Енциклопедія Сучасної України--Наука-Л-1
Beta-версія
Головна / Наука / Л
Всього статей:  1162


...Літ 

…ЛІТ (від грец. λίθος – камінь) – частина складних слів, що означає «камінь», «мінерал», «геологічна епоха», напр.: амфіболіт, бейде­літ, вермікуліт, карналіт, енеоліт...


...логізм 

...ЛОГІЗМ (від грец. λογιομός – судження, вислів) – частина складних слів, що означає «слово», «словосполучення», напр.: неологізм...


...логія 

...ЛОГІЯ (від грец. λόγος – слово, вчення) – частина складних слів, що означає «наука», «знання», «сло­во», напр.: археологія, екологія, кліматологія, соціологія...


Іщенко Анатолій Іванович

І́ЩЕНКО Анатолій Іванович (09. 06. 1927, Київ) – фахівець у галузі електромеханіки. Д-р тех. н. (1977), проф. (1988). Закін. Київ. політех. ін-т (1951)...


Лабащук Оксана Василівна

ЛАБАЩУ́К Оксана Василівна (08. 11. 1968, смт Протва, нині у складі м. Жуков Калуз. обл., РФ) – літературознавець...


Лабащук Михайло Степанович

ЛАБАЩУ́К Михайло Степанович (16. 07. 1956, м. Осінники Кемеров. обл., РФ) – мовознавець. Чоловік О. Ла­бащук. Д-р філол. н. (2000), д-р габіліт. (2005). Закін. Київ. ун-т (1984). Викладав у Терноп. пед. ун-ті. Від 2002 працює у Польщі: проф. Лодз. ун-ту...


Лавренко Володимир Олексійович

ЛАВРЕ́НКО Володимир Олексійович (23. 01. 1933, с. Ляхівці, нині смт Білогір’я Хмельн. обл.) – фізико-хімік. Д-р хім. н. (1971), проф. (1981). Премія ім. І. Фран­цевича АНУ (1993). Закін. Київ. політех. ін-т (1955), де 1975–85 і працював: 1975–76 – проф. (за сумісн.)...


Лаврентович Ярослав Йосипович

ЛАВРЕНТО́ВИЧ Ярослав Йосипович (22. 06. 1938, м. Снятин Станіслав., нині Івано-Фр. обл. – 01. 06. 2005...


Лаврентьєв Олег Олександрович

ЛАВРЕ́НТЬЄВ Олег Олександрович (07. 07. 1926, м. Псков, РФ – 10. 02. 2011, Харків) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2004). Засл. діяч н. і т. України (2004). Премія ім. К. Синельникова НАНУ (2005). Закін. Моск. ун-т (1955). Від 1956 працював у ННЦ «Харків. фіз.-тех. ін-т»: 1974–92 – зав. лаб. електромаг­ніт. пасток...


Лавреньєв Михайло Олексійович

ЛАВРЕ́НТЬЄВ Михайло Олексійович (06(19). 11. 1900, м. Казань, нині Татарстан, РФ – 15. 10. 1980, Москва, похов. у м. Новосибірськ, РФ) – математик і фахівець у галузі механіки, організатор науки. Батько акад. РАН М. Лаврентьєва. Д-р тех. (1932) та фіз.-мат. (1933; обидва – без захисту дис.) н....


Лавренюк Ярослав  Васильович

ЛАВРЕНЮ́К Ярослав Васильович (04. 06. 1975, Київ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (2009). Закін. Київ. ун-т (1997), де від 2001 й працює: 2006–09 – заст. декана з наук. роботи мех.-матем. ф-ту, від 2008 – ст. н. с. Напрями наук. дослідж.: теорія груп (групи, породжені скінченними автоматами...


Лавренюк Сергій  Павлович

ЛАВРЕНЮ́К Сергій Павлович (04. 11. 1946, с. Посива Остроз. р-ну Рівнен. обл. – 04. 06. 2008, Львів) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1995), проф. (1997). Закін. Львів. ун-т (1969), де від 1972 й працював: 1983–99 – зав., 1999–2006 – проф. каф. диференціал. рівнянь...


Лаврик Володимир Іванович

ЛА́ВРИК Володимир Іванович (25. 03. 1936, Київ) – математик. Д-р тех. н. (1981)...


