Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  17

Другий Універсал Української Центральної ради

ДРУ́ГИЙ УНІВЕРСА́Л УКРАЇ́НСЬКОЇ ЦЕНТРА́ЛЬНОЇ РА́ДИ – програмне звернення УЦР до громадян України. Став наслідком переговорів кер-ва УЦР з міністрами Тимчас. уряду Росії (О. Керенським, М. Терещенком, І. Церетелі...


Другий фронт

ДРУ́ГИЙ ФРОНТ – воєнні дії США...


Другий корпус УГА

ДРУ́ГИЙ КО́РПУС УГА – військове з’єднання. Сформов. у січні 1919 під час укр.-польс. війни 1918–19 із бойових груп «Схід», «Старе Село» й «Наварія» на львів. напрямку фронту. Ком-р – полковник М. Тарнавський...


Другий український фронт

ДРУ́ГИЙ УКРАЇ́НСЬКИЙ ФРОНТ Створ. 20 жовтня 1943 на базі Степ. фронту в складі 4-ї, 5-ї, 7-ї гвард., 37-ї, 52-ї, 53-ї і 57-ї заг.-військ. армій, 5-ї гвард. танк. і 5-ї повітр. армій. У подальшому до його складу входили: 9-а гвард., 27-а, 40-а, 46-а заг.-військ. армії, 6-а гвард. танк. і 2-а танк. армії...


Другий зимовий похід

ДРУ́ГИЙ ЗИМО́ВИЙ ПОХІ́Д – операція з’єднань Армії УНР. Ін. назви – Листопад. рейд...


Другий український батальйон ім. Т. Шевченка

...

Добрі ради

«ДО́БРІ РА́ДИ» – ілюстрований журнал. Виходив раз на місяць 1888–98 та 1905–06 у Чернівцях. Гол. ред.: І. Данилевич (1888–96), І. Захарко (1905–06). Спочатку друкували штучно витвореною мовою, від 1894 – розмов. варіантом укр. мови. Містить практ. поради з рац. ведення с. госп-ва...


Діалекти української мови

ДІАЛЕ́КТИ УКРАЇ́НСЬКОЇ МО́ВИ – одна з форм побутування української мови, що існує поряд з літературною мовою, соціолектами (арґо, жарґонами...


Державна варта Української Держави

ДЕРЖА́ВНА ВА́РТА УКРАЇ́НСЬКОЇ ДЕРЖА́ВИ – напіввійськова система органів нагляду і примусу за правління гетьмана П. Скоропадського. Створ. РМ у травні 1918 для охорони існуючого в Україні ладу, громад. спокою і порядку, політ. розшуку...


Джерело Центр української культури

«ДЖЕРЕЛО́» Центр української культури – громадська організація. Засн. у жовтні 1990 у м. Томськ (РФ). Створ. з метою координації зусиль для вивчення і пропаганди укр. культури, мови, традицій, нар. промислів серед українців Томської обл. (за переписом 2003 – бл. 17 тис. осіб)...


Дискографія української музики та літератури

ДИСКОГРА́ФІЯ УКРАЇ́НСЬКОЇ МУ́ЗИКИ ТА ЛІТЕРАТУ́РИ Дискографія (від грец. δίσχος – круг і …графія) – укладання каталогів грамплатівок та їхніх покажчиків. Наук. опис грамплатівки містить відомості: назва фірми звукозапису...


Директорія Української Народної Республіки

ДИРЕКТО́РІЯ УКРАЇ́НСЬКОЇ НАРО́ДНОЇ РЕСПУ́БЛІКИ Спочатку Директорія була тимчас. рев. органом, який створ. у ніч з 13 на 14 листопада 1918 на засіданні президії Укр. нац. союзу для кер-ва повстанням проти режиму гетьмана П. Скоропадського...


Діячів української культури Асоціація

ДІЯЧІ́В УКРАЇ́НСЬКОЇ КУЛЬТУ́РИ Асоціація – об’єднання українських письменників, митців, акторів, журналістів, науковців за кордоном. Створ. прихильниками укр. культури...


Державний Сенат Української Держави (ДС УД)

ДЕРЖА́ВНИЙ СЕНА́Т УКРАЇ́НСЬКОЇ ДЕРЖА́ВИ (ДС УД) – вища суддівська інституція, створена 1918 гетьманом П. Скоропадським. Складався з Адм. ген. суду (голова і 19 сенаторів), Карного ген. суду (голова і 11 сенаторів)...


Демократичної української молоді об’єднання (ОДУМ)

ДЕМОКРАТИ́ЧНОЇ УКРАЇ́НСЬКОЇ МО́ЛОДІ Об’єднання (ОДУМ) – українська молодіжна громадська організація у США і Канаді. Засн. 1950 у Нью-Йорку. ОДУМ об’єднувало молодь зі сх. і центр. земель України, було частиною демократ. сектору укр. еміграції...


Державний Сейм (Сойм) Української Держави

ДЕРЖА́ВНИЙ СЕЙМ (СОЙМ) УКРАЇ́НСЬКОЇ ДЕРЖА́ВИ – представницький орган законодавчої влади...


Десять років української літератури (1917–1927)

«ДЕ́СЯТЬ РО́КІВ УКРАЇ́НСЬКОЇ ЛІТЕРАТУ́РИ (1917–1927)» – енциклопедично-довідникове видання. Уклали О. Лейтес і М. Яшек. Випущено 1928 два томи у Харкові (постанова президії НДІ ім. Т. Шевченка...