Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  11

Державні цінні папери

ДЕРЖА́ВНІ ЦІ́ННІ ПАПЕ́РИ – вид боргових емісійних цінних паперів...


Державні видатки

ДЕРЖА́ВНІ ВИДА́ТКИ – грошові витрати держави в особі її центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, здійснювані для виконання закріплених за нею суспільством функцій. Осн. принципами орг-ції Д. в. є плановість, цілеспрямованість...


Державні доходи

ДЕРЖА́ВНІ ДОХО́ДИ – сукупність різних видів грошових надходжень до фондів держави для фінансування виконуваних нею завдань і функцій. За порядком формування розрізняють централізов. і децентралізов. Д. д. До централізов. належать кошти...


Державні свята

ДЕРЖА́ВНІ СВЯТА́ – встановлені законодавством держави святкові дні, пов’язані з видатними історичними, релігійними і традиційними датами. В Україні Д. с. є дні: 1 січня – Новий рік, 7 січня – Різдво Христове, 8 березня – Міжнар. жін. день...


Державні цільові програми

ДЕРЖА́ВНІ ЦІЛЬОВІ́ ПРОГРА́МИ – головний засіб реалізації державної політики у пріоритетних напрямках соціально-економічного, екологічного, науково-технологічного...


Державні соціальні стандарти

...

Державні символи України

ДЕРЖА́ВНІ СИ́МВОЛИ УКРАЇ́НИ – встановлені Конституцією України особливі розпізнавальні знаки, що склались історично й уособлюють національний суверенітет і самобутність держави. У ст. 20 Конституції Д. с. У. визначені Держ. Прапор...


Державні премії України

ДЕРЖА́ВНІ ПРЕ́МІЇ УКРАЇ́НИ – один із видів державних нагород України. Д. п. У. відзначають за вагомий внесок у розвиток науки, техніки, літ-ри, мист-ва й арх-ри. До них належать Д. п. У. в галузі н. і т., арх-ри...


Державні премії СРСР

ДЕРЖА́ВНІ ПРЕ́МІЇ СРСР – щорічні нагороди, які від імені радянської держави вручали за видатні досягнення у певній галузі діяльності, а також за високі здобутки у соціалістичному змаганні.

Гол. держ. відзнаками СРСР були Ленін. премії...


Державні нагороди України

ДЕРЖА́ВНІ НАГОРО́ДИ УКРАЇ́НИ – вищі форми відзначення громадян України, іноземців та осіб без громадянства за видатні заслуги перед Україною.

Нагороди УНР, ЗУНР...


Державні нагороди СРСР

ДЕРЖА́ВНІ НАГОРО́ДИ СРСР – ордени, медалі та почесні звання, встановлені відповідно до Конституції СРСР Президією ВР СРСР для відзначення окремих осіб і колективів за особливі трудові та військові заслуги. Кожен орден мав статут...