Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  70

Волинський краєзнавчий музей

ВОЛИ́НСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1929 у Луцьку при Т-ві краєзнавців і охорони пам’яток минулого. У становленні музею значну роль відіграли О. Прусевич, Я. Фітцке, С. Мацко...


Волинський науково-дослідний музей

ВОЛИ́НСЬКИЙ НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1865 у Житомирі як музей при публіч. б-ці. Початок експозиції поклала колекція мінералів і гірських порід...


Володимир-Волинський історичний музей

ВОЛОДИ́МИР-ВОЛИ́НСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1887 Свято-Володимир. братством з ініціативи його голови О. Дверницького як Давньосховище для старожитностей. Основу фондів склали манускрипти, стародруки, предмети археології та ікони...


Володарсько-Волинський музей історії району

...

Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки

...

Великолепетиський краєзнавчий музей

ВЕЛИКОЛЕПЕТИ́СЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1975. Від 1976 – народний. Підпорядк. відділу культури Великолепетис. райдержадміністрації. Нині у фондах понад 4 тис. експонатів. Серед них – археол. знахідки, козац. кобза, речі селян. побуту. Експозиції музею присвяч....


Великокоровинецький краєзнавчий музей

...

Вільнянський краєзнавчий музей

ВІЛЬНЯ́НСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1971 на громад. засадах. Від 1995 – державний. Підпорядк. відділу культури Вільнян. райдержадміністрації. Експозицію музею розміщено у 7-ми залах: «Заселення краю», «Наш край наприкінці 19 ст. – на поч. 20 ст.», «Події 20-х рр. 20 ст.»...


Великобурлуцький краєзнавчий музей

ВЕЛИКОБУРЛУ́ЦЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1967. Від 1991 – народний. Підпорядк. відділу культури Великобурлуц. райдержадміністрації. Нині у його фондах понад 3 тис. експонатів, розміщених у 5-ти залах...


Валківський краєзнавчий музей

ВА́ЛКІВСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1977 як громад. музей історії з ініціативи П. Панча та В. Минка. Від 1978 – народний, від 1992 – сучасна назва. Нині у структурі музею відділи: історії, літ-ри і мист-ва...


Васильківський краєзнавчий музей

...

Волноваський краєзнавчий музей

ВОЛНОВА́СЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1977 як відділ обл. краєзнав. музею. Від 1992 – держ. краєзнав. музей; від 2000 – сучасна назва. Підпорядк. Волновас. райраді та рай. відділу культури. Нині заг. фонд музею становить 5 тис. од. зберігання...


Винниківський історико-краєзнавчий музей

ВИ́ННИКІВСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1990 з ініціативи культурно-просвітницького т-ва «Спадщина» із сучас. назвою. Музей розміщ. у будинку поч. 20 ст., який належав лікарю Я. Нагляку. У його структурі – відділи: краєзнавчо-етнограф., археол....


Верхньодніпровський історико-краєзнавчий музей

ВЕРХНЬОДНІПРО́ВСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1963. Підпорядк. відділу культури Верхньодніпров. райдержадміністрації. Нині у структурі музею 9 залів, його фонди налічують бл. 4-х тис. експонатів. Серед них – предмети доби бронзи, ікони поч. 19 ст....


Великоолександрівський історико-краєзнавчий музей

ВЕЛИКООЛЕКСА́НДРІВСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1980. Підпорядк. відділу культури Великоолександрів. райдержадміністрації. Осн. фонд, який частково поповнився за рахунок краєзнав. музею Великоолександрів. середньої школи № 1 (діяв від 1955)...


Веселинівський історико-краєзнавчий музей

ВЕСЕЛИ́НІВСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Відкритий 1991. Підпорядк. відділу культури райдержадміністрації. Серед ініціаторів створення музею – М. Подима (1-й дир.), А. Головатий, О. Дейнега, Ф. Кугук, Н. Пєтухова. Фонд музею нараховує бл. 3-х тис. експонатів...


