стрибки на акробатичній доріжці). М. сп. міжнар. кл. (1998). Закін. Дніпроп. ін-т фіз. культури (1999). Бронз. (м. Сан-Сіті, Пд.-Афр. Респ., 1999), срібна (м. Оденсе, Данія...


Жогло Федір Андрійович

ЖО́ГЛО Федір Андрійович (29. 05. 1936, с. Оженин, нині Остроз. р-ну Рівнен. обл. – 09. 01. 2000, Львів) – провізор. Д-р фармацевт. н. (1985)...


Жолткевич Григорій Миколайович

ЖОЛТКЕ́ВИЧ Григорій Миколайович (26. 04. 1957, Харків) – фахівець у галузі інформатики. Син М. Жолткевича. Д-р тех. н. (2000)...


Жолткевич Микола Дмитрович

ЖОЛТКЕ́ВИЧ Микола Дмитрович (25. 06. 1931, м. Маріуполь Сталін....


Жорняк Олена Миколаївна

ЖОРНЯ́К Олена Миколаївна (11. 08. 1988, м. Білгород-Дністровський Одес. обл.) – спортсменка (спортивна акробатика). Дружина В. Ломаченка. М. сп. (2004). М. сп. міжнар. кл. (2006). Навч. у Пд.-укр. пед. ун-ті (Одеса...


Жорстокість 

ЖОРСТО́КІСТЬ – властивість особистості, протилежна людяності, душевності, доброті. Проявляється у байдужості до страждань людей, інших живих істот і рослин, прагненні до руйнування (див. також Вандалізм...


Жувак Андрій Анатолійович

ЖУВА́К Андрій Анатолійович (27. 07. 1982, м. Горлівка Донец. обл.) – спортсмен (самбо). М. сп. міжнар. кл. (2004). Закін. Київ. ун-т внутр. справ (2006). Сріб. призер чемпіонату світу у ваговій категорії до 74 кг (Прага...


Жудін Микола  Дмитрович

ЖУ́ДІН Микола Дмитрович (03(15). 12. 1891, м. Бердичів, нині Житомир. обл. – 05. 12. 1968, Київ) – фахівець у галузі будівництва. Син Дмитра та брат Ольги Жудіних. Канд. тех. н. (1938, без захисту дис.)...


Жуйков Валерій Якович

ЖУЙКО́В Валерій Якович (18. 11. 1945, м. Іркутськ, РФ) – фахівець у галузі електроніки. Д-р тех. н. (1987), проф. (1987). Засл. діяч н. і т. України (2008). Премія ім. С. Лебедєва НАНУ (2002). Закін. Київ. політех. ін-т (1968)...


Жуйков Геннадій Євгенович

ЖУЙКО́В Геннадій Євгенович (15. 02. 1948, с. Велика Олександрівка, нині смт Херсон. обл.) – економіст. Батько О. Жуйкова. Канд. с.-г. (1981), д-р екон. (2008) н. Закін. Херсон. с.-г. ін-т (1975). Відтоді працював у Ін-ті землеробства пд. регіону УААН: 1985–2008 – зав. відділу економіки...


Жук Віталій Макарович

ЖУК Віталій Макарович (01. 05. 1949, с. Омелянівка Нижньогір. р-ну, нині АР Крим) – шашкіст, тренер. М. сп. (1971)...


Жук Володимир Миколайович

ЖУК Володимир Миколайович (псевд. – В. Комаха; 08(20). 04. 1847, Київ. губ. – 17(30). 10. 1915, Петроград, нині С.-Петербург) – лікар, публіцист. Навч. в Ун-ті св. Володимира у Києві, Моск. ун-ті (1865–70). Займався літ. діяльністю, а саме готував компіляції...


Жук Геннадій Віліорович

ЖУК Геннадій Віліорович (24. 05. 1968...


Жук Йосип

ЖУК Йосип (24. 12. 1872, с. Підкамінь, нині Рогатин. р-ну Івано-Фр. обл. – 23. 02. 1934, м. Сейнт-Петерсбурґ, шт. Флорида, США, похов. у м-ку Картерет, шт. Нью-Джерсі...


Жук Леонід Аркадійович

ЖУК Леонід Аркадійович (05. 03. 1938, с. Хорошеве Синельників. р-ну Дніпроп. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (1992), проф. (1998). Закін. Далекосх. ун-т (м. Владивосток, 1965)...


Жук Микола Васильович

ЖУК Микола Васильович (30. 01. 1961, с. Михалкове Сокирян. р-ну Чернів. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (2003). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2004). Закін. геогр. (1985) і екон. (1988) ф-ти Чернів. ун-ту...


Жук Микола Миколайович

ЖУК Микола Миколайович (1846, с. Монастирище Липовец. пов. Київ. губ. – 1915, Київ) – лікар. Брат К. Жука. Д-р медицини (1881). Закін. Ун-т св. Володимира у Києві (1872), де був залиш. на каф. спец. терапії і патології для підготовки до професор. звання...


Жук Олександр Петрович

ЖУК Олександр Петрович (05. 01. 1939...


Жук Ольга Яківна

ЖУК Ольга Яківна (07. 02. 1939, с. Васютинці Іркліїв. р-ну Полтав. обл., нині Чорнобаїв. р-ну Черкас. обл.) – фахівець у галузі овочівництва, вчений-селекціонер. Д-р с.-г. н. (1996), проф. (2003). Закін. Уман. с.-г. ін-т (1964)...


Жук Орест Іванович

ЖУК Орест Іванович (05. 08. 1954, Нью-Йорк) – громадсько-культурний діяч, економіст і колекціонер. Онук Й. Жука. Канд. екон. н. (2003). Закін. Гарвард. ун-т (1976), навч. у Стенфорд. ун-ті (шт. Коннектикут, США, 1978)...


Жук Петро Михайлович

ЖУК Петро Михайлович (16. 09. 1953, с. Зюбриха Монастирищен. р-ну, нині Черкас. обл.) – ортопед-травматолог. Д-р мед. н. (1995), проф. (2002). Закін. Вінн. мед. ін-т (1980), де й працює від 1982 (нині ун-т): від 2005 – проф. каф. травматології...


Жук Світлана Іванівна

ЖУК Світлана Іванівна (14. 05. 1958, с. Шпиків Тульчин. р-ну Вінн. обл.) – акушер-гінеколог. Д-р мед. н. (1995)...


Жук Сергій Якович

ЖУК Сергій Якович (23. 03(04. 04). 1892, Київ – 01. 03. 1957, Москва) – фахівець у галузі гідротехніки. Акад. АН СРСР (1953). Генерал-майор інж.-тех. служби (1943). Герой Соц. Праці (1952). Сталін. премія (1950, 1951). Держ. нагороди СРСР. Закін. Петрогр. ін-т шляхів сполучення (нині С.-Петербург...


Стр. 2 | 3        Попередня   1    2    3    Наступна