Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  47

Закарпатський музей народної архітектури та побуту

ЗАКАРПА́ТСЬКИЙ МУЗЕ́Й НАРО́ДНОЇ АРХІТЕКТУ́РИ ТА ПО́БУТУ Відкритий 1970 в Ужгороді як самобут. ансамбль укр. нац. спадщини. Складається з архіт. перлин старовин. закарп. села...


Закарпатський краєзнавчий музей

ЗАКАРПА́ТСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Створ. 1945 у будинку колиш. адм. комітат. упр. (нині Закарпатський обласний художній музей ім. Й. Бокшая...


Закарпатський обласний художній музей ім. Й. Бокшая

ЗАКАРПА́ТСЬКИЙ ОБЛАСНИ́Й ХУДО́ЖНІЙ МУЗЕ́Й ім. Й. Бокшая Створ. у червні 1945 як Закарп. картинна галерея. Розташ. у залах Ужгород. замку, складалася з розділів: рад., рос. та укр., зарубіжне мист-во. Відкритий 1948, від 1963 – Закарп. ХМ – філіал Закарп. краєзнав. музею...


Західна область Української Народної Республіки (ЗОУНР)

...

Закарпатський прогин

ЗАКАРПА́ТСЬКИЙ ПРОГИ́Н – геологічна структура на південному заході Карпатської складчастої системи. В Україні розташ. його сх. частина. З. п. виповнений неоген. моласами потуж. до 3 тис. м (товщами уламк. гірських порід – пісковиків...


Закарпатський говір

ЗАКАРПА́ТСЬКИЙ ГО́ВІР – один з архаїчних говорів карпатської групи діалектів південно-західного наріччя української мови. Ін. назви – серед.-закарп., підкарп., пд.-карп. діалект. Поширений у поселеннях долин Пд. Карпат...


Закарпатський державний університет

ЗАКАРПА́ТСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т Засн. 1995 як Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки і права. Сучасна назва – від 2004. У структурі Ун-ту – 5 навч. ф-тів (інформатики, економіки, міжнар. відносин, юрид., міжнар. бізнесу та міжнар. економіки)...


Закарпатський буровугільний район

ЗАКАРПА́ТСЬКИЙ БУРОВУ́ГІЛЬНИЙ РАЙО́Н – група родовищ бурого вугілля у західній частині України. Розташ. у Закарп. обл., у межиріччі Ужа й Тереблі. Пл. понад 5 тис. км2. Дослідж. З. б. р. розпочато 1901...


Закарпатський художній інститут

ЗАКАРПА́ТСЬКИЙ ХУДО́ЖНІЙ ІНСТИТУ́Т Створ. 2003 в Ужгороді на базі коледжу мист-в ім. А. Ерделі, засн. 1946 з ініціативи А. Ерделі (1-й дир.) та завдяки зусиллям художників В. Касіяна, М. Глущенка...


Закарпатський соленосний басейн

ЗАКАРПА́ТСЬКИЙ СОЛЕНО́СНИЙ БАСЕ́ЙН – група родовищ кам’яної солі у західній частині України. Пов’язаний із Закарп. прогином. З. с. б. виповнений відкладами міоцен. та пліоцен. віку...


Закарпатський артезіанський басейн

ЗАКАРПА́ТСЬКИЙ АРТЕЗІА́НСЬКИЙ БАСЕ́ЙН – гідрогеологічна область, яка в геоструктурному відношенні пов’язана з Закарпатською міжгірською западиною (внутрішнім прогином). Западина заповнена потуж. комплексом неоген. відкладів (молас)...


Закарпатський арматурний завод

...

Закарпатський передгірний геоботанічний округ

ЗАКАРПА́ТСЬКИЙ ПЕРЕДГІ́РНИЙ ГЕОБОТАНІ́ЧНИЙ О́КРУГ – частина Східно-Карпатської гірської геоботанічної області. Нижня межа округу на Закарпатті проходить у середньому на вис. 150 м...


Закарпатський обласний угорський театр

...

Закарпатський народний хор заслужений академічний

ЗАКАРПА́ТСЬКИЙ НАРО́ДНИЙ ХОР Заслужений академічний Створ. 1945 в Ужгороді як Закарп. ансамбль пісні і танцю (від 1946 – у складі Закарп. філармонії), реорганіз. 1947 в Закарп. нар. хор. Від 1959 – заслужений, від 2009 – академічний. У складі – хор....


Закарпатський тип овець породи прекос

...

Закарпатський політичний страйк 1920

ЗАКАРПА́ТСЬКИЙ ПОЛІТИ́ЧНИЙ СТРАЙК 1920 Проведений 16–21 грудня на знак солідарності з робітниками Чехо-Словаччини...


Закарпатський інститут агропромислового виробництва УААН

ЗАКАРПА́ТСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т АГРОПРОМИСЛО́ВОГО ВИРОБНИ́ЦТВА УААН – наукова установа...


