Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  205

Березняк Євген Степанович

БЕРЕЗНЯ́К Євген Степанович (12(25). 02. 1914, м. Катеринослав, нині Дніпропетровськ – 23. 11. 2013, Київ) – педагог, військовий діяч. Канд. пед. н. (1968). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові та держ. нагороди СРСР, України, Польщі...


Береза Євген Якович

БЕРЕ́ЗА Євген Якович (28. 01. 1942, Дніпропетровськ) – співак (лірико-драматичний тенор). Засл. арт. УРСР (1982). Закін. Харків. ін-т мист-в (1971; викл. Ю. Кулик...


Бельтюков Євген  Опанасович

БЕЛЬТЮКО́В Євген Опанасович (09. 06. 1935, м. Чусовой, нині Перм. обл., РФ) – економіст. Чоловік С. Бельтюкової. Д-р екон. н. (1994), проф. (1991). Засл. діяч н. і т. України (2012). Закін. Одес. політех. ін-т (1958), де й працює від 1964: асист., ст. викл., доц....


Базовкін Євген Григорович

БАЗО́ВКІН Євген Григорович (20. 03. 1955, Сімферополь) – історик, політолог. Д-р істор. н. (1993), проф. (1997). Закін. Ленінгр. ін-т авіац. приладобудування (1978), Київ. ін-т політології та соц. управління (1988). Працював зав. навч. частини...


Базлов Євген Олексійович

БАЗЛО́В Євген Олексійович (26. 10(08. 11). 1900, с. Комарівка, нині Ізюм. р-ну Харків. обл. – 06. 03. 1968...


Баглій Євген  Ананійович

БАГЛІ́Й Євген Ананійович (27. 03. 1939, Київ) – лікар-онколог. Д-р мед. н. (1985). Премія ім. О. Богомольця АН УРСР (1991). Закін. Київ. мед. ін-т (1962). Працював в Ін-ті хім. фізики АН СРСР (1965– 67); у Київ. НДІ експерим. та клін. онкології МОЗ УРСР (нині Ін-т експерим. патології...


Бабський Євген Борисович

БА́БСЬКИЙ Євген Борисович (15(28). 01. 1902, м-ко Геруси Єлизаветпол. губ., нині м. Горіс, Вірменія – 10. 09. 1973, Москва) – фізіолог. Д-р біол. н. (1939, без захисту дис.), проф. (1932), акад. АН УРСР (1948). Навч. у Крим. ун-ті (1919–22), закін. Моск. ун-т (1925). Працював асист....


Бабін Євген Петрович

БА́БІН Євген Петрович (24. 12. 1920, Нижній Тагіл, нині Свердлов. обл., РФ – 17. 02. 1994, Київ) – хімік. Д-р хім. н. (1967), проф. (1970). Учасник 2-ї світ. війни, мав бойові нагороди. Навч. у Ленінгр. (1938–41)...


Бабич Євген Михайлович

БА́БИЧ Євген Михайлович (20. 02. 1942, с. Коробівка Золотоніс. р-ну Полтав., нині Черкас. обл.) – лікар, мікробіолог. Д-р мед. н. (1996)...


Боровик Євген Станіславович

БОРОВИ́К Євген Станіславович (11(24). 04. 1915, Петроград, нині С.-Петербург – 07. 02. 1966, Харків) – фізик. Батько А. Боровика. Д-р фіз.-мат. н. (1955)...


Биковський Євген Власович

БИКО́ВСЬКИЙ Євген Власович (1921, с. Михайлівка, нині Апостолів. р-ну Дніпроп. обл. – 14. 05. 1965, с. Половинкине Старобіл. р-ну Луган. обл.) – військовик. Герой Рад. Союзу (1965, посмертно). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. В армії від 1940...


Бистрицький Євген Костянтинович

БИСТРИ́ЦЬКИЙ Євген Костянтинович (02. 01. 1948, м. Плявіняс, Латвія) – філософ, політолог, культуролог. Д-р філос. н. (1991). Орден Свободи (2018). Закін. Київ. ун-т (1976). Після стажування в Ін-ті філософії АН СРСР (Москва) працює в Ін-ті філософії НАНУ (Київ): м. н. с. (1978–81)...


