Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  32

Володарськ-Волинський

ВОЛОДА́РСЬК-ВОЛИ́НСЬКИЙ – селище міського типу Житомирської області, райцентр. Знаходиться на р. Ірша, за 18 км від залізнич. ст. Нова Борова, за 55 км від обл. центру та за 150 км від Києва. Пл. 8,3 км2. Насел. 8036 осіб (2001, складає 93,6 % до 1989)...


Волинський говір

ВОЛИ́НСЬКИЙ ГО́ВІР – один із старожитніх говорів волинсько-подільської групи південно-західного наріччя. Охоплює пд. р-ни Волин., Рівнен. і Житомир., а також пн. р-ни Львів., Терноп....


Волинський господар

«ВОЛИ́НСЬКИЙ ГОСПО́ДАР» – ілюстрований двотижневик. Видавався 1930–31 у Луцьку. Матеріали присвяч. справам волин. села, проблемам, пов’язаним із Держ. рільним банком для хліборобів, кооп. млинами на Волині, хмільництвом, молочар. промислом, осушенням боліт...


Волинський Микола

ВОЛИ́НСЬКИЙ Микола (15. 04. 1924, м. Холм, Польща – 29. 04. 1991, провінція Астуріяс, Іспанія) – журналіст. Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Вищі студії політ. наук у Мадрид. ун-ті (1957). Під час 2-ї світ. війни був учасником Бродів. кампанії у складі дивізії «Галичина»...


Володимир-Волинський

ВОЛОДИ́МИР-ВОЛИ́НСЬКИЙ (до 1795 – Володимир, 1795– 1944 – Володимир-Волинськ) – місто обласного значення Волинської області, райцентр. Знаходиться у пд.-зх. частині області, на р. Луга (притока Зх. Бугу), за 500 км від Києва, за 130 км від Львова...


Волинський Віталій Олександрович

ВОЛИ́НСЬКИЙ Віталій Олександрович (15. 11. 1936, м. Курськ, РФ – 11. 02. 2005, Київ) – художник-постановник. Чл. НСКінУ (1988). Закін. Київ. полігр. ін-т (1990). Від 1970 – на Київ. кіностудії худож. фільмів ім. О. Довженка. Оформив фільми: «Каштанка» (1976), «Відлюдько» (1977)...


Волинський Петро Костьович

ВОЛИ́НСЬКИЙ Петро Костьович (01(13). 02. 1893, м-ко Олика, нині смт Ківерців. р-ну Волин. обл. – 12. 04. 1982, Київ) – літературознавець і педагог. Брат Миколи...


Волинський Рафаель Освальдович

ВОЛИ́НСЬКИЙ Рафаель Освальдович (11. 11. 1923, Харків – 11. 11. 1992, там само) – графік, живописець і скульптор. Чл. СХУ (1961). Закін. Харків. худож. ін-т (1957; викл. В. Мироненко, Л. Чернов). Працював у Держлітвидаві УРСР (Київ, 1952–55)...


Володарсько-Волинський район

ВОЛОДА́РСЬКО-ВОЛИ́НСЬКИЙ РАЙО́Н – район, що знаходиться у центральній частині Житомирської області. Утвор. 1923 як Володар. р-н. Від 1927 – сучасна назва, від 1937 – у складі Житомир. обл. Пл. 0,9 тис. км2. Насел. 38 409 осіб (2001, складає 92,4 % до 1989): українців – 86,9 %...


Волинський український театр

...

Волинський Федір Андрійович

ВОЛИ́НСЬКИЙ Федір Андрійович (05. 03. 1890, с. Червлене Харків. губ., нині Лебедин. р-ну Сум. обл. – 03. 07. 1970, Одеса) – лікар. Д-р мед. н. (1938), проф. (1935). Засл. діяч н. УРСР (1965). Закін. Харків. мед. ін-т (1922)...


Волинський шовковий комбінат

«ВОЛИ́НСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНА́Т» – підприємство текстильної промисловості. Підпорядк. Мін-ву пром. політики України. Засн. 1977 як Луцька меланжева прядильно-ткац. і оздоблюв. ф-ка, від 1981 – Луцький шовк. комбінат ім. 60-річчя Рад. України...


Володимир-Волинський монастир

ВОЛОДИ́МИР-ВОЛИ́НСЬКИЙ МОНАСТИ́Р Засн. 1755 у м. Володимир (нині Володимир-Волинський Волин. обл.) І. Садовським як монастир єзуїтів. У зв’язку із закриттям 1773 буллою Папи Римського Климентія ХІV ордену єзуїтів польс. уряд передав його Василіянам...


