Енциклопедія Сучасної України--Наука- Ґ-1
Головна / Наука / Ґ
 / Всього статей:  27


Global Ukraine 

...

Ґадамер Ганс-Ґеорґ

ҐАДА́МЕР Ганс-Ґеорґ (Gadamer Hans Georg; 11. 02. 1900, м. Марбурґ, Німеччина – 13. 03. 2002, м. Гайдельберґ, Німеччина) – німецький філософ. Д-р філософії (1927). Навч. у Марбур. та Фрайбур. ун-тах. Від 1929 – викл. Марбур. ун-ту; 1939–47 – проф....


Ґайда Роман  Пантелеймонович

ҐА́ЙДА Роман Пантелеймонович (09. 10. 1928, с. Підмихайля, нині Калус. р-ну Івано-Фр. обл. – 24. 06. 1998, Львів) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1985)...


Ґамов Джордж

ҐА́МОВ Джордж (Георгій Антонович; 20. 02(04. 03). 1904, Одесa – 19. 08. 1968, м. Болдер, шт. Колоpaдо, СШA) – фізик і астрофізик. Чл.-кор. АН СРСР (1932–38, у 1990 посмертно поновлений). Чл. АН Данії (1950) та США (1953). Навч. у Новорос. (Одеса, 1922–23) та Ленінгр. (нині С.-Петербург, 1923–26) ун-тах...


Ґамота Джордж

ҐАМО́ТА Джордж (Юрій Богданович; 06. 05. 1939, Львів) – фізик. Іноз. чл. НАНУ (2000). Емігрував з родиною до США 1949. Закін. Ун-т Міннесоти (1961), здобув ступ. д-ра фізики у Мічиґан. ун-ті (1966). Працював н. с. «Bell Labоratories» (1967–75), очолював дослід. підрозділ у МО США...


Ґаприндашвілі Ханзерифа  Іллівна

...

Ґвішіані Олексій  Джерменович

ҐВІШІА́НІ Олексій Джерменович (Гвишиани Алексей Джерменович; 29. 10. 1948, Москва) – російський фахівець у галузі геофізики, інформатики та системного аналізу. Іноз. чл. НАНУ (2003). Чл.-кор. РАН (2006). Д-р фіз.-мат. н. (1984)...


Ґебель Ернст

ҐЕ́БЕЛЬ Ернст (Göbel Ernst; 24. 03. 1946, м. Зеельбах, Німеччина) – німецький фізик. Іноз. чл. НАНУ (1997). Закін. Ун-т у Франкфурті-на-Майні (1970). Здобув ступ. д-ра у Штуттґарт. ун-ті (1973; габілітов. 1979)...


Ґеґенбауер Леопольд-Бернхард

ҐЕҐЕНБА́УЕР Леопольд-Бернхард (Gegenbauer Leopold Bernhard; 02. 02. 1849, м. Аспергофен, Австрія – 03. 06. 1903, Відень) – австрійський математик. Чл. Віден. АН. Закін. Віден. ун-т (1869). Проф. Чернів. (1876–81), Іннсбруц. (1881–93), від 1893 – Віден. ун-тів. Досліджував теорію чисел, зокрема простих чисел...


Ґемологія 

ҐЕМОЛО́ГІЯ (від лат. gemma – дорогоцінний камінь, самоцвіт, перлина і …логія) – сукупність знань про дорогоцінні різновиди мінералів і органогенних утворень...


Ґендерні дослідження 

ҐЕ́НДЕРНІ ДОСЛІ́ДЖЕННЯ – напрям наукових досліджень у гуманітарних галузях знань, в основу яких поряд з іншими покладено принцип соціально й культурно обумовлених відмінностей між чоловіком і жінкою. Термін «ґендер» (від англ. gender – стать, рід)...


Ґецко Остап  Михайлович

ҐЕ́ЦКО Остап Михайлович (07. 01. 1949...


Ґінзбурґ Михайло  Давидович

ҐІ́НЗБУРҐ Михайло Давидович (03. 11. 1952, Харків) – фізик. Д-р тех. н. (1994)...


Ґінзбурґ Юрій  Павлович

ҐІ́НЗБУРҐ Юрій Павлович (23. 11. 1927, Одеса – 06. 02. 2004, там само) – математик. Д-р фіз.- мат. н. (1971), проф. (1973). Закін. Одес. ун-т (1950). Працював у закритому НДІ Мін-ва оборони СРСР (м. Зеленодольськ, РФ, 1950–54)...


