Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  51

Дібрівський кінний завод

«ДІБРІ́ВСЬКИЙ КІ́ННИЙ ЗАВО́Д» Знаходиться у с. Дібрівка Миргород. р-ну Полтав. обл. Засн. 1888 великим князем Д. Романовим. Є одним з найдавніших та найбільших центрів розведення рисистих коней в Україні, що відіграв провідну роль в удосконаленні орлов. і рос. порід...


Дніпропетровський кінний завод № 65

...

Деркульський кінний завод

...

Дібрівський заказник

...

Дібрівський заказник

...

Джанкойський машинобудівний завод

«ДЖАНКО́ЙСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИ́Й ЗАВО́Д» – підприємство машинобудівної та металообробної галузей промисловості. Засн. 1909 у м-ку Джанкой (нині місто АР Крим) як чавуноливар. з-д поміщиком В. Харасановим. З-д виготовляв косарки та кінні молотарки...


Джанкойський консервний завод

...

Дніпропетровський цементний завод

...

Дніпропетровський трубний завод

...

Дніпропетровський тепловозоремонтний завод

«ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМО́НТНИЙ ЗАВО́Д» – підприємство з ремонту тепловозів і колісних пар до них. Розташ. у Дніпропетровську. У структурі – 4 осн. (складал., дизел., електроапарат., колісно-візк.), 3 заготівел. (ковал., ливар....


Дергачівський завод турбокомпресорів

«ДЕРГАЧІ́ВСЬКИЙ ЗАВО́Д ТУРБОКОМПРЕ́СОРІВ» – підприємство сільськогосподарського машинобудування. Свою історію «Д. з. т.» веде від 1887...


Дніпропетровський стрілочний завод

...

Дніпропетровський приладобудівний завод

«ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИ́Й ЗАВО́Д» – підприємство з виготовлення, впровадження та сервісного обслуговування приладів облі- ку. Розташ. у Дніпропетровську. Засн. 1970 як ВО комунал. устаткування «Дніпрокомунмаш»...


Донецький металопрокатний завод

«ДОНЕ́ЦЬКИЙ МЕТАЛОПРОКА́ТНИЙ ЗАВО́Д» – підприємство гірничометалургійного комплексу України. Розташ. у Донецьку. 1958 введено в дію прокат. цех, 1962 – цех з вироб-ва водопровід. і каналізац. труб...


Донецький завод Точмаш

«ДОНЕ́ЦЬКИЙ ЗАВО́Д “ТОЧМА́Ш”» – підприємство машинобудівної галузі промисловості. Розташ. у Донецьку. Засн. 1916 як з-д з вироб-ва снарядів дрібного, середнього та великого калібрів. До серед. 1917 чисельність робітників, задіяних у вироб-ві...


Донецький завод Продмаш

...

Донецький завод іграшок

ДОНЕ́ЦЬКИЙ ЗАВО́Д І́ГРАШОК – одне з провідних підприємств з виготовлення іграшок у СРСР.Свою історію Д. з. і. веде від артілі «Червона книга», засн. 1961. Від 1973 – ф-ка іграшок, від 1989 – Д. з. і. 1991–94 – орендне підпр-во...


Долинський газопереробний завод

«ДОЛИ́НСЬКИЙ ГАЗОПЕРЕРО́БНИЙ ЗАВО́Д» – підприємство паливно-енергетичного комплексу. Структурна одиниця ВАТ «Укрнафта». Розташ. у м. Долина Івано-Фр. обл. призначенням «Д. г. з.» є відбензинення сирого газу, який видобувають з нафтою в Кар- пат. нафт. регіоні...


Донецьксталь Металургійний завод

«“ДОНЕЦЬКСТА́ЛЬ” Металургійний завод» – підприємство чорної металургії. Розташ. у Донецьку. Засн. 1872 акц. «Новорос. т-вом кам’яновугіл....


Дрогобицький долотний завод

«ДРОГО́БИЦЬКИЙ ДОЛО́ТНИЙ ЗАВО́Д» – підприємство з виготовлення бурового інструменту. Підпорядк. Мін-ву пром. політики України. Засн. 1946 у м. Дрогобич (нині Львів. обл.) на базі нафтоперероб. підпр-ва «Дрос». 1955–66 – Дрогоб. маш.-буд. з-д...


Дніпропетровський олійноекстракційний завод

...

Дніпропетровський лакофарбний завод

...

Дніпропетровський комбайновий завод

...

Дніпропетровський завод Прогрес

«ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ЗАВО́Д “ПРОГРЕ́С”» – підприємство меблевої галузі промисловості. Розташ. у Дніпропетровську. Засн. 1973. У 1970–80-х рр. «Д. з. “П.”» виготовляв товари нар. споживання, метал. фурнітуру для буд. орг-цій...


Дніпропетровський завод Верстатобудівельник

...

Дніпропетровський агрегатний завод

«ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ АГРЕГА́ТНИЙ ЗАВО́Д» – підприємство машинобудівної галузі промисловості. Засн. 1926 як майстерня з виготовлення навч. наоч. приладдя і слюсар. устаткування. Від 1932 – верстатобуд. з-д № 2...


Дніпродзержинський коксохімічний завод

«ДНІПРОДЗЕРЖИ́НСЬКИЙ КОКСОХІМІ́ЧНИЙ ЗАВО́Д» (до 1996 – ім. С. Орджонікідзе) – підприємство металургійної галузі промисловості. Розташ. у м. Дніпродзержинськ Дніпроп. обл. Як самостійне підпр-во у складі кокс. батерей № 1 і № 2, вуглезбагачувал. ф-ки...