Борис Іван

БОРИ́С Іван (04. 05. 1869, м. Дрогобич, нині Львів. обл. – 12. 11. 1923, Львів) – промисловець. Батько Є.-Ф. Бориса. Один із перших організаторів укр. міщанства в Перемишлі й укр. купецтва в Галичині. Співініціатор (1906) і секр. 1-го з’їзду руських...


Барвінський Борис

БАРВІ́НСЬКИЙ Борис (28. 10. 1889, с. Грищинці, нині Канів. р-ну Черкас. обл. – 04. 01. 1980, Нью-Йорк) – військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР. Закін. Київ. духовну семінарію (1911), 1-у Київ. школу прапорщиків...


Бе-ша Борис Мойсейович

БЕ-ША Борис Мойсейович (справж. – Шаповал; 11(23). 07. 1895, Київ – 18. 08. 1968, там само) – графік. Засл. діяч мист-в УРСР (1967). Навч. у Київ. худож. уч-щі (1913–17), Київ. худож. ін-ті (1920–22). Працював у галузі політ. та побутової сатири, плаката...


Басок Борис Іванович

БАСО́К Борис Іванович (12. 05. 1956, с. Великі Кусківці Лановец. р-ну Терноп. обл.) – фізик. Канд. фіз.-мат. н. (1984), д-р тех. н. (1998), чл.-кор. НАНУ (2006). Премія ім. В. Толубинського НАНУ (2008). Держ. премія України в галузі н. і т. (1997). Закін. Київ. ун-т (1978) та Міжнар. ін-т менеджменту (Київ...


Безпалий Борис Якович

БЕЗПА́ЛИЙ Борис Якович (25. 05. 1953, м. Ірпінь Київ. обл.) – політичний діяч. Нар. депутат України (1998– 2002, від 2002). Закін. Київ. пед. ін-т (1979). До 1981 учителював. 1981–1989 – програміст Інформ.-обчислюв. центру Київ. ун-ту. 1989–93 – зав. програм. забезпечення...


Безродний Борис Гаврилович

БЕЗРО́ДНИЙ Борис Гаврилович (02. 01. 1950...


Бєлов Борис Геннадійович

БЄЛО́В Борис Геннадійович (02. 09. 1948, м. Мурманськ, РФ) – майстер художнього скла і кераміки. Чоловік Н. Бєлової. Чл. НСХУ (1989). Бронз. медаль і диплом 1-го міжнар. фестивалю декор.-ужитк. мист-ва (Одеса...


Бєлозеров Борис Павлович

БЄЛОЗЕ́РОВ Борис Павлович (06. 03. 1934, м. Ленінськ-Кузнецький Кемеров. обл., нині РФ) – інженер-технолог. Д-р тех. н. Закін. Томський політех. ін-т (1957). Відтоді працював на інж. посадах у Томську. 1969–87 – зав. лаб....


Барц Борис Ісакович

БАРЦ Борис Ісакович (21. 10. 1946, Харків) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1987). Закін. Харків. ун-т (1968). Працював у Харків. фіз.-тех. ін-ті : м. н. с., ст. н. с....


Бєляєв Борис Леонідович

БЄЛЯ́ЄВ Борис Леонідович (23. 07(05. 08). 1912, Новосибірськ, РФ – 20. 12. 1982, Ворошиловград, нині Луганськ) – письменник...


Бистров Борис Миколайович

БИСТРО́В Борис Миколайович (21. 05. 1941, м. Тирасполь, Молдова) – скульптор. Батько Я. Бистрової. Чл. НСХУ (1974). Закін. Київ. худож. ін-т (1966; викл. І. Макогон...


Безкаравайний Борис Олексійович

БЕЗКАРАВА́ЙНИЙ Борис Олексійович (22. 06. 1947, Кіровоград) – лікар-педіатр. Д-р мед. н. (1993), проф. (1995). Закін. Вінн. мед. ін-т (1971). Працював лікарем (1971– 75); асист. каф. дит. хвороб у Чернів. мед. ін-ті (1977–86); від 1986 – у Луган. мед. ун-ті: асист., 1987–92 – доц., зав. каф. педіатрії...


