Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  1148

Карпенчук Володимир Миколайович

КАРПЕНЧУ́К Володимир Миколайович (11. 07. 1953, с. Возсіятське Єланец. р-ну Микол. обл.) – актор, педагог. Засл. арт. України (2012). Обл. премія ім. М. Аркаса (2004). Закін. Ленінгр. консерваторію (нині С.-Петербург, 1983; викл. І. Бугаєв, Б. Лушин, В. Сопіна). 1978–80 – арт. Ленконцерту...


Карпенчук Світлана Григорівна

КАРПЕНЧУ́К Світлана Григорівна (07. 10. 1949, с. Слобода-Підлісівська Ямпіл. р-ну Вінн. обл.) – педагог. Д-р пед. н. (2003)...


Кім Володимир Миколайович

КІМ Володимир Миколайович (28. 11. 1947, м. Желєзнодорожний, нині Респ. Комі, РФ) – диригент, педагог. Засл. діяч мист-в УРСР (1991). Премія АР Крим (2005). Закін. Горьков. консерваторію (нині м. Нижній Новгород, РФ...


Коржик Володимир Миколайович

КО́РЖИК Володимир Миколайович (15. 07. 1958...


Кошляков Володимир Миколайович

КОШЛЯКО́В Володимир Миколайович (21. 12. 1922, Сімферополь – 16. 02. 2009, Київ) – фахівець у галузi аналiтичної механiки твер­дого тiла i теорiї гiроскопiв. Син М. Кошлякова, чоловік В. Гукович. Д-р фіз.-мат. н. (1961), проф. (1966)...


Козько Володимир Миколайович

КОЗЬКО́ Володимир Миколайович (18. 03. 1943, ст. Лазо Примор. краю, РФ) – лікар-інфекціоніст. Д-р мед. н. (1996), проф. (1997). Закін. Харків. мед. ін-т (1973)...


Кисляков Володимир Миколайович

КИСЛЯКО́В Володимир Миколайович (13. 10. 1875 – ?) – військовик. Закін. Костянтинів. артилер. уч-ще (1894), Микол. академію Генштабу (1901). Учасник рос.-япон. війни 1904–05. Служив у Фінлянд., Іркут. й Одес. військ. округах...


Куров Володимир Миколайович

КУ́РОВ Володимир Миколайович (26. 07(08. 08). 1904, м. Міасс, нині Челябін. обл., РФ – 11. 06. 1967, Чернівці) – скульптор і пе­дагог. Працював флейтистом ор­кестру, театр. декоратором, зав. читальні. Закін. Свердлов. худож. технікум (нині м. Єкатеринбург...


Коренєв Володимир Миколайович

КО́РЕНЄВ Володимир Миколайович (30. 01. 1912, Київ – 1988...


Кисленко Володимир Миколайович

КИСЛЕ́НКО Володимир Миколайович (12. 06. 1955, Львів – 01. 11. 2011, там само) – хімік. Д-р хім. н. (1991). Закін. Львів. політех. ін-т (1977), де й працював (нині Нац. ун-т «Львів. політехніка»): 1994–2004 – пров. н. с....


Киселівський Володимир Миколайович

КИСЕЛІ́ВСЬКИЙ Володимир Миколайович (23. 06. 1937, Київ – 31. 03. 2011, там само) – фахівець у галузі міцності конструкційних матеріалів. Брат Ф. Киселівського. Д-р тех. н. (1977)...


Козеренко Володимир Миколайович

КОЗЕРЕ́НКО Володимир Миколайович (12. 01. 1913, Київ – ?) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1955)...


Костенко Володимир Миколайович

КОСТЕ́НКО Володимир Миколайович (20. 01. 1940, Вінниця) – вче­ний-зоотехнік. Д-р с.-г. н. (1997), проф. (1997). Закін. Укр. с.-г. ака­демію (Київ, 1961). У 1961–66 та 1974–82 перебував на парт. роботі. 1966–70 працював у ВНДІ тваринництва (с-ще Дубровиці Моск. обл.)...


