Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  32

Київський Братський Богоявленський чоловічий монастир

КИ́ЇВСЬКИЙ БРА́ТСЬКИЙ БОГОЯ́ВЛЕНСЬКИЙ ЧОЛОВІ́ЧИЙ МОНАСТИ́Р Засн. 1615 Київ. братством на землях, які подарувала Є. Гулевичівна для влаштування школи...


Києво-Святошинський район

КИ́ЄВО-СВЯТО́ШИНСЬКИЙ РАЙО́Н – район, що знаходиться у центральній частині Київської області. Межує з Вишгород., Бородян., Макарів....


Києво-Могилянська академія Видавничий дім

«КИ́ЄВО-МОГИЛЯ́НСЬКА АКАДЕ́МІЯ» Видавничий дім Засн. 1993 як видавн. підрозділ Ун-ту «Києво-Могилянська академія», від 1996 – дочірнє підпр-во, від 2004 – ТОВ із сучас. назвою. Спеціалізується на виданні наук....


Києво-Могилянська академія Національний університет

«КИ́ЄВО-МОГИЛЯ́НСЬКА АКАДЕ́МІЯ» Національний університет – один із найдавніших університетів Східної Європи. Засн. 1615 як братська школа при Київському Братському Богоявленському чоловічому монастирі...


Києво-Печерська Свято-Успенська лавра УПЦ МП

КИ́ЄВО-ПЕЧЕ́РСЬКА СВЯ́ТО-УСПЕ́НСЬКА ЛА́ВРА УПЦ МП – православний чоловічий монастир. Назва походить від печер, де оселилися перші його мешканці. Засн. обителі Антоній прийняв постриг на Афоні. 1051 вважають роком заснування монастиря...


Києво-Печерської лаври історії Музей

...

Києво-Печерський історико-культурний заповідник Національний

КИ́ЄВО-ПЕЧЕ́РСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КУЛЬТУ́РНИЙ ЗАПОВІ́ДНИК Національний – культурно-просвітницька і науково-дослідна установа...


Казансько-Височинівський монастир

КАЗА́НСЬКO-ВИСОЧИ́НІВСЬКИЙ МОНАСТИ́Р Засн. 1886 у с. Височинівка (нині Пролетарське Зміїв. р-ну Харків. обл.) на честь чудотвор. ікони Казан. Божої Матері (18 ст.) при храмі св. архістратига Михаїла (1795) губерн. секр. А. Ковалевським...


Кам’янський Свято-Успенський монастир

КА́М’ЯНСЬКИЙ СВЯ́ТО-УСПЕ́НСЬКИЙ МОНАСТИ́Р Засн. 1681 як чол. на березі р. Снов у Новозибков. пов. Черніг. губ. (нині побл. с. Забрама Брян. обл....


Кременецький Свято-Богоявленський жін. монастир УПЦ МП

КРЕМЕНЕ́ЦЬКИЙ СВЯ́ТО-БОГОЯ́ВЛЕНСЬКИЙ ЖІНО́ЧИЙ МОНАСТИ́Р УПЦ МП Засн. 1633 у м. Кременець (нині Терноп. обл.) хорунжим Д. Ма­­линським та чашником Л. Древинським як православ. чол. монастир. При ньому діяло Богоявлен. братство зі школою, шпиталем та друкарнею...


Крехівський монастир святого Миколая ЧСВВ

КРЕХІВСЬКИЙ МОНАСТИР СВЯТОГО МИКОЛАЯ ЧСВВ Засн. на поч. 17 ст. (бл. 1613–18) ченцями Києво-Печер. Свято-Успен. лаври Йоілем і Сильвестром побл. с. Крехів (нині Жовків. р-ну Львів. обл.). Спочатку ченці жили в печерах...


Курязький Спасо-Преображенський чоловічий монастир

КУ́РЯЗЬКИЙ СПА́СО-ПРЕОБРАЖЕ́НСЬКИЙ ЧОЛОВІ́ЧИЙ МОНАСТИ́Р Засн. 1663 побл. Харкова (нині у межах с. Подвірки Дергачів. р-ну Харків. обл.) старцем-архімандритом Іоїлем та кількома ченцями зі Святогір. монастиря на землях...


