Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  129

Київський інститут автоматики

...

Київський інститут хлібопродуктів

...

Київський археологічний інститут

...

Київський промбудпроект Проектний інститут

«КИ́ЇВСЬКИЙ ПРОМБУДПРОЕ́КТ» Проектний інститут – установа будівельної галузі...


Київський інститут музики ім. Р. Ґлієра

КИ́ЇВСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т МУ́ЗИКИ ім. Р. Ґлієра Засн. 1868 як муз. школа Київ. відділ. РМТ. Від 1869 – муз. уч-ще. 1913–24 входило до складу Київ. консерваторії як молодше і середнє відділ. Від 1934 – держ., 1956 – ім. Р. Ґлієра...


Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

КИ́ЇВСЬКИЙ НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ ІНСТИТУ́Т СУДОВИ́Х ЕКСПЕРТИ́З – науково-дослідна установа у галузі судових експертиз. Підпорядк. МЮ України. Засн. 1914 як кабінет наук.-судової експертизи при прокурорі Київ. судової палати. Від 1925 – Київ. ін-т наук.-судової експертизи...


Київський політехнічний інститут Національний технічний університет України

«КИ́ЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІ́ЧНИЙ ІНСТИТУ́Т» Національний технічний університет України (КПІ) – вищий навчальний заклад...


Київський науково - дослідний та проектно - конструкторський інститут "Енергопроект"

...

Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука

КИ́ЇВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ІНСТИТУ́Т ДЕКОРАТИ́ВНО-ПРИКЛАДНО́ГО МИСТЕ́ЦТВА І ДИЗА́ЙНУ ім. М. Бойчука Засн. 1999 на базі худож.-пром. технікуму (діяв від 1964) та уч-ща приклад. мист-ва (створ. 1938...


Київський державний науково-дослідний інститут текстильно-галантерейної промисловості (КиївНДІТГП)

КИ́ЇВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ ІНСТИТУ́Т ТЕКСТИ́ЛЬНО-ГАЛАНТЕРЕ́ЙНОЇ ПРОМИСЛО́ВОСТІ (КиївНДІТГП) – науково-дослідна установа, що займається розробленням і впровадженням текстильних виробів для потреб медицини...


Київський університет

«КИ́ЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т» – газета. Засн. 1929 ІНО (нині ун-т) як «Кузня освіти», від 1932 – «За комуністичні кадри», від 1948 – «За радянські кадри», від 1967 – сучасна назва. Виходить щомісяця укр. мовою; наклад 1200 прим. Публікації спрямовані на зміцнення укр. державності...


Київський вісник

«КИ́ЇВСЬКИЙ ВІ́СНИК» – всеукраїнська газета. Засн. 1978 як ранкова щоденна газета. У рад. період – друк. орган КПУ. Тривалий час виходила під назвою «Прапор комунізму», від 1990 – знову «К. в.». Нині виходить тричі на тиждень укр. та рос. (бл. 95 % матеріалів) мовами...


Київський вік і регіоярус

КИ́ЇВСЬКИЙ ВІК І РЕГІОЯ́РУС (від назви Києва) – вік палеогенового періоду та відклади, що утворилися в той час. У ранзі «ярусу» Київ. регіоярус (К. р.) виокремив 1893 М. Соколов...


Київський планетарій

КИ́ЇВСЬКИЙ ПЛАНЕТА́РІЙ – науково-просвітницький центр, що спеціалізується на проведенні програм з астрономії, географії та природознавства. Входить до структури Всеукр. громад. т-ва «Знання»...


Київський метрополітен

КИ́ЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕ́Н – підприємство міського електротранспорту. Від 1998 перебуває у комунал. власності. У структурі К. м. – 17 осн. підрозділів (служб): руху; рухомого складу (електродепо «Дарниця», «Оболонь» та «Харківське»...


Київський політехнік

«КИ́ЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕ́ХНІК» – газета. Засн. у квітні 1927 Київ. політех. ін-том (нині Нац. тех. ун-т України «Київ. політех. ін-т») як «Київський політехнік», від 1929 – «Київський політехнічний інститут», від 1930 – «За червоні кадри», від 1934 – «Пролетарський студент»...


Київський міжнародний університет

КИ́ЇВСЬКИЙ МІЖНАРО́ДНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – приватний вищий навчальний заклад. Засн. 1994 з ініціативи Х. Хачатуряна (ректор) як Міжнар. ін-т лінгвістики і права. Від 2002 – сучасна назва. У структурі Ун-ту – 6 ін-тів (лінгвістики, міжнар. відносин...