Бездольний Борис Ілліч

БЕЗДО́ЛЬНИЙ Борис Ілліч (19. 10. 1934, с-ще Розівка, нині смт Запоріз. обл. – 05. 10. 2001...


Білопольський Борис Наумович

БІЛОПО́ЛЬСЬКИЙ Борис Наумович (справж. – Нахманович; 28. 08. 1909, Харків – ?) – графік і живописець. Чл. АРМУ...


Біляк Борис Йосипович

БІЛЯ́К Борис Йосипович (21. 01. 1903, Харків – 28. 09. 1985, там само) – учений-агроном. Д-р с.-г. н. (1969)...


Біляшівський Борис Миколайович

БІЛЯШІ́ВСЬКИЙ Борис Миколайович (06. 06. 1947, Київ – 02. 12. 1994, там само, похов. у Каневі) – перекладач, культурно-громадський діяч. Син М. М. Біляшівського...


Байрачний Борис Іванович

БАЙРА́ЧНИЙ Борис Іванович (18. 09. 1935, с. Заміське Валків. р-ну Харків. обл.) – хімік. Д-р тех. н. (1985), проф. (1986). Закін. Харків. політех. ін-т (1959), де працював інж. каф. технології електрохім. вироб-в; 1961–65 – інж. Харків. фіз.-тех. ін-ту; від 1965 – асист., від 1969 – ст. викл....


Балабан Борис Олександрович

БАЛАБА́Н Борис Олександрович (23. 12. 1905(05. 01. 1906), Харків – 08. 03. 1959, Київ) – режисер, актор. Засл. арт. УРСР (1942). У 1922–29 проходив підготовку в режисер. лаб. і працював актором у мист. об’єдн. «Березіль». Очолював Харків. театр муз. комедії (1929–34)...


Бахвалов Борис Миколайович

БАХВА́ЛОВ Борис Миколайович (25. 10. 1934, с. Пищальє Кіров. обл., РФ) – фахівець у галузі радіотехніки та радіофізики. Д-р тех. н. (1984), проф. (1996). Закін. Військ.-інж. академію зв’язку (Ленінград, 1958). Працював інж. зв’язку (1958–68); викл., ст. н. с....


Бахметьєв Борис Олександрович

БАХМЕ́ТЬЄВ Борис Олександрович (Бахметьев Борис Александрович; 01. 05. 1880, Тифліс, нині Тбілісі – 21. 07. 1951, побл. Нью-Йорка, США) – російський інженер, культурно-освітній діяч. Закін. С.-Петербур. ін-т шляхів сполучення. Викл....


Бачинський Борис Володимирович

БАЧИ́НСЬКИЙ Борис Володимирович (14. 10. 1945, Відень) – шахіст, журналіст. Шах. майстер, сеньйор-майстер...


Безбородько Борис Миколайович

БЕЗБОРО́ДЬКО Борис Миколайович (15. 08. 1922, м. Петровськ, нині Петровськ-Забайкальський Читин. обл., РФ) – лікар-терапевт. Д-р мед. н. (1964), проф. (1967). Закін. Дніпроп. мед. ін-т (1951), де відтоді й працював: клін. ординатор, асист. каф. пропедевтики внутр. хвороб...


Безвенглінський Борис Петрович

БЕЗВЕНГЛІ́НСЬКИЙ Борис Петрович (30. 11 (12. 12). 1893, с. Овечаче, нині Липовец. р-ну Вінн. обл. – ?) – геолог, археолог. Закін. природн. відділ фіз.-мат. ф-ту Ун-ту св. Володимира у Києві (1917), де був залиш. асист. на каф. географії. 1920–22 вчителював. У 1922 переїхав до Умані...


Барнет Борис Васильович

БА́РНЕТ Борис Васильович (05(18). 06. 1902, Москва – 08. 01. 1965, Рига) – кінорежисер і актор. Держ. нагороди. Чл. СКін Росії. Засл. арт. РРФСР (1935), засл. діяч мист-в УРСР (1951). Навч. у Моск. технікумі кінематографії (1992; майстерня Л. Кулешова). Створив стрічки: «Міс Менд»...