Волинський Микола Костьович

ВОЛИ́НСЬКИЙ Микола Костьович (23. 03 (04. 04). 1890, м-ко Олика, нині смт Ківерців. р-ну Волин. обл. – 06. 08. 1990, м. Лієпая, Латвія) – мовознавець, педагог. Брат П. Волинського. Канд. пед. н. (1949). Закін. Остроз. класичну г-зію (нині Рівнен. обл....


Волинський Аким Львович

ВОЛИ́НСЬКИЙ Аким Львович (справж. – Флексер Хаїм Лейбович; 21. 04 (03. 05). 1861, Житомир – 06. 07. 1926, Ленінград, нині С.-Петербург) – літературний і балетний критик, історик і теоретик мистецтва. Навч. у Житомир. г-зії...


Володимир-Волинський район

ВОЛОДИ́МИР-ВОЛИ́НСЬКИЙ РАЙО́Н – район...


Волинський Йосип  Зельманович

ВОЛИ́НСЬКИЙ Йосип Зельманович (13(26). 04. 1913, м. Катеринослав, нині Дніпропетровськ – 31. 10. 1986, Львів) – музикознавець, педагог. Канд. мистецтвознавства (1956). Учасник 2-ї світ. війни...


Волинський Кость Петрович

ВОЛИ́НСЬКИЙ Кость Петрович (27. 01. 1922, с. Плоске, нині Бровар. р-ну Київ. обл. – 19. 12. 2007, Київ) – літературознавець...


Волинський краєзнавчий музей

ВОЛИ́НСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1929 у Луцьку при Т-ві краєзнавців і охорони пам’яток минулого. У становленні музею значну роль відіграли О. Прусевич, Я. Фітцке, С. Мацко...


Волинський Леонід  Наумович

ВОЛИ́НСЬКИЙ Леонід Наумович (справж. – Рабинович; 19. 12. 1912(01. 01. 1913), Одеса – 28. 08. 1969, Москва) – художник театру, графік і письменник. Навч. у Київ. худож. ін-ті (1930–34). Оформив вистави: «Слава» В. Гусєва (1935), «Єгор Буличов та інші» М. Горького (1936), «Демон» А. Рубінштейна (1946)...


Волинський математичний вісник

«ВОЛИ́НСЬКИЙ МАТЕМАТИ́ЧНИЙ ВІ́СНИК» Збірник наук. праць Рівнен. гуманітар. ун-ту, щорічник. Засн. 1994. Наклад – 100 прим., обсяг 10 друк. арк....


Волинський Георгій Семенович

ВОЛИ́НСЬКИЙ Георгій Семенович (07. 07. 1930, м. Вітебськ, Білорусь) – політеконом. Д-р екон. н. (1990)...


Володимир-Волинський історичний музей

ВОЛОДИ́МИР-ВОЛИ́НСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1887 Свято-Володимир. братством з ініціативи його голови О. Дверницького як Давньосховище для старожитностей. Основу фондів склали манускрипти, стародруки, предмети археології та ікони...


Волинський науково-дослідний музей

ВОЛИ́НСЬКИЙ НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1865 у Житомирі як музей при публіч. б-ці. Початок експозиції поклала колекція мінералів і гірських порід...


Волинський Обласний театр ляльок

ВОЛИ́НСЬКИЙ ОБЛАСНИ́Й ТЕА́ТР ЛЯЛЬО́К – культурно-освітня установа. Засн. 1975 в Луцьку з ініціативи Д. Поштарука (його дир. і худож. кер.). Відкрився 1976 виставою «Військова таємниця» за А. Гайдаром. У різний час у театрі працювали гол. реж. Ю. Сікало...


Волинський народний хор Державний академічний

ВОЛИ́НСЬКИЙ НАРО́ДНИЙ ХОР Державний академічний – художній колектив. Створ. 1978 при Волинській обласній філармонії. Від 2002 – академічний. Лауреат Респ. огляду-конкурсу профес. хор. колективів (Дніпропетровськ, 1986...


Волинський Інститут економіки та менеджменту

ВОЛИ́НСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т ЕКОНО́МІКИ ТА МЕ́НЕДЖМЕНТУ – вищий навчальний заклад...


Володарсько-Волинський музей історії району

...

Волинський Інститут агропромислового виробництва УААН

ВОЛИ́НСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т АГРОПРОМИСЛО́ВОГО ВИРОБНИ́ЦТВА УААН – наукова установа...


Волинський державний університет ім. Лесі Українки

ВОЛИ́НСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. Лесі Українки – вищий навчальний заклад. Засн. 1940 у Луцьку як учител. ін-т, від 1952 – пед. ін-т. Від 1993 – сучасна назва. В Ун-ті діють ф-ти: фіз., матем., геогр., хім., біол., психол., юрид., пед., філол., екон., істор....


Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки

...

Волинський обласний український музично-драматичний театр ім. Т. Шевченка

...