Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  36

Гребінківський історико-краєзнавчий музей

ГРЕБІ́НКІВСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1962 у м. Гребінка Полтав. обл. Від 1968 – народний. Підпорядк. відділу культури і туризму Гребінків. райдержадміністрації. У його структурі діють відділи: етнографії, істор....


Грушевського Михайла Народний музей

ГРУШЕ́ВСЬКОГО МИХА́ЙЛА Народний музей Засн. 1996 у с. Сестринівка Козятин. р-ну Вінн. обл. як музей при школі, від 2006 – в окремому приміщенні...


Городищенський краєзнавчий музей

ГОРОДИ́ЩЕНСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1998 у м. Городище Черкас. обл. Підпорядк. відділу культури Городищен. райдержадміністрації. Нині експозиція нараховує 1803 од. зберігання (673 осн. фонду і 1130 допоміжного). Музей проводить презентації, дні відкритих дверей...


Городоцький краєзнавчий музей

ГОРОДО́ЦЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1969 у м. Городок Хмельн. обл. На той час у семи експозиціях було представлено 768 експонатів. Від 1971 – народний, від 2002 – сучасна назва. Нині у фондах музею бл. 5 тис. од. зберігання...


Горностаївський краєзнавчий музей

ГОРНОСТА́ЇВСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1979. Підпорядк. відділу культури Горностаїв. райдержадміністрації. Нині у фондах музею понад 7 тис. од. зберігання, зокрема бивень мамонта, скіф. зернотерка, речі побуту й одяг селян 18–19 ст....


Генічеський краєзнавчий музей

ГЕНІ́ЧЕСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1959 як філія Херсон. істор.-краєзнав. музею. Від 2000 – сучасна назва. Підпорядк. Мін-ву культури і туризму України. Серед раритет. експонатів – грец. амфори, сармат. стела 2 ст. н. е., фрагмент слов’ян. судна 11 ст....


Гусятинський краєзнавчий музей

ГУСЯ́ТИНСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1979. Від 1980 – народний, від 1982 – відділ Терноп. краєзнав. музею. Від 2002 підпорядк. райраді та відділу культури Гусятин. райдержадміністрації. Спочатку експозиція розміщувалася у колиш. синагозі (пам’ятка арх-ри 17 ст.)...


Гуляйпільський краєзнавчий музей

ГУЛЯЙПІ́ЛЬСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1960. Від 1968 – народний...


Гайворонський краєзнавчий музей

ГА́ЙВОРОНСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Створ. 2005 на базі фондів громад. музею історії м. Гайворон...


Гайсинщини краєзнавчий музей

ГА́ЙСИНЩИНИ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1995. Підпорядк. Гайсин. міськраді. Нині у музеї 1200 експонатів осн. фонду, поділених на 3 групи: одяг, меблі, іграшки, предмети побуту, знаряддя праці, нумізматика, зброя та військ. спорядження; живопис, скульптура...


Гусарківський краєзнавчий музей ім. М. Гудини

ГУСА́РКІВСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕ́Й ім. М. Гудини Засн. 1965 на громад. засадах у с. Гусарка Куйбишев. р-ну Запоріз. обл. Від 1975 – відділ Запоріз. краєзнав. музею, 1992 підпорядк. відділу культури Куйбишев. райдержадміністрації. Від 1995 – ім. М. Гудини...


Городнянський історико-краєзнавчий музей

ГОРОДНЯ́НСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1979. Від 1980 – народний. Підпорядк. відділу освіти Городнян. райдержадміністрації. Нині в музеї зберігається 2342 експонати...


Глухівський міський краєзнавчий музей

ГЛУ́ХІВСЬКИЙ МІСЬКИ́Й КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1902 як Глухів. музей місц. старовини на основі приват. колекції уродженця Глухівщини М. Шугурова та експонатів...


Гребінківський район

ГРЕБІ́НКІВСЬКИЙ РАЙО́Н – район, що знаходиться у північно-західній частині Полтавської області. Утвор. 1935. Існував 1935–62...


