Енциклопедія Сучасної України--Наука-Н-1
Головна / Наука / Н
 / Всього статей:  99


Набережних Віталій Петрович

НА́БЕРЕЖНИХ Віталій Петрович (06. 11. 1934, с. Сунки Смілян. р-ну, нині Черкас. обл. – 15. 04. 1994, Донецьк) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1970)...


Набиванець Богдан Йосипович

НАБИВА́НЕЦЬ Богдан Йосипович (02. 12. 1931, Ужгород – 12. 05. 2019, там само) – хімік. Д-р хім. н. (1970)...


Набивач Валентин Михайлович

НАБИ́ВАЧ Валентин Михайлович (03. 10. 1932, Дніпропетровськ, нині Дніпро) – хімік, фахівець у галузі екології та охорони довкілля. Д-р хім. н. (1991)...


Набитович Йосип Дмитрович

НАБИТО́ВИЧ Йосип Дмитрович (06. 08. 1929, м. Долина, нині Івано-Фр. обл. – 16. 09. 2004, Львів) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1971)...


Наближень теорія 

...

Набойкін Юрій Володимирович

НАБО́ЙКІН Юрій Володимирович (24. 11. 1923, м. Богодухів, нині Харків. обл. – 1986, Харків) – фізик. Д-р тех. н. (1970)...


Нагієв Ейзудін Рамазанович

НАГІ́ЄВ Ейзудін Рамазанович (09. 10. 1953, с. Ашагастал, Дагестан, РФ) – біохімік. Д-р мед. н. (1996), проф. Засл. діяч н. Респ. Даге­стан (2002). Закін. Одес. мед. ун-т (1979), де відтоді й працював: 1993–97 – доц. каф. біохімії. Від 1997 – зав. каф. біохімії...


Нагнибіда Микола Іванович

НАГНИ́БІДА Микола Іванович (12. 06. 1939, с. Винятинці, нині Заліщиц. р-ну Терноп. обл. – 19. 03. 2005, Чернівці) – математик, шаховий композитор. Д-р фіз.-мат. н. (1985), проф. (1988). М. сп. (1997). Закін. Чернів. ун-т (1961), де відтоді й працював: 1973–83, 1986–91 – зав....


Нагорний Павло Григорович

НАГО́РНИЙ Павло Григорович (18. 10. 1945, смт Мена, нині місто Черніг. обл.) – хімік. Д-р хім. н. (1998)...


Нагурський Олег Антонович

НАГУ́РСЬКИЙ Олег Антонович (29. 07. 1964, Львів) – хімік-технолог. Д-р тех. н. (2013), проф. (2016). Закін. Львів. політех. ін-т (1990), де відтоді й працює (нині Нац. ун-т «Львів. політехніка»): 2014–15 – проф. каф. екол. безпеки та природоохорон. діяльності...


Надибська  Оксана Ярославівна

НАДИ́БСЬКА Оксана Ярославівна (06. 12. 1972, смт Біляївка, нині місто Одес. обл.) – філософ. Д-р філос. н. (2011), проф. (2012). Закін. істор. (1998) і юрид. (2004) ф-ти Одес. ун-ту. Працює від 2000 в Одес. ун-ті внутр. справ: 2011–19 – зав. каф. філософії та соц.-гуманітар. дисциплін...


Надія 

НАДІ́Я – одна з форм сприйняття майбутнього відповідно до якої бажане, потрібне чи необхідне бачиться як реальність й очікується його здійснення. У Н., на відміну від мрії, майбутнє закладене не лише як можливе...


Надлюдина 

НАДЛЮДИ́НА (нім. Übermensch) – людина, яка в духовному й фізичному відношенні виходить за межі людського. Уявлення про Н. укорінені в міфах про «напівбогів» та «героїв». У добу Античності ідею Н. використовували не лише для опису буття правителя...


Надольний Іван Федотович

НАДО́ЛЬНИЙ Іван Федотович (15. 11. 1936, с. Ступник Хмільниц. р-ну Вінн. обл.) – філософ, соціолог. Д-р філос. н. (1973), проф. (1977). Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. ун-т (1960), де відтоді й працював (з перервою): від 1977 – проф....


Надприродне 

НАДПРИРО́ДНЕ – філософська категорія, що виражає всезагальне та найбільш істотне в предметах релігійної віри – образах і уявленнях релігійної свідомості. Н. справляє визначал. вплив на людину й природу. Н. – антонім природного; явища...


