Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  22

Гайдамацький кіш Слобідської України

ГАЙДАМА́ЦЬКИЙ КІШ СЛОБІДСЬКО́Ї УКРАЇ́НИ – військовий підрозділ. Сформований у грудні 1917 у Києві С. Петлюрою для звільнення Слобожанщини від більшовиків. Штаб коша знаходився у приміщенні Колегії Павла Ґалаґана. Ком-р – С. Петлюра...


Гайдамацький яр

ГАЙДАМА́ЦЬКИЙ ЯР – геологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення (від 1975). Знаходиться побл. с. Бабчинці Чернів. р-ну Вінн. обл., на тер. Моїв. лісництва. Пл. 96 га. Охороняється мальовничий яр з каскадом вивітрених пісковиків і скелями-останцями – Баран...


Гайдамацький кінний полк ім. кошового К. Гордієнка

ГАЙДАМА́ЦЬКИЙ КІ́ННИЙ ПОЛК ім. кошового К. Гордієнка – перша регулярна кінна частина Армії УНР. Організов. наприкінці 1917 з солдатів-українців Туркестан. дивізії Пн.-Зх. фронту нач. її штабу В. Петрівим. У січні 1918 кінний полк...


Гідрометеорологічна служба України (ГМС України)

ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІ́ЧНА СЛУ́ЖБА УКРАЇ́НИ (ГМС України) – система організацій, створених з метою проведення систематичних спостережень за станом атмосфери, водних та інших об’єктів, а також для забезпечення органів державної влади і управління всіх рівнів...


Геолог України

«ГЕО́ЛОГ УКРАЇ́НИ» – друкований орган Геологів України спілки. Виходить від 2003. Статті друкуються укр., рос. та англ. мовами. Періодичність 4 випуски на рік, наклад 3 тис. прим. У журналі подається офіц. інформація про з’їзди, міжнар. конференції...


Господарство України

«ГОСПОДА́РСТВО УКРАЇ́НИ» – щомісячний політико-економічний журнал. Засн. 1924 у Харкові президією Держплану УСРР. Спочатку виходив рос. мовою, від 1929 – укр. Наклад – бл. 1,9 тис. прим. Рубрики: «Економіка і техніка», «Нариси і замітки»...


Герой України

ГЕРО́Й УКРАЇ́НИ – найвища державна відзнака України...


Гомін України

«ГО́МІН УКРАЇ́НИ» – український суспільно-політичний тижневик у Канаді. Засн. у грудні 1948; від серпня 1949 – орган Ліги визволення України у Торонто. Від перших чисел позиціонов. як нац.-державницький. Містить матеріали про УПА, історію...


Гідронімія України

ГІДРОНІМІ́Я УКРАЇ́НИ – власні назви водних (природних та штучних) географічних об’єктів (морів, рік, ставків, боліт, джерел тощо). Гідроніми – найстабільніший шар лексики будь-якої мови, вони зберігають мовні релікти, відомості про природу краю...


Голос України

«ГО́ЛОС УКРАЇ́НИ» – газета українських націоналістів; орган політичної організації «Український Уніон». Видавали у м. Оломоуц (нині Чехія) 1925 тричі на місяць. Відп. ред. – М. Булик...


Голос України

...

Геологів України спілка (ГУС)

ГЕО́ЛОГІВ УКРАЇ́НИ СПІ́ЛКА (ГУС) – всеукраїнська громадська організація. Утвор. 23 лютого 2000 у Києві. Діє 20 осередків, які знаходяться в обл. центрах та Сімферополі. Налічується 4 колектив. та бл. 200 індивід. чл. ГУС. Створ. з метою піднесення престижу геол. науки...


Географічний центр України

ГЕОГРАФІ́ЧНИЙ ЦЕНТР УКРАЇ́НИ – місце...


Гончарська книгозбірня України

...

Генеральна прокуратура України

ГЕНЕРА́ЛЬНА ПРОКУРАТУ́РА УКРАЇ́НИ – вища ланка у прокурорській системі України. Г. п. У. визначає стратегію та тактику діяльності органів прокуратури, здійснює нагляд за виконанням та правильним застосуванням законів КМ України, мін-вами, держ. ком-тами...


Географічна енциклопедія України

...

Гідроекологічне товариство України

ГІДРОЕКОЛОГІ́ЧНЕ ТОВАРИ́СТВО УКРАЇ́НИ – добровiльна науково-громадська організацiя...


Геногеографічні області України

ГЕНОГЕОГРАФІ́ЧНІ О́БЛАСТІ УКРАЇ́НИ – регіони, виокремлені за особливостями розподілу еритроцитарних (ABO, Rh, MN) та сироваткових (Hp, Gc, Gm, Tf) cистем крові українців...


Голос України в Західному Сибіру

«ГО́ЛОС УКРАЇ́НИ В ЗА́ХІДНОМУ СИБІ́РУ» – щомісячна газета. Засн. 2000 у м. Тюмень, РФ. Наклад 5 тис. прим., розповсюджується у 12-ти областях РФ. Публікує матеріали про сусп.-політ. події в Україні, з життя укр. діаспори в Зх. Сибіру...


Геологія і корисні копалини України

«ГЕОЛО́ГІЯ І КОРИ́СНІ КОПА́ЛИНИ УКРАЇ́НИ» – атлас про геологічну будову і корисні копалини України. Масштаб 1:5 000 000. Складається з 75-и різноманіт. карт. Містить 7 типів карт: карти із заг. даними, геофіз., геоструктур. районування, геол. зрізів, літолого-фаціальні...


Генетичних ресурсів рослин України Національний центр

ГЕНЕТИ́ЧНИХ РЕСУ́РСІВ РОСЛИ́Н УКРАЇ́НИ Національний центр – наукова структура...


Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України

...