Енциклопедія Сучасної України--Наука-А-1
Beta-версія
Головна / Наука / А
Всього статей:  160


Аблов Антон  Васильович

А́БЛОВ Антон Васильович (03(16). 08. 1905, Одеса – 18. 05. 1978, Кишинів) – хімік-неорганік. Акад. АН Молд. РСР (1961). Закін. Ясський ун-т (1928), у якому працював до 1940. Викладав у Кишинів. с.-г. ін-ті (1940, 1944–46...


Аблязов Рауф  Ахметович

АБЛЯ́ЗОВ Рауф Ахметович (19. 06. 1935, с. Камкіно Горьков., нині Нижегород. обл., РФ – 26. 12. 2019, Черкаси) – фахівець у галузі засобів оптико-електронної обробки фотоінформації. Д-р тех. н. (1985)...


Абрамовський Євген  Романович

АБРАМО́ВСЬКИЙ Євген Романович (18. 11. 1932, с. Олександрівка № 2, нині с. Оленівка Магдалинів. р-ну Дніпроп. обл.) – фізик. Канд. тех. н. (1968), проф. (1988). Закін. Дніпроп. ун-т (1955), де й працює відтоді...


Абросимов Валерій  Іванович

АБРОСИ́МОВ Валерій Іванович (09. 08. 1948, м. Боково-Антрацит Ворошиловгр. обл....


Абсолют, абсолютне 

АБСОЛЮ́Т, абсолютне (від лат. absolutus – довершене, самодостатнє, безумовне, необмежене) – у філософії й теології термін, яким позначають переважно певну самодостатню сутність. У філос. концепціях, які основою всього сущого вважають деякі субстанції...


Абстрактне і конкретне 

АБСТРА́КТНЕ і КОНКРЕ́ТНЕ (від лат. abstraho – відтягую, відриваю; лат. concretus – згущений, затверділий, цілісний) – філософські терміни, що застосовуються і як слова звичайної мови. У філософії ці терміни мають дещо відмінний зміст в онтології, епістемології...


Авдієнко Анатолій  Антонович

АВДІЄ́НКО Анатолій Антонович (10. 10. 1935, м. Ржев Калінін., нині Твер. обл., РФ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1990), проф. (1999). Закін. Харків. ун-т (1958); працював у ньому (1958–60). Від 1960 – м. н. с....


Авксентюк Борис Петрович

АВКСЕНТЮ́К Борис Петрович (16. 07. 1941, Харків) – фізик. Д-р тех. н. (1992), проф. (2007). Закін. Новосибір. ун-т (РФ...


Автаркія 

АВТАРКІ́Я (від грец. αὐτάρκεια – незалежність, самовдоволення, вміння вдовольнятися своїм) – у філософії: незалежність від речей зовнішнього світу або інших людей (Платон, Аристотель)...


Автоматичного керування Українська асоціація 

АВТОМАТИ́ЧНОГО КЕРУВА́ННЯ Українська асоціація (УААК) – наукова громадська організація, що об’єднує трудові колективи організацій...


Агабальянц Едуард  Гаспарович

АГАБАЛЬЯ́НЦ Едуард Гаспарович (04. 07. 1932, м. Ростов-на-Дону, РФ – 05. 08. 1996...


Агапов Борис  Терентійович

АГА́ПОВ Борис Терентійович (18. 02. 1942, м. Осінники, нині Кемеров. обл., РФ) – фахівець у галузі медичної кібернетики. Д-р біол. н. (1991). Закін. Ленінгр. електромех. ін-т (1965). Від 1965 – інж. , від 1971 – м. н. с. Ін-ту кібернетики АН УРСР; від 1977 – асист....


Агеєв Леонід  Опанасович

АГЕ́ЄВ Леонід Опанасович (14. 07. 1940, Ленінград, нині С.-Петербург) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1992). Закін. Харків. ун-т (1963), де відтоді й працює: асист., ст. викл., доц., від 1993 – проф. каф. фіз. оптики. Дослідж. в галузі спектроскопії діелектриків...


Агрофізика 

АГРОФІ́ЗИКА (від агро… і фізика) – наука про фізичні процеси, що відбуваються у ґрунті та рослинах. А. вивчає вплив зміни фіз. факторів на процеси життєдіяльності рослин. А. поєднує різні напрямки дослідж....


