Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  6

Генеральний секретаріат

ГЕНЕРА́ЛЬНИЙ СЕКРЕТАРІА́Т – уряд України періоду УЦР. Створ. 15(28) червня 1917 у Києві як прообраз уряду після оголошення I-го Універсалу з ініціативи укр. есерів на засадах міжпарт. коаліції. Головою Г. С. і ген. секр. внутр. справ став В. Винниченко (укр. соціал-демократ)...


Генеральний штаб

ГЕНЕРА́ЛЬНИЙ ШТАБ – вищий орган управління Воєнною організацією держави. Особливої ваги завдання і функції Г. ш. набувають під час переведення країни і ЗС з мирного на воєн. стан, стратег. розгортання ЗС, підготовки і проведення воєн. дій...


Генеральний військовий комітет Український

ГЕНЕРА́ЛЬНИЙ ВІЙСЬКО́ВИЙ КОМІТЕ́Т Український (УГВК) – військовий керівний орган. Засн. у травні 1917 в Києві у ході роботи 1-го Всеукр. військ. з’їзду з метою централізов. орг-ції укр. військ. руху, поширення українізації військ. частин рос. армії і флоту...


Гурток української національної молоді

...

Група української національної молоді

ГРУ́ПА УКРАЇ́НСЬКОЇ НАЦІОНА́ЛЬНОЇ МО́ЛОДІ Створ. 1922 вояками Армії УНР, інтернованими в м. Йозефов і Ліберці (Чехо-Словаччина), з централею в Празі та відділами у Брно, Пршібрамі, Ліберці, Братиславі, Відні, Ґраці, Леобені...


Головний військовий штаб української повстанської армії (ГВШ УПА)

ГОЛОВНИ́Й ВІЙСЬКО́ВИЙ ШТАБ УКРАЇ́НСЬКОЇ ПОВСТА́НСЬКОЇ А́РМІЇ (ГВШ УПА) Створ. у листопаді 1943 як завершення орг-ції військ. структури УПА і був осн. частиною Гол. команди УПА. Поділявся на 7 упр. (штаб. відділів): оперативне, розвід., постачання, персон., вишкіл....