Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  82

Дніпропетровський історичний музей ім. Д. Яворницького

...

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. О. Гончара – вищий навчальний заклад. Засн. 1918 як Катеринослав. (від 1926 – Дніпроп.) держ. ун-т на базі Вищих жін. курсів. 1920–33 – ІНО. Від 2000 – нац., від 2008 – ім. О. Гончара. В Ун-ті діють 20 ф-тів, серед них – геол.-геогр....


Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. В. Лазаряна

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ЗАЛІЗНИ́ЧНОГО ТРА́НСПОРТУ ім. В. Лазаряна – вищий навчальний заклад...


Дніпропетровський художній музей

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ХУДО́ЖНІЙ МУЗЕ́Й Засн. у квітні 1914 як Катеринослав. картинна галерея (нині Дніпропетровськ). З ініціативи місц. художників і педагогів П. Окулова, О. Лукашевича, М. Моргунова, І. Горбоносова 1901 розпочато формування колекції...


Доманівський історичний музей

ДОМАНІ́ВСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1976 у смт Доманівка Микол. обл. Знаходиться у приміщенні старовин. маєтку поміщиків Доманецьких (2-а пол. 19 ст.). Підпорядк. рай. відділу культури. Осн. види діяльності: проведення екскурсій, виставок. У фондах музею 1146 експонатів...


Дніпропетровський метрополітен

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕ́Н – підприємство міського електро-транспорту. Підпорядк. Мін-ву транспорту та зв’язку України. Розташ. у Дніпропетровську. Введено в експлуатацію в грудні 1995. Має одну лінію (Центрально-Заводська) довж. 7,76 км...


Дніпропетровський район

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ РАЙО́Н – район, що знаходиться у центральній частині Дніпропетровської області. Утвор. 1965. Пл. 1,4 км2. Насел. (без Дніпропетровська) 77 868 осіб (2001, складає 98,1 % до 1989): українців – 80,3 %, росіян – 14,9 %...


Дніпропетровський завод Верстатобудівельник

...

Дніпропетровський державний цирк

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ЦИРК – культурна установа. Засн. наприкінці 19 ст. у м. Катеринослав (нині Дніпропетровськ) як Катеринослав. цирк у приміщенні, збудованому Ж. Труцці (існувало до 1929). Від 1932 функціонував цирк-шапіто...


Дніпропетровський стрілочний завод

...

Дніпропетровський тепловозоремонтний завод

«ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМО́НТНИЙ ЗАВО́Д» – підприємство з ремонту тепловозів і колісних пар до них. Розташ. у Дніпропетровську. У структурі – 4 осн. (складал., дизел., електроапарат., колісно-візк.), 3 заготівел. (ковал., ливар....


Дніпропетровський трубний завод

...

Дніпропетровський агрегатний завод

«ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ АГРЕГА́ТНИЙ ЗАВО́Д» – підприємство машинобудівної галузі промисловості. Засн. 1926 як майстерня з виготовлення навч. наоч. приладдя і слюсар. устаткування. Від 1932 – верстатобуд. з-д № 2...


Дніпропетровський річковий порт

«ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ РІЧКОВИ́Й ПОРТ» – підприємство, що належить до галузі річкового транспорту. Розташ. на Дніпрі у Дніпропетровську. Засн. 1797 як пристань Новоросійськ (1802–1926 – Катеринослав), яку використовували для обслуговування пасажирів...


Дніпропетровський олійноекстракційний завод

...

Дніпропетровський меблевий комбінат

...

Дніпропетровський лакофарбний завод

...

Дніпропетровський комбайновий завод

...

Дніпропетровський кінний завод № 65

...

Дніпропетровський цементний завод

...

Дніпропетровський завод Прогрес

«ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ЗАВО́Д “ПРОГРЕ́С”» – підприємство меблевої галузі промисловості. Розташ. у Дніпропетровську. Засн. 1973. У 1970–80-х рр. «Д. з. “П.”» виготовляв товари нар. споживання, метал. фурнітуру для буд. орг-цій...


