Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  37

Іршавський історико-краєзнавчий музей

ІРША́ВСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Іршав. райвідділу культури (Закарп. обл.). Засн. 2006. Осн. профіль – вивчення історії, географії та побуту рідного краю. У фондах – 312 експонатів. Серед унікал. – речі...


Ірпінський історико-краєзнавчий музей

...

Ізяславський історико-краєзнавчий музей

...

Іванівський історико-краєзнавчий музей

ІВА́НІВСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Іванів. райвідділу культури (Одес. обл.). Засн. 1978 учасником 2-ї світ. війни І. Ярошенком. Розділи: «Наш край в минулому», «Велика Вітчизняна війна», «Творці державності і волі України»...


Іванківський історико-краєзнавчий музей

ІВА́НКІВСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Іванків. райвідділу культури (Київ. обл.). Засн. 1980. Нині у музеї зберігаються 410 експонатів. Експозиц. розділи: «Фауна і флора району», «Довоєнний період», «Велика Вітчизняна війна», «Чорнобильська катастрофа»...


Історико-філологічне товариство при Ніжинському історико-філологічному інституті

ІСТО́РИКО-ФІЛОЛОГІ́ЧНЕ ТОВАРИ́СТВО при Ніжинському історико-філологічному інституті Засн. 1894 з ініціативи М. Бережкова, І. Турцевича, А. Добіаша, П. Люперсольського, Є. Пєтухова, С. Жданова...


Інститут імені святого Петра Могили

...

Інститут імені митрополита Андрея Шептицького

ІНСТИТУ́Т І́МЕНІ МИТРОПОЛИ́ТА АНДРЕ́Я ШЕПТИ́ЦЬКОГО – українська католицька освітньо-виховна установа у Канаді. Засн. 1952 у м. Саскатун (провінція Саскачеван) на основі бурси ім. М. Шашкевича Братства українців-католиків Канади (діяла від 1935)...


Історико-географічний регіон

ІСТО́РИКО-ГЕОГРАФІ́ЧНИЙ РЕГІ́ОН – територіальна одиниця; одне з основних понять історичної регіоналістики, яка досліджує процеси регіоналізації соціумів і механізми регіональних ідентифікацій. Це дає змогу вивчати певний регіон в істор.-культур. контексті...


Історико-соціологічні дослідження

ІСТО́РИКО-СОЦІОЛОГІ́ЧНІ ДОСЛІ́ДЖЕННЯ – галузь соціології...


Історико-культурні заповідники

ІСТО́РИКО-КУЛЬТУ́РНІ ЗАПОВІ́ДНИКИ – спеціальні законодавчо визначені території, що охоплюють ансамблі й комплекси пам’яток історії та культури, мають виняткову історичну...


Історико-педагогічний альманах

«ІСТО́РИКО-ПЕДАГОГІ́ЧНИЙ АЛЬМАНА́Х» Засн. 2004 АПНУ (Київ) та Уман. пед. ун-том (Черкас. обл.). Виходить двічі на рік у м. Умань; матеріали друкує укр. і рос. мовами; наклад 300 прим. Висвітлює розвиток освіт. закладів і пед. ідей, публікує статті про формал....


Історико-літературний журнал

«ІСТО́РИКО-ЛІТЕРАТУ́РНИЙ ЖУРНА́Л» Засн. 1995 Одес. ун-том. Виходить укр. мовою 1–2 рази на рік; наклад 300 прим. Висвітлює проблеми істор. і філол. наук, значну увагу приділяє дослідж. з історії, літ-ри, мист-ва Причорномор’я. Серед рубрик – «Студії новітньої літератури»...


Історико-географічні дослідження в Україні

...

Історико-політичні проблеми сучасного світу

«ІСТО́РИКО-ПОЛІТИ́ЧНІ ПРОБЛЕ́МИ СУЧА́СНОГО СВІ́ТУ» – збірник наукових статей. Засн. 1992 каф. міжнар. відносин Чернів. ун-ту як «Питання історії нового та новітнього часу» (7 вип.)...


Історико-філологічне товариство при Харківському університеті

ІСТО́РИКО-ФІЛОЛОГІ́ЧНЕ ТОВАРИ́СТВО при Харківському університеті Засн. 1877 з ініціативи О. Кирпичникова, А. Лебедєва та М. Дрінова. Сприяло розвитку та розповсюдженню істор. і філол. знань...


Історико-філологічне товариство при Новоросійському університеті

ІСТО́РИКО-ФІЛОЛОГІ́ЧНЕ ТОВАРИ́СТВО при Новоросійському університеті Засн. 1889 (Одеса). У своєму складі мало візант. (1891; від 1898 – візант.-слов’ян.) і пед. (1898) відділення. Спочатку налічувало 64 чл., станом на 1910 – 329. Окрім учених...


Історичний музей Державний

ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Державний Розташ. на Красній площі у Москві. Засн. 1872, відкритий для відвідувачів 1883. У 1881–1917 – Імператор. рос. істор. музей, 1917–25 – Держ. рос. істор. музей...


