Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  16

Історико-культурні заповідники

ІСТО́РИКО-КУЛЬТУ́РНІ ЗАПОВІ́ДНИКИ – спеціальні законодавчо визначені території, що охоплюють ансамблі й комплекси пам’яток історії та культури, мають виняткову історичну...


Історико-географічні дослідження в Україні

...

Історико-філологічне товариство при Ніжинському історико-філологічному інституті

ІСТО́РИКО-ФІЛОЛОГІ́ЧНЕ ТОВАРИ́СТВО при Ніжинському історико-філологічному інституті Засн. 1894 з ініціативи М. Бережкова, І. Турцевича, А. Добіаша, П. Люперсольського, Є. Пєтухова, С. Жданова...


Історіографічні дослідження в Україні

«ІСТОРІОГРАФІ́ЧНІ ДОСЛІ́ДЖЕННЯ В УКРАЇ́НІ» Виходили 1968–73 у Києві як щорічники «Історіографічні дослідження в Українській РСР», від 1997 – сучасна назва. Засн. з ініціативи Ф. Шевченка...


Історико-географічний регіон

ІСТО́РИКО-ГЕОГРАФІ́ЧНИЙ РЕГІ́ОН – територіальна одиниця; одне з основних понять історичної регіоналістики, яка досліджує процеси регіоналізації соціумів і механізми регіональних ідентифікацій. Це дає змогу вивчати певний регіон в істор.-культур. контексті...


Історико-літературний журнал

«ІСТО́РИКО-ЛІТЕРАТУ́РНИЙ ЖУРНА́Л» Засн. 1995 Одес. ун-том. Виходить укр. мовою 1–2 рази на рік; наклад 300 прим. Висвітлює проблеми істор. і філол. наук, значну увагу приділяє дослідж. з історії, літ-ри, мист-ва Причорномор’я. Серед рубрик – «Студії новітньої літератури»...


Історико-педагогічний альманах

«ІСТО́РИКО-ПЕДАГОГІ́ЧНИЙ АЛЬМАНА́Х» Засн. 2004 АПНУ (Київ) та Уман. пед. ун-том (Черкас. обл.). Виходить двічі на рік у м. Умань; матеріали друкує укр. і рос. мовами; наклад 300 прим. Висвітлює розвиток освіт. закладів і пед. ідей, публікує статті про формал....


Історико-соціологічні дослідження

ІСТО́РИКО-СОЦІОЛОГІ́ЧНІ ДОСЛІ́ДЖЕННЯ – галузь соціології...


Іванківський історико-краєзнавчий музей

ІВА́НКІВСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Іванків. райвідділу культури (Київ. обл.). Засн. 1980. Нині у музеї зберігаються 410 експонатів. Експозиц. розділи: «Фауна і флора району», «Довоєнний період», «Велика Вітчизняна війна», «Чорнобильська катастрофа»...


Ірпінський історико-краєзнавчий музей

...

Іршавський історико-краєзнавчий музей

ІРША́ВСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Іршав. райвідділу культури (Закарп. обл.). Засн. 2006. Осн. профіль – вивчення історії, географії та побуту рідного краю. У фондах – 312 експонатів. Серед унікал. – речі...


Ізяславський історико-краєзнавчий музей

...

Іванівський історико-краєзнавчий музей

ІВА́НІВСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Іванів. райвідділу культури (Одес. обл.). Засн. 1978 учасником 2-ї світ. війни І. Ярошенком. Розділи: «Наш край в минулому», «Велика Вітчизняна війна», «Творці державності і волі України»...


Історико-філологічне товариство при Харківському університеті

ІСТО́РИКО-ФІЛОЛОГІ́ЧНЕ ТОВАРИ́СТВО при Харківському університеті Засн. 1877 з ініціативи О. Кирпичникова, А. Лебедєва та М. Дрінова. Сприяло розвитку та розповсюдженню істор. і філол. знань...


Історико-філологічне товариство при Новоросійському університеті

ІСТО́РИКО-ФІЛОЛОГІ́ЧНЕ ТОВАРИ́СТВО при Новоросійському університеті Засн. 1889 (Одеса). У своєму складі мало візант. (1891; від 1898 – візант.-слов’ян.) і пед. (1898) відділення. Спочатку налічувало 64 чл., станом на 1910 – 329. Окрім учених...


Історико-політичні проблеми сучасного світу

«ІСТО́РИКО-ПОЛІТИ́ЧНІ ПРОБЛЕ́МИ СУЧА́СНОГО СВІ́ТУ» – збірник наукових статей. Засн. 1992 каф. міжнар. відносин Чернів. ун-ту як «Питання історії нового та новітнього часу» (7 вип.)...