Дніпропетровський приладобудівний завод

«ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИ́Й ЗАВО́Д» – підприємство з виготовлення, впровадження та сервісного обслуговування приладів облі- ку. Розташ. у Дніпропетровську. Засн. 1970 як ВО комунал. устаткування «Дніпрокомунмаш»...


Дніпропетровський завод електротехнічного обладнання

...

Дніпропетровський пивоварний завод Дніпро

«ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ПИВОВА́РНИЙ ЗАВО́Д “ДНІПРО́”» – підприємство харчової та переробної галузей промисловості. Засн. 1971 як Дніпроп. пивобезалкогол. комбінат «Дніпро», від 2000 – сучасна назва. 1992–94 – орендне, 1999–2000 – колективне підпр-во, 2000–03 – ТОВ...


Дніпропетровський університет економіки та права

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ЕКОНО́МІКИ ТА ПРА́ВА – вищий навчальний заклад недержавної форми власності, що здійснює підготовку фахівців у галузі економіки, менеджменту, торгівлі та комерційної діяльності, психології, права...


Дніпропетровський завод прокатних валків

...

Дніпропетровський завод шахтної автоматики

...

Дніпропетровський комбінат харчових концентратів

...

Дніпропетровський державний аграрний університет

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ АГРА́РНИЙ УНIВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад...


Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського (ДМЗ)

«ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІ́ЙНИЙ ЗАВО́Д ім. Петровського» («ДМЗ») – підприємство гірничо-металургійного комплексу України. У складі «ДМЗ» – домен. (3 доменні печі об’ємом 700, 1033, 1033 м3)...


Дніпропетровський театрально-художній коледж

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ТЕАТРА́ЛЬНО-ХУДО́ЖНІЙ КО́ЛЕДЖ Засн. 1997 на базі Дніпроп. худож. ім. Є. Вучетича (діяло від 1925) і театр. (діяло від 1939) уч-щ. Підпорядк. Мін-ву культури і туризму України. У структурі коледжу – театр., хореогр....


Дніпропетровський робітничий оперний театр

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ РОБІТНИ́ЧИЙ О́ПЕРНИЙ ТЕА́ТР – культурно-освітня установа. Засн. 1931. Відкрився оперою «Яблуневий полон» О. Чишка. Значну увагу приділяв постановці вистав світ. класич. спадщини: «Аїда» Дж. Верді (1932), «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччіні (1933)...


Дніпропетровський металургійний завод ім. Комінтерну (Комінмет)

«ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІ́ЙНИЙ ЗАВО́Д ім. Комінтерну» (Комінмет) – підприємство чорної металургії. Розташ. у Дніпропетровську. Засн. 1899 бельг. підприємцями братами Г. і Ш. Шодуар як підпр-во (з-д «Шодуар В») з виготовлення покрівел. і хвильового прокату...


Дніпропетровський обласний український молодіжний театр

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ОБЛАСНИ́Й УКРАЇ́НСЬКИЙ МОЛОДІ́ЖНИЙ ТЕА́ТР – культурно-освітня установа. Створ. 1997 об’єднанням Дніпроп. театру ляльок і укр. ТЮГу ім. Ленін. комсомолу. Перший засн. 1939 як Дніпроп. пересув. театр ляльок. Ініціатори орг-ції – реж. Б. Оселедчик...


Дніпропетровський інститут професійного розвитку та освіти

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т ПРОФЕСІ́ЙНОГО РО́ЗВИТКУ ТА ОСВІ́ТИ – навчальний заклад, що здійснює підготовку...


Дніпропетровський науково-виробничий комплекс Електровозобудування

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ НАУКО́ВО-ВИРОБНИ́ЧИЙ КО́МПЛЕКС «ЕЛЕКТРОВОЗОБУДУВА́ННЯ» – підприємство машинобудівної галузі промисловості. Розташ. у Дніпропетровську. Підпорядк. Мін-ву пром. політики України. У структурі – металург. (ковальський і ливар. цехи), складал....


Дніпропетровський завод металоконструкцій ім. І. Бабугкіна (ДЗМК)

...