Надпровідність та надпровідні матеріали 

НАДПРОВІ́ДНІСТЬ ТА НАДПРОВІ́ДНІ МАТЕРІА́ЛИ Надпровідність (Н.) властива деяким чистим металам і сплавам, у яких електр. опір дорівнює нулю при охолодженні їх до критич. т-р Тс. При цьому з’являється абсолют. діамагнетизм (ефект Мейснера)...


Надточій Віктор Олексійович

НАДТО́ЧІЙ Віктор Олексійович (07. 11. 1939, м. Полонне, нині Хмельн. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2007)...


Надурак Віталій Вікторович

НАДУРА́К Віталій Вікторович (25. 07. 1979, Івано-Франківськ) – філософ. Д-р філос. н. (2015). Закін. Прикарп. ун-т (Івано-Франківськ, 2001), де відтоді й працює: від 2016 – проф. каф. філософії, соціології та релігієзнавства. Наук. дослідження: сусп. мораль як відкрита складна система...


Назаревич Володимир

НАЗАРЕ́ВИЧ Володимир (18. 07. 1927, Нью-Йорк – 20. 11. 2011, там само) – хімік. З походження українець. Ступ. бакалавра з хім. інженерії здобув у коледжі Купер Юніон у Нью-Йорку (1949), магістра – у Нью-Йорк. ун-ті (1952). У 1949–94 працював у амер. фармацевт. компанії «Pfizer» на посадах інж....


Назаренко  Аскольд Федорович

НАЗА́РЕНКО Аскольд Федорович (21. 09. 1935, Одеса – 03. 09. 2016, там само) – фізик, фахівець у галузі гідромеханіки. Д-р тех. н. (1984)...


Назаренко Василь Андрійович

НАЗА́РЕНКО Василь Андрійович (11(24). 08. 1908, м. Чигирин, нині Черкас. обл. – 15. 08. 1991, Одеса) – хімік. Д-р хім. н. (1960), проф. (1965)...


Назаренко Леонід Андрійович

НАЗА́РЕНКО Леонід Андрійович (16. 02. 1941, м. Богодухів Харків. обл.) – фахівець у галузі вимірювальної техніки. Д-р тех. н. (1993), проф. (1995). Держ. премія України в галузі н. і т. (2001). Закін. Харків. ун-т (1964)...


Назаренко Олександр Юрійович

НАЗА́РЕНКО Олександр Юрійович (30. 06. 1953, Київ) – хімік. Д-р хім. н. (1993). Закін. Київ. ун-т (1975)...


Назаркевич Марія Андріївна

НАЗАРКЕ́ВИЧ Марія Андріївна (10. 08. 1973, Львів) – фахівець у галузі інформаційних технологій. Д-р тех. н. (2013), проф. (2017). Закін. Укр. академію друкарства (Львів, 1995)...


Назаров Георгій Іванович

НАЗА́РОВ Георгій Іванович (13(26). 08. 1915, м. Барабінськ Томської губ., нині Новосибір. обл., РФ – 03. 05. 2007, Київ) – фахівець у галузі математики й механіки. Д-р фіз.-мат. н. (1964), проф. (1965). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Закін. Томський ун-т (1940)...


Назаров Іван Миколайович

НАЗА́РОВ Іван Миколайович (Назаров Иван Николаевич; 30. 05(12. 06). 1906, с. Кошелєво, нині Владимир. обл., РФ – 30. 07. 1957, м. Авіньйон, Франція, похов. у Москві) – російський фахівець у галузі органічної хімії. Д-р хім. н. (1941), акад. АН СРСР (1953). Сталін. премія (1942...


Назарова Людмила Олександрівна

НАЗА́РОВА Людмила Олександрівна (14. 05. 1938, м. Вологда, РФ) – математик. Дочка О. Назарова. Д-р фіз.-мат. н. (1979). Закін. Ленінгр. ун-т (нині С.-Пе­тербург...


Найденко Віктор Іванович

НАЙДЕ́НКО Віктор Іванович (06. 02. 1941, м. Маріуполь Сталін., нині Донец. обл.) – фізик, фахівець у галузі радіотехніки. Канд. тех. (1970), д-р фіз.-мат. (1993) н. Закін. Київ. політех. ін-т (1963)...


Найдиш Андрій Володимирович

НА́ЙДИШ Андрій Володимирович (13. 04. 1964, м. Мелітополь Запоріз. обл.) – фахівець у галузі прикладної геометрії. Син В. Найдиша. Д-р тех. н. (1999)...


