Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  8

Історичні пісні

ІСТОРИ́ЧНІ ПІСНІ́ – один із найзначніших розділів української пісенної епіки. В узагальненій формі І. п. відображають істор. події та видат. осіб...


Історичні записки

«ІСТОРИ́ЧНІ ЗАПИ́СКИ» – збірник наукових праць. Засн. 2004 Сх.-укр. ун-том (Луганськ). Виходить 4 рази на рік; матеріали друкують укр. та рос. мовами; наклад 100 прим. Публікують дослідж. з вітчизн. та всесвіт. історії, історії освіти...


Історичні стилі

ІСТОРИ́ЧНІ СТИ́ЛІ – умовна назва стилістичних напрямів у архітектурі та мистецтві другої половини 19 – початку 20 століть, орієнтованих на відтворення найхарактерніших елементів того чи іншого стилю минулого. На позначення архіт. напрямів...


Історичні джерела та їх використання

«ІСТОРИ́ЧНІ ДЖЕРЕ́ЛА ТА ЇХ ВИКОРИСТА́ННЯ» – міжвідомчий науковий збірник. 1964–72 видано 7 вип. Засн. і видавці – Архівне упр. при РМ УРСР, Ін-т історії АН УРСР (обидва – Київ). Видання розпочато на виконання рішень Респ. наради з питань розвитку спец. істор. дисциплін...


Історичні наукові товариства

...

Історичні і політологічні дослідження

«ІСТОРИ́ЧНІ І ПОЛІТОЛОГІ́ЧНІ ДОСЛІ́ДЖЕННЯ» – науковий журнал. Засн. 1999 Донец. ун-том. Виходить двічі на рік укр. та рос. мовами; наклад 300 прим. Розділи: «Археологія, історіографія, джерелознавство», «Історія України», «Всесвітня історія»...


Історичні етапи інформаційних революцій

ІСТОРИ́ЧНІ ЕТА́ПИ ІНФОРМАЦІ́ЙНИХ РЕВОЛЮ́ЦІЙ Якісні зміни у всіх сферах життєдіяльності суспільства відбуваються у результаті широкого запровадження нових засобів збереження...


Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн

«ІСТОРИ́ЧНІ ДОСЛІ́ДЖЕННЯ. ІСТО́РІЯ ЗАРУБІ́ЖНИХ КРАЇ́Н» – республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. Виходив 1975–89 у Києві один раз на рік як друк. орган Ін-ту історії АН УРСР (загалом 15 вип.). Відображав результати його н.-д. роботи...