Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  45

Бучацький краєзнавчий музей

...

Березнівський краєзнавчий музей

БЕРЕ́ЗНІВСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й – культурно-освітній заклад. Створ. 1981 як філіал Рівненського краєзнавчого музею. Від 1992 підпорядковується Березнів. рай. відділу культури. Будинок, у якому розташ. музей,– пам’ятка історії й арх-ри...


Бершадський краєзнавчий музей

БЕ́РШАДСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й – культурно-освітній заклад. Створ. 1927 в м. Бершадь Вінн. обл. уродженцем Бершадщини І. Зборовським. У фонді музею понад 1,5 тис. експонатів істор.-краєзнав. тематики, що відображають звичаї, побут...


Барвінківський краєзнавчий музей

БАРВІ́НКІВСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й – культурно-освітній заклад. Засн. 1936 на громад. засадах І. Плисом. Під час 2-ї світ. війни музей не працював...


Березанський краєзнавчий музей

БЕРЕЗА́НСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й – культурно-освітній заклад. Створ. 1975. Організатором є Г. Рих...


Бердянський краєзнавчий музей

...

Бережанський краєзнавчий музей

БЕРЕЖА́НСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й – культурно-освітній заклад. Створ. 1980 з ініціативи С. Дударя як відділ Тернопільського краєзнавчого музею. Від 2002 має статус самост. закладу. У музеї 18 зал, де зосереджено 12 тис. експонатів, що мають наук., істор....


Біловодський краєзнавчий музей

БІЛОВО́ДСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й – культурно-освітній заклад. Створ. 1967. У 1982 отримав звання народного, 1990 – статус державного. У музеї 9 залів заг. пл. 406 м2. Експозиція музею представляє історію виникнення с-ща (діорама «Перші поселенці»...


Білоцерківський краєзнавчий музей

БІЛОЦЕРКІ́ВСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й – культурно-освітній заклад. Створ. 1924 етнографом...


Балаклійський краєзнавчий музей

БАЛАКЛІ́ЙСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й – культурно-освітній заклад, відділ Харківського історичного музею. Створ. 1988 об’єднанням музею-кімнати, присвяч. нар. арт. України О. Петрусенко...


Баштанський краєзнавчий музей

БАШТА́НСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й – культурно-освітній заклад. Створ. 1959 на громад. засадах у м. Баштанка Микол. обл. з нагоди 40-річчя святкування Баштан. республіки. Тоді було відкрито 1-у експозицію музею...


Боярський краєзнавчий музей

БО́ЯРСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й – культурно-освітній заклад. Створ. 1974 як літ.-мемор. музей М. Островського з нагоди 70-річчя від дня народж. письменника. Від 1979 – Музей комсомол. слави Київ. обл. Від 1992 – сучасна назва. Осн. напрями діяльності: вивчення екон....


Борщівський краєзнавчий музей

БОРЩІ́ВСЬКИЙ КРАЄЗНА́ІВЧИЙ МУЗЕ́Й – культурно-освітній заклад. Створ. 1976 на громад. засадах. Розташ. у приміщенні Нар. дому...


Богодухівський краєзнавчий музей

БОГОДУ́ХІВСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й – культурно-освітній заклад. Засн. 1983 у м. Богодухів Харків. обл. з нагоди 40-річчя визволення тер. краю від нім.-фашист. загарбників. Виник на основі колекцій...


Броварський краєзнавчий музей

...

Березоворудський історико-краєзнавчий музей

БЕРЕЗОВОРУ́ДСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й – культурно-освітній заклад. Створ. 1974 у с. Березова Рудка Пирятин. р-ну Полтав. обл. на базі мемор. кімнати Т. Шевченка, яка існувала при Березоворуд. с.-г. технікумі від 1961...


Бродівський історико-краєзнавчий музей

БРО́ДІВСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й – культурно-освітній заклад. Створ. 1984 до 900-річчя міста, на кошти Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури і місц. підпр-в. Діяв як народний. Від 1991 – відділ Львів. істор. музею...


Бориспільський історико-краєзнавчий музей

...

Бахмацький історико-краєзнавчий музей

БА́ХМАЦЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й – культурно-освітній заклад. Створ. 1968 у м. Бахмач Черніг. обл. як сільс. музей. 1980 отримав звання «народного», від 1988 – держ. історико-краєзнав. музей як відділ Черніг. істор. музею...


Баришівський історико-краєзнавчий музей

БА́РИШІВСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й – культурно-освітній заклад. Створ. 1977. В орг-ції музею брали участь В. Костенко, Д. Сініщук, В. Шимченко, П. Шостак, Г. Бобошко, М. Ілєйко. Підпорядк. рай. відділу культури. У музеї – 4 зали: від сивої давнини...


Білгород-Дністровський краєзнавчий музей

...

Березнянський історико-краєзнавчий музей ім. Г. Верьовки

...

Бучацький район

БУ́ЧАЦЬКИЙ РАЙО́Н – район, що знаходиться у південно-західній частині Тернопільської області. Утвор. 1940. Пл. 802 км2. Насел. 64 974 особи (2001, складає 97,9 % до 1989), переважно українці, проживають також росіяни...


Бучацький Леонід  Петрович

БУЧА́ЦЬКИЙ Леонід Петрович (26. 11. 1943, с. Свірневе Голованів. р-ну Кіровогр. обл.) – біолог. Д-р біол. н. (1990), проф. (1994). Держ. премія УРСР в галузі н. і т. (1988). Закін. Київ. ун-т (1968), де й працює від 1971: м. н. с., ст. н. с....