Найдиш Володимир Михайлович

НА́ЙДИШ Володимир Михайлович (07. 06. 1940, смт Авдіївка, нині місто Донец. обл. – 17. 09. 2007, м. Мелітополь Запоріз. обл.) – фахівець у галузі нарисної і прикладної геометрії...


Найдиш В’ячеслав Михайлович

НА́ЙДИШ В’ячеслав Михайлович (27. 05. 1947, Київ) – філософ. Д-р філос. н. (1989), проф. (1991). Закін. Київ. ун-т (1972). Працював у ньому 1975–78 асист. каф. діалектич. матеріалізму; від 1979 (з перервою) – у Рос. ун-ті дружби народів (Москва): від 1990 – проф. каф. філософії...


Найдюк Юрій Георгійович

НАЙДЮ́К Юрій Георгійович (23. 07. 1955, с. Богданівка Корец. р-ну Рівнен. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2001), проф. (2011). Держ. премія України в галузі н. і т. (2015)...


Наймарк Марк Аронович

НА́ЙМАРК (НЕ́ЙМАРК) Марк Аронович (05. 12. 1909, Одеса – 30. 12. 1978, Москва) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1941)...


Наконечна Оксана Анатоліївна

НАКОНЕ́ЧНА Оксана Анатоліївна (20. 07. 1969, Харків) – біохімік. Д-р мед. н. (2013), проф. (2015). Закін. Харків. мед. ін-т (1992)...


Наконечний Олександр Григорович

НАКОНЕ́ЧНИЙ Олександр Григорович (09. 01. 1946, с. Красне, нині Обухів. р-ну Київ. обл.) – фахівець у галузі прикладної математики. Д-р фіз.-мат. н. (1981), проф. (1984). Держ. премія України в галузі н. і т. (2011). Закін. Київ. ун-т (1969)...


Наконечний Олександр Миколайович

НАКОНЕ́ЧНИЙ Олександр Миколайович (02. 02. 1953...


Намітоков Кемаль Кадирович

НАМІТО́КОВ Кемаль Кадирович (10. 08. 1923, аул Понежукяй, нині Респ. Адигея, РФ – 02. 10. 2014, Харків) – фахівець у галузі електрофізики, електроапаратобудування, світлотехніки. Канд. фіз.-мат. (1962), д-р тех. (1970) н....


Наноелектроніка 

НАНОЕЛЕКТРО́НІКА Початок розвитку Н. як нового напряму високих технологій припадає на кін. 1950-х рр. Індустріалізація, що розгорнулася в цей період, особливо в галузі напівпровідник. матералів (див. Напівпровідники), стимулювала низку відкриттів...


Нанокристалічні матеріали 

НАНОКРИСТАЛІ́ЧНІ МАТЕРІА́ЛИ – матеріали, що в своїй структурі мають кристалічні складові, геометричні розміри яких принаймні в одній площині не перевищують десятків нанометрів. За умовно визначеною класифікацією структури розмірами до 100 нм називають нано-...


Нанолазер 

НАНОЛА́ЗЕР Від 1960–70-х рр. лазерна технологія розвивалася надзвичайно інтенсивно. Зусилля фахівців із багатьох країн із різних галузей науки та промисловості (матеріалознавства, мікроелектроніки, енергетики...


Наноматеріали 

...

Нанонаука 

НАНОНАУ́КА (від нано... та наука). Н. зародилася на стику фізики конденсованих систем, неорганічної хімії, фізичної хімії, біохімії...


Нанопористі матеріали 

НАНОПО́РИСТІ МАТЕРІА́ЛИ – консолідовані наноструктурні матеріали, своєрідними елементами структури яких є пори. Відповідно до номенклатури IUPAC прийнято розрізняти мікропористі матеріали (< 2 нм)...


Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології 

«НАНОСИСТЕ́МИ, НАНОМАТЕРІА́ЛИ, НАНОТЕХНОЛО́ГІЇ» – збірник наукових праць. Виходить від 2003 у Києві 4 рази на рік. Засн. і видавець – Ін-т металофізики НАНУ. Статті друкує мовою оригіналу. Осн. увагу приділяє проблем. питанням нанофізики та наноелектроніки...


Наноструктурні матеріали 

НАНОСТРУКТУ́РНІ МАТЕРІА́ЛИ – метастабільні системи, для яких характерний розмір елемента структури...


Нанотехнології 

НАНОТЕХНОЛО́ГІЇ (від нано... та технологія). Нині не­має єдиного визначення чи стандарту щодо Н. Зважаючи на те, що розробки, які зазвичай належать до цього наук. напряму, мають у багатьох випадках міждисциплінар. характер...


