Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  74

Дніпропетровський трубний завод

...

Дніпропетровський олійноекстракційний завод

...

Дніпропетровський кінний завод № 65

...

Дніпропетровський завод Верстатобудівельник

...

Дніпропетровський цементний завод

...

Дніпропетровський лакофарбний завод

...

Дніпропетровський завод Прогрес

«ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ЗАВО́Д “ПРОГРЕ́С”» – підприємство меблевої галузі промисловості. Розташ. у Дніпропетровську. Засн. 1973. У 1970–80-х рр. «Д. з. “П.”» виготовляв товари нар. споживання, метал. фурнітуру для буд. орг-цій...


Дніпропетровський комбайновий завод

...

Дніпропетровський агрегатний завод

«ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ АГРЕГА́ТНИЙ ЗАВО́Д» – підприємство машинобудівної галузі промисловості. Засн. 1926 як майстерня з виготовлення навч. наоч. приладдя і слюсар. устаткування. Від 1932 – верстатобуд. з-д № 2...


Дніпропетровський тепловозоремонтний завод

«ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМО́НТНИЙ ЗАВО́Д» – підприємство з ремонту тепловозів і колісних пар до них. Розташ. у Дніпропетровську. У структурі – 4 осн. (складал., дизел., електроапарат., колісно-візк.), 3 заготівел. (ковал., ливар....


Дніпропетровський приладобудівний завод

«ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИ́Й ЗАВО́Д» – підприємство з виготовлення, впровадження та сервісного обслуговування приладів облі- ку. Розташ. у Дніпропетровську. Засн. 1970 як ВО комунал. устаткування «Дніпрокомунмаш»...


Дніпропетровський стрілочний завод

...

Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського (ДМЗ)

«ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІ́ЙНИЙ ЗАВО́Д ім. Петровського» («ДМЗ») – підприємство гірничо-металургійного комплексу України. У складі «ДМЗ» – домен. (3 доменні печі об’ємом 700, 1033, 1033 м3)...


Дніпропетровський завод шахтної автоматики

...

Дніпропетровський завод електротехнічного обладнання

...

Дніпропетровський пивоварний завод Дніпро

«ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ПИВОВА́РНИЙ ЗАВО́Д “ДНІПРО́”» – підприємство харчової та переробної галузей промисловості. Засн. 1971 як Дніпроп. пивобезалкогол. комбінат «Дніпро», від 2000 – сучасна назва. 1992–94 – орендне, 1999–2000 – колективне підпр-во, 2000–03 – ТОВ...


Дніпропетровський завод прокатних валків

...

Дніпропетровський металургійний завод ім. Комінтерну (Комінмет)

«ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІ́ЙНИЙ ЗАВО́Д ім. Комінтерну» (Комінмет) – підприємство чорної металургії. Розташ. у Дніпропетровську. Засн. 1899 бельг. підприємцями братами Г. і Ш. Шодуар як підпр-во (з-д «Шодуар В») з виготовлення покрівел. і хвильового прокату...


Дніпропетровський завод металоконструкцій ім. І. Бабугкіна (ДЗМК)

...

Дніпропетровський завод кранів та засобів механізації Дніпрокран

...

Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів (Дніпровагонрембуд)

...

Дніпропетровський район

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ РАЙО́Н – район, що знаходиться у центральній частині Дніпропетровської області. Утвор. 1965. Пл. 1,4 км2. Насел. (без Дніпропетровська) 77 868 осіб (2001, складає 98,1 % до 1989): українців – 80,3 %, росіян – 14,9 %...


Дніпропетровський метрополітен

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕ́Н – підприємство міського електро-транспорту. Підпорядк. Мін-ву транспорту та зв’язку України. Розташ. у Дніпропетровську. Введено в експлуатацію в грудні 1995. Має одну лінію (Центрально-Заводська) довж. 7,76 км...


Дніпропетровський художній музей

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ХУДО́ЖНІЙ МУЗЕ́Й Засн. у квітні 1914 як Катеринослав. картинна галерея (нині Дніпропетровськ). З ініціативи місц. художників і педагогів П. Окулова, О. Лукашевича, М. Моргунова, І. Горбоносова 1901 розпочато формування колекції...


Дніпропетровський державний цирк

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ЦИРК – культурна установа. Засн. наприкінці 19 ст. у м. Катеринослав (нині Дніпропетровськ) як Катеринослав. цирк у приміщенні, збудованому Ж. Труцці (існувало до 1929). Від 1932 функціонував цирк-шапіто...


Дніпропетровський меблевий комбінат

...

