Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  146

Вісник репресій в Україні

...

Вісник

«ВІ́СНИК» Засн. 1999 як наук. видання Київ. ун-ту культури і мист-в. Виходить двічі на рік укр. мовою, наклад – 100 прим. Географія розповсюдження: Київ., Одес., Кіровогр., Харків., Микол., Львів., Івано-Фр. обл. У серіях «Мистецтвознавство»...


Вісник

«ВІ́СНИК» Засн 1784 як наук.-серійне періодичне видання Львів. ун-ту. Збірники виходили нерегулярно, спочатку нім. і лат....


Вісник

«ВІ́СНИК» Засн. 1997 як наук. видання Луган. ін-ту внутр. справ МВС України...


Вісник

«ВІ́СНИК» Засн. 1958 як наук. видання Київ. ун-ту. Виходив раз на рік у 15-ти серіях: «Астрономія» (1958–75, від 1975 – «Астрономія, математика та механіка»), «Біологія», «Географія», «Геологія», «Економіка та право»...


Вісник

«ВІ́СНИК» Засн. 1997 у Києві як наук. видання Укр. транспорт. ун-ту (від 2000 – Нац. транспорт. ун-т). Виходить двічі на рік, наклад – 300 прим. Матеріали друкує укр. і рос. мовами. Осн. темат. розділи: «Ресурсозберігаючі технології», «Екологія на транспорті»...


Вісник

«ВІ́СНИК» Виходив щотижня від лютого 1935 як орган Широків. райпарткому та райвиконкому Дніпроп. обл. під назвою «Прапор Леніна», від грудня 1993 – сучасна назва. Видається укр. мовою, наклад – 3 тис. прим. Розповсюджується у Широків. р-ні. Висвітлює питання с.-г. вироб-ва...


Вісник НТШ

«ВІ́СНИК НТШ» Засн. 1991 НТШ у Львові, від 1992 – вид. Ген. секретаріату Світ. ради НТШ. Виходить двічі на рік, наклад – 1000 прим. Розповсюджується в Україні, осередках НТШ у Канаді, США, Зх. Європі та Австралії. Журнал розрахов. на науковців та читачів...


Вісник морфології

«ВІ́СНИК МОРФОЛО́ГІЇ» Засн. 1993 Вінн. мед. ін-том, яким і видається (нині ун-т), Т-вом анатомів, гістологів та ембріологів України, Міжнар. академією інтеграт. антропології (Вінниця). Виходить щокварталу укр....


Вісник Переяславщини

«ВІ́СНИК ПЕРЕЯ́СЛАВЩИНИ» Засн. редакцією 1925 у м. Переяслав (нині м. Переяслав-Хмельницький Київ. обл.) з назвою «Змичка» – орган Переяслав. райкому КП(б)У, райвиконкому та ради профспілок; 1930 – червень 1941 – «Колективіст Переяславщини»...


Вісник Олешшя

«ВІ́СНИК ОЛЕ́ШШЯ» Засн. у лютому 1918 як «Известия Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Днепровского уезда» у м. Олешки, нині м. Цюрупинськ Херсон. обл. Виходить щотижня укр. мовою. 1918–20 не друкувався...


Вісник Надзбруччя

«ВІ́СНИК НАДЗБРУ́ЧЧЯ» Засн. у березні 1945 в м. Гусятин Терноп. обл. під назвою «Прапор комунізму», від серпня 1990 – сучасна назва. Виходить укр. мовою; наклад – 1,6 тис. прим. Осн. тематика – екон....


Вісник Врадіївщини

«ВІ́СНИК ВРА́ДІЇВЩИНИ» Виходив двічі на тиждень від 1932 як орган Врадіїв. райпарткому та райвиконкому Микол. обл. під назвою «Шляхом Леніна», від 1970-х рр. – «Шляхом комунізму», від 1992 – сучасна назва. Видається укр. мовою...


