Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  5

Гірнича промисловість

ГІРНИ́ЧА ПРОМИСЛО́ВІСТЬ – комплекс галузей важкої промисловості з розвідування родовищ, видобування і збагачування корисних копалин. Осн. групи Г. п.: паливодобувна (видобування вугілля, нафти, сланцю, торфу, природ. газу)...


Газова промисловість

ГА́ЗОВА ПРОМИСЛО́ВІСТЬ – галузь господарського комплексу, що здійснює розвідку та експлуатацію родовищ природного газу, зберігання газу, транспортування по газопроводах, газозабезпечення промислових виробництв та комунального сектору...


Гумоазбестова промисловість

ГУМОАЗБЕ́СТОВА ПРОМИСЛО́ВІСТЬ – підгалузь нафтохімічної промисловості, на підприємствах якої виготовляють гумотехнічні й азбестотехнічні вироби на основі різних типів синтетичного та натурального каучуків із застосуванням технічного вуглецю...


Гідролізна промисловість

ГІДРО́ЛІЗНА ПРОМИСЛО́ВІСТЬ – галузь промисловості, що об’єднує виробництва, які базуються на хімічному переробленні рослинних матеріалів шляхом каталітичного перетворення полісахаридів у моносахариди. З нехарч. рослин. сировини (відходів лісозаготівлі...


Гірничохімічна промисловість

ГІРНИЧОХІМІ́ЧНА ПРОМИСЛО́ВІСТЬ – підгалузь добувної промисловості. Включає видобування, збагачення та первинну переробку мінерал. сировини для хім. пром-сті: апатитової і фосфорит. руди, природ. калійних солей та природ. руд...