Дніпропетровський річковий порт

«ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ РІЧКОВИ́Й ПОРТ» – підприємство, що належить до галузі річкового транспорту. Розташ. на Дніпрі у Дніпропетровську. Засн. 1797 як пристань Новоросійськ (1802–1926 – Катеринослав), яку використовували для обслуговування пасажирів...


Дніпропетровський комбінат харчових концентратів

...

Дніпропетровський робітничий оперний театр

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ РОБІТНИ́ЧИЙ О́ПЕРНИЙ ТЕА́ТР – культурно-освітня установа. Засн. 1931. Відкрився оперою «Яблуневий полон» О. Чишка. Значну увагу приділяв постановці вистав світ. класич. спадщини: «Аїда» Дж. Верді (1932), «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччіні (1933)...


Дніпропетровський театрально-художній коледж

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ТЕАТРА́ЛЬНО-ХУДО́ЖНІЙ КО́ЛЕДЖ Засн. 1997 на базі Дніпроп. худож. ім. Є. Вучетича (діяло від 1925) і театр. (діяло від 1939) уч-щ. Підпорядк. Мін-ву культури і туризму України. У структурі коледжу – театр., хореогр....


Дніпропетровський університет економіки та права

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ЕКОНО́МІКИ ТА ПРА́ВА – вищий навчальний заклад недержавної форми власності, що здійснює підготовку фахівців у галузі економіки, менеджменту, торгівлі та комерційної діяльності, психології, права...


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. О. Гончара – вищий навчальний заклад. Засн. 1918 як Катеринослав. (від 1926 – Дніпроп.) держ. ун-т на базі Вищих жін. курсів. 1920–33 – ІНО. Від 2000 – нац., від 2008 – ім. О. Гончара. В Ун-ті діють 20 ф-тів, серед них – геол.-геогр....


Дніпропетровський історичний музей ім. Д. Яворницького

...

Дніпропетровський державний аграрний університет

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ АГРА́РНИЙ УНIВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад...


Дніпропетровський інститут професійного розвитку та освіти

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т ПРОФЕСІ́ЙНОГО РО́ЗВИТКУ ТА ОСВІ́ТИ – навчальний заклад, що здійснює підготовку...


Дніпропетровський науково-виробничий комплекс Електровозобудування

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ НАУКО́ВО-ВИРОБНИ́ЧИЙ КО́МПЛЕКС «ЕЛЕКТРОВОЗОБУДУВА́ННЯ» – підприємство машинобудівної галузі промисловості. Розташ. у Дніпропетровську. Підпорядк. Мін-ву пром. політики України. У структурі – металург. (ковальський і ливар. цехи), складал....


Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ВНУ́ТРІШНІХ СПРАВ – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців для органів внутрішніх справ. Засн. 1966 у Дніпропетровську як спец. середня школа міліції. Від 1992 – уч-ще міліції, від 1997 – юрид. ін-т...


Дніпропетровський будинок органної та камерної музики

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ БУДИ́НОК ОРГА́ННОЇ ТА КА́МЕРНОЇ МУ́ЗИКИ Засн. 1987. Підпорядк. Мін-ву культури і туризму України. Розташ. у приміщенні Брян. Микол. церкви (збуд. 1915 на тер. Брян. з-ду, пам’ятка арх-ри нац. значення)...


Дніпропетровський обласний український молодіжний театр

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ОБЛАСНИ́Й УКРАЇ́НСЬКИЙ МОЛОДІ́ЖНИЙ ТЕА́ТР – культурно-освітня установа. Створ. 1997 об’єднанням Дніпроп. театру ляльок і укр. ТЮГу ім. Ленін. комсомолу. Перший засн. 1939 як Дніпроп. пересув. театр ляльок. Ініціатори орг-ції – реж. Б. Оселедчик...


Дніпропетровський державний академічний театр опери та балету

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ТЕА́ТР О́ПЕРИ ТА БАЛЕ́ТУ – культурно-освітня установа. Засн. 1974. Фундатори – М. Литвиненко (дир.), П. Варивода (гол. диригент), А. Лимарев (гол. реж.)...


Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ІНСТИТУ́Т ФІЗИ́ЧНОЇ КУЛЬТУ́РИ І СПО́РТУ – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців у галузях фізичного виховання і спорту...


Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ МЕДИ́ЧНИЙ ІНСТИТУ́Т ТРАДИЦІ́ЙНОЇ І НЕТРАДИЦІ́ЙНОЇ МЕДИЦИ́НИ – вищий навчальний заклад...


Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. В. Лазаряна

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ЗАЛІЗНИ́ЧНОГО ТРА́НСПОРТУ ім. В. Лазаряна – вищий навчальний заклад...


Дніпропетровський державний театр російської драми ім. М. Горького

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ТЕА́ТР РОСІ́ЙСЬКОЇ ДРА́МИ ім. М. Горького – культурно-освітня установа. Засн. 1927, коли на прохання виконкому міськради сформовано «сезонну рос. драму з сучас. репертуаром», основу якої склала трупа Моск. Малого театру...


Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ ІНСТИТУ́Т СУДО́ВИХ ЕКСПЕРТИ́З – науково-експертна установа. Підпорядк. МЮ України. Засн. 2002 із сучас. назвою на базі Дніпроп. відділ. Харків. НДІ судових експертиз...


Дніпропетровський академічний український музично-драматичний театр ім. Т. Шевченка

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ УКРАЇ́НСЬКИЙ МУЗИ́ЧНО-ДРАМАТИ́ЧНИЙ ТЕА́ТР ім. Т. Шевченка – культурно-освітня установа. Засн. 1918 у Києві як Держ. драм. театр, 1919 перейменов. на 1-й Держ. драм. театр УСРР ім. Т. Шевченка. 1921–26 – гастрольна діяльність...


Донецький завод Точмаш

«ДОНЕ́ЦЬКИЙ ЗАВО́Д “ТОЧМА́Ш”» – підприємство машинобудівної галузі промисловості. Розташ. у Донецьку. Засн. 1916 як з-д з вироб-ва снарядів дрібного, середнього та великого калібрів. До серед. 1917 чисельність робітників, задіяних у вироб-ві...


Донецький завод Продмаш

...

Джанкойський консервний завод

...

Джанкойський машинобудівний завод

«ДЖАНКО́ЙСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИ́Й ЗАВО́Д» – підприємство машинобудівної та металообробної галузей промисловості. Засн. 1909 у м-ку Джанкой (нині місто АР Крим) як чавуноливар. з-д поміщиком В. Харасановим. З-д виготовляв косарки та кінні молотарки...


Дергачівський завод турбокомпресорів

«ДЕРГАЧІ́ВСЬКИЙ ЗАВО́Д ТУРБОКОМПРЕ́СОРІВ» – підприємство сільськогосподарського машинобудування. Свою історію «Д. з. т.» веде від 1887...


Деркульський кінний завод

...

Дібрівський кінний завод

«ДІБРІ́ВСЬКИЙ КІ́ННИЙ ЗАВО́Д» Знаходиться у с. Дібрівка Миргород. р-ну Полтав. обл. Засн. 1888 великим князем Д. Романовим. Є одним з найдавніших та найбільших центрів розведення рисистих коней в Україні, що відіграв провідну роль в удосконаленні орлов. і рос. порід...


Дніпровський машинобудівний завод

...

Донецький металопрокатний завод

«ДОНЕ́ЦЬКИЙ МЕТАЛОПРОКА́ТНИЙ ЗАВО́Д» – підприємство гірничометалургійного комплексу України. Розташ. у Донецьку. 1958 введено в дію прокат. цех, 1962 – цех з вироб-ва водопровід. і каналізац. труб...


Донецьксталь Металургійний завод

«“ДОНЕЦЬКСТА́ЛЬ” Металургійний завод» – підприємство чорної металургії. Розташ. у Донецьку. Засн. 1872 акц. «Новорос. т-вом кам’яновугіл....


Дніпродзержинський коксохімічний завод

«ДНІПРОДЗЕРЖИ́НСЬКИЙ КОКСОХІМІ́ЧНИЙ ЗАВО́Д» (до 1996 – ім. С. Орджонікідзе) – підприємство металургійної галузі промисловості. Розташ. у м. Дніпродзержинськ Дніпроп. обл. Як самостійне підпр-во у складі кокс. батерей № 1 і № 2, вуглезбагачувал. ф-ки...


Дніпровський автобусний завод

...

Дружківський фарфорний завод

«ДРУЖКІ́ВСЬКИЙ ФАРФО́РОВИЙ ЗАВО́Д» – підприємство, що спеціалізується на виготовленні фарфорових виробів. Засн. у жовтні 1971 у м. Дружківка Донец. обл., від 1993 – Дружків. колективна торг.-пром. фірма «Ранок», від 2002 – ТОВ «Фарфор»...


Дружківський машинобудівний завод

«ДРУЖКІ́ВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИ́Й ЗАВО́Д» – підприємство вугільного машинобудування...


