Енциклопедія Сучасної України--Наука-М-1
Beta-версія
Головна / Наука / М
Всього статей:  856


Mathematical Modeling and Computing 

...

М 

М – сімнадцята літера української абетки. Є в ін. алфавітах, створених на основі слов’яно-кирилич. графіки. Назва літери [ем] вживається як іменник серед. роду. Буває велика й мала, має рукописну й друковану фор­ми. Походить від кирилич. літери «м» («мисліте»)...


М’ягких Леонід Павлович

М’ЯГКИ́Х Леонід Павлович (07. 05. 1927, с. Єленівка, нині Акмолин. обл., Казахстан – 16. 10. 1983, Дніпропетровськ, нині Дніпро) – фахівець у галузі ракетно-космічної техніки. Держ. нагороди СРСР. Закін. Ленінгр. військ.-мех. ін-т (нині С.-Пе­тербург...


М’ялиця Анатолій Костянтинович

М’Я́ЛИЦЯ Анатолій Костянтинович (23. 10. 1940, с-ще Борзя, нині місто Забайкал. краю, РФ) – фахівець у галузі машинобудування. Д-р тех. н. (2004)...


М’ясіщев Олександр Анатолійович

М’ЯСІ́ЩЕВ Олександр Анатолійович (18. 04. 1956, Дніпропетровськ, нині Дніпро) – фахівець у галузі комп’ютерних технологій. Д-р тех. н. (1994), проф. (1994). Закін. Тульс. політех. ін-т (РФ, 1979)...


М’ясникова Олена  Олександрівна

М’Я́СНИКОВА Олена Олександрівна (04. 06. 1945, Київ) – хімік-технолог. Д-р тех. н. (1988), проф. (1990). Закін. Київ. політех. ін-т (1968), де від 1969 й працювала (нині Нац. тех. ун-т України «Київ. політех. ін-т»): 1982–88 – зав. галуз. н.-д. лаб. хімії і технології цементів...


М’ясоєдов Валерій Васильович

М’ЯСОЄ́ДОВ Валерій Васильович (23. 10. 1962, Харків) – біохімік. Д-р мед. н. (2002), проф. (2002). Засл. діяч н. і т. України. (2016). Закін. Харків. мед. ін-т (1985), де відтоді й працює (нині ун-т): від 2002 – зав. каф. мед. біології...


Мавров Іван Іванович

МА́ВРОВ Іван Іванович (26. 06. 1936, м. Маріуполь Сталін., нині Донец. обл. – 08. 08. 2009, Харків) – лікар-дерматовенеролог. Батько Г. Маврова. Д-р мед. н. (1978)...


Мавродій Володимир Михайлович

МАВРО́ДІЙ Володимир Михайлович (01. 01. 1952, м. Котовськ, нині Подільськ Одес. обл.) – лікар-терапевт. Д-р мед. н. (1993), проф. (1996). Закін. Одес. мед. ін-т (1974). Відтоді працював в Одес. НДІ курортології: 1981–84 – ст. н. с.; від 1984 – в Одес. мед. ун-ті: 1995–98 – проф. каф. терапії...


Мавродін Володимир Васильович

МАВРО́ДІН Володимир Васильович (08(21). 02. 1908, Кишинів – 20. 11. 1987, Ленінград, нині С.-Петер­­бург) – історик. Д-р істор. н. (1940)...


Маврутенков Віктор  Володимирович

МАВРУТЕ́НКОВ Віктор Володимирович (18. 11. 1962, Харків) – лікар-інфекціоніст. Д-р мед. н. (2009), проф. (2016). Навч. у Краснояр. мед. ін-ті (РФ, 1981–83), закін. Дніпроп. мед. ін-т (1987)...


Магазаник Лев Гіршевич

МАГАЗА́НИК Лев Гіршевич (19. 04. 1931, Одеса) – лікар-нейрофізіолог. Д-р біол. н. (1970), проф. (1996), акад. РАН (2016). Держ. премія СРСР (1989). Премія ім. Л. Орбелі РАН (2016). Закін. 1-й Ленінгр. мед. ін-т (нині С.-Петербург...


