Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  17

Комітет українців Канади

...

Конгрес українців Канади

КОНҐРЕ́С УКРАЇ́НЦІВ КАНА́ДИ – центральна представницька організація українців Канади. Засн. 1940 у м. Вінніпеґ як Ком-т українців Канади. Від 1989 – сучасна назва. Чл.-засн.: Братство українців-католиків, Гетьманців-державників Союз...


Комуністична партія Канади

КОМУНІСТИ́ЧНА ПА́РТІЯ КАНА́ДИ Засн. 1921 як Робітн. партія Канади, від 1924 – К. п. К. (тоді ж стала чл. Комінтерну). 1931–36 і 1940–43 діяла нелегально, 1943–59 – як Робітн. партія Канади. Серед засн. були ліві укр. соціал-демократи...


Конгрес українців Естонії

КОНГРЕ́С УКРАЇ́НЦІВ ЕСТО́НІЇ – громадська організація. Засн. 2002. Об’єднує Союз українок Естонії (створ. 1998, голова – Л. Чикальська), скаут. орг-цію «Пласт» (2002, Б. Лютюк), спорт. клуб «Дніпро» (2003, С. Іщенко), Укр. земляцтво Іда-Вірумаа (Н. Дяченко)...


Київська Русь Сахалінська регіональна громадська організація українців

«КИ́ЇВСЬКА РУСЬ» Сахалінська регіональна громадська організація українців Засн. 1987 на перших зборах українців о-ва Сахалін у м. Южно-Сахалінськ (Сахалін. обл., РФ) як Укр. культ.-осв. т-во «Київ. Русь». Голова – С. Коляда, чл. ради – В. Мазолевський, С. Сухоставський...


Кобзар Республіканський національно-культурний центр українців Башкортостану

«КОБЗА́Р» Республіканський національно-культурний центр українців Башкортостану – громадська організація. Засн. 1990 у м. Уфа (Башкортостан...


Комітет бідноти

КОМІТЕ́ТИ БІДНОТИ́ – опорні пункти радянської вла­­ди у селах...


Комітет рятунку України

...

Комітет охорони республіки

КОМІТЕ́Т ОХОРО́НИ РЕСПУ́БЛІКИ Створ. 22 березня 1919 у м. Ка­­м’янець-Подільський (нині Хмельн. обл.) на нараді представників соціаліст. партій лідерами УПСР і УСДРП, які перебували в опозиції до тодіш. кур­­су Директорії УНР...


Комітет історичних наук

КОМІТЕ́Т ІСТОРИ́ЧНИХ НАУ́К Міжнародний – неурядова організація...


Краєзнавства Український комітет

...

Координаційний комітет допомоги Україні

КООРДИНАЦІ́ЙНИЙ КОМІТЕ́Т ДОПОМО́ГИ УКРАЇ́НІ. Засн. 1991 у м. Елізабет (шт. Нью-Джерсі, США) на з’їзді пред­ставників місц. допомогових ком-тів і різних громад. орг-цій (23 осередки та 13 крайових орг-цій). Осн. завдання: надання грош. допомоги установам, дітям і студентам...


Комітет державної безпеки СРСР

КОМІТЕ́Т ДЕРЖА́ВНОЇ БЕЗПЕ́КИ СРСР – союзно-республіканський орган управління у галузі державної безпеки. Засн. 1954 шляхом виокремлення з МВС СРСР низ­ки упр., служб і відділів, лікві­до­ваний 1991. Об’єднував 14 ком-тів держ. безпеки респ. СРСР. Був карал....


Комітет державної безпеки УРСР

...

Комітет допомоги голодуючим в Україні

КОМІТЕ́Т ДОПОМО́ГИ ГОЛОДУ́ЮЧИМ В УКРАЇ́НІ Засн. 1922 у Нью-Йорку представниками соціаліст. і комуніст. партій, зокрема Укр. федерації КП Америки, з ініціативи уповноваженого представника УСРР у Празі М. Левицького. Актив. діячами ком-ту...


Кримсько-мусульманський виконавчий комітет

...

Комітет захисту української католицької церкви

КОМІТЕ́Т ЗА́ХИСТУ УКРАЇ́НСЬКОЇ КАТОЛИ́ЦЬКОЇ ЦЕ́РКВИ – неофіційна громадська організація. Засн. 1987 у Львові з іні­­ціативи І. Геля, О. Горинь, Я. Ле­­сіва, С. Січко...