Барський Борис Володимирович

БА́РСЬКИЙ Борис Володимирович (22. 09. 1959, Одеса) – артист, поет. Засл. арт. України (2002). Чл. НСКінУ (2002). Закін. Одес. політех. ін-т (1981), Держ. ін-т театр. мист-ва (Москва...


Барон Борис Абрамович

БАРО́Н Борис Абрамович (02. 12. 1935, с Казанка, нині смт Микол. обл.) – тренер (гімнастика спортивна). Засл. тренер України (1990). Закін. Краснодар. пед. ін-т (РФ, 1964). Від 1984 працює тренером Харків. школи вищої спорт. майстерності. Серед вихованців – А. Сайфулін, Ю. Кальцов...


Бабушкін Борис Майович

БА́БУШКІН Борис Майович (12. 05. 1954, Севастополь) – поет. Чл. НСПУ (2003). Закін. Сімфероп. ун-т (1981). Учителює. Ред. молодіж. літ.-худож. альманаху «Зеленая лампа». Автор зб. «Деревья в августе» (1995), «Прежде первого снега» (1998), «Вербное воскресенье» (2001)...


Боровський Борис Йосипович

БОРО́ВСЬКИЙ Борис Йосипович (30. 05. 1930, м. Вітебськ, Білорусь) – актор. Засл. арт. України (1993). Закін. театр. студію при Білорус. драм. театрі ім. Якуба Коласа (Вітебськ, 1950). У 1950–55 – арт. цього театру, 1957–61 – Свердлов. філармонії (нині Єкатеринбург)...


Борисов Борис Самійлович

БОРИ́СОВ Борис Самійлович (справж. – Гурвич; 1873, м. Олександрівськ Катеринослав. губ., нині Запоріжжя – 11. 11. 1939, Москва) – артист театру та естради. Засл. арт. Респ. (1927). Закін. юрид. ф-т Харків. ун-ту. Від 1889 – на естраді (читець, імітатор, імпровізатор, куплетист...


Буряк Борис  Іванович

БУРЯ́К Борис Іванович (25. 10. 1953, с. Подвірне Новоселиц. р-ну Чернів. обл.) – живописець. Чоловік Н. Буряк. Нар. художник України (2016). Чл. НСХУ (1987)...


Боровець Борис Тимофійович

БОРОВЕ́ЦЬ Борис Тимофійович (03. 01. 1949, с. Яцьковичі Березнів. р-ну Рівнен. обл.) – письменник. Чл. НСПУ (2000). Закін. Рівнен. пед. ін-т (1971). Учителював. Працював кор.-організатором рай. радіомовлення (1972–74). Згодом – заст. ред....


Борковський Борис Григорович

БОРКО́ВСЬКИЙ Борис Григорович (09. 08. 1912, м. Почаїв, нині Кременец. р-ну Терноп. обл. – ?) – живописець. Закін. Варшав. АМ (відділ стінопису, 1938; викл. Л. Пенкальський та В. Ястшембовський). Працював у галузях монум. (зграфіто)...


Борін Борис Абрамович

БО́РІН Борис Абрамович (справж. – Шварцман; 19. 11(01. 12). 1899, Одеса – 09. 02. 1965, Чернівці) – режисер. Нар. арт. УРСР (1960). Закін. Першу держ. театр. студію в Одесі (1923). Працював у театрах Одеси: рай. драм. (1923), «Массодрамі» (1924), рос. драм. ім. А. Іванова (1925–28), Театрі Революції (1928–31...


Борисов Борис Степанович

БОРИ́СОВ Борис Степанович (24. 07. 1917, с. Велика Бекетовка, нині Ульянов. обл., РФ – 25. 04. 1973, м. Бариш Ульянов. обл., РФ) – військовик. Герой Рад. Союзу (1943). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. В армії від червня 1940...


Борисов Борис Петрович

БОРИ́СОВ Борис Петрович (27. 09. 1931, м. Сєров Свердлов. обл., РФ – 31. 10. 1986...