Магарач. Виноградарство и виноделие 

«“МАГАРА́Ч”. ВИНОГРА́ДАРСТВО И ВИНОДЕ́ЛИЕ» – науково-практичний журнал. Засн. 1989 Ін-том винограду і вина «Магарач» (м. Ялта, нині АР Крим) як ж. «Виноградарство и виноделие СССР», 1992–96 – «Виноградарство и виноделие», від 1997 – сучасна назва. Виходить 4 рази на рік...


Магарач. Інститут винограду і вина НААНУ 

«МАГАРА́Ч» Інститут винограду і вина НААНУ Засн. у м. Ялта (нині АР Крим) на базі уч-ща виноробства і дослід. виноградно-винороб. закладу...


Магат Мойсей Абрамович

МА́ГАТ Мойсей Абрамович (25. 01(06. 02). 1898, Вільно, нині Вільнюс – ?) – лікар-онколог. Д-р мед. н. (1938), проф. Навч. у Петрогр. ун-ті (нині С.-Пе­тер­бург...


Магат Ізраїль Симхович

МА́ГАТ Ізраїль Симхович (03(15). 01. 1883, за ін. даними – 1884, Вільно, нині Вільнюс – 02. 06. 1937, Париж) – лікар-терапевт. Д-р медицини (1915). Закін. Харків. ун-т (1909), де був залиш. при шпитал. терапевт. клініці (до 1913). Відтоді працював лікарем...


Магате 

...

Магда Іван Іванович

МА́ГДА Іван Іванович (30. 05. 1904, м-ко Барвінкове, нині місто Харків. обл. – 21. 04. 1994, Харків) – ветеринарний лікар. Батько І. Ма­гди. Д-р вет. н. (1948), проф. (1948). Засл. діяч н. УРСР (1951). Держ. нагороди СРСР. Закін. Хар­ків. зоовет. ін-т (1926)...


Магда Ігор Іванович

МА́ГДА Ігор Іванович (13. 11. 1944, м. За­горськ, нині Сергієв Посад Моск. обл.) – фізик. Син І. Магди. Д-р фіз.-мат. н. (1991)...


Магдаченко Сергій  Пилипович

МАГДАЧЕ́НКО Сергій Пилипович (18. 05. 1934, с. Новий Дашів Іллінец. р-ну Вінн. обл. – 31. 07. 2005...


Магдинець Василь Васильович

МАГДИНЕ́ЦЬ Василь Васильович (28. 10. 1933, с. Текове, нині Виноградів. р-ну Закарп. обл. – 20. 02. 2015, Київ) – хімік. Д-р хім. н. (1983)...


Магерамов Лютфалія Курбан-Алійович

МАГЕРА́МОВ Лютфалія Курбан-Алійович (15. 01. 1948...


Маґістеріум 

«МАҐІСТЕ́РІУМ» – наукове видання. Засн. 1998 як додаток до «Наукових записок НаУКМА», від 2009 – самост. часопис. Видавець – Нац. ун-т «Києво-Могилян. академія». У структурі – 12 темат. випусків, кожен з яких присвяч. певній галузі і має окрему редколегію: археол., істор....


Магістр 

МАГІ́СТР (лат. magistеr – начальник, голо­ва, учитель) – у Стародавньому Римі – посадова особа; пізніше в Європі – голова світських і цер­ковних установ; у деяких країнах – учений сту­пінь, серед­ній між бакалавром і доктором наук. При­суджують особам...


Магльований Анатолій  Васильович

МАГЛЬО́ВАНИЙ Анатолій Васильович (10. 04. 1955, с. Шипка Григоріопол. р-ну, Молдова) – фахівець у галузі фі­зичного виховання і спорту. Д-р біол. н. (1993), проф. (1995). Закін. Львів. ін-т фіз. культури (1980). Відтоді працює у Львів. мед. ун-ті: від 1991 – зав....


Магнер Олександр Григорович

МА́ГНЕР Олександр Григорович (09. 05. 1946, м. Владикавказ...


Магнетизм 

МАГНЕТИ́ЗМ – комплекс явищ і властивостей, пов’язаний з існуванням магнітного поля. Магнітні властивості притаманні певною мірою усім тілам (речовинам). М. проявляється як взаємодія між електр. струмами, струмами та магнітами (тілами...


Магнетизм мікро- і наночастинок 

МАГНЕТИ́ЗМ МІКРО- І НАНОЧАСТИ́НОК Магнітні мікрочастинки (МЧ) та наночастинки (НЧ) – об’єк­­ти з магнітовпорядков. матеріалів (феромагнетики...


