Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  51

Івано-Франківський краєзнавчий музей

ІВА́НО-ФРАНКІ́ВСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Створ. 1939 у м. Станіслав (нині Івано-Франківськ). Спочатку музей знаходився в будинку на вул. Галицька, № 7. У ньому працювали відділи: істор., природн....


Івано-Франківський обласний художній музей

...

Івано-Франківський богословський інститут УПЦ КП

ІВА́НО-ФРАНКІ́ВСЬКИЙ БОГОСЛО́ВСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т УПЦ КП Засн. 1991. Готує священнослужителів, викл. філос. і релігієзнавчих дисциплін. Діють 3 каф.: богослов., гуманітар. наук, філософії та релігієзнавства. Навч. процес забезпечують 1 д-р наук., 2 проф....


Івано-Франківський локомотиворемонтний завод

...

Івано-Франківський арматурний завод

ІВА́НО-ФРАНКІ́ВСЬКИЙ АРМАТУ́РНИЙ ЗАВО́Д – одне з найбільших в Україні підприємств з виробництва трубопровідної арматури. Засн. 1971 (буд-во розпочато 1968) із уведенням у дію перших виробничих потужностей у корпусі № 2...


Івано-Франківський завод Промприлад

ІВА́НО-ФРАНКІ́ВСЬКИЙ ЗАВО́Д «ПРОМПРИ́ЛАД» – багатопрофільне приладобудівне підприємство. Свою історію веде від 1905 із трьох напівкустар. майстерень, що виробляли с.-г. знаряддя, сан.-тех. крани, ремонтували ваги. 1940 на їхній базі створ. Станіслав. маш.-буд. з-д...


Івано-Франківський завод Пресмаш

ІВА́НО-ФРАНКІ́ВСЬКИЙ ЗАВО́Д «ПРЕСМА́Ш» – підприємство машинобудівної галузі промисловості. Діяло 1975–2009, спочатку як з-д мех. пресів, а від 1986, після об’єднання із з-дом «Автоливмаш», – як з-д мех. пресів і автомат. ліній. 1979–90 – гол. підпр-во ВО «Карпатпресмаш»...


Івано-Франківський завод Агромаш

ІВА́НО-ФРАНКІ́ВСЬКИЙ ЗАВО́Д «АГРОМА́Ш» – підприємство у галузі сільськогосподарського машинобудування. Засн. 1945 як машинотракторна майстерня; 1947 на її базі створ. міжрай. майстерню капітал. ремонту; від 1949 – ремонт., від 1971 – дослідно-експерим....


Івано-Франківський коледж фізичного виховання

ІВА́НО-ФРАНКІ́ВСЬКИЙ КО́ЛЕДЖ ФІЗИ́ЧНОГО ВИХОВА́ННЯ – навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців у галузі фізичного виховання і спорту. Засн. 1940 як Станіслав. технікум фіз. культури, від 1962 – Івано-Фр....


Івано-Франківський національний медичний університет

ІВА́НО-ФРАНКІ́ВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ МЕДИ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку лікарів. Засн. 1945 як Станіслав. (від 1962 – Івано-Фр.) держ. мед. ін-т, від 1994 – академія, від 2005 – ун-т...


Івано-Франківський інститут агропромислового виробництва НААНУ

ІВА́НО-ФРАНКІ́ВСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т АГРОПРОМИСЛО́ВОГО ВИРОБНИ́ЦТВА НААНУ – наукова установа, що займається науковим забезпеченням агропромислового виробництва області. Засн. 1983 як Івано-Фр. н.-д. станція хрестоцвітих культур на базі відділу селекції...


Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ІВА́НО-ФРАНКІ́ВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ ТЕХНІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т НА́ФТИ І ГА́ЗУ – єдиний в Україні вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців нафтогазового профілю. Засн. 1960 як філія (газонафтопром., мех....


Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок ім. Марійки Підгірянки

ІВА́НО-ФРАНКІ́ВСЬКИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ОБЛАСНИ́Й ТЕА́ТР ЛЯЛЬО́К ім. Марійки Підгірянки Засн. 1945 у Станіславі (нині Івано-Франківськ) як обл. театр ляльок. Від 1955 – ім. Павлика Морозова...


Івано-Франківський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. І. Франка

ІВА́НО-ФРАНКІ́ВСЬКИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ОБЛАСНИ́Й УКРАЇ́НСЬКИЙ МУЗИ́ЧНО-ДРАМАТИ́ЧНИЙ ТЕА́ТР ім. І. Франка Засн. 1939 як Станіслав. (нині Івано-Франківськ) держ. укр. драм. театр ім. І. Франка на базі мандрів. театрів Галичини, що діяли під кер-вом Р. Войтовича, І. Когутяка...


Ічнянський краєзнавчий музей

ІЧНЯ́НСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1961 краєзнавцем М. Бутком як музей на громад. засадах. Від 1977 – народний...


Іллінецький краєзнавчий музей

ІЛЛІНЕ́ЦЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Іллінец. райвідділу культури. Засн. 1967. Від 1971 – народний. До 1992 був розташ. у Свято-Воскресен. соборі (1897), у 1992–96 – у приміщенні колиш. ощадкаси...


Ізюмський краєзнавчий музей ім. М. Сібільова

ІЗЮ́МСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й ім. М. Сібільова Підпорядк. відділу культури Ізюм. міськради. Створ. 1920 з ініціативи археолога, краєзнавця М. Сібільова, який і став його першим дир. (до 1934; у 2009 присвоєно його ім’я). Спочатку складався з картин. галереї...


Ізяславський історико-краєзнавчий музей

...

Іванівський історико-краєзнавчий музей

ІВА́НІВСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Іванів. райвідділу культури (Одес. обл.). Засн. 1978 учасником 2-ї світ. війни І. Ярошенком. Розділи: «Наш край в минулому», «Велика Вітчизняна війна», «Творці державності і волі України»...


Іванківський історико-краєзнавчий музей

ІВА́НКІВСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Іванків. райвідділу культури (Київ. обл.). Засн. 1980. Нині у музеї зберігаються 410 експонатів. Експозиц. розділи: «Фауна і флора району», «Довоєнний період», «Велика Вітчизняна війна», «Чорнобильська катастрофа»...


Ірпінський історико-краєзнавчий музей

...

Іршавський історико-краєзнавчий музей

ІРША́ВСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Іршав. райвідділу культури (Закарп. обл.). Засн. 2006. Осн. профіль – вивчення історії, географії та побуту рідного краю. У фондах – 312 експонатів. Серед унікал. – речі...


Ізмаїльський історикр-краєзнавчий музей Придунав’я

...

Івано-Франківськ

ІВА́НО-ФРАНКІ́ВСЬК (до 1939 – Станіславів, до 1962 – Станіслав) – місто обласного значення, адміністративний, економічний, культурний центр Івано-Франківської області. Знаходиться у пн.-сх. частині Івано-Фр. обл., у Передкарпатті...


Івано-Франкове

ІВА́НО-ФРАНКО́ВЕ (до 1944 – Янів, 1944–65 – Івана Франка) – селище міського типу Яворівського району Львівської області. Центр селищ. ради...


Івано-Франківськцемент

...

Івано-Франківська область

ІВА́НО-ФРАНКІ́ВСЬКА О́БЛАСТЬ (до 1962 – Станіславська) – область у південно-західній частині України, у межах Передкарпаття та Українських Карпат. Утвор. у складі УРСР 4 грудня 1939. Кількість р-нів неодноразово змінювалася: 1946 – 36, 1960 – 26, 1963 – 6, 1966 – 12...


