Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  75

Донецький обласний краєзнавчий музей

ДОНЕ́ЦЬКИЙ ОБЛАСНИ́Й КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1924 у м. Сталіно (нині Донецьк). У 1930–40-х рр. функціонував як музей icторії революції, в ньому переважали колекції з icтоpiї робітн. руху – листівки парт. орг-цій...


Донецький обласний художній музей

ДОНЕ́ЦЬКИЙ ОБЛАСНИ́Й ХУДО́ЖНІЙ МУЗЕ́Й Засн. у м. Сталіно (нині Донецьк) у вересні 1939 як Музей образотвор. мист-в. Основу його колекції склали твори...


Денисівський краєзнавчий музей

ДЕНИ́СІВСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1967 у с. Денисів Козів. р-ну Терноп. обл. з ініціативи письменниці-односельчанки І. Блажкевич. Від 1989 – народний...


Драбівський краєзнавчий музей

ДРА́БІВСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1967 у смт Драбів Черкас. обл. як музей на громад. засадах. Від 1970 – народний, від 1992 – сучасна назва. Підпорядк. райвідділу культури. Будинок, в якому знаходиться музей...


Добровеличківський краєзнавчий музей

ДОБРОВЕЛИ́ЧКІВСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1985 як музей на громад. засадах. Від 1989 – держ. Підпорядк. райвідділу культури. До поч. 1990-х рр. тут діяла самодіял. кіностудія «Пам’ять», учасники якої відзняли понад 100 фільмів з історії рідного краю...


Деражнянський краєзнавчий музей

ДЕРАЖНЯ́НСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1977 у смт Деражня (нині місто) Хмельн. обл. Підпорядк. рай. відділу культури та туризму. Внаслідок проведеної 2005 реекспозиції у музеї створ. розділи: «Географічне положення краю», «Природа краю», «З глибини віків»...


Дворічанський краєзнавчий музей

ДВОРІЧА́НСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1992 у смт Дворічна Харків. обл. з ініціативи райради ветеранів як музей на громад. засадах. Від 2000 – державний. Підпорядк. відділу культури Дворічан. райдержадміністрації. Експозиції музею розповідають про Дворічанщину...


Дунаєвецький краєзнавчий музей

ДУНАЄВЕ́ЦЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1986 у м. Дунаївці Хмельн. обл. як музей на громад. засадах. Від 1989 – філія Хмельн. обл. краєзнав. музею, від 1996 – Дунаєвец. істор. музей...


Джанкойський історико-краєзнавчий музей

ДЖАНКО́ЙСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1997 у с. Побєдне Джанкой. р-ну АР Крим. Підпорядк. рай. відділу культури та туризму. Є культ.-осв. та н.-д. установою, осн. призначення якої полягає у вивченні, збереженні і використанні пам’яток природи...


Диканський історико-краєзнавчий музей ім. Д. Гармаша

ДИКА́НСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й ім. Д. Гармаша Засн. 1959 у смт Диканька Полтав. обл. з ініціативи вчителя історії Т. Перцюка при заг.-осв. школі як музей на громад. засадах. Від 1967 – нар., від 1978 – держ. Від 1999 носить ім’я свого будівничого і дир....


Долинський краєзнавчий музей Бойківщина Тетяни і Омеляна Антоновичів

ДОЛИ́НСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й «БО́ЙКІВЩИНА» ТЕТЯ́НИ І ОМЕЛЯ́НА АНТОНО́ВИЧІВ Засн. 1998 у м. Долина Івано-Фр. обл. Спочатку функціонував як істор.-худож. музей «Бойківщина», що підпорядковувався райдержадміністрації. Створення...


Донецький

ДОНЕ́ЦЬКИЙ (до 1910 – Каменувате, 1910–63 – Петроградо-Донецьке) – селище міського типу Луганської області, підпорядковане Кіровській міськраді. Знаходиться на лівому березі р. Лугань (притока Сівер. Дінця)...


Донецький енергозавод

...

Донецький кряж

ДОНЕ́ЦЬКИЙ КРЯЖ – південно-східна, найвища частина Донецької височини у межах Луганської...


Донецький планетарій

...

Донецький завод Точмаш

«ДОНЕ́ЦЬКИЙ ЗАВО́Д “ТОЧМА́Ш”» – підприємство машинобудівної галузі промисловості. Розташ. у Донецьку. Засн. 1916 як з-д з вироб-ва снарядів дрібного, середнього та великого калібрів. До серед. 1917 чисельність робітників, задіяних у вироб-ві...