Лавриненко Сергій Дмитрович

ЛАВРИНЕ́НКО Сергій Дмитрович (06. 07. 1948, Київ) – фізик. Син Д. Лавринен­ка. Канд. фіз.-мат. (1985), д-р тех. (2007) н. Закін. Харків. ун-т (1972). Відтоді працює в ННЦ «Харків. фіз.-тех. ін-т»: від 2011 – заст. дир. Ін-ту фізики твердого тіла...


Лавриненко Олена Миколаївна

ЛАВРИНЕ́НКО Олена Миколаївна (12. 05. 1965...


Лавріненко Юрій Андріянович

ЛАВРІНЕ́НКО Юрій Андріянович (псевд. і крипт.: Юрій Дивнич, Юрій Гайдар, Д. Коларгонець, Ю. А.; 03. 05. 1905, с. Хижинці Звенигород. пов. Київ. губ., нині Лисян. р-ну Черкас. обл. – 14. 12. 1987, м. Нью-Йорк, похов. у м-ку Бавнд Брук, шт. Нью-Джерсі, США) – літературознавець...


Лавріненко Наталія Михайлівна

ЛАВРІНЕ́НКО Наталія Михайлівна (18. 11. 1957, м. Кривий Ріг Дніпроп. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1991)...


Лавріненко Ірина Олександрівна

ЛАВРІНЕ́НКО Ірина Олександрівна (21. 11. 1934, Київ – 15. 07. 1996, там само) – фізико-хімік. Д-р хім. н. (1992). Премія ім. Є. Патона АН УРСР (1973)...


Лавріщева Катерина Михайлівна

ЛАВРІ́ЩЕВА Катерина Михайлівна (27. 03. 1937, м. Ставрополь, РФ) – кібернетик. Д-р фіз.-мат. н. (1989), проф. (1991). Засл. діяч н. і т. України (2008). Премія РМ СРСР (1985), Держ. премія України в галузі н. і т. (1991...


Лавров Петро Олексійович

ЛАВРО́В Петро Олексійович (Лавров Петр Алексеевич; 06(18). 09. 1856, м. Ярославль, Росія – 24. 11. 1929, Ленінград, нині С.-Пе­тер­бург) – російський мовознавець. Акад. АН СРСР (1923), чл.-кор. Королів. Серб. академії (1906), Чес. академії наук, словесності та мист-в (1907)...


Лавров Семен Григорович

ЛАВРО́В Семен Григорович (02(15). 04. 1900, с. Печенюги, нині Новгород-Сівер. р-ну Черніг. обл. – 27. 10. 1982, м. Бердянськ Запоріз. обл.) – літературознавець. Д-р філол. н. (1970), проф. (1971). Закін. Київ. художнє уч-ще (1918)...


Лавров Олександр Анатолійович

ЛАВРО́В Олександр Анатолійович (04. 06. 1964, Київ) – кібернетик. Д-р тех. н. (2000), проф. (2007). Закін. Київ. політех. ін-т (1987)...


Лаврунов Кость  Олександрович

ЛАВРУНО́В Кость Олександрович (12. 06. 1907, Полтава – 18. 12. 1968, Херсон) – письменник, літературознавець. Канд. філол. н. (1950). Чл. СПУ (1963). Закін. Полтав. ІНО (1933), навч. в аспірантурі (1933–36), водночас учителював. Від 1936 викладав укр. літ-ру у ВНЗах...


Лаврушенко Людмила  Федорівна

ЛАВРУШЕ́НКО Людмила Федорівна (18. 06. 1947, м. Біла Церква Київ. обл. – 08. 04. 2000, Київ) – біохімік. Д-р біол. н. (1999). Закін. Київ. ун-т (1974). Відтоді працювала в Укр. НДІ харчування (Київ): 1995–99 – зав. лаб. біохімії...


Лаврушин Володимир Федорович

ЛАВРУ́ШИН Володимир Федорович (15(28). 05. 1912, Харків – 02. 03. 2003, там само) – хімік. Д-р хім. н. (1956)...


Лагермарк Герман Іванович

ЛАГЕРМА́РК Герман Іванович (22. 05(03. 06). 1843, Фінляндія – 02(15). 11. 1907, Харків) – хімік. Д-р філософії (1866), проф. (1885). Закін. г-зію в м. Або (нині Турку, Фінляндія) та Олександрів. ун-т у Гельсинг­форсі (нині Гельсинкі, 1866)...