Дніпровський машинобудівний завод

...

Дніпровський автобусний завод

...

Дружківський фарфорний завод

«ДРУЖКІ́ВСЬКИЙ ФАРФО́РОВИЙ ЗАВО́Д» – підприємство, що спеціалізується на виготовленні фарфорових виробів. Засн. у жовтні 1971 у м. Дружківка Донец. обл., від 1993 – Дружків. колективна торг.-пром. фірма «Ранок», від 2002 – ТОВ «Фарфор»...


Дружківський машинобудівний завод

«ДРУЖКІ́ВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИ́Й ЗАВО́Д» – підприємство вугільного машинобудування...


Дрогобицький машинобудівний завод

«ДРОГО́БИЦЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИ́Й ЗАВО́Д» – підприємство нафтогазової галузі промисловості. Засн. 1962 як Дрогоб. ливар.-мех. з-д на базі вироб. потуж. міськпромкомбінату і пром. артілі «6-го серпня». Від 1966 – Дрогоб. з-д газової апаратури...


Дніпропетровський завод прокатних валків

...

Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського (ДМЗ)

«ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІ́ЙНИЙ ЗАВО́Д ім. Петровського» («ДМЗ») – підприємство гірничо-металургійного комплексу України. У складі «ДМЗ» – домен. (3 доменні печі об’ємом 700, 1033, 1033 м3)...


Дніпропетровський пивоварний завод Дніпро

«ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ПИВОВА́РНИЙ ЗАВО́Д “ДНІПРО́”» – підприємство харчової та переробної галузей промисловості. Засн. 1971 як Дніпроп. пивобезалкогол. комбінат «Дніпро», від 2000 – сучасна назва. 1992–94 – орендне, 1999–2000 – колективне підпр-во, 2000–03 – ТОВ...


Дніпропетровський завод шахтної автоматики

...

Дніпроспецсталь електрометалургійний завод ім. А. Кузьміна (ДСС)

«“ДНІПРОСПЕЦСТА́ЛЬ” ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІ́ЙНИЙ ЗАВО́Д ім. А. Кузьміна» (ДСС) – підприємство спеціальної металургії. Розташ. у Запоріжжі. Засн. 1932 (буд-во розпочато 1929) як з-д інструм. сталей. 1932–34 – у складі Дніпров. пром. комбінату...


Дарницький вагоноремонтний завод (ДВРЗ)

...

Десна Чернігівський пивоварний завод

«ДЕСНА́» Чернігівський пивоварний завод – підприємство харчової галузі промисловості. Засн. 1976 у Чернігові. У рад. час підпр-во виготовляло також безалкогол. напої: мінерал. воду...


Дніпропетровський завод електротехнічного обладнання

...

Донецький завод високовольтних опор

...

Дрогобицький завод автомобільних кранів

...

Дружківський завод металевих виробів

«ДРУЖКІ́ВСЬКИЙ ЗАВО́Д МЕТАЛЕ́ВИХ ВИ́РОБІВ» – підприємство чорної металургії, що спеціалізується на виробництві машинобудівного...


Донецький казенний завод хімічних виробів

«ДОНЕ́ЦЬКИЙ КАЗЕ́ННИЙ ЗАВО́Д ХІМІ́ЧНИХ ВИ́РОБІВ» – підприємство хімічної галузі промисловості. Розташ. у Донецьку. Засн. 1935 як комбінат № 144...


Донецький експериментальний ремонтно-механічний завод

«ДОНЕ́ЦЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТА́ЛЬНИЙ РЕМО́НТНО-МЕХАНІ́ЧНИЙ ЗАВО́Д» – багатопрофільне підприємство вугільної, будівельної та машинобудівної галузей промисловості. Розташ. у Донецьку. Засн. 1925. Під час 2-ї світ. війни з-д евакуйовано на Урал...


Дніпропетровський металургійний завод ім. Комінтерну (Комінмет)

«ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІ́ЙНИЙ ЗАВО́Д ім. Комінтерну» (Комінмет) – підприємство чорної металургії. Розташ. у Дніпропетровську. Засн. 1899 бельг. підприємцями братами Г. і Ш. Шодуар як підпр-во (з-д «Шодуар В») з виготовлення покрівел. і хвильового прокату...


Дніпропетровський завод металоконструкцій ім. І. Бабугкіна (ДЗМК)

...

Дніпрорудненський завод будівельно-опоряджувальних машин

«ДНІПРОРУ́ДНЕНСЬКИЙ ЗАВО́Д БУДІВЕ́ЛЬНО-ОПОРЯ́ДЖУВАЛЬНИХ МАШИ́Н» – підприємство машинобудівної галузі промисловості. Засн. 1982 у м. Дніпрорудне Запоріз. обл. Від 1995 – ВАТ. Серед першої продукції – пневмонагнітачі...


Донецький завод газової і електричної побутової апаратури

«ДОНЕ́ЦЬКИЙ ЗАВО́Д ГА́ЗОВОЇ І ЕЛЕКТРИ́ЧНОЇ ПОБУТО́ВОЇ АПАРАТУ́РИ» – підприємство машинобудівної галузі промисловості. Розташ. у Донецьку. Засн. 1992 як цех № 2 з випуску газових плит АТ «Норд». Від 2000 – філія АТ «Норд» «З-д з вироб-ва газової та електр. апаратури»...


Дніпропетровський завод кранів та засобів механізації Дніпрокран

...

Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів (Дніпровагонрембуд)

...