Вісник Куп’янщини

«ВІ́СНИК КУ́П’ЯНЩИНИ» Виходить щотижня у м. Куп’янськ Харків. обл. Засн. – Куп’ян. міськрада та райдержадміністрація. Видавець – Куп’ян. телерадіокомпанія. Засн. 1919 як «Известия исполнительного комитета Купянского уездного Совета рабочих...


Вісник Кременчука

«ВІ́СНИК КРЕМЕНЧУКА́» Засн. 1990 Кременчуц. міськрадою Полтав. обл. Висвітлює життя міста, діяльність труд. колективів, роботу міської та рай. рад. Утвор. на базі попередників: «Кременчугская жизнь» (1910), «Кременчугская мысль» (1911)...


Вісник Козятинщини

«ВІ́СНИК КОЗЯ́ТИНЩИНИ» Засн. у листопаді 1930 Козятин. райкомом КП(б)У як «Колективна праця», від 1970 – «Жовтневі зорі», від 1992 – сучасна назва. Співзасн. – Козятин. райдержадміністрація, райрада, редакція. Виходить у м. Козятин Вінн. обл. двічі на тиждень укр. мовою...


Вісник шахтаря

«ВІ́СНИК ШАХТАРЯ́» Засн. 1992 у м. Павлоград Дніпроп. обл. Засн. – ВАТ «Павлоградвугілля». Друкується рос. та укр. мовами, наклад – 10– 12 тис. прим. Публікує матеріали про вироб., профспілкове, культурне життя Зх. і Центр. Донбасу, з історії вугіл. регіонів...


Вісник Демидівщини

«ВІ́СНИК ДЕМИ́ДІВЩИНИ» Засн. 1995 в смт Демидівка Рівнен. обл. райрадою, райдержадміністрацією, редакцією. Виходить 1–2 рази на тиждень укр. мовою; наклад – 2,5 тис. прим. Висвітлює діяльність райдержадміністрації...


Вісник Деражнянщини

«ВІ́СНИК ДЕРАЖНЯ́НЩИНИ» Засн. у січні 1932 у м. Деражня Кам’янець-Поділ. (нині Хмельн.) обл. як орган Деражнян. райкому КПУ і райвиконкому під назвою «За соціалістичну перебудову» (до червня 1941), від березня 1944 випуск відновлено, від липня 1944 – «Прапор ленінізму»...


Вісник Дубенщини

«ВІ́СНИК ДУБЕ́НЩИНИ» Засн. 1990 у м. Дубно Рівнен. обл. Співзасн.: Дубен. міськрада, редакція. У лютому–липні 1998 виходив під назвою «Редут». Видається двічі на тиждень укр. мовою, наклад – 2000 прим. Висвітлює життя міста і р-ну, офіц. хроніку...


Вісник Жовтневщини

«ВІ́СНИК ЖОВТНЕ́ВЩИНИ» Засн. у березні 1939 під назвою «Прапор Жовтня» як орган Жовтн. райкому КП(б)У і райради нар. депутатів Микол. обл., від листопада 1991 – громад.-політ. вісн. Жовтн. р-ну «Відродження»...


Вісник Золотоніщини

«ВІ́СНИК ЗОЛОТОНІ́ЩИНИ» Засн. 1994 Золотоніс. райрадою і райдержадміністрацією, редакцією. Виходить щотижня укр. мовою, наклад – 2,8 тис. прим. Тематика видання: с. госп-во, життя села, діяльність райради та райдержадміністрації...


Вісник городищини

«ВІ́СНИК ГОРОДИ́ЩИНИ» Засн. у жовтні 1930 у м-ку Городище (нині місто Черкас. обл.) під назвою «Соціалістичний наступ» як орган райкому КПУ і райвиконкому, 1944–62 – «Соціалістичні лани», «Колгоспне життя», 1967–90 – «Колгоспні лани»...