Київський мотоциклетний завод

...

Київський верстатобудівний концерн

КИ́ЇВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИ́Й КОНЦЕ́РН – підприємство машинобудівної галузі промисловості, що займається виготовленням токарних верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК). Свою історію веде від 1933...


Київський бронетанковий завод

КИ́ЇВСЬКИЙ БРОНЕТА́НКОВИЙ ЗАВО́Д – державне (до 2006 – казенне) підприємство...


Київський зоологічний парк

...

Київський музей О. Пушкіна

КИ́ЇВСЬКИЙ МУЗЕ́Й О. ПУ́ШКІНА Засн. 1988 як істор.-літ. музей під назвою «О. С. Пушкін та декабристи на Україні». В основі музей. фондів – колекція «Пушкініана» (2590 експонатів)...


Київський ювелірний завод

...

Київський шовковий комбінат

КИ́ЇВСЬКИЙ ШОВКО́ВИЙ КОМБІНА́Т – підприємство текстильної промисловості. Засн. 1946. У складі – 3 осн. цехи: кокономотальний, ткацький і фарбувал.-оздоблювальний. Спеціалізується на виготовленні тканин із натурал. шовку – крепдешин «Київський»...


Київський квартет саксофоністів

КИ́ЇВСЬКИЙ КВАРТЕ́Т САКСОФОНІ́СТІВ Створ. 1985 з ініціативи Ю. Василевича (худож. кер., сопрано). У складі також були І. Сабат (альт), I. Храпко (тенор), С. Скуратівський (баритон). Від 2003 – М. Мимрик (альт), О. Зарембський (тенор)...


Київський годинниковий завод

...

Київський завод Точелектроприлад

КИ́ЇВСЬКИЙ ЗАВО́Д «ТОЧЕЛЕКТРОПРИ́ЛАД» – підприємство у галузі приладобудування. Засн. 1930 як радіомайстерні Київ. політех. ін-ту, що виробляли різні типи статич. конденсаторів, електростатичні вольтметри...


Київський завод Укркабель

КИ́ЇВСЬКИЙ ЗАВО́Д «УКРКА́БЕЛЬ» – підприємство електротехнічної промисловості; перший в Україні виробник електричних провідників. Засн. 1900; після націоналізації – Київ. кабел. з-д («Укркабель»). Під час 2-ї світ. війни устаткування з-ду евакуйовано на Урал...


Київський завод Радар

КИ́ЇВСЬКИЙ ЗАВО́Д «РАДА́Р» Засн. 1930. Відомий як виробник перших у СРСР радіолокац. прицілів для бомбардувальників, радіолокац. головок самонаведення для авіац. ракет класу «повітря–повітря», складних радіолокац. комплексів для літаків та вертольотів...


Київський завод Маяк

КИ́ЇВСЬКИЙ ЗАВО́Д «МАЯ́К» Засн. 1924 як Перша всеукр. держ. чеканко-гравірувал. та ювелірно-штампувал. ф-ка. Під час 2-ї світ. війни підпр-во випускало дорожні міни для потреб фронту. 1944 відновив роботу як Київ. муз. комбінат, що виготовляв та ремонтував муз. інструменти...


Київський завод електротранспорту

КИ́ЇВСЬКИЙ ЗАВО́Д ЕЛЕКТРОТРА́НСПОРТУ – підприємство у галузі машинобудування. Розташ. на тер. Поділ. трамвай. депо. Спеціалізується на ремонті та виготовленні електрич. видів транспорту (трамвайні вагони, тролейбуси тощо). Історія з-ду розпочинається 1906...


Київський завод Граніт

КИ́ЇВСЬКИЙ ЗАВО́Д «ГРАНІ́Т» Засн. 1946 для виготовлення з граніту, мармуру, туфу та ін. природ. каменю виробів, необхідних для відновлення зруйнованих під час 2-ї світ. війни та спорудження нових будівель...


Київський завод вуглекислоти

КИ́ЇВСЬКИЙ ЗАВО́Д ВУГЛЕКИСЛОТИ́ – підприємство хімічної промисловості. Засн. 1944 на базі невеликого мех. з-ду, де розпочато вироб-во стиснутих газів. Від 1993 – АТ з колектив. формою власності...


Київський камерний оркестр

КИ́ЇВСЬКИЙ КА́МЕРНИЙ ОРКЕ́СТР Створ. 1963 при Укрконцерті. Від 1972 – при Нац. філармонії України (обидва – Київ). Худож. кер. – А. Шароєв (1963–69 і 1976–87), І. Блажков (1969–76), А. Винокуров (1987–91)...