Варвинський історико-краєзнавчий музей

ВА́РВИНСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1990. Підпорядк. Мін-ву культури і туризму України. Нині фонди музею налічують понад 1 тис. експонатів...


Вінницький обласний краєзнавчий музей

ВІ́ННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИ́Й КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 14 травня 1918 краєзнавцями В. Коренєвим, Ґ. Брілінґом, Г. Александровичем...


Високопільський історико-краєзнавчий музей

...

Веселівський історико-краєзнавчий музей

ВЕСЕ́ЛІВСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1989. Підпорядк. відділу культури Веселів. райдержадміністрації. Знаходиться у приміщенні, збуд. у 19 ст. Нині у фондах музею понад 1,5 тис. експонатів, серед них – скам’янілі рештки мамонта, предмети скіф. періоду...


Володарськ-Волинський

ВОЛОДА́РСЬК-ВОЛИ́НСЬКИЙ – селище міського типу Житомирської області, райцентр. Знаходиться на р. Ірша, за 18 км від залізнич. ст. Нова Борова, за 55 км від обл. центру та за 150 км від Києва. Пл. 8,3 км2. Насел. 8036 осіб (2001, складає 93,6 % до 1989)...


Волинський господар

«ВОЛИ́НСЬКИЙ ГОСПО́ДАР» – ілюстрований двотижневик. Видавався 1930–31 у Луцьку. Матеріали присвяч. справам волин. села, проблемам, пов’язаним із Держ. рільним банком для хліборобів, кооп. млинами на Волині, хмільництвом, молочар. промислом, осушенням боліт...


Володимир-Волинський

ВОЛОДИ́МИР-ВОЛИ́НСЬКИЙ (до 1795 – Володимир, 1795– 1944 – Володимир-Волинськ) – місто обласного значення Волинської області, райцентр. Знаходиться у пд.-зх. частині області, на р. Луга (притока Зх. Бугу), за 500 км від Києва, за 130 км від Львова...


Волинський говір

ВОЛИ́НСЬКИЙ ГО́ВІР – один із старожитніх говорів волинсько-подільської групи південно-західного наріччя. Охоплює пд. р-ни Волин., Рівнен. і Житомир., а також пн. р-ни Львів., Терноп....


Волинський Микола

ВОЛИ́НСЬКИЙ Микола (15. 04. 1924, м. Холм, Польща – 29. 04. 1991, провінція Астуріяс, Іспанія) – журналіст. Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Вищі студії політ. наук у Мадрид. ун-ті (1957). Під час 2-ї світ. війни був учасником Бродів. кампанії у складі дивізії «Галичина»...


Волинський Георгій Семенович

ВОЛИ́НСЬКИЙ Георгій Семенович (07. 07. 1930, м. Вітебськ, Білорусь) – політеконом. Д-р екон. н. (1990)...


Волинський Аким Львович

ВОЛИ́НСЬКИЙ Аким Львович (справж. – Флексер Хаїм Лейбович; 21. 04 (03. 05). 1861, Житомир – 06. 07. 1926, Ленінград, нині С.-Петербург) – літературний і балетний критик, історик і теоретик мистецтва. Навч. у Житомир. г-зії...


Волинський Віталій Олександрович

ВОЛИ́НСЬКИЙ Віталій Олександрович (15. 11. 1936, м. Курськ, РФ – 11. 02. 2005, Київ) – художник-постановник. Чл. НСКінУ (1988). Закін. Київ. полігр. ін-т (1990). Від 1970 – на Київ. кіностудії худож. фільмів ім. О. Довженка. Оформив фільми: «Каштанка» (1976), «Відлюдько» (1977)...


Волинський Федір Андрійович

ВОЛИ́НСЬКИЙ Федір Андрійович (05. 03. 1890, с. Червлене Харків. губ., нині Лебедин. р-ну Сум. обл. – 03. 07. 1970, Одеса) – лікар. Д-р мед. н. (1938), проф. (1935). Засл. діяч н. УРСР (1965). Закін. Харків. мед. ін-т (1922)...