Качан Володимир Миколайович

КАЧА́Н Володимир Миколайович (06. 10. 1938, м. Макіївка, нині Донец. обл.) – гірничий інженер-шахтобудівник. Д-р тех. н. (1997)...


Карабан Володимир Миколайович

КАРАБА́Н Володимир Миколайович (06. 06. 1939, Харків – 21. 02. 1995, там само) – фахівець у галузі механіки. Д-р тех. н. (1982), проф. (1983). Закін. Харків. політех. ін-т (1962)...


Камишев Володимир Миколайович

КА́МИШЕВ Володимир Миколайович (15. 04. 1925, х. Нижньозубрилівськ, нині Волгогр. обл....


Кокозей Володимир Миколайович

КОКОЗЕ́Й Володимир Миколайович (01. 12. 1953, Київ) – хімік. Д-р хім. н. (1994), проф. (1999). Держ. премія України в галузі н. і т. (1995). Закін. Київ. ун-т (1977), де відтоді й працює: від 1988 – зав. н.-д. лаб. синтезу неорган. сполук і матеріалів для нової техніки...


Косик Володимир Миколайович

КО́СИК Володимир Миколайович (26. 11. 1924, с. Вацевичі, нині Залужани Дрогоб. р-ну Львів. обл. – 12. 06. 2017, Париж) – історик, громадсько-політичний діяч. Чоловік О. Кисі­­левської-Ткач-Косик. Дійс. чл. (1994), голова (від 2013) НТШ у Зх. Європі. Лицар (1998)...


Костецький Володимир Миколайович

КОСТЕ́ЦЬКИЙ Володимир Миколайович (28. 08(10. 09). 1905, с. Холми, нині смт Корюків. р-ну Черніг. обл. – 26. 05. 1968, Київ) – живо­писець і педагог. Син Миколи, батько Олександра Костецьких...


Ковшов Володимир Миколайович

КОВШО́В Володимир Миколайович (09. 10. 1938, м. Нижній Тагіл, РФ) – фахівець у галузі металургії. Д-р тех. н. (1993), проф. (1994). Закін. Магнітогор. гірн.-металург. ін-т (Челябін. обл., РФ; 1961). Працював 1961–65 на Орсько-Халилів. металург. комбінаті (м. Новотроїцьк Оренбур. обл....


Кущенко Володимир Миколайович

КУЩЕ́НКО Володимир Миколайович (09. 01. 1958, м. Іловайськ, нині Харциз. міськради Донец. обл.) – фахівець у галузі будівельних конструкцій. Д-р тех. н. (2007), проф. (2008). Закін. Макіїв. інж.-буд. ін-т (1979), де відтоді й працює (нині Донбас. академія буд-ва і арх-ри...


Кюрчев Володимир Миколайович

КЮ́РЧЕВ Володимир Миколайович (23. 06. 1955, с. Андрівка Бердян. р-ну Запоріз. обл.) – фахівець у галузі механізації сільського господарства. Канд. тех. н. (1989), проф. (2006)...


Куницький Володимир Миколайович

КУНИ́ЦЬКИЙ Володимир Миколайович (26. 05. 1857, С.-Петербург – 1916, Москва) – літературознавець, мовознавець, педагог. Навч. в Ун-ті св. Володимира у Києві (від 1876), закін. С.-Петербур. ун-т (1881...


Кушнір Володимир Миколайович

КУШНІ́Р Володимир Миколайович (01. 01. 1942, c. Галузинці Деражнян. р-ну Кам’янець-Поділ., нині Хмельн. обл. – 04. 01. 2015, С.-Петербург, похов. у Києві) – тренер (бокс). Засл. тренер України (1983). За­­кін. Ленінгр. технікум фіз. культури і спорту (нині С.-Пе­тер­бург, 1961)...


