Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  16

Донецька губернія

ДОНЕ́ЦЬКА ГУБЕ́РНІЯ – адміністративно-територіальна одиниця. Існувала на Пд.-Сх. України. Вперше створ. 15 лютого 1919 із центром у Луганську. Включала тер. Бахмут. і Слов’яносерб. пов. Катеринослав. губ. 18 березня 1919 обраний Донец. губвиконком...


Донецька газета

«ДОНЕ́ЦЬКА ГАЗЕ́ТА» – тижневик. Виходив 1941–43 у м. Слов’янськ Сталін., нині Донец. обл. (бл. 152-х чисел); видавала міська управа. Рубрики: «Із зведень німецького Головного Командування Озброєними Силами», «Короткі воєнні повідомлення», «За тиждень», «Новини дня»...


Донецька область

ДОНЕ́ЦЬКА О́БЛАСТЬ (до 1961 – Сталінська) – область у південно-східній частині України...


Донецька височина

ДОНЕ́ЦЬКА ВИСОЧИНА́ – цокольно-пластова денудаційна рівнина, розташована на дислокованій платформній основі. Знаходиться на пд. сх. України, межує на пн. зх. з Придніпров. низовиною, на пд. зх. з Приазов. височиною, на пд. з Приазов. низовиною...


Донецька культура

ДОНЕ́ЦЬКА КУЛЬТУ́РА – археологічна культура доби мезоліту (7–5 тис. до н. е.). Поширена у бас. р. Сівер. Донець і на Донец. кряжі. Серед відомих пам’яток – Петрівська 4, 28, Пришиб, Ізюм, Шевченкове, Пелагіївка, Ольхова 5, Моспине. Визначал. виробами є донец. вістря...


Донецька залізниця

ДОНЕ́ЦЬКА ЗАЛІЗНИ́ЦЯ Організована 1953, веде свою історію від 1870, коли на тер. Донбасу введено в дію три ділянки Курсько-Харківсько-Азовської магістралі заг. довж. 332 км. Є складовою частиною залізнич. транспорту України...


Донецька макаронна фабрика

«ДОНЕ́ЦЬКА МАКАРО́ННА ФА́БРИКА» – підприємство харчової галузі промисловості. Розташ. у Донецьку. Засн. 1936. До 1941 ф-ка мала потуж. 20 т макарон. виробів на добу. Під час нім.-фашист. окупації Донеччини була спалена. 1949 практично відбудовано...


Донецька обласна філармонія

ДОНЕ́ЦЬКА ОБЛАСНА́ ФІЛАРМО́НІЯ – культурно-освітня установа. Засн. 1931. Приміщення побудов. 1938 (арх. Л. Котовський). 1959 на сцені концерт. залу ім. С. Прокоф’єва Д. о. ф. встановлено перший в Україні великий концерт. орган (фірма «Rieger Closs», Чехія)...


Дніпровсько-Донецька западина

ДНІПРО́ВСЬКО-ДОНЕ́ЦЬКА ЗАПА́ДИНА – тектонічна структура на Лівобережжі України. Є частиною Доно-Дніпров. прогину. Знаходиться у межах Черніг., Київ., Сум., Полтав., Харків. і частково Черкас. областей. Д.-Д. з. – двоповерхова структура; рифтоген...


Донецька вугільна енергетична компанія

«ДОНЕ́ЦЬКА ВУ́ГІЛЬНА ЕНЕРГЕТИ́ЧНА КОМПА́НІЯ» – підприємство вуглевидобувної галузі промисловості. Підпорядк. Мін-ву вугіл. пром-сті України. Засн. 1938 як комбінат «Сталінвугілля», який об’єднував вугіл. шахти Сталін. (нині Донец.)...


Дніпровсько-Донецька карстова область

ДНІПРО́ВСЬКО-ДОНЕ́ЦЬКА КА́РСТОВА О́БЛАСТЬ – територія на Придніпровській низовині, у межах Чернігівської, Сумської...


Дніпро-Донецька культурно-історична спільність

ДНІ́ПРО-ДОНЕ́ЦЬКА КУЛЬТУ́РНО-ІСТОРИ́ЧНА СПІ́ЛЬНІСТЬ – група археологічних культур доби неоліту. Датується серед. 5 – серед. 3 тис. до н. е. Розповсюджена у Подніпров’ї, Подесенні, на Сівер. Дінці...


Дніпровсько-Донецька газонафтоносна область (ДДГНО)

ДНІПРО́ВСЬКО-ДОНЕ́ЦЬКА ГАЗОНАФТОНО́СНА О́БЛАСТЬ (ДДГНО) – основний регіон з видобутку вуглеводнів в Україні, з якого надходить 90 % горючого газу і 82 % нафти з конденсатом. Знаходиться у пн.-сх. частині України, між УЩ і Воронез. антеклізою у межах Черніг., Сум., Полтав....


Донецька державна музична академія iм. С. Прокоф’єва

ДОНЕ́ЦЬКА ДЕРЖА́ВНА МУЗИ́ЧНА АКАДЕ́МІЯ iм. С. Прокоф’єва Засн. 1968 на базi Донец. фiлiї Харкiв. iн-ту мист-в як муз.-пед. iн-т, від 1988 – ім. С. Прокоф’єва, 1991–2002 – консерваторія, від 2002 – сучасна назва. Готує фахiвцiв муз. мист-ва зi спецiалізацій: фортепiано...


Донецька обласна наукова медична бібліотека

ДОНЕ́ЦЬКА ОБЛАСНА́ НАУКО́ВА МЕДИ́ЧНА БІБЛІОТЕ́КА Засн. 1930 як Сталін. держ. мед. б-ка; обслуговувала наук. мед. працівників Сталін. і Луган. обл. Бібліотеч. фонд – 285 067 прим.: книги (151 464 томи), періодика (98 207 прим.), автореф. дис., наук.-метод. та інформ.-бібліогр. видання...


Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. Крупської

ДОНЕ́ЦЬКА ОБЛАСНА́ УНІВЕРСА́ЛЬНА НАУКО́ВА БІБЛІОТЕ́КА ім. Н. Крупської Засн. 1926 як центр. окружна б-ка...