Дніпропетровський будинок органної та камерної музики

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ БУДИ́НОК ОРГА́ННОЇ ТА КА́МЕРНОЇ МУ́ЗИКИ Засн. 1987. Підпорядк. Мін-ву культури і туризму України. Розташ. у приміщенні Брян. Микол. церкви (збуд. 1915 на тер. Брян. з-ду, пам’ятка арх-ри нац. значення)...


Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ВНУ́ТРІШНІХ СПРАВ – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців для органів внутрішніх справ. Засн. 1966 у Дніпропетровську як спец. середня школа міліції. Від 1992 – уч-ще міліції, від 1997 – юрид. ін-т...


Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ ІНСТИТУ́Т СУДО́ВИХ ЕКСПЕРТИ́З – науково-експертна установа. Підпорядк. МЮ України. Засн. 2002 із сучас. назвою на базі Дніпроп. відділ. Харків. НДІ судових експертиз...


Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ МЕДИ́ЧНИЙ ІНСТИТУ́Т ТРАДИЦІ́ЙНОЇ І НЕТРАДИЦІ́ЙНОЇ МЕДИЦИ́НИ – вищий навчальний заклад...


Дніпропетровський державний академічний театр опери та балету

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ТЕА́ТР О́ПЕРИ ТА БАЛЕ́ТУ – культурно-освітня установа. Засн. 1974. Фундатори – М. Литвиненко (дир.), П. Варивода (гол. диригент), А. Лимарев (гол. реж.)...


Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ІНСТИТУ́Т ФІЗИ́ЧНОЇ КУЛЬТУ́РИ І СПО́РТУ – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців у галузях фізичного виховання і спорту...


Дніпропетровський державний театр російської драми ім. М. Горького

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ТЕА́ТР РОСІ́ЙСЬКОЇ ДРА́МИ ім. М. Горького – культурно-освітня установа. Засн. 1927, коли на прохання виконкому міськради сформовано «сезонну рос. драму з сучас. репертуаром», основу якої склала трупа Моск. Малого театру...


Дніпропетровський завод кранів та засобів механізації Дніпрокран

...

Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів (Дніпровагонрембуд)

...

Дніпропетровський академічний український музично-драматичний театр ім. Т. Шевченка

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ УКРАЇ́НСЬКИЙ МУЗИ́ЧНО-ДРАМАТИ́ЧНИЙ ТЕА́ТР ім. Т. Шевченка – культурно-освітня установа. Засн. 1918 у Києві як Держ. драм. театр, 1919 перейменов. на 1-й Держ. драм. театр УСРР ім. Т. Шевченка. 1921–26 – гастрольна діяльність...


Донецький національний університет

ДОНЕ́ЦЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад. Засн. 1937 як Сталін. (від 1961 – Донец.) пед. ін-т, від 1965 – Донец. держ. ун-т, від 2000 – сучасна назва. На 12-ти ф-тах навч. понад 12 тис. студентів за 39-ма спеціальностями...


Довженка Олександра Національний центр

ДОВЖЕ́НКА ОЛЕКСА́НДРА Національний центр Засн. 1994. Організац. становлення розпочалося 1996 на базі Київ. кінокопіювал. ф-ки. Чл. Міжнар. асоц. кіноархівів (2006). У Центрі у спец. сховищах зібрано негативи й позитиви вітчизн. і зарубіж. ігрових та анімац. фільмів...


Донецький національний технічний університет

ДОНЕ́ЦЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ ТЕХНІ́ЧНИЙ УНІВЕPСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців інженерно-технічного профілю. Засн. 1921 у м. Юзівка (нині Донецьк) як гірн. технікум. Від 1926 – гірн. ін-т, від 1935 – індустр. ін-т, від 1960 – політех. ін-т...


Донецький національний медичний університет iм. М. Горького

ДОНЕ́ЦЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ МЕДИ́ЧНИЙ УНIВЕРСИТЕ́Т iм. М. Горького – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку лікарів. Засн. 1930 як Сталін. (від 1961 – Донец.) мед. iн-т, від 1934 – iм. М. Горького, від 1994 – ун-т...


Деснянсько-Старогутський національний природний парк

ДЕСНЯ́НСЬКО-СТАРОГУ́ТСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ ПРИРО́ДНИЙ ПАРК – поліфункціональна природоохоронна територія природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. Знаходиться у Середино-Буд. р-ні Сум. обл. Пл. 16 127,1 га...


