Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  15

Закордонна група Української комуністичної партії

...

Закарпатський крайовий комітет комуністичної партії Чехо-Словаччини

...

Закордонна група Української соціал-демократичної робітничої партії (ЗГ УСДРП)

ЗАКОРДО́ННА ГРУ́ПА УКРАЇ́НСЬКОЇ СОЦІА́Л-ДЕМОКРАТИ́ЧНОЇ РОБІТНИ́ЧОЇ ПА́РТІЇ (ЗГ УСДРП) – політична організація. Створ. чл. УСДРП, які спочатку підтримували політику Директорії УНР...


Закарпатська низовина

ЗАКАРПА́ТСЬКА НИЗОВИНА́ – частина Середньодунайської рівнини в Закарпатській області. З Пн. Сх. оточена Вулкан. хребтом. Довж. 80–90 км, шир. 22–35 км...


Закарпатська правда

«ЗАКАРПА́ТСЬКА ПРА́ВДА» Засн. навесні 1920 в Ужгороді І. Мондоком (видавець і гол. ред. до 1926) як «Правда» – орган Міжнар. соціаліст. партії Підкарп. Русі, від червня 1921 – орган Закарп. крайового ком-ту КП Чехословаччини...


Закарпатська область

ЗАКАРПА́ТСЬКА О́БЛАСТЬ – область у південно-західній частині України, у межах Українських Карпат (див. також Закарпаття). Утвор. у складі УРСР 22 січня 1946. Спочатку вона складалася з 13-ти округ...


Закарпатська Червона гвардія

ЗАКАРПА́ТСЬКА ЧЕРВО́НА ГВА́РДІЯ – збройне формування. Ін. назва – Русин. Червона гвардія. Створ. у березні–квітні 1919 органами рад. влади на Закарпатті як складова частина Червоної армії Угорщини. Нараховувала понад 6 тис. вояків різних національностей (українці...


Закарпатська Реформатська Церква

ЗАКАРПА́ТСЬКА РЕФОРМА́ТСЬКА ЦЕ́РКВА – етно-конфесійна протестантська Церква кальвіністської традиції. Складається переважно з угорців, поширена у Берегів., Виноградів., Мукачів....


Закарпатська обласна філармонія

ЗАКАРПА́ТСЬКА ОБЛАСНА́ ФІЛАРМО́НІЯ Засн. 1946 в Ужгороді. До її складу увійшли: Закарп. ансамбль пісні і танцю (нині Закарпатський народний хор Заслужений академічний, від 1946), симф. оркестр (1947–50)...


Закарпатська карстова область

ЗАКАРПА́ТСЬКА КА́РСТОВА О́БЛАСТЬ – територія на Закарпатській низовині...


Закарпатська газоносна область

ЗАКАРПА́ТСЬКА ГАЗОНО́СНА О́БЛАСТЬ – частина Карпатської нафтогазоносної провінції. В тектоніч. відношенні пов’язана з Закарп. прогином. У результаті планомір. геол. досліджень, проведених у Закарпатті з метою пошуків горючих корис. копалин...


Закарпатська обласна наукова медична бібліотека

ЗАКАРПА́ТСЬКА ОБЛАСНА́ НАУКО́ВА МЕДИ́ЧНА БІБЛІОТЕ́КА Засн. 1946 в Ужгороді. Комплектується літ-рою з усіх галузей медицини, охорони здоров’я і суміж. наук: біології, біофізики, біохімії, генетики, екології, мед. фізики, хімії, безпеки життєдіяльності людини...


Західноукраїнська народно-революційна організація

ЗАХІДНОУКРАЇ́НСЬКА НАРО́ДНО-РЕВОЛЮЦІ́ЙНА ОРГАНІЗА́ЦІЯ – конспіративне військово-політичне об’єднання. Засн. 1925 в Ужгороді групою військ. емігрантів на чолі з О. Думіним на базі Зх.-укр. нар.-рев. орг-ції...


Закарпатська державна обласна універсальна наукова бібліотека

...

Загальна Українська безпартійна демократична організація

...