Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  13

Комітет державної безпеки СРСР

КОМІТЕ́Т ДЕРЖА́ВНОЇ БЕЗПЕ́КИ СРСР – союзно-республіканський орган управління у галузі державної безпеки. Засн. 1954 шляхом виокремлення з МВС СРСР низ­ки упр., служб і відділів, лікві­до­ваний 1991. Об’єднував 14 ком-тів держ. безпеки респ. СРСР. Був карал....


Комітет державної безпеки УРСР

...

Конституційні реформи в СРСР

КОНСТИТУЦІ́ЙНІ РЕФО́РМИ В СРСР Формально конституц. реформу 1936 ініціював пленум ЦК ВКП(б)...


Комітет бідноти

КОМІТЕ́ТИ БІДНОТИ́ – опорні пункти радянської вла­­ди у селах...


Комітет охорони республіки

КОМІТЕ́Т ОХОРО́НИ РЕСПУ́БЛІКИ Створ. 22 березня 1919 у м. Ка­­м’янець-Подільський (нині Хмельн. обл.) на нараді представників соціаліст. партій лідерами УПСР і УСДРП, які перебували в опозиції до тодіш. кур­­су Директорії УНР...


Комітет історичних наук

КОМІТЕ́Т ІСТОРИ́ЧНИХ НАУ́К Міжнародний – неурядова організація...


Комітет українців Канади

...

Комітет рятунку України

...

Краєзнавства Український комітет

...

Кримсько-мусульманський виконавчий комітет

...

Комітет допомоги голодуючим в Україні

КОМІТЕ́Т ДОПОМО́ГИ ГОЛОДУ́ЮЧИМ В УКРАЇ́НІ Засн. 1922 у Нью-Йорку представниками соціаліст. і комуніст. партій, зокрема Укр. федерації КП Америки, з ініціативи уповноваженого представника УСРР у Празі М. Левицького. Актив. діячами ком-ту...


Координаційний комітет допомоги Україні

КООРДИНАЦІ́ЙНИЙ КОМІТЕ́Т ДОПОМО́ГИ УКРАЇ́НІ. Засн. 1991 у м. Елізабет (шт. Нью-Джерсі, США) на з’їзді пред­ставників місц. допомогових ком-тів і різних громад. орг-цій (23 осередки та 13 крайових орг-цій). Осн. завдання: надання грош. допомоги установам, дітям і студентам...


Комітет захисту української католицької церкви

КОМІТЕ́Т ЗА́ХИСТУ УКРАЇ́НСЬКОЇ КАТОЛИ́ЦЬКОЇ ЦЕ́РКВИ – неофіційна громадська організація. Засн. 1987 у Львові з іні­­ціативи І. Геля, О. Горинь, Я. Ле­­сіва, С. Січко...