Вісник Голованівщини

«ВІ́СНИК ГОЛОВА́НІВЩИНИ» Засн. у березні 1932 в м-ку Голованівськ (нині смт Кіровогр. обл.) як орган рай. парт. орг-ції під назвою «Більшовицький шлях», від 1944 – «Сталінська правда», від серпня 1956 (після перерви) відновлено під назвою «Будівник комунізму»...


Вісник Кагарличчини

«ВІ́СНИК КАГАРЛИ́ЧЧИНИ» Засн. у квітні 1930 у м-ку Кагарлик, нині місто Київ. обл. як орган райпарткому під назвою «Голос колективіста», 1932–38 – «За суцільну колективізацію», 1938–39 – «Будівник соціалізму», 1944–45 – «Колгоспна правда», 1945–47 – «Червона нива»...


Вісник двигунобудування

«ВІ́СНИК ДВИГУНОБУДУВА́ННЯ» Засн. 2002 Запоріз. тех. ун-том, ВАТ «Мотор Січ», Нац. аерокосміч. ун-том «Харків. авіац. ін-т». Виходить двічі на рік. Наклад – 300 прим. Матеріали публікує укр., рос. і англ. мовами. Осн. тематика: заг. питання двигунобудування; конструкція...


Вісник Сквирщини

«ВІ́СНИК СКВИ́РЩИНИ» Засн. у жовтні 1930 в смт Сквира (нині місто Київ. обл.) під назвою «Колгоспне село» як орган Сквир. райкому КП(б)У, райвиконкому і райпрофради, від червня 1938 – «Червоний жовтень», 1941–44 – не виходив, від 1944 – «Сталінський шлях»...


Вісник Старобільщини

«ВІ́СНИК СТАРОБІ́ЛЬЩИНИ» Засн. у лютому 1918 у м. Старобільськ, нині Луган. обл. як «Известия», у серед. 20-х рр. – «Красный пахарь», 1928–29 – «Червоний хлібороб», 1930–33 – «Степова комуна», від січня 1934 – «Колгоспна правда», від 1939 – «Колгоспне життя»...


Вісник стоматології

«ВІ́СНИК СТОМАТОЛО́ГІЇ» Засн. 1994 Одес. НДІ стоматології, яким і видається (нині Ін-т стоматології АМНУ), Асоц. стоматологів України, Одес. обл. клін. стоматол. поліклінікою. Виходить щокварталу...


Вісник УВКР

«ВІ́СНИК УВКР» Засн. у Києві 2001 Укр. Всесвіт. Координац. Радою (УВКР). Виходить щомісяця укр. мовою накладом 1 тис. прим....


Вісник фармації

«ВІ́СНИК ФАРМАЦІ́Ї» Засн. 1993 МОЗ України та Укр. фармацевт. академією (Харків), якою й видається (нині Нац. фармацевт. ун-т). Виходить щокварталу. Наклад – 1–2 тис. прим. Розповсюджується в країнах СНД. Друкує статті укр....


Вісник ХНАУ

«ВІ́СНИК ХНАУ» Засн. 1997 як «Вісник ХДАУ», від 2002 – сучасна назва. Видавець – Харків. аграр. ун-т. Виходить 6 разів на рік накладом 300 прим. Матеріали друкуються укр. та рос. мовами. Розповсюджується в Україні та Росії. Серії: «Агроґрунтознавство, агрохімія...


Вісник ХНТУСГ

«ВІ́СНИК ХНТУСГ» Засн. 2004 Харків. тех. ун-том с. госп-ва. Виходить 10 разів на рік накладом 300 прим. Матеріали друкуються укр., рос. та англ. мовами. Серії: «Сучасні напрями технології та механізації процесів перероб. та харч. вироб-в»...


Вісник Хустщини

«ВІ́СНИК ХУ́СТЩИНИ» Виходить від листопада 1945 як «Сталінське слово», 1956– 62, 1964–91 – «Ленінська правда», 1962–64 – «Радянська Верховина», від 1991 – сучасна назва. Співзасн. – Хуст. рай. та міська ради, райдержадміністрація...