Закарпатський обласний театр ляльок Бавка

ЗАКАРПА́ТСЬКИЙ ОБЛАСНИ́Й ТЕА́ТР ЛЯЛЬО́К «БА́ВКА» – культурно-освітня установа. Засн. 1980 в Ужгороді як Закарп. обл. театр ляльок. 1988 одержав стаціонарне приміщення в центрі міста...


Закарпатський обласний державний російський драматичний театр

ЗАКАРПА́ТСЬКИЙ ОБЛАСНИ́Й ДЕРЖА́ВНИЙ РОСІ́ЙСЬКИЙ ДРАМАТИ́ЧНИЙ ТЕА́ТР – культурно-освітня установа. Засн. 1947 як Білгород-Дністров. рос. драм. театр на базі 1-го Бессараб. рос. драм. театру «Новий Аккерман» (створ. 1902 у м. Аккерман, нині Білгород-Дністровський)...


Закарпатський обласний державний український музично-драматичний театр

ЗАКАРПА́ТСЬКИЙ ОБЛАСНИ́Й ДЕРЖА́ВНИЙ УКРАЇ́НСЬКИЙ МУЗИ́ЧНО-ДРАМАТИ́ЧНИЙ ТЕА́ТР – культурно-освітня установа. Засн. 1946 в Ужгороді. Від 1991 – обласний. Відкрився виставою «Під каштанами Праги» К. Симонова. Серед ін. постановок – «Ластівка» Л. Смілянського (1946)...


Закарпатський крайовий комітет комуністичної партії Чехо-Словаччини

...

Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАНУ

ЗАКАРПА́ТСЬКИЙ РЕГІОНА́ЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІА́ЛЬНО-ЕКОНОМІ́ЧНИХ І ГУМАНІТА́РНИХ ДОСЛІ́ДЖЕНЬ НАНУ Створ. 1996 в Ужгороді на базі низки н.-д. підрозділів НАНУ, Закарп. наук.-вироб. центру «Екологія», а також н.-д. груп Закарп. облдержадміністрації, що є співзасн. Центру...


Зоологічний музей

ЗООЛОГІ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1919 у Києві в структурі УАН. Основу фондів склали приватні колекції комах В. Караваєва, палеарктичних двокрилих комах Г. Гогхута, птахів Г. Кочубея з Архангел. губ. та Примор. краю, Забайкалля...


Заньковецької М. музей

ЗАНЬКОВЕ́ЦЬКОЇ М. Музей Засн. 1960 у Києві як Мемор. музей-квартира М. Заньковецької. Розташ. у будинку по вул. Велика Васильківська, 121...


Звенигородський краєзнавчий музей

ЗВЕНИГО́РОДСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Звенигород. райвідділу культури. Засн. 1922 етнографом, художницею С. Терещенко як повіт. музей. 1922–26 фактично працював на громад. засадах. 1933 фонди музею передано Уман. краєзнав. музею...


Золотоніський краєзнавчий музей

ЗОЛОТОНІ́СЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Золотоніс. міськраді. Засн. 1960 як музей на громад. засадах. Від 1992 – сучасна назва. Нині у музеї зберігаються 8211 експонатів осн. і 5618 допоміж. фондів. Серед унікал. – Священне Євангеліє (1771), Мінея загальна (1774)...


Заліщицький краєзнавчий музей

ЗАЛІ́ЩИЦЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1974 з ініціативи учителя історії О. Тура у приміщенні церкви Покрови Пресвятої Богородиці (1873). Від 1975 – народний...


Зіньківський історичний музей

ЗІНЬКІ́ВСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1967 у м. Зіньків Полтав. обл. у колиш. будинку для крамниць дріб. торговців (1914). Від 1968 – народний. Підпорядк. Зіньків. райвідділу культури. Осн. темат. відділи: «Край з часів далекого минулого до 21 ст.»...


Зарічненський краєзнавчий музей

ЗАРІ́ЧНЕНСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 2001, відкритий для відвідувачів 2007. Підпорядк. Зарічнен. райвідділу культури Рівнен. обл. Фонд. збірка (1315 од., з них осн. – 552) музею складається із експонатів колиш. Дібрів. музею партизан. слави...


Зборівська битва Музей

«ЗБО́РІВСЬКА БИ́ТВА» Музей Засн. 1993 у м. Зборів Терноп. обл. з ініціативи Г. Барана як відділ Терноп. краєзнав. музею...


Зміївський краєзнавчий музей

...

Затисянський краєзнавчий музей

ЗАТИСЯ́НСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1970 у с. Тисобикень Виноградів. р-ну Закарп. обл. з ініціативи Героя Соц. Праці, голови колгоспу «Прикордонник» А. Бірова (нині підпорядк. Пийтерфолвів. сільс. раді). Розташ. у колиш. палаці графів Фогороші (неокласич. стиль...