Донецький геоботанічний округ

ДОНЕ́ЦЬКИЙ ГЕОБОТАНІ́ЧНИЙ О́КРУГ – частина Чорноморсько-Азовської степової підпровінції в межах Луганської і Донецької областей. Знаходиться на Донец. кряжі...


Донецький завод іграшок

ДОНЕ́ЦЬКИЙ ЗАВО́Д І́ГРАШОК – одне з провідних підприємств з виготовлення іграшок у СРСР.Свою історію Д. з. і. веде від артілі «Червона книга», засн. 1961. Від 1973 – ф-ка іграшок, від 1989 – Д. з. і. 1991–94 – орендне підпр-во...


Донецький завод Продмаш

...

Донецький металопрокатний завод

«ДОНЕ́ЦЬКИЙ МЕТАЛОПРОКА́ТНИЙ ЗАВО́Д» – підприємство гірничометалургійного комплексу України. Розташ. у Донецьку. 1958 введено в дію прокат. цех, 1962 – цех з вироб-ва водопровід. і каналізац. труб...


Донецький ботанічний сад НАНУ

ДОНЕ́ЦЬКИЙ БОТАНÍЧНИЙ САД НАНУ Засн. 1964 з ініціативи Є. Кондратюка. Пам’ятка садово-парк. мист-ва (від 1981), ботан. сад заг.-держ. значення (від 1992). Пл. 203 га. У структурі – наук. відділи: дендрології та квітникарства, мобілізації рослин. ресурсів...


Донецький національний університет

ДОНЕ́ЦЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад. Засн. 1937 як Сталін. (від 1961 – Донец.) пед. ін-т, від 1965 – Донец. держ. ун-т, від 2000 – сучасна назва. На 12-ти ф-тах навч. понад 12 тис. студентів за 39-ма спеціальностями...


Дніпровсько-Донецький артезіанський басейн

ДНІПРО́ВСЬКО-ДОНЕ́ЦЬКИЙ АРТЕЗІА́НСЬКИЙ БАСЕ́ЙН – гідрогеологічна область, яка в геоструктурному відношенні пов’язана з Дніпровсько-Донецькою западиною. Іноді Дніпров. артезіан. басейн розглядають окремо...


Донецький державний університет управління

ДОНЕ́ЦЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т УПРАВЛІ́ННЯ – вищий навчальний заклад. Засн. 1992 у Донецьку на базі Ін-ту підвищення кваліфікації керів. працівників і фахівців Держвуглепрому СРСР як академія упр., від 2004 – сучасна назва. У структурі Ун-ту 8 ф-тів (менеджменту...


Донецький університет економіки і права

ДОНЕ́ЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ЕКОНО́МІКИ ТА ПРА́ВА – приватний вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців у галузі економіки та права. Засн. 1992 як Донец. ін-т економіки та госп. права. Від 2004 – сучасна назва. У його структурі – 5 ф-тів (екон., обліково-фінанс....


Донецький державний цирк Космос

ДОНЕ́ЦЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ЦИРК «КО́СМОС» – театрально-видовищний заклад культури. Підпорядк. Мін-ву культури і туризму України. Перший у місті стаціонар. цирк відкрито 7 січня 1926. Ця будівля була дерев’яною...


Донецький економіко-гуманітарний інститут

ДОНЕ́ЦЬКИЙ ЕКОНО́МІКО-ГУМАНІТА́РНИЙ ІНСТИТУ́Т – приватний вищий навчальний заклад, що готує фахівців у галузі міжнародної економіки та фінансів. Загалом має 3-й рівень акредитації...


Донецький завод високовольтних опор

...

Донецький камя’новугільний басейн

ДОНЕ́ЦЬКИЙ КАМ’ЯНОВУ́ГІЛЬНИЙ БАСЕ́ЙН – найбільша група родовищ кам’яного вугілля у Європі. Охоплює тер. Донец., Луган., Дніпроп....


Донецький національний технічний університет

ДОНЕ́ЦЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ ТЕХНІ́ЧНИЙ УНІВЕPСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців інженерно-технічного профілю. Засн. 1921 у м. Юзівка (нині Донецьк) як гірн. технікум. Від 1926 – гірн. ін-т, від 1935 – індустр. ін-т, від 1960 – політех. ін-т...