Магнетизму Інститут НАНУ та Мін-ва і науки України 

МАГНЕТИ́ЗМУ Інститут НАНУ та Мін-ва освіти і науки України – провідний науковий центр фундаментальних досліджень у галузі фізики магнетизму. Засн. 1995 акад. НАНУ В. Бар’яхтаром (1995–2015 очолював колектив Ін-ту)...


Магнетронне напилення 

МАГНЕТРО́ННЕ НАПИ́ЛЕННЯ – технологія нанесення покриттів у вакуумі на основу (підкладки) за допомогою магнетронних розпилювальних систем (або так званих магнетронів). Ін. назва – магнетронне осадження покриттів. Існують також вакуумні магнетрони...


Магнітна гідродинаміка й електромагнітне оброблення матеріалів 

МАГНІ́ТНА ГІДРОДИНА́МІКА Й ЕЛЕКТРОМАГНІ́ТНЕ ОБРО́БЛЕННЯ МАТЕРІА́ЛІВ Магнітна гідродинаміка (М. г.) вивчає рух електропровід. газових або рідких середовищ у магніт. полі. Поштовхом до її розвитку послужила астрофізика – наука, що вивчає фіз. явища у Всесвіті...


Магнітне поле 

МАГНІ́ТНЕ ПО́ЛЕ – силове поле, яке виникає під час взаємодії твердих тіл і їхніх структурних елементів, яким властивий магнітний момент (атомів, молекул, іонів, електронів провідності). Термін «М. п.» увів 1845 англ. фізик М. Фарадей...


Магнітні матеріали 

МАГНІ́ТНІ МАТЕРІА́ЛИ – матеріали, які суттєво змінюють значення магнітного поля, де вони розміщені. Серед поширених елементів високі феромагнітні властивості мають залізо, кобальт і нікель, серед рідкоземел. – диспрозій, тербій, гадоліній, гольмій...


Магнітооптика 

МАГНІТОО́ПТИКА, Магнетооптика – розділ оптики, що вивчає явища...


Магніторозчинені напівпровідники 

МАГНІТОРОЗЧИ́НЕНІ НАПІВПРОВІДНИКИ́ (МРН) – тверді розчини магнітних d-перехідних металів у діамагнітних напівпровідниках. d-метали мають недобудовану d-оболонку...


Магнітостратиграфія 

МАГНІТОСТРАТИГРА́ФІЯ – розділ палеомагнітології...


Магнітохімія 

МАГНІТОХІ́МІЯ – розділ фізичної хімії, що вивчає зв’язок між магнітними і хімічними властивостями речовин. Окрім цього...


Магомедов Борис Вікторович

МАГОМЕ́ДОВ Борис Вікторович (29. 01. 1949...


Магомедов Олександр (Садруддін) Магомедович

МАГОМЕ́ДОВ Олександр (Садруддін) Магомедович (01. 09. 1949, с. Усиша, Дагестан, РФ) – біохімік. Д-р біол. н. (1991), проф. (2002). Закін. Дагестан. ун-т (м. Махачкала, РФ...


Магула Валентин  Еммануїлович

МАГУ́ЛА Валентин Еммануїлович (22. 03. 1927, Одеса – 21. 03. 2001, Миколаїв) – фахівець у галузі кораблебудування. Д-р тех. н. (1966), проф. (1967). Засл. діяч н. УРСР (1988). Закін. Одес. ін-т інж. мор. флоту (1950). Працював у Далекосх. вищому інж. мор. уч-щі (м. Владивосток, РФ...


Магура Iгор  Сильвестрович

МАГУ́РА Iгор Сильвестрович (22. 11. 1928, Київ) – біофізик. Син С. Магури. Д-р біол. н. (1974), проф. (1989), акад. НАНУ (1995). Засл. діяч н. і т. України (2004). Держ. премії СРСР (1983) та України (1992) у галузі н. і т. Премія ім. О. Богомольця НАНУ (2010). Закін. 1-й Ленінгр. мед. ін-т (нині С.-Петербург...


Мадей Йоганнес

МАДЕ́Й Йоганнес (Madey Johannes; 23. 04. 1933, м. Катовіце, нині Польща – 10. 10. 2012, м. Падерборн, Німеччина) – німецький богослов...