Лагно Віктор Іванович

ЛАГНО́ Віктор Іванович (24. 07. 1957, смт Градизьк, нині Глобин. р-ну Полтав. обл. – 06. 06. 2011, Пол­­тава) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (2003), проф. (2004). Закін. Полтав. пед. ін-т (1978)...


Лагунов Олександр Іванович

ЛАГУНО́В Олександр Іванович (20. 05. 1938, с. Круглоліське Ставропол. краю, РФ) – літературо­знавець. Д-р філол. н. (2000), проф. (2002). Закін. Ставропол. пед. ін-т (1960), де й працював: від 1972 – зав. каф. рос. літ-ри та водночас – декан істор.-філол. ф-ту...


Лагута Валентин Володимирович

ЛАГУ́ТА Валентин Володимирович (23. 01. 1955...


Лагутинський Михайло  Миколайович

ЛАГУТИ́НСЬКИЙ Михайло Миколайович (1871, Харків. губ. – 17. 01. 1915, м. Ґет­­тінґен, Німеччина) – математик. Закін. Харків. ун-т (1894), де від­тоді до 1897 був стипендіатом для підготовки до професор. звання...


Ладика Роман  Богданович

ЛАДИ́КА Роман Богданович (31. 08. 1950, Тернопіль) – фізик, поет...


Лазарев Фелікс Васильович

ЛА́ЗАРЕВ Фелікс Васильович (23. 12. 1938, м. Улан-Уде, Бурятія, РФ) – філософ. Д-р філос. н. (1986), проф. (1989). Закін. Моск. ун-т (1961). Працював у Ташкент. ін-ті інж. залізнич. транс­порту (1961–63); викл. каф. фізики Калуз. філії Моск. вищого тех. уч-ща (РФ...


Лазарев Борис Георгійович

ЛА́ЗАРЕВ Борис Георгійович (24. 07(06. 08). 1906, с. Миропіл­­ля, нині Краснопіл. р-ну Сум. обл. – 20. 03. 2001, Харків) – фізик. Канд. (1938, без захисту дис.), д-р (1944) фіз.-мат. н., проф. (1944), акад. НАНУ (1951). Засл. діяч н. і т. УРСР (1966). Сталін. премія (1951), Держ. пре­­мія УРСР у галузі н. і т. (1982)...


Лазарський Мечислав

ЛАЗА́РСЬКИЙ Мечислав (Łazarski Mieczysław; 01. 01. 1852, с. Єлесня, нині Сілез. воєводства, Польща – 07. 05. 1930, Краків) – польський математик. Закін. Політех. школу в м. Карлсруе (Чехія, 1874). У 1883 отримав у Львів. ун-ті ступ. д-ра філософії...


Лазер 

ЛА́ЗЕР – генератор електромагнітних коливань оптичного діапазону...


Лазери в медицині 

ЛА́ЗЕРИ В МЕДИЦИ́НІ Серед понад 360-ти можливих варіантів застосування лазерів у різних сферах людської діяльності медицина є однією з найперспективніших галузей для цих пристроїв. Розглядають без­посереднє мед. застосування лазерів...


Лазерна спектроскопія 

ЛА́ЗЕРНА СПЕКТРОСКОПІ́Я – розділ оптичної спектроскопії, що базується на використанні лазерів як джерел випромінювання...


Лазерна технологія 

ЛА́ЗЕРНА ТЕХНОЛО́ГІЯ – сукупність технологічних прийомів і способів оброблення ма­теріалів з використанням лазерів. Л. т. зародилася на поч. 1960-х рр. За кілька років до того з’явилися перші лазери...


Лазерна фізика 

ЛА́ЗЕРНА ФІ́ЗИКА – розділ фізики, який вивчає лазери, їхню теорію, принципи роботи, будову...


Лазерна хімія 

ЛА́ЗЕРНА ХІ́МІЯ – розділ фізичної хімії, що досліджує фізико-хімічні процеси в речовині, спричинені дією лазерного випромінювання на неї. Лазер. вплив, що породжує хім. реакції, поділяють на тепловий (коли хім. процеси, спричинені дією лазер. випромінювання...