Київський камерний хор ім. Б. Лятошинського

КИ́ЇВСЬКИЙ КА́МЕРНИЙ ХОР ім. Б. Лятошинського Створ. 1973 з ініціативи В. Іконника (його худож. кер.) як Київ. камер. хор. Від 1981 – ім. Б. Лятошинського. У хорі також працювала В. Захарченко. У репертуарі – старовинна...


Київський вітамінний завод

КИ́ЇВСЬКИЙ ВІТАМІ́ННИЙ ЗАВО́Д – підприємство фармацевтичної промисловості. Його історія розпочинається 1917...


Київський університет ім. Б. Грінченка

КИ́ЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. Б. Грінченка Засн. 1939 на базі пед. курсів удосконалення вчителів початк. нар. уч-щ Київ. навч. округу, організ. 1874, як Київ. міський, від 1991 – міжрегіонал. ін-т удосконалення вчителів...


Київський октет балалаєчників

КИ́ЇВСЬКИЙ ОКТЕ́Т БАЛАЛА́ЄЧНИКІВ Створ. 1993 з ініціативи В. Ілляшевича (його кер. до 2004; балалайка-прима). У складі квартету в різний час виступали Л. Касатова, О. Ракова (обидві – балалайка-пікколо), І. Довганюк (балалайка-кварта), Ю. Лисенко...


Київський річковий порт

КИ́ЇВСЬКИЙ РІЧКОВИ́Й ПОРТ – підприємство галузі річкового транспорту. Розташ. на Дніпрі у центр. частині Києва. Засн. 1897 після завершення буд-ва Київ. гавані. Має понад 1,5 тис. м вантаж. причалів...


Київський склотарний завод

КИ́ЇВСЬКИЙ СКЛОТА́РНИЙ ЗАВО́Д Засн. 1954 (буд-во розпочато 1949) для забезпечення склотарою підпр-в плодоовоч. та консерв. пром-стей України. 1953 на з-ді запрацювала скловарна піч з пл. варил. частини 100 м2 та ємністю скломаси 354 т...


Київський славістичний університет

КИ́ЇВСЬКИЙ СЛАВІСТИ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – приватний вищий навчальний заклад. Засн. 1993 як Київ. ін-т «Слов’ян. ун-т». Співзасн. – НАНУ, Укр. пед. ун-т, Київ. міськдержадміністрація. Сучасна назва – від 2001. У структурі Ун-ту – Ін-ти славістики та міжнар. відносин...


Київський Палац спорту

КИ́ЇВСЬКИЙ «ПАЛА́Ц СПО́РТУ» Відкрито 1960 (арх. – М. Гречина, О. Заваров). Від 1992 – ЗАТ...


Київський картонно-паперовий комбінат

КИ́ЇВСЬКИЙ КАРТО́ННО-ПАПЕРО́ВИЙ КОМБІНА́Т – підприємство целюлозно-паперової промисловості. Засн. 1982 у м. Обухів Київ. обл. Уведено в дію 2 картоноробні машини потуж. по 220 тис. т картону щороку, в асортименті – коробк. картон...


Київський академічний театр ляльок

...

Київський електротехнічний завод Транссигнал

...

Київський академічний театр Колесо

КИ́ЇВСЬКИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ТЕА́ТР «КО́ЛЕСО» Засн. 1988 І. Кліщевською (дир., худож. кер., реж., актриса) як Київ. театр «Колесо»...


Київський національний університет iм. Т. Шевченка

КИ́ЇВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕ́Т iм. Т. Шевченка – провідний вищий навчальний заклад України, класичний університет дослідницького типу. Засн. 1834 як Імператор. Ун-т св. Володимира. Від 1842 – у влас. приміщенні...


Київський завод реле та автоматики

...

Київський військовий ліцей ім. І. Богуна

КИ́ЇВСЬКИЙ ВІЙСЬКО́ВИЙ ЛІЦЕ́Й ім. І. Богуна – військовий навчальний заклад. Засн. 1943 у м. Чугуїв Харків. обл. як Харків. Суворов. військ. уч-ще. Серед перших 500 вихованців віком 8–14 р. у 253-х батьки загинули; 193 були дітьми військовослужбовців і партизан...


Київський завод шампанських вин Столичний

КИ́ЇВСЬКИЙ ЗАВО́Д ШАМПА́НСЬКИХ ВИН «СТОЛИ́ЧНИЙ» – підприємство виноробної промисловості з випуску шампанських вин класичним пляшковим методом. Історія підпр-ва розпочинається 1860...