Кушнір Володимир Миколайович

КУШНІ́Р Володимир Миколайович (01. 06. 1929, с. Товсте, нині Гу­сятин. р-ну Терноп. обл.) – будівельник, краєзнавець, громадський діяч. Держ. премія України в галузі арх-ри (1993). У 1949 депортов. у Хабаров. край (РФ) за зв’язки батька та брата з ОУН–УПА...


Кутлинський Володимир Миколайович

КУТЛИ́НСЬКИЙ Володимир Миколайович (16. 06. 1904, с. Нікольський Поїм, нині Поїм Пензен. обл., РФ – 21. 10. 2000, с. Ромашково Моск. обл.) – церковний діяч, живописець...


Кравченко Володимир Миколайович

КРА́ВЧЕНКО Володимир Миколайович (07. 07. 1947, Херсон) – графік, живописець. Чл. НСХУ (1988). За­кін. Одес. театр.-худож.-тех. уч-ще (1970; викл. О. Пилявський). Працював 1970–74 на Одес. кіностудії худож. фільмів...


Карпинич Володимир Миколайович

КАРПИ́НИЧ Володимир Миколайович (02. 07. 1937, Запоріжжя) – мовознавець. Дійс. чл. УВАН (1996). Від 1951 мешкає в США. Студії з славістики і германістики закін. в Ун-ті Темпл (магістр нім. філології, 1968) та Коледжі Брин Мор (1970, обидва – м. Філадельфія...


Круцяк Володимир Миколайович

КРУЦЯ́К Володимир Миколайович (02. 05. 1936, с. Гиньківці, нині Заліщиц. р-ну Терноп. обл. – 09. 07. 2000, Чернівці) – ембріо­лог, анатом. Д-р мед. н. (1972), проф. (1973). Засл. діяч н. і т. УРСР (1989). Закін. Чернів. мед. ін-т (1960)...


Краснов Володимир Миколайович

КРАСНО́В Володимир Миколайович (18. 02. 1950, Чернівці) – живопи­сець і реставратор. Обл. літ.-мист. премія ім. С. Воробкевича (2003), премія ім. Стефана Великого (Ру­мунія...


Кіба Володимир Миколайович

КІ́БА Володимир Миколайович (29. 05. 1952, Миколаїв) – легкоатлет (стрибки у висоту)...


Козак Володимир Миколайович

КОЗА́К Володимир Миколайович (10. 10. 1950, м. Щучинськ Кокчетав. обл., Казахстан) – тренер (вільна боротьба, кураш, панкратіон). Суддя нац. категорії (2009). Брат Сергія...


Копоть Володимир Миколайович

КО́ПОТЬ Володимир Миколайович (24. 11. 1951, с. Чишки Буського р-ну Львів. обл.) – трубач, педагог. Засл. арт. України (1992). Закін. Львів. консерваторію (1976; кл. В. Швеця). 1971–75 грав в естрад. оркестрі кінотеатру «Україна» під кер-вом Є. Філіппова, оркестрі цирку...


Кузьменко Володимир Миколайович

КУЗЬМЕ́НКО Володимир Миколайович (29. 04. 1956, с. Довжик Охтир. р-ну Сум. обл.) – співак (тенор). Нар. арт. України (2006). Закін. Київ. ін-т культури (1980) та консерваторію (1986; кл. В. Тимохіна). 1982–84 – соліст Ансамблю пісні і танцю Київ. військ. округу...


Ковбаса Володимир Миколайович

КОВБАСА́ Володимир Миколайович (06. 02. 1954, с. Требухів Бровар. р-ну Київ. обл.) – фахівець у галузі харчових технологій. Д-р тех. н. (1998)...


Костяков Володимир Миколайович

КОСТЯКО́В Володимир Миколайович (25. 12. 1934, станиця Обливська Ростов. обл....