Лазерне випромінювання 

ЛА́ЗЕРНЕ ВИПРОМІ́НЮВАННЯ – вимушене за допомогою лазерів випускання атомами речовини порцій-квантів електромагнітного випромінювання. Випромінювання, що генерується лазером, має унікал. властивості...


Лазерне зварювання 

ЛА́ЗЕРНЕ ЗВА́РЮВАННЯ – один із видів зварювання плав­ленням, при якому джерелом тепла для розплавлення частин з’єднання є енергія світлового променя...


Лазерні матеріали 

ЛА́ЗЕРНІ МАТЕРІА́ЛИ – речовини, які використовуються як активні середовища лазерів. Л. м. є актив. середовищем, ан­самблем атомів, у якому можна створити інверсію заселеності. Атоми актив. середовища мають певний набір енергет. рівнів...


Лазоренко Олег Валерійович

ЛАЗОРЕ́НКО Олег Валерійович (11. 05. 1970, Харків) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2010). Закін. Харків. ун-т (1993), де від 1996 й працює: від 2010 – проф. каф. вищої математики (за сумісн.)...


Лазоренко Олена Володимирівна

ЛАЗОРЕ́НКО Олена Володимирівна (22. 06. 1943, м. Ішимбай, нині Башкортостан, РФ) – філософ, політолог. Д-р філос. н. (1990), проф. (1993). Закін. Київ. ун-т (1967).Працювала у ньому 1973–96; водночас – викл. курсів із соц.-політ. проблем, від 1985 – теорії і практики лідерства...


Лазорик Олексій

ЛАЗО́РИК Олексій (13. 12. 1934, с. Ґерал­тів, округ Пряшів...


Лазур Володимир Юрійович

ЛА́ЗУР Володимир Юрійович (15. 02. 1950, с. Вонігове Тячів. р-ну Закарп. обл.) – фізик. Брат Петра, батько Ярослава Лазурів. Д-р фіз.-мат. н. (1994)...


Лазурик Валентин Тимофійович

ЛАЗУ́РИК Валентин Тимофійович (09. 09. 1947, Харків) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1992), проф. (2011). За­кін. Харків. ун-т (1971), де відтоді й працює: 1987–2000 – зав. сектору теор. дослідж. лаб. радіац. фізики фіз.-тех. ф-ту, від 2001 – зав. каф. моделювання систем і технологій...


Лазурчак Ігор Іванович

ЛАЗУРЧА́К Ігор Іванович (29. 11. 1956, м. Дрогобич...


Лампека Ярослав Дмитрович

ЛАМПЕ́КА Ярослав Дмитрович (28. 08. 1954, с. Білозірка Лановец. р-ну Терноп. обл.) – хімік. Брат Р. Лам­пеки. Д-р хім. н. (1999), проф. (2002). Держ. премія України у галузі н. і т. (1991)...


Лампека Ростислав Дмитрович

ЛАМПЕ́КА Ростислав Дмитрович (27. 03. 1957, с. Білозірка Лановец. р-ну Терноп. обл.) – хімік. Брат Я. Лампеки. Д-р хім. н. (1983), проф. (2001). Закін. Київ. ун-т (1979), де відтоді й працює: від 1997 – проф. каф. неорган. хімії. Фахівець у галузі хімії координац. сполук...


Ланґе Фрідріх

ЛА́НҐЕ Фрідріх (від 2-ї пол. 1930-х рр. – Фріцович; 16. 12. 1899, Берлін – 25. 07. 1987, там само) – фізик-експериментатор. Д-р фіз.-мат. н. (1940, без захисту дис.). Навч. в ун-тах Фрайбурґа...


Ландау Олександр Ісакович

ЛАНДА́У Олександр Ісакович (01. 08. 1933...


Ландау Лев Давидович

ЛАНДА́У Лев Давидович (09(22). 01. 1908, Баку – 01. 04. 1968, Москва) – фізик-теоретик. Д-р фіз.-мат. н. (1934, без захисту дис.), проф. (1935), акад. АН СРСР (1946, без отримання зван­ня чл.-кор.). Герой Соц. Праці (1954). Нобелів., Ленін. (обидві – 1962) та Сталін. (1946, 1949...