Волинський Рафаель Освальдович

ВОЛИ́НСЬКИЙ Рафаель Освальдович (11. 11. 1923, Харків – 11. 11. 1992, там само) – графік, живописець і скульптор. Чл. СХУ (1961). Закін. Харків. худож. ін-т (1957; викл. В. Мироненко, Л. Чернов). Працював у Держлітвидаві УРСР (Київ, 1952–55)...


Волинський математичний вісник

«ВОЛИ́НСЬКИЙ МАТЕМАТИ́ЧНИЙ ВІ́СНИК» Збірник наук. праць Рівнен. гуманітар. ун-ту, щорічник. Засн. 1994. Наклад – 100 прим., обсяг 10 друк. арк....


Волинський шовковий комбінат

«ВОЛИ́НСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНА́Т» – підприємство текстильної промисловості. Підпорядк. Мін-ву пром. політики України. Засн. 1977 як Луцька меланжева прядильно-ткац. і оздоблюв. ф-ка, від 1981 – Луцький шовк. комбінат ім. 60-річчя Рад. України...


Волинський Леонід  Наумович

ВОЛИ́НСЬКИЙ Леонід Наумович (справж. – Рабинович; 19. 12. 1912(01. 01. 1913), Одеса – 28. 08. 1969, Москва) – художник театру, графік і письменник. Навч. у Київ. худож. ін-ті (1930–34). Оформив вистави: «Слава» В. Гусєва (1935), «Єгор Буличов та інші» М. Горького (1936), «Демон» А. Рубінштейна (1946)...


Володимир-Волинський монастир

ВОЛОДИ́МИР-ВОЛИ́НСЬКИЙ МОНАСТИ́Р Засн. 1755 у м. Володимир (нині Володимир-Волинський Волин. обл.) І. Садовським як монастир єзуїтів. У зв’язку із закриттям 1773 буллою Папи Римського Климентія ХІV ордену єзуїтів польс. уряд передав його Василіянам...


Волинський Микола Костьович

ВОЛИ́НСЬКИЙ Микола Костьович (23. 03 (04. 04). 1890, м-ко Олика, нині смт Ківерців. р-ну Волин. обл. – 06. 08. 1990, м. Лієпая, Латвія) – мовознавець, педагог. Брат П. Волинського. Канд. пед. н. (1949). Закін. Остроз. класичну г-зію (нині Рівнен. обл....


Волинський Кость Петрович

ВОЛИ́НСЬКИЙ Кость Петрович (27. 01. 1922, с. Плоске, нині Бровар. р-ну Київ. обл. – 19. 12. 2007, Київ) – літературознавець...


Володимир-Волинський район

ВОЛОДИ́МИР-ВОЛИ́НСЬКИЙ РАЙО́Н – район...


Волинський Петро Костьович

ВОЛИ́НСЬКИЙ Петро Костьович (01(13). 02. 1893, м-ко Олика, нині смт Ківерців. р-ну Волин. обл. – 12. 04. 1982, Київ) – літературознавець і педагог. Брат Миколи...


Волинський Йосип  Зельманович

ВОЛИ́НСЬКИЙ Йосип Зельманович (13(26). 04. 1913, м. Катеринослав, нині Дніпропетровськ – 31. 10. 1986, Львів) – музикознавець, педагог. Канд. мистецтвознавства (1956). Учасник 2-ї світ. війни...


Володарсько-Волинський район

ВОЛОДА́РСЬКО-ВОЛИ́НСЬКИЙ РАЙО́Н – район, що знаходиться у центральній частині Житомирської області. Утвор. 1923 як Володар. р-н. Від 1927 – сучасна назва, від 1937 – у складі Житомир. обл. Пл. 0,9 тис. км2. Насел. 38 409 осіб (2001, складає 92,4 % до 1989): українців – 86,9 %...


Волинський український театр

...