Давній Галич Національний історико-культурний заповідник

...

Державної податкової служби України Національний університет

...

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського

ДОНЕ́ЦЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ЕКОНО́МІКИ І ТОРГІ́ВЛІ ім. М. Туган-Барановського – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців у галузях економіки, торгівлі та підприємництва. Засн. 1920 у Києві як вищий кооп. технікум...


Даля В. І. Літературний музей

ДА́ЛЯ В. І. Літературний музей Засн. 1986 як відділ Ворошиловгр. краєзнав. музею під назвою «Будинок-музей В. Даля»; від 1990 – філія Луганська історії і культури міста музею із сучас. назвою. Розташ. у будинку, де народився лексикограф, письменник...


Дворічанський краєзнавчий музей

ДВОРІЧА́НСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1992 у смт Дворічна Харків. обл. з ініціативи райради ветеранів як музей на громад. засадах. Від 2000 – державний. Підпорядк. відділу культури Дворічан. райдержадміністрації. Експозиції музею розповідають про Дворічанщину...


Деражнянський краєзнавчий музей

ДЕРАЖНЯ́НСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1977 у смт Деражня (нині місто) Хмельн. обл. Підпорядк. рай. відділу культури та туризму. Внаслідок проведеної 2005 реекспозиції у музеї створ. розділи: «Географічне положення краю», «Природа краю», «З глибини віків»...


Державний музей авіації

ДЕРЖА́ВНИЙ МУЗЕ́Й АВІА́ЦІЇ Засн. 2001 у Києві...


Державний політехнічний музей

...

Державний природознавчий музей

ДЕРЖА́ВНИЙ ПРИРОДОЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й НАНУ Створ. 1869 у Львові орнітологом В. Дідушицьким (очолював до 1899) на основі колекцій мінералів та гір. порід Зх. Карпат, а також палеофауниюрського періоду з Келец.-Сандомир. кряжа...


Дунаєвецький краєзнавчий музей

ДУНАЄВЕ́ЦЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1986 у м. Дунаївці Хмельн. обл. як музей на громад. засадах. Від 1989 – філія Хмельн. обл. краєзнав. музею, від 1996 – Дунаєвец. істор. музей...


Драбівський краєзнавчий музей

ДРА́БІВСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1967 у смт Драбів Черкас. обл. як музей на громад. засадах. Від 1970 – народний, від 1992 – сучасна назва. Підпорядк. райвідділу культури. Будинок, в якому знаходиться музей...


Денисівський краєзнавчий музей

ДЕНИ́СІВСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1967 у с. Денисів Козів. р-ну Терноп. обл. з ініціативи письменниці-односельчанки І. Блажкевич. Від 1989 – народний...


Добровеличківський краєзнавчий музей

ДОБРОВЕЛИ́ЧКІВСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1985 як музей на громад. засадах. Від 1989 – держ. Підпорядк. райвідділу культури. До поч. 1990-х рр. тут діяла самодіял. кіностудія «Пам’ять», учасники якої відзняли понад 100 фільмів з історії рідного краю...


Джанкойський історико-краєзнавчий музей

ДЖАНКО́ЙСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1997 у с. Побєдне Джанкой. р-ну АР Крим. Підпорядк. рай. відділу культури та туризму. Є культ.-осв. та н.-д. установою, осн. призначення якої полягає у вивченні, збереженні і використанні пам’яток природи...


Долинського району Історії музей

ДОЛИ́НСЬКОГО РАЙО́НУ ІСТО́РІЇ Музей Засн. 1967 у м. Долинська Кіровогр. обл. як музей на громад. засадах. Тривалий час розміщувався в одній кімнаті, у 1990-х рр. не працював. Від 2002 – самостій. заклад...


Дебальцева історії міста Музей

ДЕБА́ЛЬЦЕВА ІСТО́РІЇ МІ́СТА Музей Створ. 1967 у м. Дебальцеве Донец. обл. як нар. музей. Від 1998 – сучасна назва. У фондах музею – 2,2 тис. експонатів, зокрема колекція документів та фотографій поч. 20 ст., особисті речі видатних дебальцівців, твори нар. мист-ва, нар. одяг...


