Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  2

Конституційні реформи в СРСР

КОНСТИТУЦІ́ЙНІ РЕФО́РМИ В СРСР Формально конституц. реформу 1936 ініціював пленум ЦК ВКП(б)...


Комітет державної безпеки СРСР

КОМІТЕ́Т ДЕРЖА́ВНОЇ БЕЗПЕ́КИ СРСР – союзно-республіканський орган управління у галузі державної безпеки. Засн. 1954 шляхом виокремлення з МВС СРСР низ­ки упр., служб і відділів, лікві­до­ваний 1991. Об’єднував 14 ком-тів держ. безпеки респ. СРСР. Був карал....