Борисов Борис Павлович

БОРИ́СОВ Борис Павлович (05. 10. 1940, м. Караґанда, Казахстан – 31. 01. 1995, Київ) – фахівець у галузі електротехніки та електроенергетики. Д-р тех. н. (1990), проф. (1992)...


Борисенко Борис Миколайович

БОРИСЕ́НКО Борис Миколайович (13. 11. 1927, м. Пролетарськ, нині у складі м. Лисичанськ Луган. обл.) – фахівець у галузі авіамеханіки. Д-р тех. н. (1987), проф. (1989). Закін. Запоріз. ін-т машинобудування (1952). Працював ст. викл. закритого військ. ВНЗу (1952–55)...


Борисевич Борис Володимирович

БОРИСЕ́ВИЧ Борис Володимирович (16. 09. 1960, м. Нікополь Дніпроп. обл.) – ветеринарний лікар. Син В. Борисевича. Д-р вет. н. (2000), проф. (2003). Закін. Укр. с.-г. академію (1982). Відтоді працював в Укр. н.-д. вет. ін-ті (Київ): ст. вет. лікар лаб. вірусології...


Борис Юрій  Богданович

БОРИ́С Юрій Богданович (30. 09. 1948, Львів) – лікар-уролог. Д-р мед. н. (2001). Закін. Львів. мед. ін-т (1972). Працював лікарем (1972–76); ст. н. с. Львів. НДІ гематології та переливання крові (1976–2001); від 2001 – зав. каф. урології Львів. мед. ун-ту. Наук. дослідж. у галузі імунопатології...


Борис Михайло  Федорович

БОРИ́С Михайло Федорович (20. 08. 1944, с. Благодарненськ Ставроп. краю, РФ) – військовик, громадський діяч. Грузин. орден Честі (2002). Батьки Б. у травні 1941 були виселені з Дрогобиччини (Львів. обл.) у Томську обл. (РФ)...


Борович Борис Осипович

БОРО́ВИЧ Борис Осипович (справж. – Фінкельштейн; 19. 11(01. 12). 1883, Одеса – 23. 09. 1938, Київ) – бібліотекознавець, бібліограф, книгознавець. На поч. 20 ст. працював у сфері позашкіл. освіти, брав участь у створенні дит. вихов. закладів...


Боровський Борис Йосипович

БОРО́ВСЬКИЙ Борис Йосипович (16. 03. 1937, Севастополь) – фахівець у галузі механіки. Д-р тех. н. (1981), проф. (1991). Премія РМ СРСР з енергетики (1989). Закін. Моск. авіац. ін-т (МАІ, 1960). Працював у НДІ хім. машинобудування (м. Сергєєв Посад Моск. обл....


Ботук Борис Осипович

БОТУ́К Борис Осипович (14(26). 07. 1892, Одеса – 06. 08. 1985, там само) – фахівець у галузі гідротехніки. Д-р тех. н. (1944), проф. (1934). Премія РМ СРСР (1977). Держ. нагороди СРСР. Закін. Петрогр. політех. ін-т (1917). Працював в Упр. каналізації Одеси (1918–29): інж., нач. мережі...


Буряк Борис  Григорович

БУРЯ́К Борис Григорович (13. 03. 1943...


Буркинський Борис  Володимирович

БУРКИ́НСЬКИЙ Борис Володимирович (03. 11. 1942, м. Вознесенськ Микол. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (1989), проф. (1990), акад. НАНУ (2003). Засл. діяч н. і т. України (1996). Держ. премія України в галузі н. і т. (2003). Повний кавалер ордена «За заслуги» (2002, 2008...


Буркатов Борис  Абрамович

БУРКА́ТОВ Борис Абрамович (25. 01(07. 02). 1915, с. Лугини, нині смт Житомир. обл.) – письменник, літературний критик, перекладач. Чл. СПУ. Учасник 2-ї світ. війни. Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. пед. ін-т (1940). Учителював. Працював у ред. г. «Комсомолець України» (від 1939)...


