Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  4

Грошова реформа

ГРОШОВА́ РЕФО́РМА – заходи державних органів управління, спрямовані на кардинальні зміни існуючої системи грошового обігу. Г. р. є, зокрема, створення незалеж. нац. грош. системи, випуск в обіг нової грош. одиниці...


Грошова база

ГРОШОВА́ БА́ЗА – гроші, випущені в обіг центральним банком у національній валюті, що становлять основу для грошової системи країни і подальшої мультиплікації грошей. В умовах золотого стандарту Г. б. дорівнювала величині золотих резервів...


Грошова маса

ГРОШОВА́ МА́СА – загальна сукупність грошей і прирівняних до них платіжних засобів, що знаходяться у суб’єктів господарювання і обслуговують реалізацію валового внутрішнього продукту. У Г. м. входять готівкові, безготівкові...


Грошова система

ГРОШОВА́ СИСТЕ́МА – форма організації грошового обігу, встановлена державою. Г. с. є однією з гол. ознак кожної держави, яка визначається її сусп. ладом і станом екон. розвитку. В основі Г. с. лежать: грош. одиниця...