Вісник чорнобиля

«ВІ́СНИК ЧОРНО́БИЛЯ» Засн. у березні 1988 у Києві Чорноб. вироб. об’єдн. «Комбінат»...


Вісник природознавства

«ВІ́СТНИК ПРИРОДОЗНА́ВСТВА» Видавався 1927–31 (1927–28 по 6 номерів на рік, від № 2 – укр. та рос. мовами; 1929 № 1–2; 1930 відомостей немає; 1931 № 1–2) як орган природн. секції Харків. наук. т-ва. Осн. призначення – сприяння розвиткові природознавства, охороні природи в Україні...


Володимирецький вісник

«ВОЛОДИМИРЕ́ЦЬКИЙ ВІ́СНИК» – районний тижневик. Засн. у листопаді 1943 у м-ку Володимирець, нині смт Рівнен. обл....


Васильківський вісник

«ВАСИЛЬКІ́ВСЬКИЙ ВІ́СНИК» – районна газета. Засн. у березні 1930 в с. Васильківка (нині смт Дніпроп. обл.) як орган Васильків. райкому КПУ та райради депутатів трудящих під назвою «Колгоспник Васильківщини», від 1940 – «Ленінець», від 1962 – «Шляхом комунізму»...


Вісник бкркгівщини

«ВІ́СНИК БЕ́РЕГІВЩИНИ» Виходив від 1912 угор. мовою у м. Берегове (нині Закарп. обл.), від грудня 1945 – «Червоний прапор», від січня 1955 під цією ж назвою укр. мовою. Від 1991 – сучасна назва. Співзасн. – Берегів. райрада...


Вісник метрології та гідрології

«ВІ́СНИК МЕТЕОРОЛО́ГІЇ ТА ГІДРОЛО́ГІЇ» Видавався щомісяця у Харкові (1924–35), а потім у Києві (1935– 38). Від 1924 матеріали публікувались укр. і нім., від 1935 – укр. мовами. 1924–37 наклад становив 1 тис. прим....


Вісник наукових досліджень

«ВІ́СНИК НАУКО́ВИХ ДОСЛІ́ДЖЕНЬ» Засн. 1993 Терноп. мед. ін-том, яким і видається (нині ун-т). Виходить 4 рази на рік. Наклад – 750–1000 прим. Публікує результати клін. і лаборатор. дослідж. з проблем лікування внутр. хвороб, акушерства та гінекології...


Вісник науки і техніки

«ВІ́СНИК НАУ́КИ І ТЕ́ХНІКИ» – науково-технічний журнал. Засн. 1997 Нац. тех. ун-том «Харків. політех. ін-т». Виходить 4 рази на рік. Наклад – 300 прим. Матеріали публікує укр. і рос. мовами. Осн. тематика: машинобудування, інформ. технології, хім. технології, енергозбереження...


Вісник морської медицини

«ВІ́СНИК МОРСЬКО́Ї МЕДИЦИ́НИ» Засн. 1997 при Укр. НДІ мор. медицини (Одеса). Виходить 4 рази на рік, матеріали публікує укр....


Вісник православної педагогіки

«ВІ́СНИК ПРАВОСЛА́ВНОЇ ПЕДАГО́ГІКИ» Засн. 2001 у Києві. Видавець – Православне пед. т-во. Виходить неперіодично, матеріали публікуються укр. та рос. мовами, наклад – 2 тис. прим. Осн. тематика: впровадження в освіту принципів християн. педагогіки...


Вісник прикарпатського університету

«ВІ́СНИК ПРИКАРПА́ТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1995, виходить 4 рази на рік укр. мовою, наклад – 300 прим....


Вісник Черкаського університету

«ВІ́СНИК ЧЕРКА́СЬКОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1997. Раз на рік виходять серії: «Економічні науки» (відп. ред. – І. Кукурудза), «Біологічні науки» (Ф. Боєчко), «Історичні науки» (В. Масненко)...


