Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  19

Вільна українська школа

«ВІ́ЛЬНА УКРАЇ́НСЬКА ШКО́ЛА» – педагогічний і громадсько-політичний часопис; орган Всеукраїнської учительської спілки. Виходив у Києві від вересня 1917 до січня 1920 за заг. ред. С. Черкасенка...


Вільна Україна

...

Вільна Україна

«ВІ́ЛЬНА УКРАЇ́НА» – газета. Засн. у вересні 1939 у Львові як орган Політ. упр. Укр. фронту‚ згодом – орган Тимчас. упр. Львова‚ орган Львів. обкому КП(б)У, облвиконкому та облради депутатів трудящих. Відновлена 1944...


Вільна Україна

«ВІ́ЛЬНА УКРАЇ́НА» – безпартійна демократична газета. Виходила у березні 1919 в Рівному. Ред. – С. Кордуба (ч. 1–19), М. Черкавський (ч. 20). У редакц. зверненні вказано на траг. становище молодої держави. Осн. рубрики: «По Україні», «За кордоном», «Хроніка», «Ріжні вісти»...


Вільна Україна

«ВІ́ЛЬНА УКРАЇ́НА» – ліберально-політичний, науково-популярний україномовний журнал. Виходив від січня 1906 у С.-Петербурзі (усього 6 номерів). Видавець – О. Шабленко. У 3-му номері редколегія оголосила, що журнал стає виразником інтересів робітн. класу...


Вільна думка

«ВІ́ЛЬНА ДУ́МКА» – пропольський, антирадянський тижневик. Виходив 1925– 26 у Луцьку, ред. – В. Богацький. Мета видання – бути вільним від парт. впливів (що не означало аполітичності), поширювати освіту в регіоні. Осн. рубрики: «Зі світу», «Хроніка»...


Вільна Україна

...

Вільна спілка

«ВІ́ЛЬНА СПІ́ЛКА» – неперіодичний орган літератури, науки та громадського життя. Вийшов 1921 у Львові та 1923 – у Празі. У 1927–29 – неперіодич. орган УПСР. Редакція висвітлювала осн. поняття соціалізму...


Вільна думка

«ВІ́ЛЬНА ДУ́МКА» – перша українська газета в Австралії. Засн. 1949 в м. Беррі В. Шумським. 1950 ред. перенесено до Сіднея, від 1962 – у власному приміщенні з друкарнею у передмісті Панчбовл...


Вільна Україна

«ВІ́ЛЬНА УКРАЇ́НА» – видавництво. Засн. у січні 1967 у Львові. Осн. напрям видавн. діяльності – газетне вироб-во способом високого друку, друк книг, брошур, буклетів, бланків, афіш. Вид-во «В. У.» друкувало 3 обл., 3 респ....


Вільна Буковина

«ВІ́ЛЬНА БУКОВИ́НА» – літературно-художній альманах літературного об’єднання при редакції чернівецької газети «Радянська Буковина». Вийшло 2 номери (1940, 1941). У складі редколегії – О. Кобилянська, О. Носенко...


Вільна Ярослава Володимирівна

ВІ́ЛЬНА Ярослава Володимирівна (18. 03. 1958, Київ) – літературознавець. Дочка В. Вільного. Д-р філол. н. (2006). Закін. Київ. ун-т (1980)...


Вапліте, (Вільна академія пролетарської літератури)

ВАПЛІТЕ́ (Вільна академія пролетарської літератури) – письменницька організація. Засн. у Харкові в кін. 1925. До В. увійшли в основному члени літ. групи «Урбіно», яку очолював Микола Хвильовий, декотрі члени спілки селян. письменників «Плуг»...


Вища школа

«ВИ́ЩА ШКО́ЛА» – видавництво. Засн. 1968. Підпорядк. Держ. Ком-ту телебачення і радіомовлення України. Видає навч., метод., довідк. (зокрема енциклопедії, мовні тлумачні словники), наук. літ-ру, альбоми...


Вища школа

«ВИ́ЩА ШКО́ЛА» – науково-практичний журнал. Засн. 2001 у Києві. Видавець – Київ. обл. орг-ція т-ва «Знання» України. Виходить раз на 2 місяці, мова видання – укр., наклад – 1500 прим. Розповсюджується в Україні. На сторінках журналу друкуються статті укр. науковців...


Вища театральна школа

ВИ́ЩА ТЕАТРА́ЛЬНА ШКО́ЛА – спеціальний навчальний заклад. Засн. 1920 у Харкові як Наук.-експерим. ін-т театр. відділу Головполітосвіти, згодом реорганіз. у Театр. технікум. Мала 2 курси навчання: шестимісячний, розрахов. на перепідготовку актор. молоді...


Викладачів зарубіжної літератури Українська асоціація

ВИКЛАДАЧІ́В ЗАРУБІ́ЖНОЇ ЛІТЕРАТУ́РИ Українська асоціація – всеукраїнська громадська організація. Чл. асоц. клубів ЮНЕСКО. Засн. 1994 у Києві. Центр. кер. орган – президент. рада. Має осередки в 16 областях та р-нах України. Президент асоц. – Ю. Ковбасенко...


Військово-медична академія українська (ВМАУ)

ВІЙСЬКО́ВО-МЕДИ́ЧНА АКАДЕ́МІЯ УКРАЇ́НСЬКА (ВМАУ) – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку та підвищення кваліфікації військових лікарів. Створ. 1995 у Києві на базі військ.-мед. відділ. Нац. мед. ун-ту. Нач. – В. Пасько (1995–2003)...


Вчені записки Харківського гуманітарного інституту Народна українська академія

«ВЧЕ́НІ ЗАПИ́СКИ ХА́РКІВСЬКОГО ГУМАНІТА́РНОГО ІНСТИТУ́ТУ “НАРО́ДНА УКРАЇ́НСЬКА АКАДЕ́МІЯ”» Видається від 2003 як щорічник. Висвітлює результати дослідж. з проблем соціології, філософії, історії, культурології, філології...