Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  3

Етнічна історія

ЕТНІ́ЧНА ІСТО́РІЯ – розділ етнології, що досліджує розвиток етнічних утворень. Предметне коло наук. зацікавлень Е. і. достатньо широке й охоплює проблеми виникнення етніч. утворень, племен, союзів племен...


Екологія етнічна

ЕКОЛО́ГІЯ ЕТНІ́ЧНА – науковий напрям, що досліджує екофобні та екофільні традиції того чи іншого етносу...


Етнічна історія народів Європи

«ЕТНІ́ЧНА ІСТО́РІЯ НАРО́ДІВ ЄВРО́ПИ» – збірник наукових праць. Засн. 1999 каф. етнології та краєзнавства Київ. ун-ту; наклад 300 прим. Друкує статті з етнології, етніч. історії, культурології, археології, культур. антропології, українознавства провід. науковців України...