Дубровицький історико-етнографічний музей

ДУБРО́ВИЦЬКИЙ ІСТО́РИКО-ЕТНОГРАФІ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Створ. 1957 у м. Дубровиця Рівнен. обл. як істор.-краєзнав. музей на громад. засадах. Від 2005 – сучасна назва. Підпорядк. райвідділу культури. Експозиція музею побудована за хронол. принципом...


Дніпродзержинська історії міста музей

ДНІПРОДЗЕРЖИ́НСЬКА ІСТО́РІЇ МІ́СТА Музей Підпорядк. упр. культури Дніпродзержин. міськради Дніпроп. обл. Засн. 1927 як Музей революції. Першу експозицію відкрито 1931 у Будинку політпросвіти міськкому партії. Поряд з матеріалами, які розкривали рев. події у місті...


Дружківський міський художній музей

ДРУЖКІ́ВСЬКИЙ МІСЬКИ́Й ХУДО́ЖНІЙ МУЗЕ́Й Створ. 1984. Від 1986 – державний; відділ Донец. ХМ. Від 1992 – самост. музей. Фонд – понад 1500 од. зберігання. Серед експонатів – твори В. Сахненка, В. Марка, художників Дружків. фарфор. з-ду, розписані солями роботи В. Ковальчука...


Донецький обласний художній музей

ДОНЕ́ЦЬКИЙ ОБЛАСНИ́Й ХУДО́ЖНІЙ МУЗЕ́Й Засн. у м. Сталіно (нині Донецьк) у вересні 1939 як Музей образотвор. мист-в. Основу його колекції склали твори...


Донецький обласний краєзнавчий музей

ДОНЕ́ЦЬКИЙ ОБЛАСНИ́Й КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1924 у м. Сталіно (нині Донецьк). У 1930–40-х рр. функціонував як музей icторії революції, в ньому переважали колекції з icтоpiї робітн. руху – листівки парт. орг-цій...


Диканський історико-краєзнавчий музей ім. Д. Гармаша

ДИКА́НСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й ім. Д. Гармаша Засн. 1959 у смт Диканька Полтав. обл. з ініціативи вчителя історії Т. Перцюка при заг.-осв. школі як музей на громад. засадах. Від 1967 – нар., від 1978 – держ. Від 1999 носить ім’я свого будівничого і дир....


Донецької залізниці історії та розвитку Музей

...

Долинський педагогічно-меморіальний музей А. Макаренка

...

Довженка О. П. Сосницький літературно-меморіальний музей

ДОВЖЕ́НКА О. П. Сосницький літературно-меморіальний музей Засн. 1960 у смт Сосниця як філіал Черніг. істор. музею в будинку...


Довбуша Олекси Історико-меморіальний музей

ДО́ВБУША ОЛЕ́КСИ Історико-меморіальний музей Засн. 1995 у Івано-Франківську на основі матеріалів, зібраних В. Грабовецьким, який відтоді є його директором. Нині у фондах музею 885 експонатів...


Державний музей українсько-руської культури

ДЕРЖА́ВНИЙ МУЗЕ́Й УКРАЇ́НСЬКО-РУ́СЬКОЇ КУЛЬТУ́РИ Засн. 1956 у м. Пряшів (нині Словаччина) як філія Пряшів. краєзнав. музею. 1957 переміщ. у Меджилаборці, 1958 повернутий у Пряшів, 1960 перенесено у с. Красний Брід (округ Меджилаборці) під назвою «Сх.-словац. укр. музей»...


Державної прикордонної служби України Центральний музей

ДЕРЖА́ВНОЇ ПРИКОРДО́ННОЇ СЛУ́ЖБИ УКРАЇ́НИ Центральний музей Засн. 1996 у Києві як Центр. музей Прикордон. військ України. Від 2003 – сучасна назва. Базою для створення стали фонди музею Червонопрапор. Зх. прикордон. округу колиш. СРСР; предмети...


Стр. 1 | 2        1    2    Наступна