Ландкоф Наум Самійлович

ЛАНДКО́Ф Наум Самійлович (20. 01. 1915, Харків – ?) – математик. Син С. Ландкофа. Д-р фіз.-мат. н. (1967), проф. (1968). Закін. Хар­ків. ун-т (1937), де від 1940 й пра­цював: доц., від 1968 – проф. каф. теорії функцій. Згодом – проф....


Ландман Міхаель

ЛА́НДМАН Міхаель (Landmann Michael; 16. 12. 1913, м. Базель, Швейцарія – 25. 01. 1984, м. Хайфа, Ізраїль) – швейцарський філософ, культуролог, соціолог. Д-р філос. н. (1943). Асист. Г. Шмаленбаха (м. Базель...


Лановенко Олег  Петрович

ЛАНОВЕ́НКО Олег Петрович (11. 08. 1945, Київ – 05. 06. 2008, там само) – філософ. Син Петра...


Лант Горацій-Ґрей

ЛАНТ Горацій-Ґрей (Lunt Horace Gray; 12. 09. 1918, м. Колорадо-Спрінґс, шт. Колорадо, США – 11. 08. 2010, м. Балтімор, шт. Меріленд, США) – американський фахівець у галузі слов’янської філології та лінгвістики. Здобув ступ. бакалавра у Гарвард. коледжі (1941)...


Лапинський Платон Григорович

ЛАПИ́НСЬКИЙ Платон Григорович (17. 01. 1885, с. Дубова Уман. пов. Київ. губ., нині Уман. р-ну Черкас. обл. – ?) – фізик. Навч. у Поділ. духов. уч-щі...


Лапій Віктор Юрійович

ЛАПІ́Й Віктор Юрійович (22. 03. 1934, Київ – 28. 02. 2003, там само) – радіоінженер. Д-р тех. н. (1963)...


Лапіна Милиця Сергіївна

ЛА́ПІНА Милиця Сергіївна (20. 10. 1926, м. Проскурів, нині Хмельницький) – мовознавець. Дочка Г. Селюк-Лапіної. Канд. філол. н. (1963). Закін. Харків. ун-т (1949), де відтоді й працювала: 1964–89 – доц. каф. зарубіж. літ-ри; 1989–96 – доц. каф. історії...


Лапта Сергій Іванович

ЛАПТА́ Сергій Іванович (28. 04. 1945, Харків) – фізик. Канд. фіз.-мат. (1977), д-р тех. (2006) н., проф. (2012). Закін. Харків. ун-т (1968)...


Лапшин Володимир Ілліч

ЛАПШИ́Н Володимир Ілліч (09. 03. 1948, Харків – 12. 10. 2018, там само) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1992), проф. (1994). Засл. діяч н. і т. України (1998). Держ. премія України у галузі н. і т. (2002). Закін. Харків. ун-т (1972), де відтоді й працював: 1991–96 – зав. каф. заг. та приклад. фізики...


Ларентьєв Флор Флорович

ЛАВРЕ́НТЬЄВ Флор Флорович (30. 05. 1927, Харків – 01. 05. 2008, там само) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1975)...


Лариков Леонід Никанорович

ЛА́РИКОВ Леонід Никанорович (22. 10. 1926, м. Русе, Болгарія – 30. 10. 2000, Київ) – металофізик. Чоловік С. Ларикової. Д-р тех. н. (1967)...


Ларингологія 

ЛАРИНГОЛО́ГІЯ (від грец. λάρυγξ (λάρυγγος) – гор­тань, горлянка і …логія) – розділ медицини, що вивчає анатомію, фізіологію та хвороби гортані (горлянки). У ширшому розумінні – розділ оториноларингології...


Ларін Віталій  Іванович

ЛА́РІН Віталій Іванович (25. 09. 1946, м. Пловдив, Болгарія – 04. 11. 2006, Харків) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2006). Закін. Харків. ун-т (1969)...


Ларін Борис Олександрович

ЛА́РІН Борис Олександрович (05(17). 01. 1893, Полтава – 26. 03. 1964, Ленінград, нині С.-Петер­бург) – мовознавець. Д-р філол. н. (1948), проф. (1931), чл.-кор. АН УРСР (1945), акад. Литов. АН (1949). Засл. діяч н. РРФСР (1957). Держ. нагороди СРСР. Закін. Ун-т св. Володимира у Києві (1914)...