Агрофітоценологія 

АГРОФІТОЦЕНОЛО́ГІЯ (від агро… і фітоценологія) – наука, що вивчає видозмінений людиною рослинний покрив ландшафту, регіону, земної кулі, закономірності його розвитку, складу, поширення...


Агрохімія 

АГРОХІ́МІЯ (від агро… і хімія) – наука, що вивчає методи та засоби впливу на хімічні та біохімічні процеси, які відбуваються в ґрунті та рослинах; мінеральне живлення рослин...


Агура Олександр Дмитрович

АГУ́РА Олександр Дмитрович (06. 06. 1878, м. Кілія Бессараб. губ., нині Одес. обл. – 14. 01. 1969) – математик. Закін. Новорос. ун-т (Одеса, 1902). Учителював. Від 1908 – у Новорос. ун-ті: приват-доц., від 1917 – доц. каф. чистої математики...


Ададуров Іван  Євграфович

АДАДУ́РОВ Іван Євграфович (19. 12. 1879, м. Сновськ, нині Щорс Черніг. обл. – 26. 08. 1938, Харків) – хімік. Д-р тех. н. (1937)...


Адаменко Ігор  Миколайович

АДА́МЕНКО Ігор Миколайович (01. 10. 1938, Полтава) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1986), проф. (1988). Держ. премія України у галузі н. і т. (1996). Закін. Харків. ун-т (1961), де й працює від 1964: асист., від 1970 – доц....


Адаменко Ірина  Іванівна

АДА́МЕНКО Ірина Іванівна (25. 01. 1935, Київ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1991), проф. (1993). Закін. Київ. ун-т (1957), де й працює: 1961–73 – ст. викл., 1974–91 – доц., від 1991 – проф. каф. молекуляр. фізики. Досліджує питання молекуляр. акустики, рівняння стану...


Адамович Леонід  Петрович

АДАМО́ВИЧ Леонід Петрович (07(20). 09. 1910, Москва – 19. 11. 1984, Харків) – хімік. Д-р хім. н. (1963), проф. (1964). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. нагороди СРСР. Закін. фіз.-хім.-мат. ф-т Харків. ІНО (1932). Асист., доц. (1946– 64)...


Адамян Вадим  Мовсесович

АДАМЯ́Н Вадим Мовсесович (02. 12. 1938, Одеса) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1977), проф. (1979). 1966 працював ст. н. с. н.-д. лаб. динаміки верстатів Одес. технол. ін-ту; 1966–67 – ст. викл. каф. вищої математики Одес. буд. ін-ту; 1967–75 – зав. лаб. теор. фізики НДІ фізики Одес. ун-ту; 1975–77 – доц....


Адасовський Борис  Ігорович

АДАСО́ВСЬКИЙ Борис Ігорович (21. 08. 1936, Київ) – фахівець у галузі математичної лінгвістики та обчислювальної математики. Д-р тех. н. (1989). Закін. Київ. ун-т (1962). Працював в Ін-ті кібернетики АНУ: ст. н. с....


Адріанов Ігор  Васильович

АДРІА́НОВ Ігор Васильович (19. 04. 1948, м. Мукачеве Закарп. обл.) – вчений у галузі прикладної математики і механіки. Д-р фіз.-мат. н. (1990), проф. (1990). Закін. Дніпроп. ун-т (1971), де й працював н. с. (1974–77). Від 1977 – доц....


Ажажа Володимир  Михайлович

АЖА́ЖА Володимир Михайлович (19. 11. 1931, с. Великі Сорочинці Миргород. р-ну Полтав. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1986)...


Ажогін Віталій  Васильович

АЖО́ГІН Віталій Васильович (17. 06. 1938, м. Шахти Ростов. обл., РФ – 25. 02. 1987, Одеса) – кібернетик. Д-р тех. н. (1979), проф. (1981). Держ. премія УРСР (1990). Закін. Київ. політех. ін-т (1965), де й працював від 1967: інж., асист., ст. викл., від 1974 – доц., від 1979 – проф. каф. тех. кібернетики...


Азаренков Микола  Олексійович

АЗАРЕ́НКОВ Микола Олексійович (15. 12. 1951, с. Старовірівка, нині Нововодолаз. р-ну Харків. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1991), проф. (1994). Закін. Харків. ун-т (1976), де й працює: м. н. с., ст. н. с., асист., доц., від 1992 – проф., від 1996 – зав. каф. матеріалів реакторобудування...