Бунчук Борис  Іванович

БУНЧУ́К Борис Іванович (10. 09. 1955, с. Бобівці Сторожинец. р-ну Чернів. обл.) – поет і літературознавець. Чл. НСПУ (1988). Д-р філол. н. (2001), проф. (2001). Закін. Чернів. ун-т (1977), у якому від 1985 працює деканом філол. ф-ту. Перша зб. поезій – «Вхідчини» (Уж., 1984). У віршах...


Булгаков Борис  Михайлович

БУЛГА́КОВ Борис Михайлович (09. 05. 1927, Харків) – радіофізик. Д-р фіз.-мат. н. (1989), проф. (1990). Закін. Харків. ун-т (1950), де й працював: асист. (1952–55), ст. викл. (1955–61), доц. (1961–62), зав. каф. біофізики (1962–64), декан радіофіз. ф-ту (1961–64); у Харків. ін-ті радіоелектроніки: доц. (1964–66)...


Брилін Борис  Андрійович

БРИ́ЛІН Борис Андрійович (20. 11. 1934, м. Череповець Вологод. обл., РФ) – музикант-педагог. Д-р пед. н. (1998). Закін. муз. уч-ще у Вінниці (1963) та Ленінгр. вищу профес. школу культури (1968). Від 1963 працює у Вінн. пед. ун-ті: викл. (1963– 79), ст. викл. (1979–82), доц. (від 1982), зав. каф теорії...


Брагін Борис  Федорович

БРА́ГІН Борис Федорович (05. 01. 1937, м. Старобільськ Ворошиловгр., нині Луган. обл. – 05. 10. 2001, Луганськ) – фахівець у галузі механіки. Батько Н. Чернецької. Д-р тех. н. (1990)...


Боцієв Борис  Тимофійович

БОЦІ́ЄВ Борис Тимофійович (справж. – Боціти Барон Татарійович; 13(26). 09. 1901, с. Боцітикау, нині с. Тіб, Пн. Осетія, РФ – 20. 07. 1944...


Борис Ігор  Олександрович

БОРИ́С Ігор Олександрович (12. 01. 1952, смт Розділ Дрогоб. обл., нині Микол. р-ну Львів. обл.) – режисер. Засл. діяч мист-в УРСР (1990). Респ. премія ім. М. Островського (1990). Закін. Київ. ін-т театр. мист-ва (1975; викл. І. Молостова). Працював реж. Запоріз. ТЮГу (1984–86)...


Борис Володимир  Олександрович

БОРИ́С Володимир Олександрович (24. 02. 1914, м. Яворів Львів. обл. – 03. 01. 1985, Львів) – історик. Канд. істор. н. (1959). Закін. істор. ф-т (1945) та ф-т іноз. мов (1953) Львів. ун-ту. Працював у ньому 1948–75: викл., ст. викл. каф. історії нового часу (від 1957 – каф. історії пд. і зх. слов’ян)...


Бугаєв Борис Павлович

БУГА́ЄВ Борис Павлович (29. 07. 1923, с. Маньківка, нині смт Черкас. обл.) – радянський державний діяч, головний маршал авіації (1977). Герой Соц. Праці (1966, 1983). Держ. премія СРСР (1972)...


Бувін Борис Петрович

БУ́ВІН Борис Петрович (1921, Москва – 10. 01. 1944) – військовик. Герой Рад. Союзу (1944, посмертно). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. У ВМФ від 1939, на фронті від 1943. Закін. Каспій. вище військ.-мор. уч-ще. Відзначився у листопаді 1943, забезпечивши доставку боєприпасів...


Бублик Борис Миколайович

БУ́БЛИК Борис Миколайович (25. 01. 1936, с. Клюки Тетіїв. р-ну Київ. обл. – 25.12.1999, Київ) – кібернетик. Д-р фіз.-мат. н. (1969), проф. (1971). Чл.-кор. НАНУ (1979). Держ. нагороди СРСР. Орден «За заслуги» 3-го ступ. (1999). Закін. Київ. ун-т (1958)...