Нанофізика 

НАНОФІ́ЗИКА (від нано... та фізика) – розділ фізики, що вивчає властивості об’єктів, що мають обмежений розмір і обмежену кількість атомів. Об’єктами фундам. дослiдж. у галузі Н. є малорозмірні структури, тобто утворення із простор. розмірністю 0 (квант. точки)...


Нанохімія 

НАНОХІ́МІЯ (від нано... та хімія). Термін «Н.», запропонований у серед. 1990-х рр., означає...


Напилення 

НАПИ́ЛЕННЯ – процес нанесення шару речовини в дисперсному стані на поверхню виробу. Технологія Н. переважно складається зі створення потоку речовини, перенесення його на поверхню виробу (підкладку) й осадження...


Наплавлення та наплавлювальні матеріали 

НАПЛА́ВЛЕННЯ ТА НАПЛА́ВЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІА́ЛИ

Наплавлення (Н.) – нанесення шару металу на поверхню металевої заготовки або виробу методами, що є спорідненими зі зварюванням. За допомогою Н. створюють вироби...


Напруга електрична 

НАПРУ́ГА ЕЛЕКТРИ́ЧНА – переміщення одиничного позитивного електричного заряду ділянкою кола. У потенціал. електр. полі така робота не залежить від шляху, яким переміщується заряд...


Нардід Олег Анатолійович

НАРДІ́Д Олег Анатолійович (15. 05. 1947, с. Стельмахівка Куп’ян. р-ну Харків. обл.) – кріобіолог, біофізик. Д-р біол. н. (2013), проф. (2014). Закін. Харків. ун-т (1970). Працює від 1972 в Ін-ті проблем кріобіології і кріомедицини НАНУ (Харків): від 1986 – зав. лаб., від 1996 – пров. н. с....


Нарисна геометрія 

НАРИСНА́ ГЕОМЕ́ТРІЯ – розділ геометрії...


Народницький Геннадій Юрійович

НАРОДНИ́ЦЬКИЙ Геннадій Юрійович (27. 08. 1944, Харків) – фахівець у галузі метрології. Канд. фіз.-мат. (1980)...


Нарцисизм 

НАРЦИСИ́ЗМ – риса характеру, що полягає у винятковій самозакоханості. Термін «Н.» походить від імені героя грец. міфу Нарциса...


Насильства теорії 

НАСИ́ЛЬСТВА ТЕО́РІЇ – соціально-філософські, антропологічні, психологічні та інші теорії, що приписують насильству вирішальну роль в історії та міжлюдських стосунках. Різні Н. т. вибудовують систему теор. аргументації щодо проблеми насильства...


Наслєдов Дмитро Миколайович

НАСЛЄ́ДОВ Дмитро Миколайович (12(25). 08. 1903, Київ – 08. 01. 1975, Ленінград, нині С.-Пе­тербург) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1940), проф. (1935). Засл. діяч н. і т. РРФСР (1964). Ленін. премія (1964)...


Настенко Євген Арнольдович

НАСТЕ́НКО Євген Арнольдович (06. 03. 1955, Київ) – фахівець у галузі біомедичної кібернетики. Канд. тех. (1989), д-р біол. (2008) н. Закін. Київ. інж.-буд. ін-т (1977). Працював у лаб. мед. кібернетики Київ. ін-ту туберкульозу...


Настишин Юрій Адамович

НАСТИ́ШИН Юрій Адамович (12. 04. 1962, с. Загвіздя Тисмениц. р-ну Івано-Фр. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2006). Закін. Львів. ун-т (1984)...


Наступність у культурі 

НАСТУ́ПНІСТЬ У КУЛЬТУ́РІ – зв’язок між різними щаблями розвитку культури, що полягає у збереженні окремих елементів або рис у цілому в процесі переходу до нового стану. Проблема Н. у к. притаманна переважно зх. культур. просторові...


Натансон Еміль Маркович

НАТАНСО́Н Еміль Маркович (Натанзон Шмуль Мордкович; 23. 11. 1903, м. Бердичів Київ. губ., нині Житомир. обл. – 21. 05. 1971, Київ) – фахівець у галузі фармацевтичної хімії. Д-р хім. н. (1952)...


Натурфілософія 

НАТУРФІЛОСО́ФІЯ (від лат. natura – природа і філософія) – класичний напрям філософії, в якому умоглядно осмислювалися проблеми походження Космосу, виникнення життя, походження людини...


Наука 

НАУ́КА – соціально-значуща сфера людської діяльності...