Київський Свято - Микільський пустинний монастир

КИ́ЇВСЬКИЙ СВЯ́ТО-МИКІ́ЛЬСЬКИЙ ПУСТИ́ННИЙ МОНАСТИ́Р Перше докум. свідчення про існування обителі на Аскольдовій могилі датовано 1411. Оскільки монастир розташовувався у вкритій лісом місцевості...


Київський Свято - Пантелеймонівський жіночий монастир УПЦ МП

...

Київський Свято - Покровський жіночий монастир УПЦ МП

...

Кохавинський монастир святого Герарда УГКЦ

КОХА́ВИНСЬКИЙ МОНАСТИ́Р СВЯТО́ГО ГЕ́РАРДА УГКЦ Заснування монастиря пов’я­зане із появою 1646 в лісі у с. Ко­хавина (нині у складі смт Гніздичів Жидачів. р-ну Львів. обл.) ікони Матері Божої. 1680 на тому місці зведено капличку...


Київський Свято - Введенський чоловічий монастир УПЦ МП

...

Красногірський Свято-Покровський жіночий монастир УПЦ МП

КРАСНОГІ́РСЬКИЙ СВЯ́ТО-ПОКРО́ВСЬКИЙ жіно́чий монасти́р УПЦ МП Розташ. у м. Золотоноша Черкас. обл. За переказами, засн. наприкінці 16 – на поч. 17 ст. ченцем із Константинополя (нині Стамбул), який на Красній го­­рі викопав печеру. Згодом влас­ник тих земель...


Катерлезький Свято-Георгіївський жіночий монастир УПЦ МП

КАТЕРЛЕ́ЗЬКИЙ СВЯ́ТО-ГЕО́РГІЇВСЬКИЙ ЖІНО́ЧИЙ МОНАСТИ́Р УПЦ МП Засн. 1856 як чол. на місці явлення 1778–90 св. Георгія побл. с. Катерлез (нині Войкове Ленін. р-ну...


Козельщинський Різдва Пресвятої Богородиці жіночий монастир УПЦ МП

КОЗЕ́ЛЬЩИНСЬКИЙ РІЗДВА́ ПРЕСВЯТО́Ї БОГОРО́ДИЦІ ЖІНО́ЧИЙ МОНАСТИ́Р УПЦ МП Заснування обителі у с. Козельщина (нині смт Полтав. обл.) пов’язане зі зціленням 1881 М. Капніст від сімей. ікони Божої Матері. Після цього випадку граф В. Капніст збудував капличку...


Китаївська пустинь Свято-Троїцький чоловічий монастир УПЦ МП

«КИТА́ЇВСЬКА ПУ́СТИНЬ» Свято-Троїцький чоловічий монастир УПЦ МП Знаходиться в урочищі Китаєве в Києві на місці скиту Києво-Печерської Свято-Успенської лаври...


Краснобрідський монастир зіслання святого духа ЧСВВ

КРАСНОБРІ́ДСЬКИЙ МОНАСТИ́Р ЗІСЛА́ННЯ СВЯТО́ГО ДУ́ХА ЧСВВ Розташ. побл. с. Красний Брід (округ Меджилабірці, Словаччи­на). За переказами, історія монастиря розпочинається на поч. 14 ст., коли старець, зцілившись водами місц. криниці...


Київський Свято - Флорівський Вознесенський жіночий монастир УПЦ МП

КИ́ЇВСЬКИЙ СВЯ́ТО-ФЛО́РІВСЬКИЙ ВОЗНЕСЕ́НСЬКИЙ ЖІНО́ЧИЙ МОНАСТИ́Р УПЦ МП Уперше обитель на честь св. Флора і Лавра згадано 1566 у грамоті польс. короля Сиґізмунда-Авґуста ІІ, у якій повідомлено про те...


Київський Свято - Феодосіївський Ставропігійний чоловічий монастир УПЦ КП

КИ́ЇВСЬКИЙ СВЯ́ТО-ФЕОДО́СІЇВСЬКИЙ СТАВРОПІГІ́ЙНИЙ ЧОЛОВІ́ЧИЙ МОНАСТИ́Р УПЦ КП Відкритий 1992 на базі церкви св. Феодосія...