Брусиловський  Борис Мойсейович

БРУСИЛО́ВСЬКИЙ Борис Мойсейович (28. 04. 1922, Київ – 27. 12. 1984, там само) – лікар. Д-р мед. н. (1969), проф. (1981). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. нагороди СРСР. Навч. у Київ. ун-ті (1940), Новосибір. мед. ін-ті (1941), закін. Київ. мед. ін-т (1951). У 1952–53 працював лікарем-фтизіатром...


Брусиловський Борис Аркадійович

БРУСИЛО́ВСЬКИЙ Борис Аркадійович (02. 07. 1928...


Бродський Борис Йосипович

БРО́ДСЬКИЙ Борис Йосипович (27. 08. 1926, Київ) – графік. Брат С. Бродського. Чл. НСХУ (1965). Навч. у Львів. полігр. ін-ті (1961). Працює у галузях книжк. та пром. графіки. Учасник конкурсів від 1964; виставки укр. графіки 1917–62 (Київ...


Бугаєнко Борис Андрійович

БУГАЄ́НКО Борис Андрійович (03. 11. 1935, м. Кара-Кала, Туркменистан) – фахівець у галузі суднобудування. Д-р тех. н. (1988), проф. (1990). Держ. премія СРСР (1985). Держ. нагороди СРСР. Закін. Микол. кораблебуд. ін-т (1952). Працював конструктором, нач. сектору, нач. відділу...


Буєвський Борис Миколайович

БУЄ́ВСЬКИЙ Борис Миколайович (07. 06. 1935...


Борис Володимир Максимович

БОРИ́С Володимир Максимович (20. 08. 1931, м. Грубешів, Польща) – лікар-фтизіатр, пульмонолог. Д-р мед. н. (1987), проф. (1996). Закін. Львів. мед. ін-т (1954). Працював лікарем (1954 – 62)...


Бондаренко Борис  Федорович

БОНДАРЕ́НКО Борис Федорович (23. 03. 1940, м. Бердськ Новосибір. обл., РФ) – військовий інженер з радіотехніки. Канд. тех. н. (1969), проф. (1991). Закін. Київ. вище інж. радіотех. уч-ще військ ППО (1962), де й працював: нач. відділ., ад’юнкт (1965–68), ст. викл. (1968–92)...


Бондаренко Борис  Іванович

БОНДАРЕ́НКО Борис Іванович (24. 06. 1938, Запоріжжя) – фахівець у галузі порошкової металургії і композиційних матеріалів. Д-р тех. н. (1982), проф. (1995), чл.-кор. НАНУ (1992)...


Бондарев Борис  Володимирович

БО́НДАРЕВ Борис Володимирович (27. 03. 1945, с. Турмадєєво Рязан. обл., РФ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1993), проф. (1995). Закін. Ростов. ун-т (1969). Від 1972 працює в Донец. ун-ті; ст. н. с., асист., ст. викл. (від 1974), доц. (від 1982), проф. (від 1994)...


Бондар Борис Георгійович

БО́НДАР Борис Георгійович (07. 05. 1921, Харків) – радіоінженер. Канд. тех. н. (1960), проф. (1990). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Харків. політех. ін-т (1952), де й працював: від 1951 – зав. лаб. каф. основ радіотехніки, від 1954 – асист., від 1960 – ст. н. с. проблем, н.-д. лаб. радіотехніки...


Болюх Борис Опанасович

БО́ЛЮХ Борис Опанасович (18. 06. 1937, с. Обідне Немирів. р-ну Вінн. обл.) – лікар-хірург. Д-р мед. н. (1992), проф. (1994). Закін. Вінн. мед. ін-т (1967). Працював ординатором, зав. хірург. відділ. Вінн. обл. лікарні (1967–72); від 1972 – у Вінн. мед. ун-ті: асист. каф. факультет хірургії (1972–81)...


Букреєв Борис Якович

БУКРЕ́ЄВ Борис Якович (24. 08(05. 09). 1859, м. Льгов, нині Курської обл., РФ – 02. 10. 1962, Київ) – математик, засновник київської геометричної школи. Д-р чистої математики (1889), проф. (1889). Засл. діяч н. УРСР (1940). Держ. нагороди СРСР. Закін. Ун-т св. Володимира у Києві (1882)...


Стр. 2 | 3        Попередня   1    2    3    Наступна