Київський воєнно-історичний музей

КИ́ЇВСЬКИЙ ВОЄ́ННО-ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Розпочав роботу 1910 у підвал. приміщенні Київ. художньо-пром. і наук. музею. Створ. Київським відділом Імператорського Російського воєнно-історичного товариства, перебував у віданні його музей. комісії...


Київський державний єврейський театр

КИ́ЇВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ЄВРЕ́ЙСЬКИЙ ТЕА́ТР Засн. 1928. У 1934 до складу театру ввійшла трупа Харків. держ. євр. театру (створ. 1925 на базі євр. театр. студії при «Культур-лізі»). Під час 2-ї світ. війни перебував в евакуації в Казахстані та Узбекистані. 1944 повернувся до Києва...


Київський ремонтно - механічний завод

КИ́ЇВСЬКИЙ РЕМО́НТНО-МЕХАНІ́ЧНИЙ ЗАВО́Д – підприємство у галузі машинобудування. Засн. 1959. У структурі – мех., пресово-мех., металоконструкцій, ковал., фарбувал. вироб. цехи, склади металопрокату та готової продукції...


Київський коледж культури і мистецтв

КИ́ЇВСЬКИЙ КО́ЛЕДЖ КУЛЬТУ́РИ І МИСТЕ́ЦТВ Засн. 1930 у Києві як технікум комуніст. освіти. Від 1941 не діяв, відновив роботу 1943 як бібліотеч. технікум, згодом – технікум політосвіти, від 1960 – обл. культ.-осв. уч-ще, від 1990 – уч-ще культури...


Київський академічний молодий театр

КИ́ЇВСЬКИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ МОЛОДИ́Й ТЕА́ТР Засн. 1979 як Київ. молодіж. театр, від 1995 – молодий...


Київський колективний завод Росинка

КИ́ЇВСЬКИЙ КОЛЕКТИ́ВНИЙ ЗАВО́Д «РОСИ́НКА» – підприємство харчової промисловості. Засн. 1960 як Київ. завод безалкогол. напоїв...


Київський університет Східний світ

КИ́ЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т «СХІ́ДНИЙ СВІТ» – приватний вищий навчальний заклад. Засн. 1997 як Київ. ін-т сх. лінгвістики та права, від 2004 – сучасна назва. Здійснює підготовку спеціалістів зі знанням двох сх. (араб., перс., турец., гінді, китай., корей., япон., в’єтнам....


Київський театр класичного балету

КИ́ЇВСЬКИЙ ТЕА́ТР КЛАСИ́ЧНОГО БАЛЕ́ТУ Засн. 1980 у Києві як Ансамбль класич. балету В. Вронським (худож. кер. до 1986) та М. Майдачевським (дир. до 1986) з метою збереження і популяризації кращих зразків балет. спадщини...


Київський суднобудівельно - судноремонтний завод

КИ́ЇВСЬКИЙ СУДНОБУДІВЕ́ЛЬНО-СУДНОРЕМО́НТНИЙ ЗАВО́Д – підприємство у галузі суднобудування. Його історія розпочинається 1896, коли прийнято рішення про буд-во казен. пароплав. майстерень і елінга в Олександрів. гавані Дніпра...


Київський завод художнього скла

КИ́ЇВСЬКИЙ ЗАВО́Д ХУДО́ЖНЬОГО СКЛА – найбільше підприємство в Україні, що випускало товари із кольорового скла та свинцевого кришталю. Засн. 1882 як Деміїв. скляний з-д, від 1917 – Пд.-Рос. скляний з-д, від 1928 – Київ. держ. склозавод «Червона гута»...


Київський університет права НАНУ

КИ́ЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ПРА́ВА НАНУ – навчально-науковий комплекс...


Київський національний лінгвістичний університет

КИ́ЇВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ ЛIНГВIСТИ́ЧНИЙ УНIВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад. Засн. 1948 як Київ. пед. iн-т iноз. мов, від 1994 – Київ. лінгвіст. ун-т, від 2001 – сучасна назва. Ун-т здійснює підготовку фахівців із 20-ти іноз. мов. У його структурі функціонують 6 ф-тів (герман....


Київський комбінат азбестоцементних виробів

КИ́ЇВСЬКИЙ КОМБІНА́Т АЗБЕСТОЦЕМЕ́НТНИХ ВИ́РОБІВ – підприємство промисловості будівельних матеріалів і виробів. Історія розпочинається 1929...