Запорізький обласний краєзнавчий музей

ЗАПОРІ́ЗЬКИЙ ОБЛАСНИ́Й КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1921 у Запоріжжі з ініціативи чл.-кор. ВУАН Я. Новицького, який став його першим директором. Саме він був одним з перших...


Запорізький обласний художній музей

ЗАПОРІ́ЗЬКИЙ ОБЛАСНИ́Й ХУДО́ЖНІЙ МУЗЕ́Й Створ. у вересні 1971, відкритий 1973. Музейна колекція репрезентує образотворче мист-во України та Росії 18 – поч. 21 ст., налічує бл. 13,5 тис. експонатів: іконопис, живопис, скульптура, графіка...


Задорожного І.-В. ім. Музей образотворчого мистецтва

ЗАДОРО́ЖНОГО І.-В. ім. Музей образотворчого мистецтва Створ. 2000 у м. Ржищів Київ. обл. на базі картин. галереї, засн. 1997. Підпорядк. Ржищів. міськраді...


Заньковецької М.К. Заньківський меморіальний музей

ЗАНЬКОВЕ́ЦЬКОЇ М. К. Заньківський меморіальний музей Засн. 1964 у с. Заньки Ніжин. р-ну Черніг. обл., де народилася і виросла видатна укр. актриса М. Заньковецька (дівоче – Адасовська)...


Зоологічний музей Львівського університету

...

Зоологічний музей Київського університету

ЗООЛОГІ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й КИ́ЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1834 з ініціативи першого ректора Ун-ту св. Володимира (нині Київ. ун-т) М. Максимовича як зоол. кабінет. Основою експозиції стали колекції зоол. кабінету (створ. 1805) Волин. г-зії. До 1850 діяв у складі філос....


Золочівський історико-краєзнавчий музей

ЗО́ЛОЧІВСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Золочів. райвідділу культури (Харків. обл.). Засн. 1977 як музей на громад. засадах. Від 1996 – сучасна назва. Нині у музеї зберігаються 9,7 тис. експонатів (з них 4,8 тис. – осн. фонду)...


Зачепилівський історико-краєзнавчий музей

ЗАЧЕПИ́ЛІВСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 2000, відкритий для відвідувачів 2007. Підпорядк. Зачепилів. райвідділу культури Харків. обл. Осн. види діяльності: культ.-осв., н.-д., експозиц., фонд....


Затурцівський меморіальний музей В. Липинського

ЗАТУ́РЦІВСЬКИЙ МЕМОРІА́ЛЬНИЙ МУЗЕ́Й В. ЛИПИ́НСЬКОГО Засн. 1995 на тер. колиш. садиби родини Липинських у с. Затурці Локачин. р-ну Волин. обл. як відділ Волин. краєзнав. музею. Основу фондів музею складають документи і фото з родин. архіву Липинських...


Заболотного Д. К. Академіка Меморіальний музей

ЗАБОЛО́ТНОГО Д. К. АКАДЕ́МІКА Меморіальний музей Засн. 1930 у с. Заболотне Крижопіл. р-ну, нині Вінн. обл. До 1985 був підпорядк. Мін-ву культури УРСР, відтоді є підрозділом Ін-ту мікробіології і вірусології НАНУ (Київ). Нині в експозиц. комплексі – хата-музей...


Заболотного В. Г. Архітектора Меморіальний музей

ЗАБОЛО́ТНОГО В. Г. АРХІТЕ́КТОРА Меморіальний музей Розташ. у м. Переяслав-Хмельницький Київ. обл. Структур. підрозділ «Переяслав» Національного історико-етнографічного заповідника. Засн. 1962 у будинку (збудов. 1911)...


Збройних сил України Центральний музей

ЗБРО́ЙНИХ СИЛ УКРАЇ́НИ Центральний музей Засн. у Києві 1995, відкритий для відвідувачів 1998. В експозиції музею послідовно висвітлена військ. історія кіммерій.-сармат. періоду, княжої доби, часів козаччини та Визв. війни під проводом Б. Хмельницького...


Залки Мате літературно-меморіальний музей

ЗА́ЛКИ МА́ТЕ Літературно-меморіальний музей Засн. 1961 у смт Білики (Кобеляц. р-н Полтав. обл.) як громадський. Від 1976 – державний. Підпорядков. відділу культури Кобеляц. райдержадміністрації. Фонд музею – 1184 од. зберігання, з них 312 – осн. фонду, 872 – наук.-допоміжного...


Знам’янський міський краєзнавчий музей

ЗНА́М’ЯНСЬКИЙ МІСЬКИ́Й КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Знам’ян. міському відділу культури. Засн. 2004. У фондах – 4863 (з них осн. – 2226) од. зберігання. Експозиції: «Природа Чорноліського краю», «Рідне місто моє»...