Азарін Володимир  Соломонович

АЗА́РІН Володимир Соломонович (29. 12. 1935, Харків) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1977), проф. (1981). Закін. Харків. ун-т (1959). Працював у Харків. авіац. ін-ті (1959–65), Харків. ін-ті радіоелектроніки (1965– 78), Харків. ін-ті інж. залізнич. транспорту (1978–93)...


Азаров Олексій  Дмитрович

АЗА́РОВ Олексій Дмитрович (23. 04. 1950, м. Сичовка Смолен. обл., РФ) – вчений у галузі обчислювальної техніки. Д-р тех. н. (1995). Закін. Таганроз. радіотех. ін-т (1972), де й працював до 1977. Відтоді – у Вінн. політех. ін-ті (нині – тех. ун-т): зав. каф. обчислюв. техніки...


Азаров Сергій  Сергійович

АЗА́РОВ Сергій Сергійович (18. 05. 1948...


Азбель Марк  Якович

А́ЗБЕЛЬ Марк Якович (12. 05. 1932, Полтава) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1959), проф. (1990). Премії ім. М. Ломоносова АН СРСР (1966, 1968), ім. Л. Ландау АН СРСР (1989)...


Азнакаєв Емір  Гайович

АЗНАКА́ЄВ Емір Гайович (05. 04. 1951, Київ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1989), проф. (1997). Закін. Київ. ун-т (1973). Працював в Ін-ті теор. фізики АН УРСР (1970–73), м. н. с. каф. молекуляр. фізики фіз. ф-ту Київ. ун-ту (1973–77); від 1977 в Київ. ін-ті інж. цивіл. авіації (нині Нац. авіац. ун-т) – асист....


Айдукевич Казимеж

АЙДУКЕ́ВИЧ Казимеж (Ajdukiewicz Kazimierz; 12. 12. 1890, Тернопіль – 12. 04. 1963, Варшава) – польський логік і філософ. Д-р філософії Львів. ун-ту (1912), д-р ґабілітований (1920), проф. надзвичайний (1925), проф. звичайний (1934), дійс. чл. Польс. АН (1952). Студіював філософію...


Айзацький Микола  Іванович

АЙЗА́ЦЬКИЙ Микола Іванович (19. 08. 1951, м. Охтирка Сум. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1990). Закін. Харків. ун-т (1974). Відтоді працює в Харків. фіз.-тех. ін-ті (нині Нац. наук. центр «Харків. фіз.-тех. ін-т»): технік, м. н. с....


Академік 

...

Акименко Олександр Іванович

АКИ́МЕНКО Олександр Іванович (29. 11. 1947, м. Балаклія Харків. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1987). Закін. Харків. ун-т (1970)...


Акопян Арсен Арташесович

АКОПЯ́Н Арсен Арташесович (11. 06. 1941...


Аксіологія 

АКСІОЛО́ГІЯ (від грец. ἄξίά – цінність і …логія) – теорія цінностей, розділ філософії, що з’ясовує природу та різновиди цінностей...


Акулов Володимир Петрович

АКУ́ЛОВ Володимир Петрович (10. 10. 1944, м. Гусятин Терноп. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1987). Закін. Харків. ун-т (1968). Працював у Харків. фіз.-тех. ін-ті: 1968–78 – м. н. с., 1978–89 – ст. н. с....


Акустика 

АКУ́СТИКА (від грец. ἀκουστικός – слуховий, той, що його слухають) – галузь фізики, наука про звукові явища, які відбуваються в пружному середовищі і пов’язані з коливаннями твердих, рідких та газоподібних тіл...


Акустоелектроніка 

АКУСТОЕЛЕКТРО́НІКА – розділ акустики та фізики твердого тіла...


Акустооптика 

АКУСТОО́ПТИКА – розділ акустики, що вивчає взаємодію оптичних хвиль зі звуковими в твердих тілах та рідинах; вплив збуджених у середовищі акустичних (ультразвукових) полів на світлові хвилі...


Алгебра 

А́ЛГЕБРА (араб. аль-джабр (аль-габр) – відбудова розрізнених частин) – розділ математики, в якому вивчають дії над величинами...


Алгебра логіки 

А́ЛГЕБРА ЛО́ГІКИ – розділ математичної логіки...