Дрогобицький машинобудівний завод

«ДРОГО́БИЦЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИ́Й ЗАВО́Д» – підприємство нафтогазової галузі промисловості. Засн. 1962 як Дрогоб. ливар.-мех. з-д на базі вироб. потуж. міськпромкомбінату і пром. артілі «6-го серпня». Від 1966 – Дрогоб. з-д газової апаратури...


Дрогобицький долотний завод

«ДРОГО́БИЦЬКИЙ ДОЛО́ТНИЙ ЗАВО́Д» – підприємство з виготовлення бурового інструменту. Підпорядк. Мін-ву пром. політики України. Засн. 1946 у м. Дрогобич (нині Львів. обл.) на базі нафтоперероб. підпр-ва «Дрос». 1955–66 – Дрогоб. маш.-буд. з-д...


Долинський газопереробний завод

«ДОЛИ́НСЬКИЙ ГАЗОПЕРЕРО́БНИЙ ЗАВО́Д» – підприємство паливно-енергетичного комплексу. Структурна одиниця ВАТ «Укрнафта». Розташ. у м. Долина Івано-Фр. обл. призначенням «Д. г. з.» є відбензинення сирого газу, який видобувають з нафтою в Кар- пат. нафт. регіоні...


Донецький завод іграшок

ДОНЕ́ЦЬКИЙ ЗАВО́Д І́ГРАШОК – одне з провідних підприємств з виготовлення іграшок у СРСР.Свою історію Д. з. і. веде від артілі «Червона книга», засн. 1961. Від 1973 – ф-ка іграшок, від 1989 – Д. з. і. 1991–94 – орендне підпр-во...


Десна Чернігівський пивоварний завод

«ДЕСНА́» Чернігівський пивоварний завод – підприємство харчової галузі промисловості. Засн. 1976 у Чернігові. У рад. час підпр-во виготовляло також безалкогол. напої: мінерал. воду...


Дрогобицький завод автомобільних кранів

...

Донецький завод високовольтних опор

...

Дружківський завод металевих виробів

«ДРУЖКІ́ВСЬКИЙ ЗАВО́Д МЕТАЛЕ́ВИХ ВИ́РОБІВ» – підприємство чорної металургії, що спеціалізується на виробництві машинобудівного...


Дніпроспецсталь електрометалургійний завод ім. А. Кузьміна (ДСС)

«“ДНІПРОСПЕЦСТА́ЛЬ” ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІ́ЙНИЙ ЗАВО́Д ім. А. Кузьміна» (ДСС) – підприємство спеціальної металургії. Розташ. у Запоріжжі. Засн. 1932 (буд-во розпочато 1929) як з-д інструм. сталей. 1932–34 – у складі Дніпров. пром. комбінату...


Дарницький вагоноремонтний завод (ДВРЗ)

...

Донецький експериментальний ремонтно-механічний завод

«ДОНЕ́ЦЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТА́ЛЬНИЙ РЕМО́НТНО-МЕХАНІ́ЧНИЙ ЗАВО́Д» – багатопрофільне підприємство вугільної, будівельної та машинобудівної галузей промисловості. Розташ. у Донецьку. Засн. 1925. Під час 2-ї світ. війни з-д евакуйовано на Урал...


Дніпрорудненський завод будівельно-опоряджувальних машин

«ДНІПРОРУ́ДНЕНСЬКИЙ ЗАВО́Д БУДІВЕ́ЛЬНО-ОПОРЯ́ДЖУВАЛЬНИХ МАШИ́Н» – підприємство машинобудівної галузі промисловості. Засн. 1982 у м. Дніпрорудне Запоріз. обл. Від 1995 – ВАТ. Серед першої продукції – пневмонагнітачі...


Донецький казенний завод хімічних виробів

«ДОНЕ́ЦЬКИЙ КАЗЕ́ННИЙ ЗАВО́Д ХІМІ́ЧНИХ ВИ́РОБІВ» – підприємство хімічної галузі промисловості. Розташ. у Донецьку. Засн. 1935 як комбінат № 144...


Донецький завод газової і електричної побутової апаратури

«ДОНЕ́ЦЬКИЙ ЗАВО́Д ГА́ЗОВОЇ І ЕЛЕКТРИ́ЧНОЇ ПОБУТО́ВОЇ АПАРАТУ́РИ» – підприємство машинобудівної галузі промисловості. Розташ. у Донецьку. Засн. 1992 як цех № 2 з випуску газових плит АТ «Норд». Від 2000 – філія АТ «Норд» «З-д з вироб-ва газової та електр. апаратури»...