Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  23

Житомирський обласний краєзнавчий музей

ЖИТО́МИРСЬКИЙ ОБЛАСНИ́Й КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Розпочав свою діяльність у жовтні 1865 в приміщенні публіч. б-ки (нині Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олега Ольжича) після того...


Житомирський музей природи

...

Житомирський обласний літературний музей

ЖИТО́МИРСЬКИЙ ОБЛАСНИ́Й ЛІТЕРАТУ́РНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1990. Розташ. у 2-поверх. будинку в стилі «модерн», побудов. у 1-му десятилітті 20 ст. Фонд музею – понад 7,3 тис. од. зберігання. Основа колекцій – мемор. речі, книги, рукописи укр. поета...


Житомирський музей космонавтики ім. С. П. Корольова

ЖИТО́МИРСЬКИЙ МУЗЕ́Й КОСМОНА́ВТИКИ ім. С. П. Корольова Засн. 1970 у будинку, де народився С. Корольов, як Мемор. будинок-музей, відділ Житомир. обл. краєзнав. музею. Від 1987 – на правах самостійного з додатк. новозбудов. приміщенням...


Житомирський льонокомбінат

ЖИТО́МИРСЬКИЙ ЛЬОНОКОМБІНА́Т – підприємство легкої галузі промисловості. Буд-во розпочато 1958, перші метри тканин вироблено 1961. Досягнувши 1969 проект. потужності (23,2 млн м2 лляних тканин)...


Житомирський маслозавод

«ЖИТО́МИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВО́Д» – підприємство харчової галузі промисловості. Розташ. у Житомирі. Засн. 1981. До 1976 на тер. «Ж. м.» знаходився м’ясокомбінат. 1976–81 тут проведено комплексну реконструкцію приміщень, у 1980-х рр. введено в дію цехи з вироб-ва тварин. масла...


Житомирський район

ЖИТО́МИРСЬКИЙ РАЙО́Н (1928–39 – Троянівський) – район, що знаходиться у південній частині Житомирської області. Утвор. 1928. Жит. потерпали від голодомору 1932–33 (померло понад 2,6 тис. осіб)...


Житомирський вісник

«ЖИТО́МИРСЬКИЙ ВІ́СНИК» – інформаційно-рекламний тижневик. Виходив 1989–98; наклад 10–20 тис. прим. Засн. і видавець – Житомир. орг-ція НСЖУ. Висвітлював сусп.-політ. становище, краєзнавство та спорт, друкував твори місц. письменників, матеріали про Олега Ольжича...


Житомирський завод Вібросепаратор

«ЖИТО́МИРСЬКИЙ ЗАВО́Д “ВІБРОСЕПАРА́ТОР”» – підприємство машинобудівної галузі промисловості. Розташ. у Житомирі. Засн. 1858 як невелике кустарне підпр-во з перероблення с.-г. продукції. 1913 складалося з парового млина, ковбас....


Житомирський завод Ліктрави

«ЖИТО́МИРСЬКИЙ ЗАВО́Д “ЛІКТРА́ВИ”» – підприємство з перероблення лікарських трав, виготовлення лікарських трав’яних сумішей і фіточаїв. Розташ. у Житомирі. Історія «Ж. з. “Л.”» (до серед. 1990-х рр. – Житомир. ф-ка лікар. трав) розпочинається 1925...


Житомирський Даніель Володимирович

ЖИТО́МИРСЬКИЙ Даніель Володимирович (09(22). 12. 1906, м. Павлоград, нині Дніпроп. обл. – 1992) – музикознавець, педагог. Д-р мистецтвознавства (1968). Навч. у Харків. консерваторії (кл. фортепіано М. Пільстрема, теорії музики – С. Богатирьова)...


Житомирський Олександр Мойсейович

ЖИТО́МИРСЬКИЙ Олександр Мойсейович (08. 03. 1906, Черкаси – 01. 01. 1970, м. Псков...


Житомирський Яків Ісакович

ЖИТО́МИРСЬКИЙ Яків Ісакович (02. 01. 1932, Київ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1967), проф. (1969). Закін. Київ. ун-т (1954). Працював у Ташкент. (1954–55) і Коломен. (Моск. обл....


Житомирський державний технологічний університет

ЖИТО́МИРСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ТЕХНОЛОГІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад технологічного профілю. Засн. 1960 як Житомир. заг.-тех. ф-т Київ. політех. ін-ту, від 1975 – Житомир. філія Київ. політех. ін-ту, від 1994 – Житомир. інж.-технол. ін-т...


Житомирський ремонтно-механічний завод

...

Житомирський лікеро-горілчаний завод

...

Житомирський державний університет ім. І. Франка

ЖИТО́МИРСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. І. Франка – вищий навчальний заклад. Засн. 1919 як Волин. пед. ін-т, 1920 – учител. ін-т, того ж року перейменований в ІНО, від 1926 – ім. І. Франка, від 1929 – ін-т соц. виховання, 1934 – Житомир. пед., від 1935 – учител. ін-т...


Житомирський академічний обласний театр ляльок

...

Житомирський військовий інститут ім. С. Корольова, Національного авіаційного університету

ЖИТО́МИРСЬКИЙ ВІЙСЬКО́ВИЙ ІНСТИТУ́Т ім. С. Корольова Національного авіаційного університету – вищий навчальний заклад. Підпорядк. Мін-вам оборони й освіти і науки України. Веде свою історію від засн. 1919 у м. Нижній Новгород (РФ) Школи стрільби по повітр. флоту...


Житомирський обласний український музично-драматичний театр ім. І. Кочерги

ЖИТО́МИРСЬКИЙ ОБЛАСНИ́Й УКРАЇ́НСЬКИЙ МУЗИ́ЧНО-ДРАМАТИ́ЧНИЙ ТЕА́ТР ім. І. Кочерги – культурно-освітня установа. 1944 з акторів-воїнів та учасників худож. самодіяльності створ. трупу Житомир. держ. укр. муз.-драм. театру. Від 1967 – ім. 50-річчя Великої Жовтн. революції...


Жашківський історичний музей

...

Жмеринський історичний музей

ЖМЕ́РИНСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1969 як істор.-краєзнав. музей. Від 1994 – народний, від 2003 – сучасна назва. Підпорядк. Жмерин. міському упр. культури (Вінн. обл.). Розташ. у істор. і архіт. пам’ятці кін. 19 ст. Експозиц. пл. 122,6 м2...


Жовтоводський історичний музей ім. Ю. Пригожина

...