Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  31

Життя Поділля

...

Життя

«ЖИТТЯ́» Засн. у березні 2003 у Львові. Виходить щотижня; наклад 189 тис. прим. Друкує матеріали про духовність, історії з життя, кулінарні рецепти, поради щодо здоров’я, вірші...


Життя

«ЖИТТЯ́» – журнал Спілки української соціалістичної молоді «Вільна громада». Виходив укр. мовою неперіодично 1924–26 у Празі (усього 6 чисел). Розповсюджувався в осередках укр. студентів у Празі та Подєбрадах. Пропагував ідею самост. Укр. труд. респ....


Життя

«ЖИТТЯ́» – журнал. Виходив 1911 у м. Коломия (нині Івано-Фр. обл.) на правах рукопису щомісяця (усього 2 числа). Містив статті на громад. та філос. тематику, поет. і драм. доробки молодих авторів (зокрема М. Гордієнка, Г. Григорчука, М. Смереки...


Життя

ЖИТТЯ́ – вища форма організації матерії, якій притаманний комплекс властивостей, що дають можливість активно підтримувати і відтворювати власні структури на всіх рівнях структурно-функціональної організації – субклітинному, клітинному, тканинному, органному...


Життя

«ЖИТТЯ́» – журнал. Виходив укр. мовою від лютого до березня 1928 (усього 6 чисел; наклад 115 тис. прим.) у м. Хелм (Польща), 1948 – в Буенос-Айресі, від 1950 – у м. Апостолес (Арґентина) як видання отців Василіян. Ред. – отці В. Ковалик, О. Дуб, І. Патрило...


Життя Лебединщини

«ЖИТТЯ́ ЛЕБЕДИ́НЩИНИ» Засн. 1919 під назвою «Крестьянин и рабочий», 1922–36 – «Серп і молот», 1936–62 – «Соціалістичне життя», 1941–44 – «Лебединський вісник», 1962–90 – «Будівник комунізму», від 1990 – сучасна назва. Видавці – Лебедин. (Сум. обл.) райдержадміністрація...


Життя й революція

«ЖИТТЯ́ Й РЕВОЛЮ́ЦІЯ» – літературно-науковий журнал. Виходив у Києві 1925–34 щомісяця (112 чисел у 92-х книгах) як наук.-популяр., інформ.-рефератив., згодом – літ.-худож. журнал. Задуманий як журнал громад. життя...


Життя Покуття

«ЖИТТЯ́ ПОКУ́ТТЯ» Виходила 1932–33 у м. Коломия (нині Івано-Фр. обл.) двічі на тиждень. Висвітлювала соц.-екон. та культурне життя краю, обстоювала нац. інтереси українців Покуття. Друкувала поет. твори Р. Купчинського, О. Озимого...


Життя Полісся

«ЖИТТЯ́ ПОЛІ́ССЯ» Виходила щотижня від 1932 під назвою «За соціалістичне Полісся», від 1938 – «Соціалістичне Полісся», від 1941 – «Радянське Полісся», від 1963 – «Колгоспне життя», від 1993 – сучасна назва. Матеріали публікує укр. мовою. Засн. – Ріпкин. (Черніг. обл.) райрада...


Життя Семенівщини

«ЖИТТЯ́ СЕМЕ́НІВЩИНИ» Виходила від лютого 1932 як «Жизнь колхозника», від 1963 – «Красное знамя», від 1992 – «Жизнь Семеновщины», від 2002 – сучасна назва. Засн. – Семенів. (Черніг. обл.) райрада, райдержадміністрація та редакція. Виходить двічі на тиждень...


Життя Старокостянтинівщини

«ЖИТТЯ́ СТАРОКОСТЯНТИ́НІВЩИНИ» Засн. 1930 як «Вестник рабочих, солдатских и крестьянских депутатов», пізніше – «Факел», «Комуна», «Червона зірка», «Вперед», «Світло маяка», «Світло Жовтня»...


Життя Теофіпольщини

«ЖИТТЯ́ ТЕОФІПО́ЛЬЩИНИ» Виходить щотижня укр. мовою: 1931–67 (з перервою) як «Ленінський шлях», від 1967 – «Червона зірка»...


Життя Чуднівщини

«ЖИТТЯ́ ЧУ́ДНІВЩИНИ» Виходить щотижня: від 1931 як «Ленінський шлях», пізніше – «Сталінський прапор», «Прапор комунізму»...


Життя і школа

«ЖИТТЯ́ І ШКО́ЛА» – видавництво. Засн. В.-О. Луцівим 1955 у Торонто, від 1960 діяло у м-ку Стейт-Коледж (шт. Пенсильванія, США). Друкувало 1955–94 метод.-дидакт. вихов. журнал: спершу – під назвою «Учительське слово» (орган Об’єдн. укр. педагогів Канади)...


Життя і церква

«ЖИТТЯ́ І ЦЕ́РКВА» – журнал. Засн. 1956 у Нью-Йорку як орган УАПЦ у США. Виходить укр. мовою як двомісячник. Рубрики: «Церква Христова», «Про розуміння літургії», «Церква в Україні і ми», «Бесіди з друзями»...