Корецький Свято-Троїцький Ставропігійний жіночий монастир УПЦ МП

КОРЕ́ЦЬКИЙ СВЯ́ТО-ТРО́ЇЦЬКИЙ СТАВРОПІГІ́ЙНИЙ ЖІНО́ЧИЙ МОНАСТИ́Р УПЦ МП. Засн. бл. 1571 князем Б. Корець­ким як жін. монастир Воскресін­ня Господнього у м. Корець (нині Рівнен. обл.). Згодом був зруй­нований. Відновл. 1620–33 кня­жною С. Корецькою (у чернецтві – Серафима)...


Київський Свято - Троїцький Іонинський чоловічий монастир УПЦ МП

КИ́ЇВСЬКИЙ СВЯ́ТО-ТРО́ЇЦЬКИЙ ІО́НИНСЬКИЙ ЧОЛОВІ́ЧИЙ МОНАСТИ́Р УПЦ МП Засн. 1866 при дерев’яній церкві на честь Святої Трійці (1864) як скит в урочищі Звіринець ієромонахом Іоною (Мірошниченком)...


Київський Свято - Михайлівський Золотоверхий чоловічий монастир УПЦ КП

КИ́ЇВСЬКИЙ СВЯ́ТО-МИХА́ЙЛІВСЬКИЙ ЗОЛОТОВЕ́РХИЙ ЧОЛОВІ́ЧИЙ МОНАСТИ́Р УПЦ КП Заснування Михайлів. обителі архімандрит Києво-Печер. лаври Інокентій Ґізель приписував митрополиту Михаїлу і датував 989, але у літописах цю подію зафіксовано під 1108...


Кизилтаський чоловічий монастир святителя Стефана Сурозького УПЦ МП

КИЗИЛТА́СЬКИЙ ЧОЛОВІ́ЧИЙ МОНАСТИ́Р СВЯТИ́ТЕЛЯ СТЕ́ФАНА СУ́РОЗЬКОГО УПЦ МП Засн. на поч. 1850-х рр. в урочищі Кизилташ побл. м. Судак (нині АР Крим) монахами Пантелеймоном і Андроніком на місці, де, за переказами...


Краснопущанський монастир різдва святого Івана Хрестителя ЧСВВ

...

Копашново-Полянський Свято-Іоанно-Богословський жіночий монастир УПЦ МП

КОПА́ШНОВО-ПОЛЯ́НСЬКИЙ СВЯ́ТО-ІОА́ННО-БОГОСЛО́ВСЬКИЙ ЖІНО́ЧИЙ МОНАСТИ́Р УПЦ МП Засн. 1936 священиком Г. Кени­зом у присілку Поляна побл. с. Копашнове (нині Хуст. р-ну Закарп. обл.). Перша настоятелька – монахиня Маґдалина (Шелемба...


Київський Свято - Катерининський Греко - Синайський чоловічий монастир

КИ́ЇВСЬКИЙ СВЯ́ТО-КАТЕРИ́НИНСЬКИЙ ГРЕ́КО-СИНА́ЙСЬКИЙ ЧОЛОВІ́ЧИЙ МОНАСТИ́Р Засн. 1738 грец. громадою Києва. 1739–41 збудовано трибанну церкву св. Катерини в стилі укр. бароко, організовано грец. братство і школу. 1747 Синод надав громаді статус монастиря...


Київський Свято - Архангело - Михайлівський Звіринецький чоловічий монастир УПЦ МП

КИ́ЇВСЬКИЙ СВЯ́ТО-АРХА́НГЕЛО-МИХА́ЙЛІВСЬКИЙ ЗВІРИНЕ́ЦЬКИЙ ЧОЛОВІ́ЧИЙ МОНАСТИ́Р УПЦ МП Общину на тер. Звіринецьких печер засн. 1911 о. Валентином (Кротенком) на місці ймовір. розташування літопис. Звіринец. обителі...