Івано-Франківська фабрика ім. Р. Люксембурґ

ІВА́НО-ФРАНКІ́ВСЬКА ФА́БРИКА ім. Р. Люксембурґ Діяла 1939–91, засн. як Станіслав. худож.-пром. артіль ім. Р. Люксембурґ, у якій працювали вишивальниці-надомниці з сіл Опришивці, Угорники, Микитинці, Крихівці (нині підпорядк. Івано-Фр. міськраді). 1941–43 артіль не працювала...


Івано-Долинське родовище базальтів

ІВА́НО-ДОЛИ́НСЬКЕ РОДО́ВИЩЕ БАЗА́ЛЬТІВ – поклади базальту. Знаходиться у Костопіл. р-ні Рівнен. обл. Назву отримало від с. Янова Долина (нині Базальтове). Заг. запаси базальтів складають понад 10 млн м3. Вони представлені двома різновидами – скельним...


Івано-Франківська обласна філармонія

ІВА́НО-ФРАНКІ́ВСЬКА ОБЛАСНА́ ФІЛАРМО́НІЯ Засн. 1940 у м. Станіслав (нині Івано-Франківськ). Від 1980 розташ. у приміщенні, збудов. 1891 для театр. виступів (інж. Ю. Лапицький). Під час 1-ї світ. війни будинок зазнав значних руйнувань...


Івано-Франківська харчова фабрика

ІВА́НО-ФРАНКІ́ВСЬКА ХАРЧОСМАКОВА́ ФА́БРИКА – підприємство харчової галузі промисловості. Засн. 1946 як артіль «5 грудня», до складу якої входили кондитер. (пиріжки і тістечка), ковбас. і з вироб-ва морозива цехи, а також млини у селах Загвіздя, Клузів, Підлужжя...


Івано-Франківська теологічна академія УГКЦ

...

Івано-Франківське музичне училище ім. Д. Січинського

ІВА́НО-ФРАНКІ́ВСЬКЕ МУЗИ́ЧНЕ УЧИ́ЛИЩЕ ім. Д. Січинського Засн. 1940 як Станіслав. муз. уч-ще (нині Івано-Франківськ) на базі муз. навч. закладів, що існували в місті до 1939. У 1962–93...


Івано-Франківська обласна наукова медична бібліотека

ІВА́НО-ФРАНКІ́ВСЬКА ОБЛАСНА́ НАУКО́ВА МЕДИ́ЧНА БІБЛІОТЕ́КА Засн. 1945. Основу книгозбірні склав фонд літ-ри Станіслав. обл. лікарні (нині Івано-Франківськ), наприкінці року становив 1637 прим. Від поч. 1960-х рр. – наукова...


Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка

ІВА́НО-ФРАНКІ́ВСЬКА ОБЛАСНА́ УНІВЕРСА́ЛЬНА НАУКО́ВА БІБЛІОТЕ́КА ім. І. Франка Засн. 1940 на основі зібрань приват. б-к як Станіслав. держ. обл. б-ка для дорослих. Під час 2-ї світ. війни було пошкоджено приміщення і знищено 200 тис. книг. Відновила роботу 1944...


Івано-Франківське виробничо-торговельне швейне підприємство Галичина

ІВА́НО-ФРАНКІ́ВСЬКЕ ВИРОБНИ́ЧО-ТОРГОВЕ́ЛЬНЕ ШВЕ́ЙНЕ ПІДПРИЄ́МСТВО «ГАЛИЧИНА́» – підприємство легкої галузі промисловості. Засн. 1939 як швейна ф-ка. Від 1969, після реконструкції...


Івана Предтечі Церква, Івано-Предтеченська церква, Усікновення голови Івана Предтечі Церква

...

Історичний музей Державний

ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Державний Розташ. на Красній площі у Москві. Засн. 1872, відкритий для відвідувачів 1883. У 1881–1917 – Імператор. рос. істор. музей, 1917–25 – Держ. рос. істор. музей...