Вісник фармакології та фармації

«ВІ́СНИК ФАРМАКОЛО́ГІЇ ТА ФАРМАЦІ́Ї» Засн. 1996 Держ. фармакол. центром та Інспекцією з якості лікар. засобів МОЗ України як «Фармакологічний вісник». Сучасна назва – від 2001. Виходить щомісяця. Наклад – 400 прим. Статті друкує укр. та рос. мовами. Публікує матеріали...


Вісник Сумського державногоуніверситету

«ВІ́СНИК СУМСЬКО́ГО ДЕРЖА́ВНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1994. Виходив двічі на рік, від 2001 – щомісяця. Матеріали друкуються укр., рос., англ. мовами; наклад – 100– 300 прим. Видається серіями: «Фізика, математика, механіка» (гол. ред. – І. Воробйов)...


Волинський математичний вісник

«ВОЛИ́НСЬКИЙ МАТЕМАТИ́ЧНИЙ ВІ́СНИК» Збірник наук. праць Рівнен. гуманітар. ун-ту, щорічник. Засн. 1994. Наклад – 100 прим., обсяг 10 друк. арк....


Вісник психіатрії та психофармакології

«ВІ́СНИК ПСИХІАТРІ́Ї ТА ПСИХОФАРМАКОТЕРАПІ́Ї» Засн. 2002 в Одесі. Видавці – Одес. обл. асоц. психіатрів, Фіз.-хім. ін-т НАНУ, а також Одес. мед. ун-т (від 2003). Виходить 2 рази на рік. Матеріали публікує укр....


Вісник прикладної ботаніки

...

Вісник книжкової палати

«ВІ́СНИК КНИЖКО́ВОЇ ПАЛА́ТИ» Засн. у травні 1996 в Києві. Виходить щомісяця укр. мовою. Висвітлює питання нормат.-прав. забезпечення, інформ. ресурсів, стандартизації у галузі видавн. та бібліотеч. справи, друкує істор. розвідки, інформацію про діяльність б-к і вид-в...


Вісник аграрної науки

«ВІ́СНИК АГРА́РНОЇ НАУ́КИ» Засн. 1922 у Києві як «Вістник с.-г. науки» з ініціативи О. Янати (1-й гол. ред.) з метою популяризації с.-г. знань. Виходив до 1925...


Вісник Дніпропетровського університету

«ВІ́СНИК ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1993. Видається щомісяця серіями за наук. напрямами: «Біологія. Екологія», «Геологія. Географія», «Літературознавство. Журналістика», «Мовознавство», «Медицина та охорона здоров’я», «Математика»...


Вісник Донецького університету

«ВІ́СНИК ДОНЕ́ЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1997, видається центром інформ. і комп’ютер. технологій Донец. ун-ту. Виходить двічі на рік у серіях: «А. Природничі науки», «Б. Гуманітарні науки», «В. Економіка і право». Наук. праці викладачів Ун-ту...


Військово-науковий вісник

...

Вісник господарського судочинства

«ВІ́СНИК ГОСПО́ДАРСЬКОГО СУДОЧИ́НСТВА» Засн. 1994 у Києві як «Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України», від 1998 – «Вісник Вищого арбітражного суду України», від 2001 – сучасна назва. Виходить укр. мовою, спочатку як щоквартальник...


Вісник гідро-метеорології

«ВІ́СНИК ГІДРО-МЕТЕОРОЛО́ГІЇ» Засн. 1933 у Харкові Єдиною гідро-метеорол. службою УСРР. Виходив щомісяця укр. мовою. Наклад – 1500 прим. Вийшов № 1–2. Своєчасно знайомив з постановами колегії Нар. комісаріату земел. справ СРСР...