Життя Білокуракинщини

«ЖИТТЯ́ БІЛОКУРА́КИНЩИНИ» Засн. 1933 як «Ударник ланів» (орган політвідділу Білокуракин. МТС Новопсков. р-ну Сталін. обл.; наклад 500 прим., вийшло 25 номерів; відп. ред. – С. Соколов), від 1934 – «Прапор Леніна» (орган Білокуракин. рай. парткому та виконкому; наклад 2000 прим.)...


Життя Зіньківщини

«ЖИТТЯ́ ЗІНЬКІ́ВЩИНИ» Виходила 1941–42 у м. Зіньків Полтав. обл. двічі на тиждень укр. мовою (усього 39 номерів). Друкувала постанови, накази, статті про сусп. життя Зіньківщини, нім. трактування фронт., міжнар. новин...


Життя і знання

«ЖИТТЯ́ І ЗНАННЯ́» – журнал. Виходив щомісяця від жовтня 1927 до серпня 1939 у Львові. Засн. і видавець – т-во «Просвіта». Містив наук.-популярні статті з історії, географії, археології, нар. творчості, етнографії, мист-ва, правознавства, астрономії, анатомії, біології...


Життя і мистецтво

«ЖИТТЯ́ І МИСТЕ́ЦТВО» – літературно-мистецький журнал. Виходив щомісяця від травня до грудня 1920 у Львові. Видавець і ред. – М. Струтинський. Порушував проблеми воєнно-політ. подій у Галичині, висвітлював державниц. прагнення українців...


Життя і слово

«ЖИТТЯ́ І СЛО́ВО» Засн. 1930 у м. Васильків (нині Київ. обл.) під назвою «За більшовицькі темпи», від 1943 – «Радянське життя», від 1962 – «Шлях Ілліча»...


Життя і слово

«ЖИТТЯ́ І СЛО́ВО» Перший номер вийшов 1930 під назвою «За колективне життя», пізніше – «Сталінським шляхом», «Червона зоря», від 1965 – «Заповіти Ілліча», від 1997 – сучасна назва. Засн. – Карлів. (Полтав. обл.) райдержадміністрація...


Життя і слово

«ЖИТТЯ́ І СЛО́ВО» Засн. у жовтні 1930 Білогір. райкомом КПУ та райрадою депутатів трудящих (нині Хмельн. обл.) як «Радянське життя», від 1965 – «Радянське село»...


Життя і слово

«ЖИТТЯ́ І СЛО́ВО» Засн. у березні 1931 як «Прапор комуни», від 1944 – «Радянський прапор», від лютого 1967 – «Жовтневі зорі» (тричі на тиждень), від лютого 1991 – сучасна назва. Засн. – Народиц. (Житомир. обл.) райдержадміністрація, райрада...


Життя і слово

«ЖИТТЯ́ І СЛО́ВО» – незалежний робітничий журнал лівосоціалістичного напряму. Видавець і ред. – І. Юрків. Виходив щомісяця 1937–38 у м. Дрогобич (нині Львів. обл.). Висвітлював події в СРСР...


Життя і слово

«ЖИТТЯ́ І СЛО́ВО» Засн. 1939 у м. Кам’янка-Струмилівська (нині Кам’янка-Бузька Львів. обл.) під назвою «Ленінським шляхом», від 1961 – «Авангард»...


Життя і слово

«ЖИТТЯ́ І СЛО́ВО» Засн. у вересні 1939 у м. Острог, нині Рівнен. обл., як «Нове життя», від 1941 – «Сталінський шлях» – орган Остроз. райкому КПУ та райради депутатів трудящих, від 1952 – «Зоря комунізму»...


Життя і слово

...

Життя Холмщини і Підляша

«ЖИТТЯ́ ХО́ЛМЩИНИ І ПІДЛЯ́ША» Виходила щотижня укр. мовою у лютому–березні 1928 (усього 6 чисел; наклад 115 тис. прим.) як орган Укр. об’єднаного нар. руху. Розповсюджувалася на тер. Сх. повітів Люблін. воєводства, заселених українцями. Полемізувала з часописами...


Життя та думи української діаспори в світі

«ЖИТТЯ́ ТА ДУ́МИ УКРАЇ́НСЬКОЇ ДІА́СПОРИ В СВІ́ТІ» – квартальник. Виходив укр. мовою 1992–93 (усього 3 номери) у Луцьку, друкувався у м. Володимир-Волинський Волин. обл.; наклад 5000 прим. Засн., гол. і худож. ред.– С. Леонтьєв. В укладанні брали участь кор. з України...


Життя і право: вістник теорії і практики

«ЖИТТЯ́ І ПРА́ВО: ВІ́СТНИК ТЕО́РІЇ І ПРА́КТИКИ» – науково-теоретичний і практичний юридичний квартальник. Виходив 1928–39 у Львові (усього 49 номерів). Засн. як журнал Союзу укр. адвокатів...