Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  7

Закон Божий

ЗАКО́Н БО́ЖИЙ – релігійне вчення, яке подає своїм прихильникам обов’язкові правила життя й діяльності; навчальний предмет про головні положення конкретної релігії, її історію, особливості богослужіння...


Закон

ЗАКО́Н – нормативний акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини. Є осн. категорією законодав. системи...


Закон і бізнес

«ЗАКО́Н І БІ́ЗНЕС» – економіко-правовий тижневик. Засн. у червні 1991 у Києві Спілкою адвокатів України. Виходить укр. і рос. мовами; наклад 7500 прим. Друкує інформ., аналіт., консультац. матеріали правової та екон. тематики, проводить моніторинг законотвор. процесу...


Закон і право

«ЗАКО́Н І ПРА́ВО» – часопис громадсько-правного життя. Виходив 1918–19 укр. мовою щомісяця у Києві (усього три номери) у вид-ві «Час». Друкував законодавчі акти Директорії УНР (зокрема про об’єднання УНР і ЗУНР), теор. статті, матеріали суд. практики...


Закон і хаос

ЗАКО́Н І ХА́ОС (грец. νóμοξ – звичай, закон; χαίνω – розверзаюся) – філософські категорії, що дозволяють фіксувати єдність таких суперечливих сторін буття, як повторюваність, стійкість, регулярність, істотність, необхідність...


Закон конституційний

ЗАКО́Н КОНСТИТУЦІ́ЙНИЙ – різновид закону як акта вищої юридичної сили. З. к. приймають органи законодав. влади чи шляхом референдуму в особливому порядку. Вони визначають основи сусп. і держ. ладу...


Закон соціальний

ЗАКО́Н СОЦІА́ЛЬНИЙ – категорія, що позначає об’єктивно існуючий...