Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  6

Імунітет держави

ІМУНІТЕ́Т ДЕРЖА́ВИ – принцип міжнародного права, що полягає у звільненні іноземної держави від юрисдикції іншої держави. Непідпорядкування правопорядку ін. держави склалося у давні часи і ґрунтується на принципі «рівний не має влади над рівним». Виходячи з цього...


Імунітет рослин

ІМУНІТЕ́Т РОСЛИ́Н – система захисних реакцій рослин...


Імунітет свідка

ІМУНІТЕ́Т СВІ́ДКА – звільнення у передбачених законом випадках особи, яка підлягає допиту як свідок, від обов’язку давати показання у кримінальній, цивільній...


Імунітет тварин і людини

ІМУНІТЕ́Т ТВАРИ́Н І ЛЮДИ́НИ – властивість імунної системи тварин та людини розпізнавати різницю між власними і чужорідними складовими (макромолекулами, клітинами, тканинами й органами, вірусами, бактеріями тощо), які потрапляють в організм...


Історія держави і права України

ІСТО́РІЯ ДЕРЖА́ВИ І ПРА́ВА УКРАЇ́НИ – складова частина загальної історії держави і права, що відображає національні та регіональні особливості України. Тривалий час І. д. і п. У. розглядали лише в межах історії держави і права сусід. країн, насамперед Росії...


Інформаційна безпека людини, суспільства, держави

«ІНФОРМАЦІ́ЙНА БЕЗПЕ́КА ЛЮДИ́НИ, СУСПІ́ЛЬСТВА, ДЕРЖА́ВИ» – науковий журнал. Засн. 2008 у Києві Нац. академією СБУ. Виходить тричі на рік; наклад 300 прим. Матеріали друкує укр., рос....