Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  14

Волинська губернія

ВОЛИ́НСЬКА ГУБЕ́РНІЯ – адміністративно-територіальна одиниця Правобережної України (1797–1925). Створ. указом Павла І на тер. колиш. Волин. намісництва (окрім Радомишл. пов.) і Кременец., Базалій. та Дубен. пов. Поділ. намісництва, що були засн. на укр. землях...


Волинська область

ВОЛИ́НСЬКА О́БЛАСТЬ – область у північно-західній частині України...


Волинська газета

«ВОЛИ́НСЬКА ГАЗЕ́ТА» – громадсько-політичний обласний тижневик. Засн. 1995 Луцькою облдержадміністрацією, облрадами профспілки працівників АПК та колектив. с.-г. підпр-в як «Досвітня зоря»...


Волинська газета

«ВОЛИ́НСЬКА ГАЗЕ́ТА» – щоденний періодичний орган Волинського кредитового союзу кооперативів. Видавалася 1918 у Житомирі за ред. В. Теплого, І. Гуцаленка, Ф. Мартинюка. Друкувала екон. матеріали, пов’яз. із банків. справами Волин. кредит. союзу кооперативів...


Волинська височина

ВОЛИ́НСЬКА ВИСОЧИНА́ – плоскохвиляста рівнина на північному заході України...


Волинська неділя

«ВОЛИ́НСЬКА НЕДІ́ЛЯ» – ілюстрований тижневик. Друкувався 1933–38 у Львові як спец. версія львів. часопису «Неділя» (1928–38). Осн. рубрики: «З наших південно-західних земель», «Актуальні поради», «Короткі політичні відомості», «Події минулого тижня», «З чужої преси»...


Волинська обласна філармонія

ВОЛИ́НСЬКА ОБЛАСНА́ ФІЛАРМО́НІЯ – культурно-освітня установа. Засн. 1939 в Луцьку у складі 2-х агіткультбригад і 3-х солістів. 1945 при філармонії організовано Волин. хор. капелу (існувала до 1958, худож. кер. – О. Самохваленко)...


Волинська народня газета

...

Волинська духовна семінарія УПЦ КП

ВОЛИ́НСЬКА ДУХО́ВНА СЕМІНА́РІЯ УПЦ КП – середній церковний навчальний заклад. Засн. 1942 у Луцьку митрополитом Полікарпом (Сікорським) як пастир. курси. Заклад було закрито...


Волинська духовна семінарія УПЦ МП

ВОЛИ́НСЬКА ДУХО́ВНА СЕМIНА́РIЯ УПЦ МП – середній церковний навчальний заклад. Засн. у травні 1796 вікар. єпископом Волин. єпархії Варлаамом Шишацьким (1-й ректор) як єпарх. (згодом – Волинська) семінарія на 9 кл. з метою підготовки канд. у священики для парафій...


Волинська обласна медична бібліотека

ВОЛИ́НСЬКА ОБЛАСНА́ МЕДИ́ЧНА БІБЛІОТЕ́КА Засн. 1945 у Луцьку. Має статус наукової. Заг. фонд – 170 тис. прим., з них 100 тис. книг і 70 тис. період. та інформ. видань від 1980, автореф., дис., наук.-метод. та інформ.-бібліогр. видання...


Волинська спілка сільської молоді

ВОЛИ́НСЬКА СПІ́ЛКА СІЛЬСЬКО́Ї МО́ЛОДІ – польсько-українська молодіжна організація. Засн. 1922 у Польщі. 1939 об’єднувала бл. 10 тис. молодих селян, з яких 80 % були українцями. У програм. документах говорилося...


Волинська м’ясна порода великої рогатої худоби

ВОЛИ́НСЬКА М’ЯСНА́ ПОРО́ДА ВЕЛИ́КОЇ РОГА́ТОЇ ХУДО́БИ – порода великої рогатої худоби м’ясного напряму. Виведена у Волинському інституті агропромислового виробництва УААН методом складного відтворювал. схрещування чорно-рябої і...


Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олени Пчілки

ВОЛИ́НСЬКА ДЕРЖА́ВНА ОБЛАСНА́ УНІВЕРСА́ЛЬНА НАУКО́ВА БІБЛІОТЕ́КА ім. Олени Пчілки Засн. 1940 у Луцьку як обл. б-ка для дорослих. Під час 2-ї світ. війни повністю знищена. Відновила роботу в квітні 1944. Від 1967 – статус наукової універсальної...