Мадерич Володимир Станіславович

МАДЕ́РИЧ Володимир Станіславович (15. 11. 1944, Київ) – фахівець у галузі геофізичної гідродинаміки, турбулентності й екології водних середовищ. Д-р фіз.-мат. н. (1991), проф. (2005). Держ. премія України в галузі н. і т. (2013). Закін. Ленінгр. гідрометеорол. ін-т (нині С. Пе­тербург...


Мадієвська Нінель Миколаївна

МАДІЄ́ВСЬКА Нінель Миколаївна (22. 07. 1924, м. Вовчанськ, нині Харків. обл. – 15. 02. 2014, Харків) – біохімік. Д-р мед. н. (1975), проф. (1979). Закін. Харків. мед. ін-т (1947). У 1951–77 працювала зав. біохім. лаб. Харків. НДІ дерматології та венерології; 1977–87 – зав....


Маєвська Тетяна Петрівна

МАЄ́ВСЬКА Тетяна Петрівна (21. 11. 1928, Харків – 08. 09. 2003, Київ) – літературознавець. Д-р філол. н. (1989), проф. (1991). Закін. Київ. ун-т (1953). Працювала викл. Конотоп. буд. технікуму (Сум. обл....


Маєвський Олександр Євгенович

МАЄ́ВСЬКИЙ Олександр Євгенович (17. 05. 1971, Вінниця) – гістолог. Д-р мед. н. (2012). Закін. Вінн. мед. ун-т (1997), де й працює: від 2015 – зав. каф. гістології. Наук. дослідж. у галузях гістології, антропології...


Маєвський Казимир-Владислав

МАЄ́ВСЬКИЙ Казимир-Владислав (Majew­ski Kazimierz Władysław; 25. 03. 1903, м. Бережани, нині Терноп. обл. – 27. 07. 1981, Варшава) – польський історик, археолог. Д-р історії (1935), проф. (1939). Дійс. чл. Польс. АН (1966) і Польс. археол. т-ва (1946). Навч. у г-зіях в Бережанах та Львові, закін. Львів. ун-т...


Маєвський Дмитро  Андрійович

МАЄ́ВСЬКИЙ Дмитро Андрійович (25. 11. 1956, Одеса) – фахівець у галузі електротехніки. Д-р тех. н. (2013), проф. (2014). Закін. Одес. політех. ін-т (1978)...


Маєвський Борис Йосипович

МАЄ́ВСЬКИЙ Борис Йосипович (26. 08. 1941, м. Долина Станіслав., нині Івано-Фр. обл.) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1994)...


Мажуга Петро  Маркович

МАЖУ́ГА Петро Маркович (04. 03. 1920, с. Петруші, нині Ріпкин. р-ну Чер­ніг. обл. – 03. 09. 2011, Київ) – анатом. Д-р біол. н. (1962), проф. (1965). Премія ім. Д. Заболотного АН УРСР (1983). Закін. Київ. вет. ін-т (1950). Відтоді працював в Ін-ті зоології НАНУ (Київ): 1963–65 – дир....


Мазанко Володимир  Федорович

МА́ЗАНКО Володимир Федорович (28. 07. 1947, м. Янгіюль, Узбекистан) – металофізик. Д-р тех. н. (1994), проф. (2011). Закін. Київ. політех. ін-т (1971). Від 1974 працює в Ін-ті металофізики НАНУ (Київ): 1994–96 – зав. лаб. радіац. методів дослідж....


Мазепа Іван Віцентович

МАЗЕ́ПА Іван Віцентович (30. 01. 1938, с. Нараївка, нині Галиц. р-ну Івано-Фр. обл.) – біохімік. Чоловік М. Мазепи. Д-р мед. н. (1989), проф. (1990). Закін. Івано-Фр. мед. ін-т (1965), де відтоді й працював (нині ун-т): від 1990 – проф. каф. заг. та біоорган. хімії...


Мазепа Володимир Іванович

МАЗЕ́ПА Володимир Іванович (31. 10. 1930, Полтава – 17. 07. 2003, Київ) – філософ. Д-р філос. н. (1977), проф. (1981). Премія ім. Д. Мануїльського АН УРСР (1977). Закін. Київ. ун-т (1953). Працював від 1958 в Ін-ті філософії НАНУ (Київ): від 1969 – зав. відділу марксист.-ленін. естетики...