Ґлов’як Тадеуш

ҐЛО́В’ЯК Тадеуш (Głowiak Tadeusz; 02. 01. 1935, с. Люта, нині Золочів. р-ну Львів. обл. – 25. 02. 2003, м. Вроцлав, Польща) – польський хімік. Д-р хім. н. (1967; габіліт. 1978), проф. (1990). Закін. Вроцлав. ун-т (1959)...


Ґоґадзе Ґурамі  Олександрович

ҐОҐА́ДЗЕ Ґурамі Олександрович (24. 05. 1936...


Ґодлевський Тадеуш-Йозеф

ҐОДЛЕ́ВСЬКИЙ Тадеуш-Йозеф (04. 01. 1878, Львів – 28. 07. 1921, там само) – фізик. Син Еміля, брат Еміля Ґодлевських. Чл. Польс. АН (1921). Навч. у Яґеллон. ун-ті (Краків), де від 1900 працював асист. на каф. фізики...


Ґольдберґ Анатолій  Асирович

ҐО́ЛЬДБЕРҐ Анатолій Асирович (02. 04. 1930, Київ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1965)...


Ґольдгабер Моріс

ҐОЛЬДГА́БЕР Моріс (Goldhaber Maurice; 18. 04. 1911, Львів) – американський фізик. Чл. АН США (1958). Нац. орден науки США (1983). Навч. у Берлін. (1930–33), здобув ступ. д-ра фізики у Кембридж. (лаб. Е. Разерфорда, 1936) ун-тах. Працював у ньому (1936–38)...


Ґольдін Михайло  Львович

ҐО́ЛЬДІН Михайло Львович (01. 02. 1922, Харків – 19. 07. 1996, Єрусалим) – фізик. Д-р тех. н. (1967), проф. (1967). Закін. Казан. авіац. ін-т (РФ, 1946). Працював у Харкові у КБ 8-го гол. упр. Мін-ва атом. пром-сті СРСР (Харків), на З-ді ім. Малишева (1948–53, нач. ізотоп. лаб.)...


Ґольдман Олександр  Генріхович

ҐО́ЛЬДМАН Олександр Генріхович (22. 01 (03. 02). 1884, Варшава – 30. 12. 1971, Київ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1935), проф. (1946). Акад. АН УРСР (1929). Студент фіз.-мат. ф-ту Ун-ту св. Володимира у Києві (1901–09) та філос. ф-ту Ляйпциз. ун-ту (1905–08...


Ґонсет Роман-Петро

ҐО́НСЕТ Роман-Петро (справж. – Ґонський; 1891, с. Зелена Бродів. пов., Галичина – 25. 06. 1951, м. Лос-Анджелес, шт. Каліфорнія, США) – винахідник. 1907 емігрував до Канади, працювавна буд-ві, водночас студіював у галузях електротехніки...


Ґордон Арон-Давид

ҐО́РДОН Арон-Давид (;גורדון אהרון-דויד 10. 06. 1856, с. Троянів, нині Житомир. р-ну Житомир. обл. – 22. 02. 1922, кібуц Деґанія, Палестина...


Ґраве Дмитро  Олександрович

ҐРА́ВЕ Дмитро Олександрович (25. 08 (06. 09). 1863, м. Кирилов Новгород. губ., нині Вологод. обл., РФ – 19. 12. 1939, Київ) – математик. Д-р математики (1896), проф. (1897). Акад. ВУАН (1919), чл.-кор. АН СРСР (1924), почес. чл. АН СРСР (1929). Засл. діяч н. УРСР (1935). Чл. НТШ (1924). Закін. С.-Петербур. ун-т (1885)...


Ґрінберґ Йона  Волькович

ҐРІ́НБЕРҐ Йона Волькович (14. 06. 1910, м. Кам’янець-Подільський, нині Хмельн. обл. – 26. 09. 1982, Київ) – фахівець у галузі органічної хімії. Д-р хім. н. (1958)...


Ґурський Мар’ян

ҐУ́РСЬКИЙ Мар’ян (Górski Marian; 11. 03. 1886, Варшава – 25. 08. 1961, там само) – польський вчений-агрохімік. Канд. філос. н. (1911). Акад. Польс. академії тех. наук (1935). Вивчав математику у Варшав. ун-ті (1904–05), хімію – в Ун-ті Ляйпциґа (1906–11)...


Ґурський Януш-Генрик

ҐУ́РСЬКИЙ Януш-Генрик (Górski Janusz Henryk; 15. 03. 1883, Мокшани Пшевор. пов., нині Польща – 06. 05. 1934, Вільнюс) – польський вчений-агроном. Закін. Краків. г-зію. Після рільничої практики в поміщицьких маєтках (1901–05) студіював рільництво в Академії рільництва (м. Дубляни...