Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  5

Громадська думка

ГРОМА́ДСЬКА ДУ́МКА – сукупність загальновизнаних і узвичаєних у певному суспільстві уявлень, оцінок, суджень щодо суспільно значущих явищ, подій, особистостей, проблем тощо. Поняттям «Г. д.» оперують в соц. науках...


Громадська думка

«ГРОМА́ДСЬКА ДУ́МКА» – щоденна політична, економічна і літературна газета. Виходила від 31 грудня 1905 до 18 серпня 1906 (загалом 190 номерів) у Києві. Наклад – до 5-ти тис. прим. Ред.-видавець – В. Леонтович (№ 1–104)...


Громадська думка

«ГРОМА́ДСЬКА ДУ́МКА» – часопис СВУ. Видавався 1915–18 для полонених українців у таборі м. Венцлар (Німеччина), усього 170 чисел. До 1917 виходив під назвою «Просвітний листок»...


Громадська думка

«ГРОМА́ДСЬКА ДУ́МКА» – щоденна газета національно-консервативного спрямування. Видавець і ред. – Т. Ковтун. Виходила у м. Владивосток (РФ) від 2 липня 1921. Газета подавала інформацію про події у сусп.-культур., громад. й політ. житті України та укр. громад...


Громадська думка

«ГРОМА́ДСЬКА ДУ́МКА» – міська газета. Виходить щотижня у м. Комсомольськ Полтав. обл. укр. і рос. мовами. Засн. у березні 1991 міською радою. Наклад – 2,5 тис. прим. Розповсюджується на тер. Комсомольська і навколиш. сіл. Висвітлює соц.-екон....