Куліш Володимир Миколайович

КУЛІ́Ш Володимир Миколайович (псевд.: Степан Євин, Серафима Гусочка; 10. 07. 1917, м. Олешки, нині Цюрупинськ Херсон. обл. – 27. 07. 2009, м. Філадельфія, шт. Пенсильванія, США) – прозаїк, драматург. Син Миколи Гуровича...


Кавецький Володимир Миколайович

КАВЕ́ЦЬКИЙ Володимир Миколайович (25. 07. 1944, м. Миргород Полтав. обл.) – вчений-агрохімік, ґрунтознавець. Канд. хім. (1972), д-р с.-г. (1991) н., проф. (1997). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ...


Князєв Володимир Миколайович

КНЯ́ЗЄВ Володимир Миколайович (01. 05. 1946, Київ) – філософ. Д-р філос. н. (1992), проф. (1993). Засл. діяч н. і т. України (1998). Закін. Київ. ун-т (1975). Відтоді працював у Києві: у Політех. ін-ті: доц. каф. філософії; від 1983 – в Ун-ті: 1991–95 – заст. декана з наук. роботи філос. ф-ту...


Коннов Володимир Миколайович

КО́ННОВ Володимир Миколайович (03. 07. 1934, м. Нерчинськ, нині Читин. обл., РФ) – фахівець у галузі суднобудування. Держ. премії СРСР (1981) та України (2007) в галузі н. і т. Закін. Микол. кораблебуд. ін-т (1959). Від­тоді працював у ЦКБ «Ізумруд» (Херсон)...


Коваль Володимир Миколайович

КОВА́ЛЬ Володимир Миколайович (28. 10. 1969...


Крижановський Володимир Миколайович

КРИЖАНО́ВСЬКИЙ Володимир Миколайович (24. 01(05. 02). 1868, Житомир – 1932, м. Дмитров Моск. обл.) – бактеріолог. Закін. фіз.-мат. (1894) і мед. (1898) ф-ти Моск. ун-ту. Від 1898 працював у С.-Петер­­бур. ін-ті експерим. медицини (до 1900 – у протичум. експедиції в м. Самарканд...


Корольов Володимир Миколайович

КОРОЛЬО́В Володимир Миколайович (22. 09. 1946, с. Лопатіно Горьков., нині Нижньогород. обл., РФ) – фахівець у галузі радіотехніки. Д-р тех. н. (2006). Закін. Горьков. ун-т (1969). Відтоді пра­­цював у ВНДІ приладобудування (м. Челябінськ...


Кудрявцев Володимир Миколайович

КУДРЯ́ВЦЕВ Володимир Миколайович (13. 05. 1953, с. Чехове, нині у складі м. Ялта...


Кудрявцев Володимир Миколайович

КУДРЯ́ВЦЕВ Володимир Миколайович (Кудрявцев Владимир Николаевич; 10. 04. 1923, Москва – 05. 10. 2007, там само) – російський правознавець. Д-р юрид. н. (1963), проф. (1965), акад. РАН (1984)...


Король Володимир Миколайович

КОРО́ЛЬ Володимир Миколайович (05. 01. 1944, с. Маковище Макарів. р-ну Київ. обл.) – фахівець у галузі літакобудування. Д-р тех. н. (2004), проф. (2005). Засл. діяч н. і т. України (2009). Держ. премія України в галузі н. і т. (1993). Повний кавалер ордена «За заслуги» (1998, 2001...


Константинович Володимир Миколайович

КОНСТАНТИНО́ВИЧ Володимир Миколайович (1872, Чернігів – січень 1920, за ін. даними – 10. 02. 1919, Київ) – лікар-патологоанатом. Батько М. Константиновича. Д-р меди­цини (1903), проф. (1913). Закін. мед. ф-т Ун-ту св. Володимира у Києві (1896)...


Куваєв Володимир Миколайович

КУВА́ЄВ Володимир Миколайович (22. 11. 1952, Дніпропетровськ) – фахівець у галузі металургії. Д-р тех. н. (2007), проф. (2011). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1989). Закін. Дніпроп. гірн. ін-т (1974)...