Мазілова Тетяна Іванівна

МАЗІЛО́ВА Тетяна Іванівна (22. 03. 1954, смт Яван...


Мазілу Дан-Хорія

МАЗІ́ЛУ Дан-Хорія (Mazilu Dan Horia; 20. 04. 1943, м. Пітешть, Румунія – 16. 09. 2008, Бухарест) – румунський літературознавець, фі­лолог-україніст, перекладач. Д-р філол. н. (1972), проф. (1991), чл.-кор. Румун. академії (2001). Премії ім. Т. Майореску Румун. академії (1994)...


Мазко Олексій  Григорович

МАЗКО́ Олексій Григорович (20. 03. 1955, с. Кукшин Ніжин. р-ну Черніг. обл.) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1995)...


Мазманішвілі Олександр Сергійович

МАЗМАНІШВІ́ЛІ Олександр Сергійович (17. 05. 1946, Львів) – фахівець у галузі фізики високих енергій і прикладної математики. Д-р фіз.-мат. н. (1988)...


Мазний Володимир Іванович

МАЗНИ́Й Володимир Іванович (25. 11. 1935, с. Джулинівка, нині Іллінец. р-ну Вінн. обл. – 16. 07. 2001, Київ) – літературознавець...


Мазник Наталія Олександрівна

МА́ЗНИК Наталія Олександрівна (10. 11. 1957...


Мазов Василь Федорович

МА́ЗОВ Василь Федорович (03. 03. 1916, с. Велика Вислівка, нині Мордовія, РФ – 02. 12. 2003, Дніпропетровськ, нині Дніпро) – організатор виробництва...


Мазон Андре

МАЗО́Н Андре (Mazon André; 07. 09. 1881, Париж – 13. 07. 1967, там само) – французький мовознавець, літературознавець. Проф. (1919). Дійс. чл. НТШ (1927). Чл. Польс. АН (1927), іноз. чл. АН СРСР (1928), Чехо-Словац. (1929), Болгар. (1930) АН. Закін. Сорбонну (Париж)...


Мазорчук Володимир  Степанович

МАЗОРЧУ́К Володимир Степанович (10. 05. 1972, Рівне) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (2000). Закін. Київ. ун-т (1993), де 1996–2000 й працював доц. каф. алгебри та матем. логіки. Від 2000 – проф....


Мазоха Галина Степанівна

МАЗО́ХА Галина Степанівна (20. 04. 1955, м. Бурштин Бурштин. р-ну Станіслав. обл., нині Галиц. р-ну Івано-Фр. обл.) – літературо­знавець. Канд. пед. (1989), д-р філол. (2007) н....


Мазулін Олександр Владиленович

МАЗУ́ЛІН Олександр Владиленович (22. 08. 1958, м. Сасово Рязан. обл., РФ) – провізор. Д-р фармацевт. н. (1994), проф. (2008). Закін. Запоріз. мед. ін-т (1980). Працював викл. каф. фармацевт. хімії Білорус. ін-ту вдосконалення лікарів (Мінськ...


Мазур Тетяна  Василівна

МА́ЗУР Тетяна Василівна (22. 03. 1967, м. Остер Козелец. р-ну Черніг. обл.) – мікробіолог. Д-р вет. н. (2005), проф. (2009). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1989). Працювала у Київ. філії Держ. наук.-контрол. ін-ту біотехнології та штамів мікроорганізмів (1994–2003)...


Мазур Олександр  Іустинович

МА́ЗУР Олександр Іустинович (11. 07. 1940, м. Умань, нині Черкас. обл.) – фахівець у галузі теплоенергетики. Брат В. Мазура. Д-р тех. н. (1989). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1986). Закін. Ленінгр. політех. ін-т (нині С.-Пе­тербург...


Мазур Станіслав-Мечислав

МА́ЗУР Станіслав-Мечислав (Mazur Stanisław Mieczysław; 01. 01. 1905, Львів – 05. 11. 1981, Варшава) – польський математик. Д-р фіз.-мат. н. (1941, без захисту дис.), проф. (1941), дійс. чл. Польс. АН (1952). Наук. нагорода ім. С. Ба­наха Польс. матем. т-ва (1948). Закін. Львів. г-зію (1923)...