Київський національний університет будівництва і архітектури

КИ́ЇВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т БУДІВНИ́ЦТВА I АРХІТЕКТУ́РИ (КНУБА) – вищий навчальний заклад. Створ. 1930 як Київ. буд. ін-т на базі відділ. фабрично-завод. і комунал. буд-ва Київ. політех. ін-ту й архіт. ф-ту Київ. худож. ін-ту...


Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій

...

Київський клуб прогресивних російських націоналістів

КИ́ЇВСЬКИЙ КЛУБ ПРОГРЕСИ́ВНИХ РОСІ́ЙСЬКИХ НАЦІОНАЛІ́СТІВ – позапартійна помірковано права культурно-політична організація. Засн. 1908 з ініціативи А. Савенка як Клуб рос. націоналістів Києва. Окрім А. Савенка, статут підписали І. Рева...


Київський завод гумових та латексних виробів

КИ́ЇВСЬКИЙ ЗАВО́Д ГУ́МОВИХ ТА ЛА́ТЕКСНИХ ВИ́РОБІВ – підприємство хімічної промисловості. Засн. 1956 як Київ. ф-ка гумових виробів, що випускала пресовані гумові вироби для побут. техніки, дит. іграшки тощо. У структурі – 5 вироб. дільниць...


Київський національний торговельно - економічний університет

КИ́ЇВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ ТОРГОВЕ́ЛЬНО-ЕКОНОМІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад...


Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського

КИ́ЇВСЬКИЙ ЛІТЕРАТУ́РНО-МЕМОРІА́ЛЬНИЙ МУЗЕ́Й М. РИ́ЛЬСЬКОГО Засн. 1966 у будинку на вул. Радянська, № 7 (нині вул. М. Рильського), де 1951–64 жив і працював поет. 1968 перед мемор. будинком встановлено погруддя М. Рильського (скульптор О. Ковальов...


Київський національний академічний театр оперети

КИ́ЇВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ТЕА́ТР ОПЕРЕ́ТИ Розташ. у приміщенні Троїц. нар. дому, в якому від 1907 діяв 1-й укр. стаціонар. Театр М. Садовського. На цій сцені виступали М. Заньковецька, П. Саксаганський...


Київський обласний інтернат спортивного профілю

КИ́ЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИ́Й ІНТЕРНА́Т СПОРТИ́ВНОГО ПРО́ФІЛЮ – позашкільний спеціалізований навчальний заклад...


Київський муніципальний академічний театр ляльок

КИ́ЇВСЬКИЙ МУНІЦИПА́ЛЬНИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ТЕА́ТР ЛЯЛЬО́К Засн. 1981 як філія Київ. театру ляльок (нині Київський академічний театр ляльок). Від 1983 –Київ. міський театр ляльок, від 2007 – академ....


Київський національний музей російського мистецтва

КИ́ЇВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ МУЗЕ́Й РОСІ́ЙСЬКОГО МИСТЕ́ЦТВА Відкритий 1922 як Київ. картинна галерея. Створ. на основі приват. колекцій...


Київський механічний завод Магістраль ім. М. Шульгіна

КИ́ЇВСЬКИЙ МЕХАНІ́ЧНИЙ ЗАВО́Д «МАГІСТРА́ЛЬ» ім. М. Шульгіна – підприємство у галузі машинобудування. Історія з-ду розпочинається 1946...


Київський національний університет технологій та дизайну

КИ́ЇВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ТЕХНОЛО́ГІЙ ТА ДИЗА́ЙНУ – вищий навчальний заклад. Засн. 1930 на базі каф. технології шкіри Київ. політех. ін-ту як Київ. ін-т шкіряної пром-сті. Від 1944 – Київ. технол. ін-т легкої пром-сті...


Київський національний університет культури і мистецтв

КИ́ЇВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТ́ЕТ КУЛЬТУ́РИ І МИСТЕ́ЦТВ Засн. 1956 як Ін-т підвищення кваліфікації керів. складу працівників культури УРСР...


Київський національний університет внутрішніх справ

...

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

КИ́ЇВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ ЕКОНОМІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. В. Гетьмана (КНЕУ) – самоврядний дослідницький вищий навчальний заклад...


Київський Свято - Покровський жіночий монастир УПЦ МП

...

Київський Свято - Пантелеймонівський жіночий монастир УПЦ МП

...
Стр. 1 | 2        1    2    Наступна