Донецький національний медичний університет iм. М. Горького

ДОНЕ́ЦЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ МЕДИ́ЧНИЙ УНIВЕРСИТЕ́Т iм. М. Горького – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку лікарів. Засн. 1930 як Сталін. (від 1961 – Донец.) мед. iн-т, від 1934 – iм. М. Горького, від 1994 – ун-т...


Донецький казенний завод хімічних виробів

«ДОНЕ́ЦЬКИЙ КАЗЕ́ННИЙ ЗАВО́Д ХІМІ́ЧНИХ ВИ́РОБІВ» – підприємство хімічної галузі промисловості. Розташ. у Донецьку. Засн. 1935 як комбінат № 144...


Донецький експериментальний ремонтно-механічний завод

«ДОНЕ́ЦЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТА́ЛЬНИЙ РЕМО́НТНО-МЕХАНІ́ЧНИЙ ЗАВО́Д» – багатопрофільне підприємство вугільної, будівельної та машинобудівної галузей промисловості. Розташ. у Донецьку. Засн. 1925. Під час 2-ї світ. війни з-д евакуйовано на Урал...


Донецький інститут агропромислового виробництва УААН

ДОНЕ́ЦЬКИЙ ІНСТИТУ́Т АГРОПРОМИСЛО́ВОГО ВИРОБНИ́ЦТВА УААН – наукова установа...


Донецький обласний російський драматичний театр

ДОНЕ́ЦЬКИЙ ОБЛАСНИ́Й РОСІ́ЙСЬКИЙ ДРАМАТИ́ЧНИЙ ТЕА́ТР – культурно-освітня установа. Історія театру сягає 1878, коли було засн. профес. актор. трупу в м. Маріуполь антрепренером...


Донецький академічний обласний театр ляльок

...

Донецький фізико-технічний інститут ім. О. Галкіна НАНУ

ДОНЕ́ЦЬКИЙ ФІ́ЗИКО-ТЕХНІ́ЧНИЙ ІНСТИТУ́Т ім. О. Галкіна НАНУ – науково-дослідна установа в галузі фізики твердого тіла. Засн. 1965...


Донецький науково-дослідний інститут комплексної автоматизації

...

Донецький завод газової і електричної побутової апаратури

«ДОНЕ́ЦЬКИЙ ЗАВО́Д ГА́ЗОВОЇ І ЕЛЕКТРИ́ЧНОЇ ПОБУТО́ВОЇ АПАРАТУ́РИ» – підприємство машинобудівної галузі промисловості. Розташ. у Донецьку. Засн. 1992 як цех № 2 з випуску газових плит АТ «Норд». Від 2000 – філія АТ «Норд» «З-д з вироб-ва газової та електр. апаратури»...


Донецький науково-дослідний вугільний інститут ДонВУГІ)

ДОНЕ́ЦЬКИЙ НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ ВУГІ́ЛЬНИЙ ІНСТИТУ́Т (ДонВУГІ) – наукова установа...


Донецький обласний російський театр юного глядача

...

Донецький проектно-конструкторський технологічний інститут (ДонПКТІ)

ДОНЕ́ЦЬКИЙ ПРОЕ́КТНО-КОНСТРУ́КТОРСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІ́ЧНИЙ ІНСТИТУ́Т (ДонПКТІ) – наукова установа з розроблення прогресивних технологій...


Донецький науково-дослідний інститут судових експертиз

ДОНЕ́ЦЬКИЙ НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ ІНСТИТУ́Т СУДОВИ́Х ЕКСПЕРТИ́З – науково-експертна установа. Підпорядк. Мін-ву юстиції України. Засн. 1995 із сучас. назвою на базі Донец. відділ. Харків. НДІ судових експертиз...


Донецький обласний академічний український музично-драматичний театр

...

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського

ДОНЕ́ЦЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ЕКОНО́МІКИ І ТОРГІ́ВЛІ ім. М. Туган-Барановського – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців у галузях економіки, торгівлі та підприємництва. Засн. 1920 у Києві як вищий кооп. технікум...


Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту

ДОНЕ́ЦЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ІНСТИТУ́Т ЗДОРО́В’Я, ФІЗИ́ЧНОГО ВИХОВА́ННЯ І СПО́РТУ – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців у галузях фізичного виховання і спорту...


Донецький науково-дослідний і проектний інститут кольорових металів (ДонНДПІКМ)

ДОНЕ́ЦЬКИЙ НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ І ПРОЕ́КТНИЙ ІНСТИТУ́Т КОЛЬОРО́ВИХ МЕТА́ЛІВ (ДонНДПІКМ) – комплексна наукова установа...