Гетьманства музей

ГЕТЬМА́НСТВА МУЗЕ́Й Засн. 1993 у Києві. Підпорядк. Гол. упр. культури Київ. міськдержадміністрації. Знаходиться у будинку, який є пам’яткою арх-ри поч. 18 ст. (з перебудовами 19 ст.). Фонди музею нараховують понад 5 тис. експонатів...


Горохівський історичний музей

...

Гайдара А. бібліотека-музей

ГАЙДАРА́ А. БІБЛІОТЕ́КА-МУЗЕ́Й Засн. 1967 у м. Канів Черкас. обл. Підпорядк. відділу культури Канів. міськвиконкому. До складу культ.-осв. комплексу входять дит. б-ка і літ.-мемор. музей. Неподалік б-ки-музею – могила письменника. У с. Ліпляве (Канів. р-н Черкас. обл.)...


Горлівський художній музей

ГО́РЛІВСЬКИЙ ХУДО́ЖНІЙ МУЗЕ́Й Засн. 1959 у м. Горлівка Донец. обл. Від 1992 – міський музей, підпорядк. Горлів. міськраді. Музей проводить культ.-осв., н.-д., експозиц., виставк., видавничу діяльність. У комплектуванні колекції музею взяли участь художники: Т. Яблонська...


Грінченка Б. Меморіальний музей

ГРІНЧЕ́НКА Б. Меморіальний музей Засн. 1988 як музейна кімната в Олексіїв. серед. школі (смт Михайлівка Перевал. р-ну Луган. обл.); від 1992 – народний, від 2003 – відділ Перевал. істор. музею. Підпорядк. рай. відділу культури. Від 2000 – у приміщенні школи...


Гоголя М. Заповідник-музей

ГО́ГОЛЯ М. Заповідник-музей Відкрито у квітні 1984 у колиш. садибі Гоголів-Яновських (нині с. Гоголеве Шишац. р-ну Полтав. обл.). Підпорядк. упр. культури Полтав. облдержадміністрації. У складі архіт. ансамблю заповідника-музею: пан. будинок із 8-колон. готичним портиком...


Грушевського Михайла Музей-садиба

...

Голованівського району історії Музей

ГОЛОВАНІ́ВСЬКОГО РАЙО́НУ ІСТО́РІЇ Музей Засн. 1985 як істор.-краєзнав. музей. Від 1992 – народний, від 1995 – державний, від 2000 – сучасна назва. Підпорядк. райвідділу культури Голованів. райдержадміністрації. Фонди музею нараховують понад 5 тис. експонатів...


Герасименків братів музей-садиба

ГЕРАСИМЕ́НКІВ БРАТІ́В МУЗЕ́Й-САДИ́БА Створ. як музей гончар. мист-ва у вересні 1988 в с. Новоселівка Гайсин. райрадою Вінн. обл. Підпорядк. Мін-ву культури та туризму України. Види діяльності музею: наук.-дослідницька, наук. комплектація фондів...


Гнатюка В. Етнографічно-меморіальний музей

ГНАТЮКА́ В. ЕТНОГРАФІ́ЧНО-МЕМОРІА́ЛЬНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1968 у с. Велеснів Монастирис. р-ну Терноп. обл. Підпорядк. упр. культури Терноп. облдержадміністрації. Фонди налічують понад 7 тис. експонатів: рукописи, книги з автографами В. Гнатюка, листи...


Горлівки історії міста музей

ГО́РЛІВКИ ІСТО́РІЇ МІ́СТА Музей Засн. 1957 як кімната-музей з історії міста. Від 1992 – сучасна назва. Підпорядк. відділу культури Горлів. міськради. Нині у фондах музею понад 30 тис. експонатів, зокрема фрагмент скульптури скіф. воїна 6 ст. до н. е....


