Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  16

Києво-Могилянська академія Видавничий дім

«КИ́ЄВО-МОГИЛЯ́НСЬКА АКАДЕ́МІЯ» Видавничий дім Засн. 1993 як видавн. підрозділ Ун-ту «Києво-Могилянська академія», від 1996 – дочірнє підпр-во, від 2004 – ТОВ із сучас. назвою. Спеціалізується на виданні наук....


Києво-Могилянська академія Національний університет

«КИ́ЄВО-МОГИЛЯ́НСЬКА АКАДЕ́МІЯ» Національний університет – один із найдавніших університетів Східної Європи. Засн. 1615 як братська школа при Київському Братському Богоявленському чоловічому монастирі...


Києво-Святошинський район

КИ́ЄВО-СВЯТО́ШИНСЬКИЙ РАЙО́Н – район, що знаходиться у центральній частині Київської області. Межує з Вишгород., Бородян., Макарів....


Києво-Печерської лаври історії Музей

...

Києво-Печерська Свято-Успенська лавра УПЦ МП

КИ́ЄВО-ПЕЧЕ́РСЬКА СВЯ́ТО-УСПЕ́НСЬКА ЛА́ВРА УПЦ МП – православний чоловічий монастир. Назва походить від печер, де оселилися перші його мешканці. Засн. обителі Антоній прийняв постриг на Афоні. 1051 вважають роком заснування монастиря...


Києво-Печерський історико-культурний заповідник Національний

КИ́ЄВО-ПЕЧЕ́РСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КУЛЬТУ́РНИЙ ЗАПОВІ́ДНИК Національний – культурно-просвітницька і науково-дослідна установа...


Київська академія

«КИ́ЇВСЬКА АКАДЕ́МІЯ» – науковий журнал. Засн. 2004 Нац. ун-том «Києво-Могилян. академія». Перший номер видано як спецвип. «Наукових записок НаУКМА» (т. 35). Від 2006 – сучасна назва. Виходить щороку накладом 300 прим. Матеріали уміщує укр., англ....


Камерний оркестр «АКАДЕМІЯ»

КА́МЕРНИЙ ОРКЕ́СТР «АКАДЕ́МІЯ» Засн. 1959 як Львів. камер. оркестр при Консерваторії (нині Муз. академія). Від 2000 – сучасна назва. К. о. «А.» – 1-й в Україні студент. камер. оркестр. Лауреат Всеукр. конкурсу камер. оркестрів (Київ, 1983)...


Краківська академія мистецтв

КРА́КІВСЬКА АКАДЕ́МІЯ МИСТЕ́ЦТВ Засн. 1818 у Кракові художника­ми Ю. Бродовським і Ю. Пешкою як Школа рисунку і живопи­су при Яґеллон. ун-ті. Від 1873 – Школа образотвор. мист-в. Дир. – Я. Матейко, Ю. Фалат (1895–1909); проф. – А. Григлевський, Л. Лефлер...


Київська духовна академія

...

Київська дитяча академія мистецтв

...

Київська православна богословська академія УПЦ КП

КИ́ЇВСЬКА ПРАВОСЛА́ВНА БОГОСЛО́ВСЬКА АКАДЕ́МІЯ УПЦ КП – вищий богословський навчальний заклад. Веде свою історію від Київ. брат. школи, заснованої 1615 у Київському Братському Богоявленському чоловічому монастирі...


Київська духовна академія і семінарія УПЦ МП

КИ́ЇВСЬКА ДУХО́ВНА АКАДЕ́МІЯ І СЕМІНА́РІЯ УПЦ МП – вищий духовний навчальний заклад. Веде свою історію від Київ. брат. школи, заснованої 1615 у Київському Братському Богоявленському чоловічому монастирі...


Київська муніципальна українська академія танцю ім. С. Лифаря

...

Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв

КИ́ЇВСЬКА МУНІЦИПА́ЛЬНА АКАДЕ́МІЯ ЕСТРА́ДНОГО ТА ЦИРКОВО́ГО МИСТЕ́ЦТВ – вищий мистецький навчальний заклад...


Київська державна академія водного транспорту ім. П. Конашевича-Сагайдачного

КИ́ЇВСЬКА ДЕРЖА́ВНА АКАДЕ́МІЯ ВО́ДНОГО ТРА́НСПОРТУ ім. П. Конашевича-Сагайдачного – вищий навчальний заклад...