Алгебрична геометрія 

АЛГЕБРИ́ЧНА ГЕОМЕ́ТРІЯ – розділ математики...


Алгоритм 

АЛГОРИ́ТМ (лат. algorithmi, algorithmus – сукупність дій, правил) – система правил (програма), що вказує, у якій послідовності треба виконати кожне з цих правил...


Алгоритмізація неперервних виробничих процесів 

АЛГОРИТМІЗА́ЦІЯ НЕПЕРЕ́РВНИХ ВИРОБНИ́ЧИХ ПРОЦЕ́СІВ – чіткий, строгий і однозначний опис будь-якою мовою (як правило, математичною) тих сторін розглядуваних процесів і подій, які нас цікавлять. Це стосується багатьох технол. процесів у хім., нафтохім., металург....


Алгоритмічна мова 

АЛГОРИТМІ́ЧНА МО́ВА – формальна мова, призначена для записування алгоритмів за заданими правилами конструювання. Хоч для кожної А. м. такі правила досить різноманітні і якісно відмінні...


Александров Ігор Олександрович

АЛЕКСА́НДРОВ Ігор Олександрович (11. 05. 1932, м. Новосибірськ, РФ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1964), проф. (1965). Закін. Томський ун-т (РФ, 1954)...


Александров Анатолій Петрович

АЛЕКСА́НДРОВ Анатолій Петрович (31. 01(13. 02). 1903, м. Тараща, нині Київ. обл. – 03. 02. 1994, Москва) – фізик, фахівець з атомної фізики та енергетики. Акад. АН СРСР (1953; від 1991 – РАН), чл. низки зарубіж. АН. Сталін. (1942, 1949, 1951, 1953) та Ленін. (1959) премії. Тричі Герой Соц. Праці (1954, 1960...


Александров Валентин Вікторович

АЛЕКСА́НДРОВ Валентин Вікторович (11. 04. 1916, м. Чугуїв, нині Харків. обл. – 02. 01. 1998, Харків) – хімік. Д-р хім. н. (1974), проф. (1976). Держ. премія СРСР (1973). Засл. діяч н. УРСР (1980). Учасник 2-ї світ. війни, відзнач. бойовими нагородами. Закін. Харків. ун-т (1939)...


Александров Валерій Дмитрович

АЛЕКСА́НДРОВ Валерій Дмитрович (31. 08. 1942, Єреван) – фізик. Д-р хім. н. (1992), проф. (1995). Закін. Дагестан. ун-т (1970). У 1977–87 – викл., доц. каф. фізики Макіїв. інж.-буд. ін-ту; 1987–94 – доц....


Алексанкін Михайло Михайлович

АЛЕКСА́НКІН Михайло Михайлович (14. 05. 1931, Москва) – хімік. Д-р хім. н. (1985). Закін. Горьків. ун-т (1954). Працював на підпр-вах харч. пром-сті (1954–56). Від 1956 – в Ін-ті фіз. хімії АН УРСР: інж., 1961–64 – м. н. с., 1964–67 – наук. секр., 1967–83 – ст. н. с., 1982–83 – в. о. заст. дир. з наук. роботи...


Алексахін Ілля Сергійович

АЛЕКСА́ХІН Ілля Сергійович (28. 07. 1936, с. Робське Брян. обл., РФ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1985), проф. (1987). Держ. премія України в галузі. н. і т. (1995). Закін. Ужгород. ун-т (1959), де відтоді й працював: зав. каф. заг. фізики (від 1985)...


Алексєєв Анатолій Арсенійович

АЛЕКСЄ́ЄВ Анатолій Арсенійович (22. 03. 1936, Уфа, нині Башкорто-стан, РФ) – математик, кібернетик. Д-р тех. н. (1992), проф. (1994). Закін. Київ. ун-т (1958). Працював у Ін-ті кібернетики АН УРСР (1958–60), Київ. вищому радіолокац. уч-щі (1961–65)...


Алексєєв Олег Леонідович

АЛЕКСЄ́ЄВ Олег Леонідович (19. 12. 1934, ст. Медвежа Гора, Карелія, РФ) – хімік. Д-р хім. н. (1988). Закін. Київ. політех. ін-т (1958). Працював в Ін-ті заг. та неорган. хімії АН УРСР (1958– 67), Ін-ті колоїд. хімії та хімії води АН УРСР (1968–91)...