Коцовський Володимир Миколайович

КОЦО́ВСЬКИЙ Володимир Миколайович (псевд. і крипт.: І. Корженко, Гол­ка, К-о, В. К., Володимир К-ский та ін.; 10. 09. 1860, с. Отиневичі, нині Жидачів. р-ну Львів. обл. – 11. 02. 1921, м. Сокаль, нині Львів. обл.) – літературознавець, пись­менник. Д-р філософії (Чер­нів. ун-т...


Корнілов Володимир Миколайович

КОРНІ́ЛОВ Володимир Миколайови (29. 06. 1928, Дніпропетровськ – 08. 01. 2002, Москва) – письменник, літературний критик. Чл. СП СРСР (1965–77, виключ. за виступ на захист А. Сахарова; поновл. 1988), Франц. ПЕН-клубу (1975). Закін. Літ. ін-т ім. М. Горь­кого (Москва...


Коваленко Володимир Миколайович

КОВАЛЕ́НКО Володимир Миколайович (02. 02. 1949, смт Вороніж Шосткин. р-ну Сум. обл.) – лікар-терапевт. Д-р мед. н. (1982), проф. (1983)...


Костюк Володимир Миколайович

КОСТЮ́К Володимир Миколайович (22. 01. 1936, Одеса) – філософ, економіст. Д-р філос. (1973) та екон. (1999) н. Закін. істор. (1958) та мех.-матем. (1967) ф-ти Одес. ун-ту. Від 1961 працював у ньому: 1974–77 – проф....


Костогриз Володимир Миколайович

КОСТОГРИ́З Володимир Миколайович (21. 07. 1953, с. Бутенки Кобеляц. р-ну Полтав. обл. – 30. 10. 2005, Черкаси) – графік. Чл. НСХУ (1992). Закін. Укр. полігр. ін-т у Львові (1980; викл. Ю. Гапон, В. Овчинников...


Коваленко Володимир Миколайович

КОВАЛЕ́НКО Володимир Миколайович (21. 07. 1936, с. Погреби Васильків. р-ну Київ. обл. – 30. 12. 2006, там само) – майстер художньої кераміки. Батько Н. Юсипчук. Золота медаль ВДНГ УРСР (1980-і рр.)...


Кочетков Володимир Миколайович

КОЧЕТКО́В Володимир Миколайович (12. 05. 1951, м. Новгород-Сіверський Черніг. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (2005)...


Кривов Володимир Миколайович

КРИ́ВОВ Володимир Миколайович (09. 07. 1953, м. Ворошиловськ, нині Алчевськ Луган. обл. – 03. 08. 2010, Київ...


Кишакевич Володимир Миколайович

КИШАКЕ́ВИЧ Володимир Миколайович (12. 04. 1912, с. Бортятин, нині Мостис. р-ну Львів. обл. – 05. 12. 1994, Львів) – лікар-фтизіатр. Закін. Лювен. міжнар. катол. ун-т (Бельгія, 1938, ступ. магістра природн. і мед. наук), де був залишений для наук. роботи, 1939 отримав ступ. д-ра хірургії...


Криворучко Володимир Миколайович

КРИВОРУ́ЧКО Володимир Миколайович (01. 03. 1953, м. Макіївка, нині Донец. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1990), проф. (2002). Держ. премія України у галузі н. і т. (1991). Закін. Донец. ун-т (1975). Працює від 1978 у Донец. фіз.-тех. ін-ті НАНУ: від 1990 – пров. н. с., від 1998 – вчений секр....


Ковальов Володимир Миколайович

КОВАЛЬО́В Володимир Миколайович (02. 06. 1984, Харків) – графік, живописець. Лауреат Міжнар. бієнале аварелі (Белґрад, 2012). Чл. НСХУ (2012). Закін. Харків. художнє уч-ще (2004; викл. М. Константинопольський...


