Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  4

Архівна справа

АРХІ́ВНА СПРА́ВА – галузь суспільної, державної та наукової діяльності, яка охоплює політико-правові, культурологічні та техніко-економічні аспекти збирання, зберігання і використання архівних документів...


Архівна справа

«АРХІ́ВНА СПРА́ВА» – спеціальне наукове неперіодичне (книга 1), а згодом періодичне науково-популярне видання (від книг 2–3), присвячене історії, теорії...


Архівна періодика

АРХІ́ВНА ПЕРІО́ДИКА – сукупність спеціальних галузевих періодичних (зокрема продовжуваних) видань, що виходили (чи виходять) в Україні і висвітлюють питання історії...


Архівна освіта

АРХІ́ВНА ОСВІ́ТА – процес підготовки висококваліфікованих фахівців для архівних установ України, що охоплює базову підготовку у вищому навчальному закладі, набуття професійного досвіду в процесі виробничої діяльності...