Вісник геодезії та картографії

«ВІ́СНИК ГЕОДЕ́ЗІЇ ТА КАРТОГРА́ФІЇ» Засн. 1993 Гол. упр. геодезії, картографії та кадастру при КМ України (нині Укргеодезкартографія) і Укр. т-вом геодезії...


Вісник Запорізького юридичного інституту

«ВІ́СНИК ЗАПОРІ́ЗЬКОГО ЮРИДИ́ЧНОГО ІНСТИТУ́ТУ» Засн. 1997. Виходить укр. мовою щокварталу. Наклад – 300 прим. Друкує статті...


Вісник сільсько-господарської освіти

«ВІ́СНИК СІЛЬСЬКО-ГОСПО́ДАРСЬКОЇ ОСВІ́ТИ» Засн. – Укрголовпрофосвіта. Виходив 1924–25 та 1929 щомісяця у Харкові. Статті публікував укр. мовою. Наклад – 1250 прим. Висвітлював питання орг-ції роботи с.-г. шкіл України...


Вісник Запорізького національного університету

«ВІ́СНИК ЗАПОРІ́ЗЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1997 як «Вісник Запорізького державного університету». Від 2005 – сучасна назва. Виходить 2–4 рази на рік; матеріали публікуються укр., рос. та англ. мовами; наклад – 100 прим. Осн. публікації присвяч. фіз.-мат....


Вісник садівництва, виноградництва та городництва

«ВІ́СНИК САДІВНИ́ЦТВА, ВИНОГРА́ДНИЦТВА ТА ГОРО́ДНИЦТВА» Засн. С.-г. наук. ком-том УСРР, від 1928 видавався Наркомземом УСРР. Виходив 1925–1930 щомісяця у Харкові спочатку рос., від 1926 – укр. мовами. 1925–28 наклад становив 1,5 тис. прим....


Вісник верховного суду України

«ВІ́СНИК ВЕРХО́ВНОГО СУ́ДУ УКРАЇ́НИ» Засн. 1994 у Києві з ініціативи Пленуму Верхов. Суду України та Укр. правничої фундації. Виходить щомісяця укр. мовою накладом 6,4 тис. прим. Голова редколегії – П. Пилипчук. Друкує статті про діяльність Верхов. Суду України...


Вісник інституту економіки та прогнозування

«ВІ́СНИК ІНСТИТУ́ТУ ЕКОНО́МІКИ ТА ПРОГНОЗУВА́ННЯ» Засн. 2002 у Києві як «Вісник Інституту економічного прогнозування». Від 2005 – сучасна назва. Виходить укр. мовою один раз на рік. Наклад – 300 прим. Висвітлює питання, що обговорюються на організов. Ін-том симпозіумах...


Вісник інституту “Укрзахідпроект-реставрація”

«ВІ́СНИК ІНСТИТУ́ТУ “УКРЗАХІДПРОЕКТ- РЕСТАВРА́ЦІЯ”» Засн. 1993. Видає Львів. регіон. наук.-реставрац. ін-т «Укрзахідпроектреставрація». Публікує матеріали в галузях археології, культурології, містобудування, арх-ри, живопису та стінопису...


Вісник податкової служби України

«ВІ́СНИК ПОДАТКО́ВОЇ СЛУ́ЖБИ УКРАЇ́НИ» Виходить від 1995 4 рази на місяць укр. і рос. мовами. Інформує платників податків про зміни в податк. законодавстві, діяльність податк. служби України, а також з питань застосування податк. законодавства...


Вісник соціально-економічних досліджень

«ВІ́СНИК СОЦІА́ЛЬНО-ЕКОНОМІ́ЧНИХ ДОСЛІ́ДЖЕНЬ» Засн. 1997 Одес. екон. ун-том. Матеріали друкуються укр., рос. та англ. мовами; наклад – бл. 500 прим. Географія розповсюдження: Україна, країни СНД, Польща, Болгарія...