Бучацький Володимир  Омелянович

БУ́ЧАЦЬКИЙ Володимир Омелянович (20. 02. 1885, м. Риманів Сяноц. пов., нині Польща – 02. 04. 1968, м. Монреаль, Канада) – історик Лемківщини, публіцист, мемуарист. Закін. г-зію у Сяноці. 1944 емігрував до Канади. Автор книг: «З моїх юних літ» (Торонто, 1957)...


Бучацький Омелян  Олександрович

БУ́ЧАЦЬКИЙ Омелян Олександрович (20. 03. 1918, Львів – 01.09. 1997, м. Сідней, Австралія) – спортсмен, журналіст, громадський діяч. Закін. Львів. академ. г-зію (1936), навч. у Львів. ун-ті (до 1939), в Ін-ті рад. торгівлі (1939–41). Від 1934 – чл. Укр. спорт. т-ва «Україна» (Львів)...


Ботанічний музей

БОТАНІ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й – науково-дослідна та освітня установа Інституту ботаніки ім. М. Холодного НАНУ. Створ. у вересні 1921 в Києві. Саме тоді було засн. Ботан. кабінет (музей) і Гербарій ВУАН...


Бенардоса М. Музей

...

Богуславщини історії музей

...

Бекетова О. Будинок-музей

БЕКЕ́ТОВА О. БУДИ́НОК-МУЗЕ́Й – культурно-освітній заклад. Створ. 5 листопада 1987 в м. Алушта, нині АР Крим. Розташ. у Професор. куточку (Робочий куточок 1948–2000), засн. наприкінці 19 ст. професорами Новорос., Моск., С.-Петербур....


Берестечківський історичний музей

БЕРЕСТЕ́ЧКІВСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1961 у м. Берестечко Горохів. р-ну Волин. обл. як міський історико-краєзнав. музей. Від 1968 – нар., від 1991 – сучасна назва. Знаходиться у будівлі міськради, має один зал...


Бережанський музей книги

БЕРЕЖА́НСЬКИЙ МУЗЕ́Й КНИ́ГИ – культурно-освітній заклад. Створ. 1984 як Міжобл. метод. центр пропаганди книги, від 1991 – Регіонал. центр укр. книги...


Бериславський історичний музей

БЕРИСЛА́ВСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й – культурно-освітній заклад. Створ. 1958 як громадський, від 1967 – народний, від 1981 – відділ Херсонського краєзнавчого музею. Експозиц. відділи: історія р-ну до 1917 та 1917– 41, Берислав. р-н під час 2-ї світ. війни...


Болградський історико-етнографічний музей

БО́ЛГРАДСЬКИЙ ІСТО́РИКО-ЕТНОГРАФІ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й – культурно-освітній заклад. Створ. 1962 Л. Суботіним і П. Єшмековим, налічував 4,5 тис. експонатів. Кваліфікувався як історико-краєзнав. і мав етногр....


Бандери Степана меморіальний музей

БАНДЕ́РИ СТЕПА́НА МЕМОРІА́ЛЬНИЙ МУЗЕ́Й – культурно-освітній заклад. Створ. 14 жовтня 1991 у с. Воля-Задеревацька Стрий. р-ну Львів. обл. з ініціативи З. Красівського та М. Балабанського. Розміщ. у будинку...


Бердянський художній музей ім. І. Бродського

БЕРДЯ́НСЬКИЙ ХУДО́ЖНІЙ МУЗЕ́Й ім. І. Бродського – культурно-освітній заклад, зібрання творів образотворчого й декоративно-ужиткового мистецтва. Створ. 1930 з ініціaтиви художника І. Бpодського...


Бобринецький музей історії краю

БОБРИНЕ́ЦЬКИЙ МУЗЕ́Й ІСТО́РІЇ КРА́Ю – культурно-освітній заклад. Підпорядк. відділу культури Бобринец. райдержадміністрації. Засн. 1959 у складі б-ки як музейна кімната корифеїв укр. профес. театру М. Кропивницького, І. Карпенка-Карого, братів Тобілевичів...


Баришівський музей Тараса Шевченка

...

Бережанський музей переслідувальної церкви

...

Бандери Степана історико-меморіальний музей

...

Булгакова Михайла літературно-меморіальний музей

БУЛГА́КОВА МИХА́ЙЛА ЛІТЕРАТУ́РНО-МЕМОРІА́ЛЬНИЙ МУЗЕ́Й – культурно-освітній заклад. Засн. у лютому 1989 як відділ Музею історії Києва. Міститься в будинку на Андріїв. узвозі, № 13...


Бірюкова М. літературно-меморіальний будинок-музей

БІРЮКО́ВА М. ЛІТЕРАТУ́РНО-МЕМОРІА́ЛЬНИЙ БУДИ́НОК-МУЗЕ́Й – культурно-освітній заклад. Створ. 1970 у м. Ялта (нині АР Крим) як філіал Ялтин. краєзнав. музею. Від 1990 – у складі Ялтин. держ. об’єднаного істор.-літ. музею. Ідея створення музею...


Бердичівський соціально-історичний музей ім. Ф. Дзержинського

...

Букринський плацдарм Державний музей – меморіальний комплекс

«БУКРИ́НСЬКИЙ ПЛАЦДА́РМ» Державний музей – меморіальний комплекс – історико-культурна установа. Розташ. у с. Балико-Щучинка Кагарлиц. р-ну Київ. обл. Увіковічнює пам’ять воїнів...


Битва за Київ у 1943 році Державний музей-заповідник

«БИ́ТВА ЗА КИ́ЇВ У 1943 РОЦІ» Державний музей-заповідник – культурно-освітній заклад. Створ. 1945 у с. Нові Петрівці (нині Вишгород. р-ну Київ. обл.) як музей-заповідник «Поле битви за Київ». Розташ. на тер....