Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  15

Волинське церковно-археологічне товариство

ВОЛИ́НСЬКЕ ЦЕРКО́ВНО-АРХЕОЛОГІ́ЧНЕ ТОВАРИ́СТВО – громадсько-просвітницька організація. Засн. 2 грудня 1894 у Житомирі під егідою Волин. давньосховища старожитностей. Об’єднувало 12 почес. (зокрема архієпископ Модест, В. Антонович...


Волинське Полісся

ВОЛИ́НСЬКЕ ПОЛІ́ССЯ – фізико-географічна область Українського Полісся...


Волинське воєводство

...

Волинське слово

«ВОЛИ́НСЬКЕ СЛО́ВО» – громадсько-політичний тижневик. Виходив 1937–39 у Луцьку. Ред. – А. Коханівський, видавець – Волин. укр. об’єднання. Темат., ідеол. та естет. зміст часопису визначався крит. ставленням до політ. життя у Рад. Україні...


Волинське пасмо

ВОЛИ́НСЬКЕ ПА́СМО – смуга невисоких горбів, гряд та валів довжиною близько 250 км, що простягається у вигляді вигнутої на південь дуги між долинами річок Західний Буг та Горинь. Лежить у центр. частині Волин. та Рівнен. обл. Відносна вис. В. п. – 30–40 м...


Волинське Українське об’єднання

ВОЛИ́НСЬКЕ УКРАЇ́НСЬКЕ ОБ’Є́ДНАННЯ – політична організація. Утвор. 29 червня 1931 на установ. з’їзді у Луцьку з ініціативи польс. воєводи Г. Юзефського та укр. послів і сенаторів...


Волинське державне училище культури і мистецтв

ВОЛИ́НСЬКЕ ДЕРЖА́ВНЕ УЧИ́ЛИЩЕ КУЛЬТУ́РИ І МИСТЕ́ЦТВ – вищий навчальний заклад першого рівня акредитації. Засн. 1997 на базі Луцького муз. уч-ща та уч-ща культури. Підпорядк. Мін-ву освіти і науки, Мін-ву культури та туризму України, Упр. освіти і науки...


Всеукраїнське етнографічне товариство

ВСЕУКРАЇ́НСЬКЕ ЕТНОГРАФІ́ЧНЕ ТОВАРИ́СТВО – об’єднання науковців, викладачів ВНЗів, студентів, учителів. Утвор. 1928 на базі Етногр. т-ва, засн. 1925 в Києві. Чл. Т-ва розробили кілька програм для збирання етногр. матеріалів; укладали ж. «Побут» (1928–30, № 1– 7)...


Всеросійське театральне товариство (ВТТ)

ВСЕРОСІ́ЙСЬКЕ ТЕАТРА́ЛЬНЕ ТОВАРИ́СТВО (ВТТ) – добровільна громадська творча організація театральних діячів Росії. Засн. 1883 у С.-Петербурзі як «Т-во для допомоги сценічним діячам...


Всеукраїнське лікарське товариство (ВУЛТ)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКЕ ЛІ́КАРСЬКЕ ТОВАРИ́СТВО (ВУЛТ) – громадська організація. Створ. на установ. з’їзді 30 червня 1990 у Києвi. Мета – сприяння орг-ції мед. допомоги та системи охорони здоров’я, підвищенню рівня розвитку мед. науки...


Всеукраїнське жіноче товариство ім. Олени Теліги

ВСЕУКРАЇ́НСЬКЕ ЖІНО́ЧЕ ТОВАРИ́СТВО ім. Олени Теліги – громадська жіноча культурно-просвітницька організація. Створ. 1994. Нараховує бл. 3-х тис. членкинь у 24-х областях України, Криму, Севастополі...


Всеукраїнське товариство дрматургів і композиторів (ВСЕУКОМДРАМ)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКЕ ТОВАРИ́СТВО ДРАМАТУ́РГІВ І КОМПОЗИ́ТОРІВ (ВСЕУКОМДРАМ) – музично-громадська організація. Засн. 1926 у Харкові як Укр. т-во драматургів і композиторів (УТОДІК). Від 1931 – ВСЕУКОМДРАМ. У структурі – сектори: драм....


Всеукраїнське товариство політичних в’язнів і репресованих

ВСЕУКРАЇ́НСЬКЕ ТОВАРИ́СТВО ПОЛІТИ́ЧНИХ В’Я́ЗНІВ І РЕПРЕСО́ВАНИХ – громадська неурядова організація...


Всеукраїнське товариство революційних музикантів (ВУТОРМ)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКЕ ТОВАРИ́СТВО РЕВОЛЮЦІ́ЙНИХ МУЗИКА́НТІВ (ВУТОРМ) – музично-громадська організація поміркованого ліво-культурницького спрямування. Створ. в лютому 1928 на базі Муз. т-ва ім. М. Леонтовича...


Всеукраїнське учительське видавниче товариство (ВСЕУВИТО)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКЕ УЧИ́ТЕЛЬСЬКЕ ВИДАВНИ́ЧЕ ТОВАРИ́СТВО (ВСЕУВИТО) – культурно-освітня організація. Засн. 1917 у Києві з метою об’єднання укр. вчителів у справі налагодження видавн. діяльності, забезпечення укр. шкіл підручниками, допоміж. засобами навч....