Мазур Іван Антонович

МА́ЗУР Іван Антонович (20. 01. 1938, с. Гвардійське, нині Хмельн. р-ну Хмельн. обл.) – провізор. Д-р фармацевт. н. (1979), проф. (1979). Засл. діяч н. і т. України (2004). Закін. Запоріз. фармацевт. ін-т (1960), де відтоді й працює (нині мед. ун-т): 1969–2012 – зав....


Мазур Володимир  Юрійович

МА́ЗУР Володимир Юрійович (03. 04. 1923, м. Шепетівка, нині Хмельн. обл. – 25. 08. 1993, Одеса) – фахівець у галузі гідравліки. Д-р тех. н. (1973), проф. (1975). Закін. Одес. ін-т інж. мор. флоту (1950)...


Мазур Володимир  Михайлович

МА́ЗУР Володимир Михайлович (06. 07. 1943, м. Мукачеве, нині Закарп. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1995). Держ. премія України в галузі н. і т. (1999). Закін. Ужгород. ун-т (1969)...


Мазур Владислав  Іустинович

МА́ЗУР Владислав Іустинович (11. 07. 1937, м. Умань Київ., нині Черкас. обл.) – матеріалознавець. Брат О. Мазура. Д-р тех. н. (1983), проф. (1986). Засл. діяч н. і т. України (1999). Закін. Ленінгр. політех. ін-т (нині С.-Пе­тербург; 1960). Відтоді працював у Куйбишев. філії (нині м. Самара...


Мазур Віктор Олександрович

МА́ЗУР Віктор Олександрович (17. 04. 1946, Одеса) – теплофізик. Д-р тех. н. (1988), проф. (1989). Закін. Одес. технол. ін-т (1969). Від 1975 працює в Ін-ті холоду...


Мазур Валерiй Леонідович

МА́ЗУР Валерiй Леонідович (28. 10. 1939, Днiпропетровськ, нині Дніпро) – фахівець у галузі прокатного виробництва та обробки металів тиском. Д-р тех. н. (1983), проф. (1990), чл.-кор. НАНУ (1998). Держ. премія України в галузі н. і т. (2000)...


Мазур Антонiна Юхимівна

МА́ЗУР Антонiна Юхимівна (22. 08. 1944, с. Парпурiвцi Вiнн. р-ну Вiнн. обл.) – біолог...


Мазуренко Антон  Станіславович

МАЗУРЕ́НКО Антон Станіславович (13. 08. 1946, м. Ярмолинці Хмельн. обл.) – фахівець у галузі енергетики. Д-р тех. н. (1995), проф. (1996). Держ. премія України в галузі н. і т. (2015). Закін. Одес. політех. ін-т (1969)...


Мазуренко Євген  Андрійович

МАЗУРЕ́НКО Євген Андрійович (06. 12. 1937, Одеса) – хімік. Д-р хім. н. (1988)...


Мазуренко Леонід  Васильович

МАЗУРЕ́НКО Леонід Васильович (06. 11. 1935, Одеса – 25. 12. 2011, там само) – фахівець у галузі гідротехніки. Д-р тех. н. (1979), проф. (1980). Засл. діяч н. і т. України (1993). Закін. Одес. гідротех. ін-т (1957). Працював у тресті «Одесатранс­буд» (1957–58); ін-ті «ЧорноморНДІпроект» (Одеса...


Мазуренко Леонід Іванович

МАЗУРЕ́НКО Леонід Іванович (16. 02. 1950, с. Високе Тетіїв. р-ну Київ. обл.) – фахівець у галузі електромеханіки. Д-р тех. н. (2002)...


Мазуренко Микола  Петрович

МАЗУРЕ́НКО Микола Петрович (06. 01. 1919, м. Єлисаветград, нині Кропивницький – 06. 09. 1984, Москва) – вірусолог. Д-р мед. н. (1961)...


Мазуренко Олександр  Григорович

МАЗУРЕ́НКО Олександр Григорович (29. 09. 1952, Москва) – фахівець у галузі електротехніки. Д-р тех. н. (1994), проф. (1995). Закін. Київ. технол. ін-т харч. пром-сті (1974), де відтоді й працює (нині Нац. ун-т харч. технологій): від 1992 – в. о. зав....


Стр. 1 | 11        1    2    Наступна