Ковальов Володимир Миколайович

КОВАЛЬО́В Володимир Миколайович (20. 09. 1941, м. Вовчанськ Харків. обл.) – провізор. Д-р фармацевт. н. (1986), проф. (1987). Засл. діяч н. і т. України (1996). Закін. Харків. фармацевт. ін-т (1969), де відтоді й працює (нині Нац. фармацевт. ун-т): 1979–82 – декан по роботі з іноз. студентами...


Конрад Володимир Миколайович

КО́НРАД Володимир Миколайович (14. 09. 1908, Тернопіль – 07. 07. 2009, м. Іннсбрук, Австрія) – лікар. Син М. Конрада. Д-р медицини (1952). Під час навч. у Терноп. г-зії був заарешт. за приналежність до УВО. Від 1931 студіював медицину в Заґребі та м. Ґрац (Австрія)...


Козаков Володимир Миколайович

КОЗАКО́В Володимир Миколайович (03. 06. 1956, Київ) – фахівець у галузі державного управління. Канд. філос. н. (1986), д-р н. з держ. упр. (2009)...


Квітневий Володимир-Михайло Миколайович

КВІТНЕ́ВИЙ Володимир-Михайло Миколайович (25. 04. 1938, с. Товщів Львів. воєводства, Польща, нині Пустомитів. р-ну Львів. обл.) – письменник...


Коваленко-Завойський Володимир Миколайович

КОВАЛЕ́НКО-ЗАВО́ЙСЬКИЙ Володимир Миколайович (03. 03. 1932, Київ – 18. 10. 2006...


Кім Матвій Миколайович

КІМ Матвій Миколайович (07. 11. 1931, с. Лук’яновка Хабаров. краю, РФ) – економіст. Д-р екон. н. (1987), проф. (1992). Закін. Харків. ун-т (1955). Працював у Черніг. кооп. технікумі (1955–60); від 1960 – у Харків. ун-ті: зав. каф. політекономії (1980–92)...


Кіт Олег Миколайович

КІТ Олег Миколайович (17. 05. 1940, с. Бережанка Чемеровец. р-ну Кам’янець-Поділ., нині Хмельн. обл.) – лікар-хірург. Д-р мед. н. (1994), проф. (1995). Закін. Терноп. мед. ін-т (1968), де й працює від 1970 (нині ун-т): 1995–98 – зав. каф. хірургії ф-ту післядиплом. освіти...


Курочка Лев Миколайович

КУ́РОЧКА Лев Миколайович (18. 09. 1934, смт Звенигородка, нині місто Черкас. обл.) – астрофізик. Д-р фіз.-мат. н. (1994). Закін. Київ. ун-т (1957). Працював у Лаб. № 1 Далекосхід. філії АН СРСР (м. Усурійськ Примор. краю...


Колодуб Лев Миколайович

КОЛОДУ́Б Лев Миколайович (01. 05. 1930, Київ) – композитор, педагог, му­­зично-громадський діяч. Син Лі­­дії, чоловік Жанни, двоюрідний брат Ганни, батько Окса­­ни Колодубів. Акад. НАМУ (2004)...


Кущ Василь Миколайович

КУЩ Василь Миколайович (03. 10. 1941, с. Лебедин Бориспіл. р-ну Київ. обл. – 18. 09. 2014, Київ) – графік, живописець. Батько Н. Кущ-Батюк. Чл. НСХУ (1989). Закін. вечір. ф-т Укр. полігр. ін-ту (Київ, 1971; викл. Б. Валуєнко...


Кот Юрій Миколайович

КОТ Юрій Миколайович (22. 01. 1966, м. Красноармійськ Донец. обл.) – піаніст, педагог. Чоловік І. Алексійчук. Доц. (2002). Засл. арт. України (1995). Премія ім. Л. Ревуцького (2000). Лауреат Респ. ім. М. Лисенка (Київ, 1988), 1-го Міжнар. ім. С. Прокоф’єва (С.-Пе­тербург...