Волинський народний хор Державний академічний

ВОЛИ́НСЬКИЙ НАРО́ДНИЙ ХОР Державний академічний – художній колектив. Створ. 1978 при Волинській обласній філармонії. Від 2002 – академічний. Лауреат Респ. огляду-конкурсу профес. хор. колективів (Дніпропетровськ, 1986...


Волинський Інститут економіки та менеджменту

ВОЛИ́НСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т ЕКОНО́МІКИ ТА МЕ́НЕДЖМЕНТУ – вищий навчальний заклад...


Волинський Обласний театр ляльок

ВОЛИ́НСЬКИЙ ОБЛАСНИ́Й ТЕА́ТР ЛЯЛЬО́К – культурно-освітня установа. Засн. 1975 в Луцьку з ініціативи Д. Поштарука (його дир. і худож. кер.). Відкрився 1976 виставою «Військова таємниця» за А. Гайдаром. У різний час у театрі працювали гол. реж. Ю. Сікало...


Волинський Інститут агропромислового виробництва УААН

ВОЛИ́НСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т АГРОПРОМИСЛО́ВОГО ВИРОБНИ́ЦТВА УААН – наукова установа...


Волинський державний університет ім. Лесі Українки

ВОЛИ́НСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. Лесі Українки – вищий навчальний заклад. Засн. 1940 у Луцьку як учител. ін-т, від 1952 – пед. ін-т. Від 1993 – сучасна назва. В Ун-ті діють ф-ти: фіз., матем., геогр., хім., біол., психол., юрид., пед., філол., екон., істор....


Волинський обласний український музично-драматичний театр ім. Т. Шевченка

...

Волошина М. О. дім-музей

ВОЛО́ШИНА М. О. ДІМ-МУЗЕ́Й Засн. 1984 у смт Планерське (нині Коктебель у складі Феодосій. міськради...


Військовий музей

«ВІЙСЬКО́ВИЙ МУЗЕ́Й» – науково-методичний щорічник. Виходить у Києві від 2001 укр. мовою як видання Центр. музею ЗС України. Наклад – 100 прим. Публікує законодавчі й нормат. документи, метод. матеріали з різних галузей військ. музейництва...


Волинської ікони музей

ВОЛИ́НСЬКОЇ ІКО́НИ МУЗЕ́Й Засн. 1993 у Луцьку як відділ Волинського краєзнавчого музею. Колекція налічує понад 1,5 тис. експонатів. Ікони, скульптури, предмети металопластики та декор. різьблення...


Волочиський історичний музей

ВОЛОЧИ́СЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1979 як істор. музей на громад. засадах. Від 1982 – рай. істор. музей, підпорядк. відділу культури Волочис. райдержадміністрації. Експозиція музею розміщ. у будинку колиш. залізн. уч-ща...


Виноградівський історичний музей

ВИНОГРА́ДІВСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1965 як нар. істор.-краєзнав. музей. Від 1967 – відділ. Закарп. краєзнав. музею, від 1999 – сучасна назва. Підпорядк. відділу культури райдержадміністрації. Нині фонд музею нараховує бл. 3 тис. експонатів...


Ватутінський історичний музей

ВАТУ́ТІНСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1997. Підпорядк. Мін-ву культури і туризму України. Від 1999 – народний. Художнє оформлення інтер’єрів виконали місц. майстри А. Білоус, А. Мартиненко, А. Аратюнян...


Великоанадольський музей лісу

ВЕЛИКОАНАДО́ЛЬСЬКИЙ МУЗЕ́Й ЛІ́СУ Засн. 1990 як відділ Донец. краєзнав. музею істор. профілю. Підпорядк. упр. культури і туризму Донец. облдержадміністрації. Музей знаходиться у приміщенні...


Вулиці Однієї Музей

ВУ́ЛИЦІ ОДНІЄ́Ї МУЗЕ́Й Створ. 1991 у Києві...


Врадіївський історичний музей

ВРА́ДІЇВСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1977. Від 1990 – народний. Підпорядк. відділу культури Врадіїв. райдержадміністрації. Нині в музеї зберігається бл. 5,5 тис. експонатів (з них 3,3 тис. – осн. фонду), зокрема фрагмент бивня мамонта...