Донецький науковий центр ДНЦ) НАНУ та Міністерства освіти і науки України

...

Донецький державний науково-дослідний інститут чорної металургії (ДонНДІЧорМет)

ДОНЕ́ЦЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ ІНСТИТУ́Т ЧО́РНОЇ МЕТАЛУ́РГІЇ (ДонНДІЧорМет) – наукова установа, що займається розробленням, вдосконаленням та впровадженням прогресивних технологій виробництва чавуну...


Донецький заводський та внутріпородний типи свиней УВБ-2 великої білої породи

ДОНЕ́ЦЬКИЙ ЗАВОДСЬКИ́Й ТА ВНУТРІПОРО́ДНИЙ ТИ́ПИ СВИНЕ́Й УВБ-2 ВЕЛИ́КОЇ БІ́ЛОЇ ПОРО́ДИ Ці типи свиней затв. наказом Мінсільгосппроду України у березні 1994. Новий завод. тип налічував 16 217 голів свиней, з них – 180 кнурів, 1250 маток...


Донецький академічний державний театр опери та балету ім. А. Солов’яненка

ДОНЕ́ЦЬКИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ТЕА́ТР О́ПЕРИ ТА БАЛЕ́ТУ ім. А. Солов’яненка – культурно-освітня установа. Засн. 1932 як пересув. муз. театр (базувався у Луганську), від 1941 – театр опери та балету у м. Сталіно (нині Донецьк), від 1977 – академ....


Донецький державний проектний науково-дослідний інститут промислового будівництва (ПромбудНДІпроект)

...

Донецький інститут проектування організації шахтного будівництва та підприємств будівельної індустрії

«ДОНЕ́ЦЬКИЙ ІНСТИТУ́Т З ПРОЕКТУВА́ННЯ ОРГАНІЗА́ЦІЇ ША́ХТНОГО БУДІВНИ́ЦТВА ТА ПІДПРИЄ́МСТВ БУДІВЕ́ЛЬНОЇ ІНДУ́СТРІЇ» (ДІОБ) – провідна установа в галузі проектування підприємств будівельної індустрії...


Дондіпровуглемаш Донецький науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт

«ДОНДІПРОВУГЛЕМА́Ш» Донецький науково-дослідний...


Донецький державний інститут науково-дослідних, проектних робіт та інженерних послуг у вогнетривкій промисловості

ДОНЕ́ЦЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ІНСТИТУ́Т НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИХ, ПРОЕ́КТНИХ РОБІ́Т ТА ІНЖЕНЕ́РНИХ ПО́СЛУГ У ВОГНЕТРИВКІ́Й ПРОМИСЛО́ВОСТІ – наукова установа, що вивчає проблеми видобутку вогнетривкої...


Дрогобицький краєзнавчий збірник

«ДРОГО́БИЦЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ ЗБІ́РНИК» Засн. 1995 Дрогоб. пед. ін-том (нині ун-т, Львів. обл.) та Укр. істор. т-вом Ін-ту Центр.-сх. Європи. Виходив неперіодично як зб. матеріалів Дрогоб. істор.-краєзнав. конф....


Державний політехнічний музей

...

Державний природознавчий музей

ДЕРЖА́ВНИЙ ПРИРОДОЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й НАНУ Створ. 1869 у Львові орнітологом В. Дідушицьким (очолював до 1899) на основі колекцій мінералів та гір. порід Зх. Карпат, а також палеофауниюрського періоду з Келец.-Сандомир. кряжа...


Державний музей авіації

ДЕРЖА́ВНИЙ МУЗЕ́Й АВІА́ЦІЇ Засн. 2001 у Києві...


Доманівський історичний музей

ДОМАНІ́ВСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1976 у смт Доманівка Микол. обл. Знаходиться у приміщенні старовин. маєтку поміщиків Доманецьких (2-а пол. 19 ст.). Підпорядк. рай. відділу культури. Осн. види діяльності: проведення екскурсій, виставок. У фондах музею 1146 експонатів...


Дніпропетровський художній музей

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ХУДО́ЖНІЙ МУЗЕ́Й Засн. у квітні 1914 як Катеринослав. картинна галерея (нині Дніпропетровськ). З ініціативи місц. художників і педагогів П. Окулова, О. Лукашевича, М. Моргунова, І. Горбоносова 1901 розпочато формування колекції...