Кот Олексій Миколайович

КОТ Олексій Миколайович (13. 12. 1914, с. Великий Токмак, нині міс­то Токмак Запоріз. обл. – 16. 07. 1997, Житомир) – військо­вик. Герой Рад. Союзу (1944). Учас­ник 2-ї світ. вій­ни. Держ. та бо­йо­ві нагороди СРСР. В армії від 1935. Закін. військ. уч-ще (1938)...


Кулябка Сергій Миколайович

КУЛЯ́БКА Сергій Миколайович (07(19). 09. 1842, м. Лубни, нині Полтав. обл. – 21. 12. 1910) – публіцист, критик, громадський діяч. Навч. у Полтав. г-зії. Від 1879 учителював і читав публ. лекції в Україні. 1885–96 працював на Пд.-Зх. залізниці. Автор кн. «Тарас Григорьевич Шевченко» (К., 1883)...


Кунець Олександр Миколайович

КУНЕ́ЦЬ Олександр Миколайович (31. 08. 1924, м-ко Шпола, нині місто Черкас. обл.) – військовик. Герой Рад. Союзу (1945). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди СРСР. В армії від липня...


Кучко Андрій Миколайович

КУЧКО́ Андрій Миколайович (07. 06. 1962, м. Горлівка Донец. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2007), проф. (2008). Закін. Донец. ун-т (1984), де від 1989 й працював: 2008–10 – 1-й проректор, водночас проф. каф. нанофізики...


Кухарев Валентин Миколайович

КУ́ХАРЕВ Валентин Миколайович (09. 01. 1931, Дніпропетровськ – 06. 07. 1989, там само) – гірничий інженер. Д-р тех. н. (1974), проф. (1976). Закін. Дніпроп. гірн. ін-т (1953)...


Кульжинський Сергій Миколайович

КУЛЬЖИ́НСЬКИЙ Сергій Миколайович (18. 06. 1869, Чернігівщина – 1938, Поль­ща) – військовик. Генерал-хорунжий Армії УНР. Закін. 1-й Моск. кадет. корпус, 3-є Олександрів. військ. уч-ще (1889), Ми­кол. академію Генштабу (1900). Служив у 19-й артилер. бригаді...


Кутняхов Денис Миколайович

КУТНЯХО́В Денис Миколайович (07. 11. 1977, Київ) – графік, художник-монументаліст. Син М. Кутняхова і Т. Кутняхової-Семенюк. Чл. НСХУ (2010). Закін. Нац. академію образотвор. мист-ва і арх-ри (Київ...


Кутиркін Андрій Миколайович

КУТИ́РКІН Андрій Миколайович (31. 08. 1948, м. Сталіно, нині Донецьк – 13. 12. 2002, там само) – економіст. Д-р екон. н. (1993), проф. (2001). Закін. Донец. політех. ін-т (1973). Працював у Донец. міській телефон. мережі (1970–77), обл. ком-ті профспілки пра­цівників зв’язку (1977–85)...


Курячий Костянтин Миколайович

КУРЯ́ЧИЙ Костянтин Миколайович (25. 12. 1909, м. Бердянськ, нині Запоріз. обл. – 15. 02. 1943, похов. у Харкові) – військовик. Герой Рад. Союзу (1944, посмерт­но). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди СРСР. Закін. Харків. хім. технікум (1928) та ун-т (1933). В армії у 1935–36 і від 1939...


Курчиков Леонід Миколайович

КУРЧИКО́В Леонід Миколайович (19. 04. 1925, с. Ликовське, нині Вологод. обл., РФ) – філософ. Д-р філос. н. (1972), проф. (1973). Закін. Ленінгр. ун-т (нині С.-Пе­тербург...


Стр. 1 | 15        1    2    Наступна