Алексєєва Тетяна Трохимівна

АЛЕКСЄ́ЄВА Тетяна Трохимівна (27. 06. 1949...


Алексєєва Любов Антонівна

АЛЕКСЄ́ЄВА Любов Антонівна (08. 08. 1925, Київ) – хімік. Д-р хім. н. (1975), проф. (1976). Закін. Одес. ун-т (1952). Працювала в Технол. ін-ті мукомельної пром-сті (1952–54) та Технол. ін-ті харч. та холодил. пром-сті (1954–60) в Одесі. Від 1962 – в Одес. політех. ун-ті: асист., доц....


Алексєєвський Володимир Петрович

АЛЕКСЄ́ЄВСЬКИЙ Володимир Петрович (07. 04. 1858, Новгород. губ., Росія – квітень 1916, Томськ, Росія) – математик, механік. Закін. г-зію у Ниж. Новгороді (1877), був студентом спочатку природознав. (1877–81)...


Алексєєвський Микола Євгенович

АЛЕКСЄ́ЄВСЬКИЙ Микола Євгенович (10(23). 05. 1912, м. Петропавловськ, Росія – 23. 09. 1993, Москва) – фізик-експериментатор. Чл.-кор. АН СРСР (1960). Премія ім. М. Папалексі (1951)...


Алексєєнко Алла Петрівна

АЛЕКСЄ́ЄНКО Алла Петрівна (20. 03. 1946, Мінськ) – філософ. Д-р філос. н. (2007), проф. (2008). Закін. Харків. пед. ін-т (1968). Працювала 1969–74 ст. лаборантом каф. філософії Харків. с.-г. ін-ту; від 1976 – у Харків. мед. ун-ті: від 1993 – зав. каф. філософії...


Алемасова Антоніна Сергіївна

АЛЕМА́СОВА Антоніна Сергіївна (10. 07. 1953, м. Жданов, нині Маріуполь Донец. обл.) – хімік. Дочка С. Єфименка. Д-р хім. н. (2000), проф. (2003). Закін. Донец. ун-т (1975), де від 1977 й працює: 2001–03 – проф....


Аленич Олександр Андріанович

АЛЕ́НИЧ Олександр Андріанович (07. 04. 1890, с. Кам’янське, нині м. Дніпродзержинськ Дніпроп. обл. – 24. 04. 1923) – фізик, астроном. Закін. Моск. ун-т. Учителював. Працював асист. Катериносл. гірн. ін-ту; асист. каф. фізики Кам’янець-Поділ. укр. ун-ту...


Алентьєв Олександр Олександрович

АЛЕ́НТЬЄВ Олександр Олександрович (23. 05. 1906, ст. Усть-Бистрянська, нині Ростов. обл., РФ – 28. 04. 1964, Київ) – хімік-технолог. Д-р тех. н. (1953), проф. (1953). Держ. нагороди СРСР. Закін. Харків. хім.-технол. ін-т (1934). У 1934–37 – інж., зав. вироб-вом на підпр-вах силікат. пром-сті...


Алтоїз Борис Анатолійович

АЛТОЇ́З Борис Анатолійович (27. 08. 1941, м. Петровськ Забайкальський Читин. обл., РФ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2000), проф. (1994). Закін. Одес. ун-т (1965), де й працює від 1971: ст. викл., доц. каф. заг. фізики (від 1983), доц. каф. фіз. електроніки (від 1988)...


Алфінцев Геннадій Олексійович

АЛФІ́НЦЕВ Геннадій Олексійович (20. 12. 1936, Запоріжжя – 11. 04. 1983, Київ) – фізик. Доктор фіз.-мат. н. (1982). Закін. Київ. політех. ін-т (1958). Від 1958 працював в Ін-ті металофізики АН УРСР: 1958–60 – інж., 1963–72 – м. н. с., 1973–83 – ст. н. с....


Алфьоров Жорес Іванович

АЛФЬО́РОВ Жорес Іванович (15. 03. 1930, м. Вітебськ, Білорусія – 01. 03. 2019, С.-Петербург) – фізик. Акад. РАН (1979), іноз. чл. НАНУ (2000). Ленін. премія (1972), Держ. премія СРСР, медаль Баллантайна Ін-ту ім. Б. Франкліна (США), премія Хьюлета-Паккарда Європ. фіз. т-ва...