Всеукраїнський історичний музей

...

Вознесенський історичний музей

...

Ветеринарної медицини України Музей

ВЕТЕРИНА́РНОЇ МЕДИЦИ́НИ УКРАЇ́НИ Музей Засн. 1978 у Києві. Підпорядк. Держ. департаменту вет. медицини Мін-ва аграр. політики України. Становлення музею пов’язане з іменами керівників вет. служби України С. Дідовця та П. Достоєвського...


Вінницький обласний художній музей

ВІ́ННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИ́Й ХУДО́ЖНІЙ МУЗЕ́Й Засн. 1919 В. Коренєвим та Ґ. Брілінґом як Поділ. худож.-пром. та наук. музей. Відкритий на вул. Петра Великого. В основі експозиції – передані В. Коренєвим твори мист-ва...


Вознесенський художній музей Є. Кибрика

...

Великосорочинський літературно-меморіальний музей М. Гоголя

ВЕЛИКОСОРО́ЧИНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУ́РНО-МЕМОРІА́ЛЬНИЙ МУЗЕ́Й М. ГО́ГОЛЯ Засн. 1929 у с. Великі Сорочинці Миргород. р-ну, нині Полтав. обл. Підпорядк. рай. відділу культури Миргород. держадміністрації. Розміщ. у будинку лікаря Трохимовського на вул. М. Гоголя...


Вороновицький музей історії авіації та космонавтики

ВОРОНОВИ́ЦЬКИЙ МУЗЕ́Й ІСТО́РІЇ АВІА́ЦІЇ ТА КОСМОНА́ВТИКИ Засн. 1971 у смт Вороновиця Вінн. р-ну Вінн. обл. у маєтку Можайських, де жив 1869–76 конструктор першого літака О. Можайський. Від 1972 – народний...


Визвольних змагань Прикарпатського краю Музей

...

Вільшанський україно-болгарський історичний музей

...

Вінницький літературно-меморіальний музей М. Коцюбинського

ВІ́ННИЦЬКИЙ ЛІТЕРАТУ́РНО-МЕМОРІА́ЛЬНИЙ МУЗЕ́Й М. КОЦЮБИ́НСЬКОГО Засн. 1927 у хаті, яку збудував 1856 у Вінниці дід М. Коцюбинського по матері М. Абаза. В ній письменник народився, прожив 33 р.; тут бували П. Тичина, В. Сосюра, М. Рильський, П. Филипович, О. Гончар...


Вовчка Марка літературно-меморіальний будинок-музей

ВОВЧКА́ МАРКА́ ЛІТЕРАТУ́РНО-МЕМОРІА́ЛЬНИЙ БУДИ́НОК-МУЗЕ́Й Відкритий 1956 у м. Нальчик Кабардино-Балкарії (РФ) як Музей-бібліотека ім. Марка Вовчка. Від 1978 – будинок-музей. У фондах – бл. 1300 експонатів, з них понад 770 од. осн. фонду (фотографії...


Військово-історичний музей південного оперативного командування

ВІЙСЬКО́ВО-ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й ПІВДЕ́ННОГО ОПЕРАТИ́ВНОГО КОМА́НДУВАННЯ Засн. 1967 в Одесі як музей Одес. військ. округу. Від 1998 – сучасна назва. Підпорядк. МО України. У структурі музею відділи, присвяч. подіям 2-ї світ. війни (зокрема обороні Одеси та Севастополя...


Всеукраїнський музей-городок (Всеукраїнське музейне містечко)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКИЙ МУЗЕ́Й-ГОРОДО́К (Всеукраїнське музейне містечко) – державний культурно-історичний заповідник. Засн. 29 вересня 1926 на тер. Києво-Печер. лаври постановою ВУЦВК і РНК УСРР після ліквідації монастиря. До 1928 тут було відкрито низку музеїв...


Видатних діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького Музей

...