Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  8

Волинське воєводство

...

Воєводство

ВОЄВО́ДСТВО – адміністративно-територіальна одиниця західноукраїнських земель, які 1921–39 перебували у складі Польщі. Тер. Зх. України поділялася на Волин., Львів., Станіслав. і Терноп. В. Кордони Львів. В. були визначені таким чином...


Волинське пасмо

ВОЛИ́НСЬКЕ ПА́СМО – смуга невисоких горбів, гряд та валів довжиною близько 250 км, що простягається у вигляді вигнутої на південь дуги між долинами річок Західний Буг та Горинь. Лежить у центр. частині Волин. та Рівнен. обл. Відносна вис. В. п. – 30–40 м...


Волинське Полісся

ВОЛИ́НСЬКЕ ПОЛІ́ССЯ – фізико-географічна область Українського Полісся...


Волинське слово

«ВОЛИ́НСЬКЕ СЛО́ВО» – громадсько-політичний тижневик. Виходив 1937–39 у Луцьку. Ред. – А. Коханівський, видавець – Волин. укр. об’єднання. Темат., ідеол. та естет. зміст часопису визначався крит. ставленням до політ. життя у Рад. Україні...


Волинське Українське об’єднання

ВОЛИ́НСЬКЕ УКРАЇ́НСЬКЕ ОБ’Є́ДНАННЯ – політична організація. Утвор. 29 червня 1931 на установ. з’їзді у Луцьку з ініціативи польс. воєводи Г. Юзефського та укр. послів і сенаторів...


Волинське церковно-археологічне товариство

ВОЛИ́НСЬКЕ ЦЕРКО́ВНО-АРХЕОЛОГІ́ЧНЕ ТОВАРИ́СТВО – громадсько-просвітницька організація. Засн. 2 грудня 1894 у Житомирі під егідою Волин. давньосховища старожитностей. Об’єднувало 12 почес. (зокрема архієпископ Модест, В. Антонович...


Волинське державне училище культури і мистецтв

ВОЛИ́НСЬКЕ ДЕРЖА́ВНЕ УЧИ́ЛИЩЕ КУЛЬТУ́РИ І МИСТЕ́ЦТВ – вищий навчальний заклад першого рівня акредитації. Засн. 1997 на базі Луцького муз. уч-ща та уч-ща культури. Підпорядк. Мін-ву освіти і науки, Мін-ву культури та туризму України, Упр. освіти і науки...