Гулака-Артемовського літературно-меморіальний музей

ГУЛАКА́-АРТЕМО́ВСЬКОГО С. Літературно-меморіальний музей Засн. 1966 у м. Городище Черкас. обл. з ініціативи нащадка видат. опер. співака (баритон), композитора, драм. актора...


Горлівський музей мініатюрної книги ім. В. Разумова

ГО́РЛІВСЬКИЙ МУЗЕ́Й МІНІАТЮ́РНОЇ КНИ́ГИ ім. В. Разумова Засн. 1996 у м. Горлівка Донец. обл. Засн. і 1-й дир. – В. Разумов...


Горького О. М. Мануйлівський літературно-меморіальний музей

ГО́РЬКОГО О. М. Мануйлівський літературно-меморіальний музей Засн. 1938 у с. Мануйлівка (нині Верхня Мануйлівка) Козельщин. р-ну Полтав. обл. як нар. музей. Від 1939 – державний. Під час 2-ї світ. війни музей розграбовано...


Грушевського Михайла Меморіальний музей у Львові

ГРУШЕ́ВСЬКОГО МИХА́ЙЛА Меморіальний музей у Львові Засн. 1997 як відділ Літ.-мемор. музею І. Франка. Від 1998 – сучасна назва. Підпорядк. Львів. облдержадміністрації. Розташ. у будинку...


Гончарства українського музей-заповідник національний

ГОНЧА́РСТВА УКРАЇ́НСЬКОГО МУЗЕ́Й-ЗАПОВІ́ДНИК Національний – всеукраїнський центр дослідження, збереження й популяризації гончарської спадщини України. Створ. 1989 на базі Музею гончарства (засн. 1986) в смт Опішня Зіньків. р-ну Полтав. обл. Від 2001 – національний...


Греків Приазов’я музей історії і етнографії

ГРЕ́КІВ ПРИАЗО́В’Я МУЗЕ́Й ІСТО́РІЇ І ЕТНОГРА́ФІЇ Відкрито 1987 у смт Сартана (Маріупол. міськрада Донец. обл.). Засн. і дир. – І. Папуш. Підпорядк. відділу культури Маріупол. міськвиконкому. Від 1990 – нар., від 1992 – філія Маріупол. краєзнав. музею...


Гончара Олеся літературно-меморіальний музей-садиба

ГОНЧАРА́ ОЛЕ́СЯ Літературно-меморіальний музей-садиба Створ. 2000 в с. Сухе Кобеляц. р-ну Полтав. обл. з ініціативи дружини письменника В. Гончар та історика П. Тронька. Розміщ. у хаті...


Грушевського Михайла Історико-меморіальний музей у Києві

ГРУШЕ́ВСЬКОГО МИХА́ЙЛА Історико-меморіальний музей у Києві Засн. 1992 як філія Музею історії міста Києва, відкритий для відвідувачів 2006 за участі Президента України В. Ющенка. Експозиція розміщена у мемор. будинку по вул. Паньківська...


Головний військово-історичний музей-архів (ГВІМА) армії УНР

ГОЛОВНИ́Й ВІЙСЬКО́ВО-ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й-АРХІ́В (ГВІМА) А́РМІЇ УНР – архівна установа. Створ. під час перебування Уряду УНР на еміграції у Польщі з метою зібрання, упорядкування, реєстрації та збереження наказів, реляцій, щоденників бойових подій...


Гончара Івана музей Український центр народної культури

«ГОНЧАРА́ ІВА́НА МУЗЕ́Й» Український центр народної культури Засн. 1957 у Києві І. Гончарем як приват. музей (колекція нар. мист-ва, українознавча б-ка, архів...


Ганнина пустинь Чернігівский обласний історико-меморіальний музей-заповідник П. Куліша

«ГА́ННИНА ПУ́СТИНЬ» Чернігівський обласний історико-меморіальний музей-заповідник П. Куліша Засн. 2002 у с. Оленівка Борзнян. р-ну Черніг. обл. на місці колишнього х. Мотронівка...