Вісник аграрної наукпи Причорномор’я

«ВІ́СНИК АГРА́РНОЇ НАУ́КИ ПРИЧОРНОМО́Р’Я» Засн. 1997 Микол. с.-г. ін-том, яким і видається (нині аграр. ун-т). Виходить 4 рази на рік. Наклад – 300 прим. Матеріали публікує укр. та рос. мовами. Висвітлює результати дослідж. з питань с.-г....


Вісник вінницького політехнічного інституту

«ВІ́СНИК ВІ́ННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІ́ЧНОГО ІНСТИТУ́ТУ» Засн. 1993. До 1998 виходив щокварталу, від 1999 – 6 разів на рік укр. мовою накладом 365 прим. Реферати статей друкуються рос. та англ. мовами. Публікує матеріали з тех., екон., пед....


Вісник державного агроекологічного університету

«ВІ́СНИК ДЕРЖА́ВНОГО АГРОЕКОЛОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1998 у Житомирі як «Вісник Державної агроекологічної академії України», від 2001 – сучасна назва. Виходить двічі на рік накладом 300 прим. Матеріали друкуються укр....


Вісник державної служби України

«ВІ́СНИК ДЕРЖА́ВНОЇ СЛУ́ЖБИ УКРАЇ́НИ» Засн. 1995 у Києві як орган Гол. упр. держ. служби України. Виходить щокварталу укр. мовою накладом 3,7 тис. прим. Друкує наук. статті, офіц. документи ВР, Президента і КМ України з питань держ. упр., запровадження адм. реформи...


Вісник Української Народної Республіки

«ВІ́СТНИК УКРАІ́НСЬКОІ НАРОДНЬОІ́ РЕСПУ́БЛІКИ» Засн. в січні 1919 на базі г. «Державний вістник» як орган Директорії і Держ. Канцелярії УНР. Виходив тричі на тиждень, спочатку в Києві, від лютого 1919 – у Вінниці...


Вісник Хмельницького національного університету

«ВІ́СНИК ХМЕЛЬНИ́ЦЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1997 як «Вісник Технологічного університету Поділля», від 2005 – сучасна назва. Виходив спочатку щокварталу...


Вісник економіки транспорту і промисловості

...

Вісник економічної науки України

«ВІ́СНИК ЕКОНОМІ́ЧНОЇ НАУ́КИ УКРАЇ́НИ» Засн. 2002 у Донецьку як «Вісник Академії економічних наук України». Від 2004 – сучасна назва. Співзасн. – Ін-т економіки пром-сті НАНУ. Виходить двічі на рік накладом 400 прим. Матеріали друкує укр....


Вісник проблем біології і медицини

«ВІ́СНИК ПРОБЛЕ́М БІОЛО́ГІЇ І МЕДИЦИ́НИ» Засн. 1993 як «Вестник проблем современной медицины» Укр. академією наук нац. прогресу (Київ) і Полтав. мед. стоматол. ін-том, яким і видається (нині Укр. мед. стоматол. академія). Сучасна назва – від 1996. До 2004 виходив щомісяця...


Вісник Київського міжнародного університету

«ВІ́СНИК КИ́ЇВСЬКОГО МІЖНАРО́ДНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1991 під назвою «Вісник. Літературознавчі студії», вийшло 6 номерів. Сучасна назва – від 2001. Видається у серіях: «Іноземна філологія», «Міжнародне право і національне законодавство»...


Вісник ортопедії, травматології та протезування

«ВІ́СНИК ОРТОПЕДІ́Ї, ТРАВМАТОЛО́ГІЇ ТА ПРОТЕЗУВА́ННЯ» Засн. 2000 Укр. асоц. ортопедів-травматологів, Укр. асоц. спорт. травматології...


Вісник Криворізького технічного університету

«ВІ́СНИК КРИВОРІ́ЗЬКОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 2003. Виходить 3–4 рази на рік; матеріали друкує укр. і рос. мовами. Наклад бл. 500 прим. Висвітлює весь спектр проблем...


Стр. 1 | 2        1    2    Наступна