Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  12

Канадійсько-українська видавнича спілка

«КАНАДІ́ЙСЬКО-УКРАЇ́НСЬКА ВИДАВНИ́ЧА СПІ́ЛКА» – українське видавництво в Канаді. Діяло на поч. 20 ст. у Вінніпезі. Випустило низку книжок реліг. змісту, зокрема «Правила Русько-Католицької Церкви в Канаді» Н. Будки (2-е вид.; 1915), «Житє св. Йосафата» (1917)...


Канадська північно-західна видавнича спілка

«КАНА́ДСЬКА ПІВНІ́ЧНО-ЗА́ХІДНА ВИДАВНИ́ЧА СПІ́ЛКА» – українське видавництво в Канаді. Засн. 1903 у Вінніпезі. Друкувало г. «Канадійський фармер», оголошення й «доривочні праці» від тодіш. Ліберал. уряду в Оттаві...


Комп’ютерна видавнича система

КОМП’Ю́ТЕРНА ВИДАВНИ́ЧА СИСТЕ́МА – комплекс, що складається із комп’ютерів, сканувальних, фо­то­вивідних пристроїв, програм­них та мережних засобів і призначений для підготовки та тиражування зразка друкарської продукції (книг, журналів, газет...


Кредитна спілка

КРЕДИ́ТНА СПІ́ЛКА – особлива форма громадських організацій, створюваних на до­бровільних...


Кобзарів України Національна спілка

КОБЗАРІ́В УКРАЇ́НИ Національна спілка Засн. 1995 у Києві як Всеукр. спілка кобзарів, від 2002 – сучасна назва. Найвищий керів. орган – з’їзд (проводиться раз на 5 р.). Діє 23 обл. осередки. Нараховує 530 чл., серед яких 57 проживають у Детройті (США), 34 – у Торонто (Канада)...


Кінематографістів України Національна спілка

КІНЕМАТОГРАФІ́СТІВ УКРАЇ́НИ Національна спілка – всеукраїнська громадська організація. Засн. 1958 у Києві як Організац. бюро Спілки працівників кінематографії УРСР, від 1962 – Спілка працівників кінематографії УРСР, від 1970 – Спілка кінематографістів УРСР...


Композиторів України Національна спілка

КОМПОЗИ́ТОРІВ УКРАЇ́НИ Національна спілка – творча організація, яка об’єднує професійних композиторів і музикознавців з метою розвитку музичної культури України. Веде свою історію від Музичного товариства ім. М. Леонтовича (засн. 1922)...


Китаєзнавців Українська асоціація

КИТАЄЗНА́ВЦІВ Українська асоціація Засн. 2003 у Києві як добровіл. об’єднання установ, орг-цій і науковців, які працюють у галузі китаєзнавства й цікавляться історією і сучасністю Китаю. Її попередником було Укр. відділ. Всесоюз. асоц. китаєзнавців...


Корозіоністів Українська асоціація

КОРОЗІОНІ́СТІВ Українська асоціація Створ. 1992 у Львові як добровіл. самоврядне об’єднання спе­­ціалістів і орг-цій у галузі захисту від корозії та короз.-мех. руйнування машин, устаткування, метал. конструкцій і споруд...


Кооперативна рада Українська світова

КООПЕРАТИ́ВНА РА́ДА Українська світова – громадська організація. Засн. 1973 на конф. представників укр. коопе­­ративів у рамках Світ. конгресу вільних українців у Торонто...


Кіностудія анімаційних фільмів Українська (Укранімафільм)

КІНОСТУ́ДІЯ АНІМАЦІ́ЙНИХ ФІ́ЛЬМІВ Українська («Укранімафільм») Засн. 1959 на базі Київ. кіностудії наук.-популяр. фільмів («Київнаукфільм») як Творче об’єдн. худож. мультиплікації (1-й худож. кер. – І. Лазарчук)...


Київська муніципальна українська академія танцю ім. С. Лифаря

...