Науки філософія 

НАУ́КИ ФІЛОСО́ФІЯ – галузь філософського знання, предметом якої є встановлення загальних закономірностей та тенденцій розвитку наукового пі­знання як специфічної діяльності освоєння світу...


Наукова діяльність 

НАУКО́ВА ДІЯ́ЛЬНІСТЬ – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування. Осн. види Н. д. – фундам. та прикладні наук. дослідження. Спорідненими з Н. д. є наук.-пед. робота в ун-тах, академіях...


Наукове товариство імені Шевченка 

...

Науковий атеїзм 

...

Науковий ступінь 

НАУКО́ВИЙ СТУ́ПІНЬ – вища кваліфікація, яку здобувачеві присуджують спеціалізовані вчені ради закладів вищої освіти (ЗВО) чи наукових установ у результаті успішного виконання ним на третьому (науковому...


Наукові товариства 

НАУКО́ВІ ТОВАРИ́СТВА – об’єднання вчених та інших осіб з метою сприяння розвитку певної галузі науки або ж науки в цілому...


Науково-дослідний і проектно-вишукувальний інститут Шельф 

НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ І ПРОЕ́КТНО- ВИШУ́КУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУ́Т «ШЕЛЬФ» (НДПІшельф) Засн. 1944 у Сімферополі як Крим. філія (від 1946 – Крим. відділ....


Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування 

НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ І ПРОЕ́КТНО-КОНСТРУ́КТОРСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т А́ТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕТИ́ЧНОГО НАСОСОБУДУВА́ННЯ (ВНДІАЕН) – науково-дослідна установа, основними напрямами діяльності якої є наукові дослідження в галузі насособудування...


Науково-дослідний інститут 

НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ ІНСТИТУ́Т У СРСР НДІ називали самост. установу, створ. з метою проведення наук. дослідж. і дослідно-конструктор. робіт. Чинний Закон України «Про наукову і на­уково-технічну діяльність» (2015...


Науково-дослідний інститут авіації Державний 

НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ ІНСТИТУ́Т АВІА́ЦІЇ Державний Засн. 1992 як Наук. центр ВПС при Київ. ін-ті ВПС. Від 1997 – cамост. установа, від 2002 – Наук. центр ВПС ЗС України...


Науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Державний 

НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ ІНСТИТУ́Т ВИПРО́БУВАНЬ І СЕРТИФІКА́ЦІЇ ОЗБРО́ЄННЯ ТА ВІЙСЬКО́ВОЇ ТЕ́ХНІКИ Державний Веде свою історію від засн. 1932 у Севастополі Мор. випробув. станції ВПС. Від 1936 – Наук.-випробув. ін-т Мор. авіації...


Науково-технічна бібліотека України Державна 

НАУКО́ВО-ТЕХНІ́ЧНА БІБЛІОТЕ́КА УКРАЇ́НИ Державна Засн. у Києві 1935 як філія Держ. наук. б-ки Наркомату важкої пром-сті СРСР. Від 1958 – міська наук.-тех. б-ка, від 1960 – Держ. респ. наук.-тех. б-ка...


Науково-технічна революція 

НАУКО́ВО-ТЕХНІ́ЧНА РЕВОЛЮ́ЦІЯ – один з ідеологічних концептів радянської доби: докорінні...


Наукознавство 

НАУКОЗНА́ВСТВО Н. як окрема галузь науки почало формуватися в серед. 20 ст. у зв’язку з актуалізацією проблем упр. наук.-тех. розвитком. З часом проблематика, пов’язана з питаннями специфіки наук. діяльності, її ефективності, появи нового знання...


Наукометрія 

НАУКОМЕ́ТРІЯ (від наука та ...метрія) – дисципліна, що застосовує кількісні підходи до вивчення науки в різних її проекціях: як складного явища, як динамічного процесу та як особливої форми людської активності. З точки зору об’єкта вивчення...


Науменко Віктор Маркович

НАУ́МЕНКО Віктор Маркович (28. 05. 1936, Харків) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1987). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1990). Закін. Харків. ун-т (1958). Від 1962 працював у Фіз.-тех. ін-ті низьких т-р НАНУ (Харків): від 1974 – ст. н. с....


Науменко Ігор Михайлович

НАУ́МЕНКО Ігор Михайлович (10. 02. 1934, м. Жмеринка Вінн. обл. – 26. 02. 2006, Київ) – біофізик, фахівець у галузі охорони праці та довкілля. Д-р мед. н. (1978)...


Стр. 1 | 2        1    2    Наступна