Іваничівський історичний музей

ІВА́НИЧІВСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Іваничів. райвідділу культури. Створ. 1975. У 1993 присвоєно звання «народний». Нині у його фондах – понад 2,5 тис. од. зберігання. Музей розміщений у 3-х залах і складається з 8-ми розділів...


Іграшки Державний музей

І́ГРАШКИ Державний музей Засн. 2005 у Києві. Підпорядк. Мін-ву освіти і науки, молоді та спорту України. Ідея створення виникла 1933, коли відповідно до Постанови ЦК ВКП(б) від 26 серпня 1933 «Про виробництво дитячої іграшки» ініційовано створення музеїв іграшок у Москві...


Історії Ельтигенського десанту Музей

ІСТО́РІЇ ЕЛЬТИГЕ́НСЬКОГО ДЕСА́НТУ Музей Засн. 1985...


Історії України Національний музей

ІСТО́РІЇ УКРАЇ́НИ Національний музей Засн. 1899 у Києві з ініціативи й коштом Київ. т-ва старожитностей і мист-в на чолі з Б. Ханенком як Музей старожитностей та мист-в. Знаходився у приміщенні на вул. Олександрівська (нині М. Грушевського, № 6)...


Історичних коштовностей України Музей

ІСТОРИ́ЧНИХ КОШТО́ВНОСТЕЙ УКРАЇ́НИ Музей Засн. 1963 у Києві як відділ «Золота комора» Київ. істор. музею, 1965 отримав статус музею, від 1968 – Музей істор. коштовностей УРСР (філія Держ. істор. музею УРСР)...


Ізмаїльський історичний музей О. Суворова

ІЗМАЇ́ЛЬСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й О. СУВО́РОВА Підпорядк. відділу культури Ізмаїл. міськради (Одес. обл.). Засн. 1946, відкритий для відвідувачів 1947. Музей розташ. у колиш. садибі міського голови Ізмаїла (1909–10) І. Авраамова (пам’ятка історії та арх-ри...


Історії міста Києва Музей

ІСТО́РІЇ МІ́СТА КИ́ЄВА Музей Засн. 1978, відкритий для відвідувачів 1982. Осн. експозиція була розгорнута у Клов. палаці – пам’ятці арх-ри серед. 18 ст. (арх. Й.-Г. Шедель), однак 2004, відповідно до рішення КМ України, її демонтовано...


Історії оборони Аджимушкайських каменеломень Музей

ІСТО́РІЇ ОБОРО́НИ АДЖИМУШКА́ЙСЬКИХ КАМЕНЕЛО́МЕНЬ Музей 1967 відкритий для відвідувачів...


Історії промисловості України Державний музей

ІСТО́РІЇ ПРОМИСЛО́ВОСТІ УКРАЇ́НИ Державний музей Засн. 2000 як структур. підрозділ Донецького обласного краєзнавчого музею. Осн. завданням є вивчення історії розвитку пром-сті України. Діють стаціонарні виставки...


Іллічівський музей образотворчих мистецтв ім. О. Білого

ІЛЛІЧІ́ВСЬКИЙ МУЗЕ́Й ОБРАЗОТВО́РЧИХ МИСТЕ́ЦТВ ІМ. О. БІЛОГО Засн. у серпні 1977 на базі колекції порцеляни О. Білого (дир. 1977–81) як Іллічів. музей рос. і рад. худож. порцеляни (Одес. обл.) – філія Одес. музею зх. та сх. мист-ва. Є. Зільберт подарувала меблі 19 ст....


Івасюка В. Чернівецький обласний меморіальний музей

ІВАСЮКА́ В. Чернівецький обласний меморіальний музей Засн. 1995 у Чернівцях. Розташ. у квартирі, де 1971–95 мешкала родина Івасюків, а сам Володимир проживав 1971–72. Постійну експозицію відкрито 1999. У фондах музею зберігаються 12 698 предметів осн. фонду...


Історії сільського господарства Волині Музей-скансен

...

Історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років національний музей Меморіальний комплекс

...