Даля В. І. Літературний музей

ДА́ЛЯ В. І. Літературний музей Засн. 1986 як відділ Ворошиловгр. краєзнав. музею під назвою «Будинок-музей В. Даля»; від 1990 – філія Луганська історії і культури міста музею із сучас. назвою. Розташ. у будинку, де народився лексикограф, письменник...


Дніпропетровський історичний музей ім. Д. Яворницького

...

Дубровицький історико-етнографічний музей

ДУБРО́ВИЦЬКИЙ ІСТО́РИКО-ЕТНОГРАФІ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Створ. 1957 у м. Дубровиця Рівнен. обл. як істор.-краєзнав. музей на громад. засадах. Від 2005 – сучасна назва. Підпорядк. райвідділу культури. Експозиція музею побудована за хронол. принципом...


Дебальцева історії міста Музей

ДЕБА́ЛЬЦЕВА ІСТО́РІЇ МІ́СТА Музей Створ. 1967 у м. Дебальцеве Донец. обл. як нар. музей. Від 1998 – сучасна назва. У фондах музею – 2,2 тис. експонатів, зокрема колекція документів та фотографій поч. 20 ст., особисті речі видатних дебальцівців, твори нар. мист-ва, нар. одяг...


Дніпродзержинська історії міста музей

ДНІПРОДЗЕРЖИ́НСЬКА ІСТО́РІЇ МІ́СТА Музей Підпорядк. упр. культури Дніпродзержин. міськради Дніпроп. обл. Засн. 1927 як Музей революції. Першу експозицію відкрито 1931 у Будинку політпросвіти міськкому партії. Поряд з матеріалами, які розкривали рев. події у місті...


Дружківський міський художній музей

ДРУЖКІ́ВСЬКИЙ МІСЬКИ́Й ХУДО́ЖНІЙ МУЗЕ́Й Створ. 1984. Від 1986 – державний; відділ Донец. ХМ. Від 1992 – самост. музей. Фонд – понад 1500 од. зберігання. Серед експонатів – твори В. Сахненка, В. Марка, художників Дружків. фарфор. з-ду, розписані солями роботи В. Ковальчука...


Долинського району Історії музей

ДОЛИ́НСЬКОГО РАЙО́НУ ІСТО́РІЇ Музей Засн. 1967 у м. Долинська Кіровогр. обл. як музей на громад. засадах. Тривалий час розміщувався в одній кімнаті, у 1990-х рр. не працював. Від 2002 – самостій. заклад...


Державний музей українсько-руської культури

ДЕРЖА́ВНИЙ МУЗЕ́Й УКРАЇ́НСЬКО-РУ́СЬКОЇ КУЛЬТУ́РИ Засн. 1956 у м. Пряшів (нині Словаччина) як філія Пряшів. краєзнав. музею. 1957 переміщ. у Меджилаборці, 1958 повернутий у Пряшів, 1960 перенесено у с. Красний Брід (округ Меджилаборці) під назвою «Сх.-словац. укр. музей»...


Донецької залізниці історії та розвитку Музей

...

Долинський педагогічно-меморіальний музей А. Макаренка

...

Довженка О. П. Сосницький літературно-меморіальний музей

ДОВЖЕ́НКА О. П. Сосницький літературно-меморіальний музей Засн. 1960 у смт Сосниця як філіал Черніг. істор. музею в будинку...


Довбуша Олекси Історико-меморіальний музей

ДО́ВБУША ОЛЕ́КСИ Історико-меморіальний музей Засн. 1995 у Івано-Франківську на основі матеріалів, зібраних В. Грабовецьким, який відтоді є його директором. Нині у фондах музею 885 експонатів...


Драгоманових родин Гадяцький державний літературний музей

ДРАГОМА́НОВИХ РОДИ́НИ Гадяцький державний літературний музей Засн. 1991 рішенням рай. ради м. Гадяч (Полтав. обл.). Експозиція музею відтворює історію роду Драгоманових-Косачів, до якого належать, зокрема, видатний політ.-громад. діяч і учений М. Драгоманов (1841–95)...


Державної прикордонної служби України Центральний музей

ДЕРЖА́ВНОЇ ПРИКОРДО́ННОЇ СЛУ́ЖБИ УКРАЇ́НИ Центральний музей Засн. 1996 у Києві як Центр. музей Прикордон. військ України. Від 2003 – сучасна назва. Базою для створення стали фонди музею Червонопрапор. Зх. прикордон. округу колиш. СРСР; предмети...