Іграшки Державний музей

І́ГРАШКИ Державний музей Засн. 2005 у Києві. Підпорядк. Мін-ву освіти і науки, молоді та спорту України. Ідея створення виникла 1933, коли відповідно до Постанови ЦК ВКП(б) від 26 серпня 1933 «Про виробництво дитячої іграшки» ініційовано створення музеїв іграшок у Москві...


Ічнянський краєзнавчий музей

ІЧНЯ́НСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1961 краєзнавцем М. Бутком як музей на громад. засадах. Від 1977 – народний...


Іллінецький краєзнавчий музей

ІЛЛІНЕ́ЦЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Іллінец. райвідділу культури. Засн. 1967. Від 1971 – народний. До 1992 був розташ. у Свято-Воскресен. соборі (1897), у 1992–96 – у приміщенні колиш. ощадкаси...


Іваничівський історичний музей

ІВА́НИЧІВСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Іваничів. райвідділу культури. Створ. 1975. У 1993 присвоєно звання «народний». Нині у його фондах – понад 2,5 тис. од. зберігання. Музей розміщений у 3-х залах і складається з 8-ми розділів...


Історії міста Києва Музей

ІСТО́РІЇ МІ́СТА КИ́ЄВА Музей Засн. 1978, відкритий для відвідувачів 1982. Осн. експозиція була розгорнута у Клов. палаці – пам’ятці арх-ри серед. 18 ст. (арх. Й.-Г. Шедель), однак 2004, відповідно до рішення КМ України, її демонтовано...


Ізюмський краєзнавчий музей ім. М. Сібільова

ІЗЮ́МСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й ім. М. Сібільова Підпорядк. відділу культури Ізюм. міськради. Створ. 1920 з ініціативи археолога, краєзнавця М. Сібільова, який і став його першим дир. (до 1934; у 2009 присвоєно його ім’я). Спочатку складався з картин. галереї...


Історії Ельтигенського десанту Музей

ІСТО́РІЇ ЕЛЬТИГЕ́НСЬКОГО ДЕСА́НТУ Музей Засн. 1985...


Історії України Національний музей

ІСТО́РІЇ УКРАЇ́НИ Національний музей Засн. 1899 у Києві з ініціативи й коштом Київ. т-ва старожитностей і мист-в на чолі з Б. Ханенком як Музей старожитностей та мист-в. Знаходився у приміщенні на вул. Олександрівська (нині М. Грушевського, № 6)...


Історичних коштовностей України Музей

ІСТОРИ́ЧНИХ КОШТО́ВНОСТЕЙ УКРАЇ́НИ Музей Засн. 1963 у Києві як відділ «Золота комора» Київ. істор. музею, 1965 отримав статус музею, від 1968 – Музей істор. коштовностей УРСР (філія Держ. істор. музею УРСР)...


Івано-Франківський краєзнавчий музей

ІВА́НО-ФРАНКІ́ВСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Створ. 1939 у м. Станіслав (нині Івано-Франківськ). Спочатку музей знаходився в будинку на вул. Галицька, № 7. У ньому працювали відділи: істор., природн....


Ізмаїльський історичний музей О. Суворова

ІЗМАЇ́ЛЬСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й О. СУВО́РОВА Підпорядк. відділу культури Ізмаїл. міськради (Одес. обл.). Засн. 1946, відкритий для відвідувачів 1947. Музей розташ. у колиш. садибі міського голови Ізмаїла (1909–10) І. Авраамова (пам’ятка історії та арх-ри...


Івасюка В. Чернівецький обласний меморіальний музей

ІВАСЮКА́ В. Чернівецький обласний меморіальний музей Засн. 1995 у Чернівцях. Розташ. у квартирі, де 1971–95 мешкала родина Івасюків, а сам Володимир проживав 1971–72. Постійну експозицію відкрито 1999. У фондах музею зберігаються 12 698 предметів осн. фонду...


Ізмаїльський історикр-краєзнавчий музей Придунав’я

...

Іллічівський музей образотворчих мистецтв ім. О. Білого

ІЛЛІЧІ́ВСЬКИЙ МУЗЕ́Й ОБРАЗОТВО́РЧИХ МИСТЕ́ЦТВ ІМ. О. БІЛОГО Засн. у серпні 1977 на базі колекції порцеляни О. Білого (дир. 1977–81) як Іллічів. музей рос. і рад. худож. порцеляни (Одес. обл.) – філія Одес. музею зх. та сх. мист-ва. Є. Зільберт подарувала меблі 19 ст....


Івано-Франківський обласний художній музей

...

Історії оборони Аджимушкайських каменеломень Музей

ІСТО́РІЇ ОБОРО́НИ АДЖИМУШКА́ЙСЬКИХ КАМЕНЕЛО́МЕНЬ Музей 1967 відкритий для відвідувачів...


Історії промисловості України Державний музей

ІСТО́РІЇ ПРОМИСЛО́ВОСТІ УКРАЇ́НИ Державний музей Засн. 2000 як структур. підрозділ Донецького обласного краєзнавчого музею. Осн. завданням є вивчення історії розвитку пром-сті України. Діють стаціонарні виставки...


Історії сільського господарства Волині Музей-скансен

...

Історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років національний музей Меморіальний комплекс

...