Ларіонова Вікторія Костянтинівна

ЛАРІО́НОВА Вікторія Костянтинівна (26. 11. 1954, м. Станіслав, нині Івано-Франківськ) – філософ. Д-р філос. н. (1997)...


Ларцев Володимир Сергійович

ЛА́РЦЕВ Володимир Сергійович (15. 05. 1958, м. Рязань, РФ) – філософ. Д-р філос. н. (2004). Закін. Ленінгр. військ. уч-ще (нині С.-Петербург, 1975), Львів. вище військ.-політ. уч-ще (1979)...


Ласка Вацлав

ЛА́СКА Вацлав (Láska Vacław; 24. 08. 1862, Прага – 27. 07. 1943, м. Рже­віце, нині Чехія) – чеський геодезист, геофізик, сейсмолог. За­кін. Карловий ун-т у Празі...


Ласкін Микола В’ячеславович

ЛА́СКІН Микола В’ячеславович (06. 07. 1953, м. Челябінськ...


Ластовецький Андрій Миколайович

ЛАСТОВЕ́ЦЬКИЙ Андрій Миколайович (31. 08. 1902, м. Станіслав, нині Івано-Франківськ – 11. 09. 1943, Львів) – фізик. Проф. (1940). Дійс. чл. НТШ (1933). Навч. на філос. ф-ті Укр. таєм. ун-ту (Львів, 1920–22), закін. Бонн. ун-т (Німеччина, 1927). Працював 1929–39 у Львів. ун-ті; 1939–43 – зав. каф. фізики...


Латишев Георгій Дмитрович

ЛА́ТИШЕВ Георгій Дмитрович (22. 01(04. 02). 1907, м. Бєжиці, нині у межах м. Брянськ, РФ – 03. 04. 1973, Київ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1940), проф. (1940), чл.-кор. АН УРСР (1945), акад. АН Казах. РСР (1958). Сталін. премія (1949). Закін. Ленінгр. політех. ін-т (нині С.-Пе­тербург...


Латишев Василь Васильович

ЛА́ТИШЕВ Василь Васильович (Латышев Василий Васильевич; 25. 07. 1855, с. Дієво Твер. губ., Росія – 02. 05. 1921, Петроград, нині С.-Пе­тербург) – російський мо­вознавець, історик античності, епіграфіст. Д-р грец. словесності (1887)...


Латишева Клавдія Яківна

ЛА́ТИШЕВА Клавдія Яківна (14. 03. 1897, Київ – 11. 05. 1956, там само) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1952), проф. (1952). Держ. нагороди СРСР. Закін. фіз.-мат. ф-т Київ. вищих пед. жін. курсів (1921). Працювала 1920–56 з перервою в Київ. ун-ті: 1953–56 – зав. каф. диференціал. рів­нянь...


Латта Василь Петрович

ЛА́ТТА Василь Петрович (29. 12. 1921, с. Пчолинне, округ Снина, нині Словаччина – 27. 06. 1965, Бра­тислава, похов. у рідному селі) – український мовознавець у Словаччині. Канд. філол. н. (1957). Навч. у г-зії в м. Мукачеве (Закарп. обл., до 1938)...


Латушкін Юрій Данилович

ЛА́ТУШКІН Юрій Данилович (19. 04. 1956, Одеса) – математик. Канд. фіз.-мат. н. (1982)...


Лаухін Дмитро В’ячеславович

ЛАУ́ХІН Дмитро В’ячеславович (29. 05. 1975, Дніпропетровськ) – мате­ріалознавець. Д-р тех. н. (2012), проф. (2014). Закін. Придніпров. академію буд-ва і арх-ри (Дніпропетровськ, 1997), де відтоді й працює: від 2008 – заст. декана з наук. роботи мех. ф-ту...


Лашкарьов Георгій Вадимович

ЛАШКАРЬО́В Георгій Вадимович (05. 02. 1937, Київ) – фізик. Син В. Лашкарьова. Д-р фіз.-мат. н. (1980), проф. (1988). Держ. премія УРСР в галузі н. і т. (1986)...


Стр. 1 | 15        1    2    Наступна