Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  29

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. О. Гончара – вищий навчальний заклад. Засн. 1918 як Катеринослав. (від 1926 – Дніпроп.) держ. ун-т на базі Вищих жін. курсів. 1920–33 – ІНО. Від 2000 – нац., від 2008 – ім. О. Гончара. В Ун-ті діють 20 ф-тів, серед них – геол.-геогр....


Донецький національний університет

ДОНЕ́ЦЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад. Засн. 1937 як Сталін. (від 1961 – Донец.) пед. ін-т, від 1965 – Донец. держ. ун-т, від 2000 – сучасна назва. На 12-ти ф-тах навч. понад 12 тис. студентів за 39-ма спеціальностями...


Донецький національний технічний університет

ДОНЕ́ЦЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ ТЕХНІ́ЧНИЙ УНІВЕPСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців інженерно-технічного профілю. Засн. 1921 у м. Юзівка (нині Донецьк) як гірн. технікум. Від 1926 – гірн. ін-т, від 1935 – індустр. ін-т, від 1960 – політех. ін-т...


Донецький національний медичний університет iм. М. Горького

ДОНЕ́ЦЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ МЕДИ́ЧНИЙ УНIВЕРСИТЕ́Т iм. М. Горького – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку лікарів. Засн. 1930 як Сталін. (від 1961 – Донец.) мед. iн-т, від 1934 – iм. М. Горького, від 1994 – ун-т...


Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. В. Лазаряна

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ЗАЛІЗНИ́ЧНОГО ТРА́НСПОРТУ ім. В. Лазаряна – вищий навчальний заклад...


Державної податкової служби України Національний університет

...

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського

ДОНЕ́ЦЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ЕКОНО́МІКИ І ТОРГІ́ВЛІ ім. М. Туган-Барановського – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців у галузях економіки, торгівлі та підприємництва. Засн. 1920 у Києві як вищий кооп. технікум...


Дніпровський Іван

ДНІПРО́ВСЬКИЙ Іван (справж. – Шевченко Іван Данилович; ін. псевд. – Жан, Сам, Кожушко, Т. Кобзаренко, Лусь Олесь; 25. 02(09. 03). 1895, с. Каланчак Дніпров. пов. Таврій. губ., нині смт Херсон. обл. – 01. 12. 1934, м. Ялта, нині АР Крим...


Дніпровський каскад ГЕС

ДНІПРО́ВСЬКИЙ КАСКА́Д ГЕС – шість гідро- та одна гідроакумулююча електростанції на Дніпрі...


Дніпровський буровугільний басейн

ДНІПРО́ВСЬКИЙ БУРОВУ́ГІЛЬНИЙ БАСЕ́ЙН – група родовищ бурого вугілля в центральній частині України, в середній течії Дніпра. Простягається в основному на Правобережжі, на тер. Вінн., Житомир., Київ., Черкас., Кіровогр., Дніпроп., Запоріз....


Дніпровський проектний інститут

...

Дніпровський машинобудівний завод

...

Дніпровський автобусний завод

...

Дніпровський крохмале-патоковий комбінат

...

Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф. Дзержинського

...

Дніпровський союз споживчих товариств (Дніпросоюз)

...

Дудник Олеся Віталіївна

ДУ́ДНИК Олеся Віталіївна (15. 08. 1974, м. Дніпродзержинськ Дніпроп. обл.) – спортсменка (спортивна гімнастика). М. сп. міжнар. кл. (1988). Засл. м. сп. (1989). Закін. Кіровогр. пед. ін-т (1995). Чемпіонка світу (м. Штуттґарт, Німеччина, 1989) у команді та в опорному стрибку...


Джураєва Олеся Тимурівна

ДЖУРА́ЄВА Олеся Тимурівна (16. 08. 1982, Душанбе) – графік. Чл. НСХУ (2008). Навч. у приват. майстерні О. Стратійчук (2002–06), закін. Київ. ін-т декор.-приклад. мист-ва і дизайну (2006; викл. Т. Божко, В. Савін). Учасниця всеукр....


Довженка Олександра Національний центр

ДОВЖЕ́НКА ОЛЕКСА́НДРА Національний центр Засн. 1994. Організац. становлення розпочалося 1996 на базі Київ. кінокопіювал. ф-ки. Чл. Міжнар. асоц. кіноархівів (2006). У Центрі у спец. сховищах зібрано негативи й позитиви вітчизн. і зарубіж. ігрових та анімац. фільмів...


Деснянсько-Старогутський національний природний парк

ДЕСНЯ́НСЬКО-СТАРОГУ́ТСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ ПРИРО́ДНИЙ ПАРК – поліфункціональна природоохоронна територія природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. Знаходиться у Середино-Буд. р-ні Сум. обл. Пл. 16 127,1 га...


Давній Галич Національний історико-культурний заповідник

...

Донбаський державний технічний університет

ДОНБА́СЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ТЕХНІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців інженерно-технічного профілю. Засн. 1957 у м. Ворошиловськ Ворошиловгр. обл. (1961–92 – Комунарськ...


Донецький державний університет управління

ДОНЕ́ЦЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т УПРАВЛІ́ННЯ – вищий навчальний заклад. Засн. 1992 у Донецьку на базі Ін-ту підвищення кваліфікації керів. працівників і фахівців Держвуглепрому СРСР як академія упр., від 2004 – сучасна назва. У структурі Ун-ту 8 ф-тів (менеджменту...


Донецький університет економіки і права

ДОНЕ́ЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ЕКОНО́МІКИ ТА ПРА́ВА – приватний вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців у галузі економіки та права. Засн. 1992 як Донец. ін-т економіки та госп. права. Від 2004 – сучасна назва. У його структурі – 5 ф-тів (екон., обліково-фінанс....


Дніпропетровський університет економіки та права

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ЕКОНО́МІКИ ТА ПРА́ВА – вищий навчальний заклад недержавної форми власності, що здійснює підготовку фахівців у галузі економіки, менеджменту, торгівлі та комерційної діяльності, психології, права...


Дніпродзержинський державний технічний університет

ДНІПРОДЗЕРЖИ́НСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ТЕХНІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад...


Дніпропетровський державний аграрний університет

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ АГРА́РНИЙ УНIВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад...


Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ВНУ́ТРІШНІХ СПРАВ – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців для органів внутрішніх справ. Засн. 1966 у Дніпропетровську як спец. середня школа міліції. Від 1992 – уч-ще міліції, від 1997 – юрид. ін-т...


Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка

ДРОГО́БИЦЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ПЕДАГОГІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. І. Франка – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку вчителів. Засн. 1940 як Дрогоб. учит. ін-т (нині Львів. обл.), від 1952 – пед....