Альбицький Василь Іванович

АЛЬБИ́ЦЬКИЙ Василь Іванович (19. 03. 1850, с. Заколп’є Володимир. губ., нині Володимир. обл., РФ – 1926, с. Нижні Млини Полтав. обл.) – математик...


Альбицький Олексій Андрійович

АЛЬБИ́ЦЬКИЙ Олексій Андрійович (13, за ін. даними – 20. 05. 1860, м. Кінешма Костром. губ., нині Іванов. обл., РФ – 01. 09. 1920, Харків) – хімік. Д-р хімії (1902). Закін. Костром. г-зію (1878), природничий ф-т С.-Петербур. ун-ту (1882, навч. у О. Бутлерова...


Альохін Віктор Васильович

АЛЬО́ХІН Віктор Васильович (16. 07. 1931, м. Слов’янськ, нині Донец. обл.) – філософ. Д-р філос. н. (1983), проф. (1983). Закін. Моск. ун-т (1960). Працював у Донец. політех. ін-ті (нині тех. ун-т): доц., проф. каф. філософії (1967–69 та у 1991–95); у Донец. ун-ті: зав. каф. філософії...


Альохін Олександр Давидович

АЛЬО́ХІН Олександр Давидович (16. 10. 1938, Київ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1994). Закін. Київ. ун-т (1962), де відтоді й працює: асп. (1962–64), ст. н. с. (1965–90), від 1990 – зав. лаб. фізики рідин фіз. ф-ту. Проводить експерим. та теор. дослідження кореляц....


Альошин Валентин Григорович

АЛЬО́ШИН Валентин Григорович (07. 03. 1942, м. Джамбул, нині Тараз, Казахстан – 13. 07. 1989, Київ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1978), проф. (1986). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1980), Держ. премія СРСР (1985). Закін. Ленінгр. ун-т (1965). Від 1969 працював в Ін-ті металофізики АН УРСР: м. н. с. (до 1973)...


Альошин Володимир Павлович

АЛЬО́ШИН Володимир Павлович (09. 05. 1944, м. Сталіно, нині Донецьк) – фізик-теоретик. Д-р фіз.-мат. н. (1992). Закін. Дніпроп. ун-т (1966). Від 1970 – в Ін-ті ядер. досліджень АН УРСР (Київ): інж., м. н. с., ст. н. с....


Альтшулер Марк Аврамович

АЛЬТШУ́ЛЕР Марк Аврамович (02. 01. 1931, м. Переяслав, нині Переяслав-Хмельницький Київ. обл.) – хімік. Д-р хім. н. (1982)...


Аляєв Геннадій Євгенович

АЛЯ́ЄВ Геннадій Євгенович (31. 10. 1958, м. Васильків Київ. обл.) – філософ. Канд. істор. н. (1990), д-р філос. н. (2004)...


Амінов Юрій Ахметович

АМІ́НОВ Юрій Ахметович (16. 08. 1942, с. Катон-Караґай Сх.-Казахстан. обл., Казахстан) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1984), проф. (1989). Закін. Моск. ун-т (1964). Від 1968 працює у Фіз.-тех. ін-ті низьких т-р НАНУ (Харків): від 1976 – ст. н. с....


Амоненко Василь Максимович

АМОНЕ́НКО Василь Максимович (08. 05. 1919, с. Високе, нині Тюмен. обл., РФ – 21. 08. 1985, Харків) – фізик-експериментатор. Д-р тех. н. (1968)...


Аналіз і синтез 

АНА́ЛІЗ І СИ́НТЕЗ (грец. ἀνάλυσις – розкладання, розчленовування і σύνϑεσις – з’єднування, складання). У заг. значенні терміном «А.» позначають практичне або теоретичне «розчленування» цілого на складові частини, терміном «С.» – практичну або теоретичну дію...


Аналітична геометрія 

АНАЛІТИ́ЧНА ГЕОМЕ́ТРІЯ – розділ геометрії, який вивчає геометричні об’єкти – точки, прямі, площини, криві і поверхні, як правило, не вище другого порядку. Традиційно вважається, що основи А. г. заклав Р. Декарт у «Геометрії» («La Géométrie»...


Аналітична філософія 

АНАЛІТИ́ЧНА ФІЛОСО́ФІЯ – вислів...


Стр. 1 | 2        1    2    Наступна